بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام امتحانات 70 صفحه + docx

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام امتحانات

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 70

حجم فایل: 111 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام امتحانات

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول : ادبیات پژوهش

مقدمه …………………………….. 1

بیان مسئله ………………………… 4

اهمیت و ضرورت پژوهش ………………… 6

اهداف پژوهش ……………………….. 8

فرضیه‌های پژوهش …………………….. 8

تعریف متغیرها ……………………… 9

فصل دوم : پایه‌های نظری و پیشنة تحقیق

مقدمه …………………………….. 11

اضطراب ……………………………. 11

علائم اضطراب ……………………….. 19

بیماری‌های كه در اثر اضطراب ایجاد می شوند. 20

رویكردهای نظری به اضطراب ……………. 24

اضطراب امتحان ……………………… 32

پیشینه تحقیقات …………………….. 39

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه …………………………….. 45

عنوان

صفحه

جامعه آماری ……………………….. 45

نمونه آماری ……………………….. 45

شیوه اجرای تحقیق ………………….. 49

روش‌های آماری ………………………. 49

فصل چهارم : یافته‌های پژوهشی

مقدمه …………………………….. 51

یافته‌های توصیفی ……………………. 52

یافته‌های استنباطی ………………….. 55

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه …………………………….. 57

بحث و نتیجه‌گیری ……………………. 57

پیشنهادهای كاربردی …………………. 60

پیشنهادهای پژوهشی ………………….. 61

محدودیت‌های پژوهش …………………… 62

منابع و ضمائم ……………………… 63

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام امتحانات ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام امتحانات – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام امتحانات;مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام امتحانات