پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو 97 صفحه + doc

پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو در 97 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: صنعتی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 97

حجم فایل: 242 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو در 97 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

خلاصه طرح :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

بررسی بازار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

نام و کاربرد محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

انواع باتری های سرب – اسیدی :…………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1 تعریف ویژگی ها و مشخصات محصول………………………………………………………………………………………………………… 9

1-4 طبقه بندی محصول……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

باتری ها بسته به نوع کاربرد آنها و میزان آمپراژ مورد نیاز به انواع زیر طبقه بندی می شوند:……………………. 10

جدول 1-1 طبقه بندی بر حسب آمپراژ…………………………………………………………………………………………………………… 10

مشخصات فنی محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

جدول 2-1 مشخصات فنی………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

بسته بندی محصول…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

شماره تعرفه گمرکی مواد اولیه و محصول……………………………………………………………………………………………………….. 11

جدول 3-1 شماره تعرفه های گمرکی…………………………………………………………………………………………………………….. 12

استاندارد محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

نمونه ای از استاندارد های DIN آلمان و JIS ژاپن در جدول آمده است :……………………………………………………. 13

جدول 4-1 استاندارد های بین المللی محصول……………………………………………………………………………………………………. 13

بررسی بازار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

تاریخچه بازار در ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

بررسی روند مصرف…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

جدول 5-1 آمار تولید و واردات انواع سواری از ابتدای تولید……………………………………………………………………… 15

ادامه جدول 5-1 آمار تولید و واردات انواع سواری از ابتدای تولید……………………………………………………………. 16

جدول 6-1 آمار تولید و واردات انواع وانت از ابتدای تولید……………………………………………………………………………… 17

جدول 7-1 آمار تولید انواع سواری و وانت دو دیفرانسیل از ابتدای تولید………………………………………………………….. 17

ادامه جدول 7-1 آمار تولید انواع سواری و وانت دو دیفرانسیل از ابتدای تولید………………………………………………….. 18

جدول 8-1 پیش بینی برنامه تولید انواع خودرو های داخلی در سال 84……………………………………………………………… 19

ادامه جدول 8-1 پیش بینی برنامه تولید انواع خودرو های داخلی در سال 84……………………………………………………… 19

ادامه جدول 8-1 پیش بینی برنامه تولید انواع خودرو های داخلی در سال 84……………………………………………………… 20

بررسی روند واردات و صادرات………………………………………………………………………………………………………………………. 20

جدول 9-1 آمار واردات باتری های سرب – اسیدی برای راه اندازی موتورهای پیستونی…………………………………… 21

بررسی قیمت فروش محصول مشابه………………………………………………………………………………………………………………… 21

جدول 10-1 شرکت های تولید کننده باتری کشور…………………………………………………………………………………………… 23

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

سهم بازار ( خودروهای موجود در کشور و سایر موارد کاربرد )…………………………………………………………………. 24

سهم خودرو ساز……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

موقیعت مکانی واحد………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

عوامل موثر در تعیین محل سیستم عملیاتی :………………………………………………………………………………………………….. 25

تعیین موقعیت مکانی واحد شامل سه مرحله می باشد :……………………………………………………………………………….. 26

انتخاب منطقه :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

برای انتخاب منطقه مورد نظر باید به عوامل زیر توجه نمود :………………………………………………………………………. 26

انتخاب محدوده :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

انتخاب محل :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

بررسی های فنی طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

ارائه روش های مختلف تولید…………………………………………………………………………………………………………………………… 29

-aانتخاب بهترین تکنولوژی………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

به دلیل اینکه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

تشریح فرآیند مونتاژ…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

فرآیند مونتاژ باتری خودرو شامل 11 مرحله به شرح ذیل می باشد :…………………………………………………………… 30

مرحله اول : گروه بندی پلیتها ( صفحات )………………………………………………………………………………………………….. 30

مرحله دوم : ریخته گری………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

مرحله سوم : بازرسی محصول ایستگاه ریخته گری ( C.O.S )……………………………………………………………….. 31

مرحله چهارم : تست ولتاژ………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

مرحله پنجم : جوش یا برق……………………………………………………………………………………………………………………………. 32

مرحله ششم : تزریق رزین……………………………………………………………………………………………………………………………. 32

مرحله هفتم : درب گذاری……………………………………………………………………………………………………………………………… 32

مرحله هشتم : پلمپ حرارتی…………………………………………………………………………………………………………………………. 33

مرحله نهم : جوش گاز…………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

مرحله دهم : تست هوا…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

مرحله یازدهم : شماره زن حرارتی………………………………………………………………………………………………………………. 33

مرحله دوازدهم : شیرینگ یا بسته بندی…………………………………………………………………………………………………………. 34

بررسی ایستگاه ها و شیوه های کنترل کیفیت………………………………………………………………………………………………… 34

به طور کلی اهداف کنترل کیفیت را می توان به صورت زیر خلاصه کرد :…………………………………………………. 34

مراحل بازرسی کلی با توجه به وضعیت هر صنعت به ترتیب زیر می باشد :………………………………………………….. 35

کنترل مواد اولیه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

پلیتها :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35

جدا کننده ها ( نوارهای عایق ) :……………………………………………………………………………………………………………….. 36

جعبه ها :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

کنترل در حین تولید………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

دستگاه ها و تجهیزات خط……………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

معرفی دستگاه ها و تجهیزات خط مونتاژ باتری………………………………………………………………………………………………. 38

لیست دستگاه ها و تجهیزات خط مونتاژ باتری و نحوه عملکرد آنها……………………………………………………………. 38

پانچ ( سوراخ کن )………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

ال بک Elbak…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

C.O.S ( Cast On Straps )………………………………………………………………………………………………………………. 39

کار این دستگاه شامل چهار مرحله می باشد :………………………………………………………………………………………………… 39

تست ولتاژ ( High Voltage )……………………………………………………………………………………………………………………. 40

جوش با ولتاژ بالا ( Welmatic )………………………………………………………………………………………………………………… 40

تزریق رزین ( Hot Melt )………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

پلمپ حرارتی ( Heat Sealing )…………………………………………………………………………………………………………….. 41

جوش قطبها با گاز ( Automatic Post Finishing )…………………………………………………………………………….. 41

تست با هوا ( Pneumatic Testing Machine)……………………………………………………………………………………….. 41

شماره زنی حرارتی ( Coding and Numbering )………………………………………………………………………………. 42

بسته بندی ( Sherinkage )……………………………………………………………………………………………………………………….. 42

محاسبه ظرفیت ، برنامه تولید و شرایط عملکرد واحد……………………………………………………………………………………. 42

برآورد ظرفیت اسمی سیستم……………………………………………………………………………………………………………………………. 44

زمان در دسترس………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44

زمان در دسترس تولید مطابق جدول زیر پیش بینی می شود :……………………………………………………………………… 44

توقفات آماده سازی و تنظیمات……………………………………………………………………………………………………………………….. 44

میزان تولید محصولات مختلف به تفکیک تیپ………………………………………………………………………………………………. 46

میزان تولید Elbak ( ایستگاه گروه بندی )……………………………………………………………………………………………………. 46

جدول 2-2 زمان ها و میزان تولید دستگاه Elbak…………………………………………………………………………………………… 47

میزان تولید C.O.S ( ایستگاه ریخته گری ) و ایستگاه مونتاژ…………………………………………………………………………. 48

جدول 2-3 زمانها و میزان تولید باتری 2 L را در شیفت های مختلف نشان می دهد :……………………………. 48

جدول 2-3 زمان و میزان تولید باتری 2 L در ایستگاه ریخته گری و مونتاژ……………………………………………… 48

توان تولیدی سالیانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

جدول 4-2 برآورد توان تولیدی واقعی طرح…………………………………………………………………………………………………… 49

لیست مواد اولیه و قطعات………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

صفحات ( پلیتها )……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

جدول 5-2 مشخصات باتری های سبک………………………………………………………………………………………………………….. 50

پلیتها به دو شکل در باتریها مورد استفاده قرار می گیرند :……………………………………………………………………………… 50

جدا کننده ( Separators )…………………………………………………………………………………………………………………………… 51

نقش جدا کننده ها در باتری شامل :………………………………………………………………………………………………………………….. 51

جعبه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

سرب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 51

درب و در پوش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

بر آورد میزان مصرف مواد اولیه و قطعات خریدنی……………………………………………………………………………………… 52

جدول 6-2 بر آورد میزان مواد اولیه مورد نیاز طرح………………………………………………………………………………………. 52

تجهیزات و تاسیسات عمومی :………………………………………………………………………………………………………………………… 53

بخش نگهداری و تعمیرات………………………………………………………………………………………………………………………………. 53

بخش ایمنی و بهداشت……………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

بخش نگهبانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

تاسیسات برق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

تاسیسات آب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

تجهیزات حمل و نقل……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

سایر تاسیسات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

کمپرسور هوای فشرده……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

سیستم فن و تهویه هوای سالن………………………………………………………………………………………………………………………. 56

تجهیزات اطفای حریق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

سیستم خنک کننده با آب………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

ژنراتور برق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

سیستم های گرمایش و سرمایش…………………………………………………………………………………………………………………….. 57

نیروی انسانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

برآورد پرسنل تولیدی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58

جدول 7-2 تعداد پرسنل تولیدی……………………………………………………………………………………………………………………… 59

برآورد پرسنل غیرتولیدی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 59

بر آورد نیروی انسانی بخشها در جدول 8-2 نشان داده شده است :…………………………………………………………….. 60

برآورد نیروی انسانی قسمت اداری ( غیر تولیدی )………………………………………………………………………………………… 60

مدیریت کارخانه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

مدیریت بخشها و پرسنل مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………… 61

بخش اداری :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

بخش فروش :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

بخش مالی :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

بخش خرید یا بازرگانی :………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

بخش تضمین کیفیت :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

بخش برنامه ریزی تولید :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

جدول 9-2 برآورد نیروی انسانی بخشهای اداری………………………………………………………………………………………………. 62

محاسبه سطح زیر بنا و مساحت مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………… 62

مساحت سالن تولید………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

خط مونتاژ باتری شامل چهار ایستگاه با دستگاههای مخصوص به خود می باشد که عبارتند از :………………….. 63

جدول 10-2 بر آورد مساحت ماشین آلات تولیدی………………………………………………………………………………………… 64

جدول 11-2 برآورد مساحت بخشهای سالن تولید…………………………………………………………………………………………… 65

کل مساحت سالن تولید……………………………………………………………………………………………………………………………………. 66

جدول 12-2 بر آورد مساحت سالن تولید………………………………………………………………………………………………………. 66

مساحت انبارها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

انبار مواد اولیه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

فضای مورد نیاز پلیتها……………………………………………………………………………………………………………………………………… 67

فضای مورد نیاز جدا کننده ها………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

فضای مورد نیاز جعبه ها و سایر مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………….. 69

انبار محصول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

جدول 13-2 بر آورد کل مساحت انبار………………………………………………………………………………………………………….. 70

جدول 14-2 بر آورد مساحت تاسیسات داخل محوطه…………………………………………………………………………………… 70

مساحت ساختمان های اداری ، رفاهی و خدماتی………………………………………………………………………………………………… 71

جدول 15-2 برآورد مساحت مورد نیاز بخشهای اداری…………………………………………………………………………………… 71

مساحت زمین ، ساختمان و محوطه سازی………………………………………………………………………………………………………….. 72

جدول 16-2 برآورد کل مساحت ساختمانها ، سوله ها و تاسیسات……………………………………………………………………. 72

نقشه جانمایی ساختمانها…………………………………………………………………………………………………………………………………… 72

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

بررسی های مالی طرح………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 74

اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری در گردش و برآورد آن………………………………………………………………………………. 74

مقدار و ارزش مواد اولیه مصرفی……………………………………………………………………………………………………………………… 75

جدول 1-3 برآورد ارزش مواد اولیه مصرفی…………………………………………………………………………………………………… 75

هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………… 75

جدول 2-3 بر آورد هزینه تامین انواع انرژی…………………………………………………………………………………………………… 76

هزینه خدمات نیروی انسانی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

جدول 3-3 برآورد هزینه های نیروی انسانی………………………………………………………………………………………………………… 77

جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………………………… 77

مواد اولیه و قطعات مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………………… 77

حقوق و دستمزد کارکنان…………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

انرژی مورد نیاز و هزینه های سربار……………………………………………………………………………………………………………….. 78

هزینه های فروش………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

سایر هزینه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

جدول 4-3 اقلام سرمایه در گردش………………………………………………………………………………………………………………. 79

اطلاعات مربوط به سرمایه ثابت و برآورد آن…………………………………………………………………………………………………. 79

هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید…………………………………………………………………………………………………………. 80

جدول 5-3 برآورد هزینه ماشین آلات خط مونتاژ…………………………………………………………………………………………. 81

هزینه زمین ، ساختمان و محوطه سازی……………………………………………………………………………………………………………. 81

جدول 6-3 برآورد هزینه احداث ساختمانها و سالنها………………………………………………………………………………………. 81

جدول 7-3 مساحت و هزینه زمین مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………. 82

جدول 8-3 هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی……………………………………………………………………………………………… 82

هزینه لوازم و اثاثیه اداری…………………………………………………………………………………………………………………………………. 82

جدول 9-3 برآورد هزینه لوازم و اثاثیه اداری………………………………………………………………………………………………… 83

هزینه های قبل از بهره برداری……………………………………………………………………………………………………………………………. 83

جدول 10-3 اقلام هزینه های قبل از بهره برداری…………………………………………………………………………………………….. 83

جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت……………………………………………………………………………………………………………. 84

جدول 11-3 برآورد سرمایه ثابت……………………………………………………………………………………………………………………… 84

کل سرمایه گذاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

جدول 12-3 برآورد سرمایه گذاری کل………………………………………………………………………………………………………….. 85

هزینه های تولید………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

هزینه های ثابت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

جدول 13-3 اقلام هزینه ثابت و برآورد آن………………………………………………………………………………………………………. 86

هزینه استهلاک………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

اقلام و درصد استهلاک سالیانه سالیانه هر یک در جدول زیر آمده است :………………………………………………….. 86

جدول 14-3 برآورد هزینه استهلاک سالیانه…………………………………………………………………………………………………….. 86

هزینه های متغیر………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

جدول 15-3 اقلام هزینه های متغییر و برآورد آن…………………………………………………………………………………………… 87

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

ارزیابی و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

قیمت تمام شده محصول…………………………………………………………………………………………………………………………………… 89

جدول 16-3 برِآورد قیمت تمام شده………………………………………………………………………………………………………………… 89

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی……………………………………………………………………………………………………………………………. 89

جدول 17-3 بر آورد کل درآمد در طی 5 سال………………………………………………………………………………………………… 89

پیش بینی عملکرد سود و زیان ویژه طرح……………………………………………………………………………………………………….. 90

تراز نامه پیش بینی شده طرح……………………………………………………………………………………………………………………………. 93

خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی کارخانه مونتاژ باتری خودرو پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

کاربرد محصول

منبع توان الکتروشیمیایی یا باتری ، وسیله ایست که انرژی آزاد شده از واکنش شیمیایی را مستقیما به الکتریسیته تبدیل می کند . باتریها دو کاربرد اصلی دارند : اول از همه اینکه منابع توان الکتریکی پرتابل می باشد . نمونه های شناخته شده امروزی این نوع کاربردها شامل گستره ای از سلولهای دکمه ای کوچک که در ساعتهای الکتریکی استفاده می شوند تا باتریهای سرب – اسیدی ، برای راه اندازی ، روشنایی و تولید جرقه در وسائط نقلیه با موتور های احتراق داخلی است .

کاربرد دوم آنها که احتمالا طی بیست سال آینده اهمیت بیشتری خواهد یافت ، قابلیت بعضی سیستم های الکتروشیمیایی در ذخیره انرژی الکتریکی است ، که از طریق یک منبع خارجی تامین می شود .

واژه (( باتری )) در اصل ، در مورد گروهی از (( سلولها )) با آرایش سری یا موازی بکار می رفت اما اکنون به یک سلول منفرد یا گروهی از سلولها اتلاق می شود .

دو واژه دیگر که بی نیاز از توضیح نمی باشند ، سلول (( اولیه )) و (( ثانویه )) هستند . سیستم اولیه سیستمی است که عمر مفیدش وقتی تمام می شود که واکنشگر های آن با پروسه دشارژ ، مصرف شده باشند . بر خلاف آن ، سیستم ثانویه ، هنگامی قادر به شارژ یا دشارژ می شود که واکنشگر های آن مصرف شده باشد .

سایر واژه هایی که گاهی جهت توصیف این سیستم ها بکار می روند ، نظیر انباره ، باتری ذخیره کننده ، باتری قابل شارژ و غیره می باشند .

تا کنون بخش اعظم صنعت باتری سازی جهان در اختصاص سلول های آبی (( سرب – اسیدی )) بوده است که علت این چیرگی ، ترکیب عواملی همچون هزینه پایین ، انطباق پذیری و برگشت پذیری عالی از نظر سیستم الکتروشیمیایی می باشد . باتری های سرب – اسیدی به دو صورت منابع توان پرتابل و نیز ساکن ، مصرف وسیعی دارند . از جمله مصارف پرتابل می توان به کشش و خدمات مربوط به وسایط نقلیه و از جمله کاربردهای ساکن به منابع اضطراری کوچک تا سیستم های تراز بندی بار ، اشاره نمود .

انواع باتری های سرب – اسیدی :

· باتری های SLI
· باتری های صنعتی ( کششی و ساکن )
· باتری های پرتابل آب بندی شده کوچک
· باتری های SLI

همانطور که همگی می دانند از این باتری ها برای راه اندازی موتور های احتراق داخلی اتومبیل ها و برای تامین انرژی الکتریکی قطعات برقی در زمانی که موتور در حال کار نیست ، استفاده می گردد. سهم عمده باتریهای سرب – اسیدی در سالهای اخیر ، به افزایش تعداد خودروها و وسائط حمل و نقل ، در سطح جهان مربوط می شود . حدود 80 درصد از تمام باتری های سرب – اسیدی به تامین این بازار بر می گردد .

1 تعریف ویژگی ها و مشخصات محصول

هر محصول ویژگی ها و مشخصات خاصی دارد که پیش از هر گونه بررسی فنی و مالی طرح ، لازم است این خصوصیات به درستی شناخته شود . شناخت صحیح مشخصات و انواع محصول بدون تردید راهنمایی مناسبی جهت تصمیم گیری های لازم در انتخاب روش و عملیات تولید و محاسبات بعدی ، مورد نیاز خواهد بود . در این ارتباط یکی از موثر ترین روش های قابل استفاده ، بکار گیری استاندارد های مدون ملی و جهانی هر یک از محصولات می باشد علاوه بر این جهت بررسی بازار ، لازم است شماره تعرفه گمرکی محصولات نیز مشخص گردد تا درباره روند واردات و صادرات محصول و مقررات آن شناخت لازم حاصل گردد .

بررسی بازار

ویژگی های بازار محصول و سهم قابل کسب یک واحد تولیدی در بازار مصرف کالا ، در تصمیم گیری برای احداث واحد مزبور و انتخاب ظرفیت آن نقش عمده را ایفا می نماید . در این ارتباط مهمترین پارامتر های قابل بررسی ، پتانسیل تولید موجود و آتی کشور ، میزان مصرف بازار ، میزان واردات و صادرات محصولات ، کانون های مصرف و چگونگی رشد آنها می باشد

تاریخچه بازار در ایران

از سال 1338 با توجه به نیاز مبرم نیروهای مسلح و ناوگان ترابری کشور به باتری ، قرارداد تولید باتری های استارتر با شرکت ولهلم هاگن آلمان منعقد شد . اجرای پروژه چهار سال طول کشید و از سال 1342 تولید رسمی باتری های سرب – اسیدی در شرکت سهامی باتری سازی نیرو ( صنایع صدر فعلی ) آغاز شد .

بنابر این از ابتدای تاسیس شرکت تا اواسط دهه هفتاد ، باتری سازی نیرو تنها تامین کننده بازار انحصاری باتری کشور بود که با شروع فعالیت بخش خصوصی در اواخر دهه هفتاد و همچنین آزاد شدن ورود باتری ، این بازار از یک حالت کاملا انحصاری به یک بازار رقابتی ، در حال گسترش است . در حال حاضر 6 شرکت تولید کننده باتری در کشور فعالیت می کنند و سهمی از بازار کشور را به خود اختصاص داده اند . با وجود تامین باتری مورد نیاز کشور توسط تولید کنندگان داخلی ، واردات بی رویه باتری های خارجی از سال 1380 به شدت افزایش یافته و باعث از دست رفتن بخشی از سهم بازار تولید کنندگان داخلی شده است .

بررسی روند مصرف

با توجه به میزان اتومبیل های موجود در کشور و همچنین رشد افزایش تولیدات کارخانجات خودرو سازی کشور در سال های اخیر می توان روند مصرف باتری را پیش بینی نمود . در این قسمت با در نظر گرفتن آمار و اطلاعات تولید خودرو های داخلی کارخانجات مختلف ، در سال های گذشته و برنامه های تولید آنها در سالهای آتی ، روند مصرف این محصول را بررسی خواهیم کرد.

کلیه اطلاعات و آمار تولید انواع خودرو های داخلی از ابتدای تولید تا یکماهه اول سال 1383 و همچنین پیش بینی تولید انواع خودرو های داخلی ، طبق مستندات موجود در وزارت صنایع و معادن در جدول زیر آمده است :

سهم خودرو ساز

یکی دیگر از مشتریان عمده محصول باتری ، کارخانجات خودرو سازی داخل کشور می باشند . با توجه به سیاست شرکت های خودروساز ، مبنی بر تدارک نیاز های خود از چندین تولید کننده باتری ، هر شرکت می تواند سهم قابل قبولی در راستای همکاری با خودرو سازان به خود اختصاص دهد که با توجه به اطلاعات تخمینی بدست آمده از واحد های مشابه ، این میزان برای هر شرکت تولید کننده حدود 30 درصد یا کمتر و یا بیشتر ، می باشد .

با توجه به آمار و اطلاعات بدست آمده از ظرفیت تولید سالیانه شرکت های باتری سازی کشور و افزایش میزان واردات این محصول در سال های اخیر و همچنین بازار داخلی این محصول می توان نتیجه گرفت که احداث واحدی بدین منظور ، توجیه اقتصادی دارد. البته باید توجه داشت که امروزه شاهد دگرگونی های برجسته ای در فرآیند های تجارت هستیم . شرکت ها ( رقبا ) هر چه بیشتر به دنبال ارضای نیازها و خواسته های مشتریان خود هستند . در این میان ، فعالیت های بازار یابی ، نقش اساسی را ایفا می کنند سیستم توزیع به عنوان یکی از عوامل حیاتی فعالیت های بازاریابی ، نقش موثری در ایجاد مزیت های رقابتی برای شرکت های تولید کننده باتری دارند . لذا با برنامه ریزی صحیح و طراحی مناسب شبکه توزیع از طریق نمایندگی های مجاز این واحد در سراسر شهرستان های کشور ، می توان سهم عمده بازار مصرفی داخل کشور را به خود اختصاص داد .

موقیعت مکانی واحد

عوامل موثر در تعیین محل سیستم عملیاتی :

ü ورودی به سیستم ( واحد )

ü خروجی از سیستم ( واحد )

ü مشخصات سیستم عملیاتی

ü قوانین حقوقی و مالیاتی

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
پروژه کارافرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو ;طرح توجیهی کارخانه مونتاژ باتری خودرو ;کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو ;دانلود پروژه کارخانه مونتاژ باتری خودرو ;دانلود کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو ;طرح توجیه فنی کارخانه مونتاژ باتری خودرو ;توجیه اقتصادی کارخانه مونتاژ باتری خودرو ;کارخانه مونتاژ باتری خودرو ;کارخانه ;مونتاژ