برچسب گذاری توسط: پروژه ساختمانی

آپارتمان 150 متری 4 طبقه با اتوکد 1 صفحه + rar

پروژه پلان ساختمان 4 طبقه فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 229 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 1 واحدی می باشد...

پلان آپارتمان 65 متری در 4طبقه 1 صفحه + rar

پروژه پلان ساختمانی با اتوکد طبقه 65 متری فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 158 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 1...

پلان ساختمان 4 طبقه 87 متری 1 صفحه + rar

پروژه ساختمانی و پلان در اتوکد فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 161 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 1 واحدی می...

پلان آپارتمان 109 متری 4 طبقه 1 صفحه + rar

پروژه پلان های ساختمان 4 طبقه 109 متری فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 141 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 1...

پلان آپارتمان 105 متری با اتوکد 1 صفحه + rar

پروژه پلان کامل ساختمان با اتوکد فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 215 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 1 واحدی می...

پلان کامل آپارتمان شیک در اتوکد 1 صفحه + rar

پروژه پلان و نقشه ساختمان مسکونی فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 169 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 1 واحدی می...

پلان ساختمان 4 طبقه با ابعاد کم 1 صفحه + rar

پلان ساختمانی آپارتمان 4 طبقه فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 153 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 1 واحدی می باشد...

پلان ساختمان 4 طبقه 79 متری 1 صفحه + rar

پلان ساختمان با اتوکد فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 170 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 1 واحدی می باشد که...

نقشه ساختمان 4 طبقه با اتوکد 1 صفحه + rar

پروژه ساختمانی با اتوکد فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 151 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 1 واحدی می باشد که...

نقشه های آپارتمان در اتوکد 1 صفحه + rar

پروژه نقشه کشی با اتوکد فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 135 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 1 واحدی می باشد...

نمونه پلان آپارتمان 4 طبقه 1 صفحه + rar

پروژه نقشه کشی و پلان ساختمان 4 طبقه فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 154 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 1...

پلان آپارتمان 4 طبقه مساحت بالا 1 صفحه + rar

پروژه پلان آپارتمان 257 متری فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 254 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 1 واحدی می باشد...

پلان ساختمان 4 طبقه با اتوکد 1 صفحه + rar

پروژه اتوکد ساختمان مسکونی فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 194 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 1 واحدی می باشد که...