امنیت و دستیابی به اطلاعات در یونیکس UNIX 61 صفحه + doc

مسئله امنیت و دستیابی به اطلاعات از وظائف مدیر سیستم UNIX است كه باید آن را انجام دهد در این فصل ساختار امنیتی و مسئله PASSWORD ( كلمه عبور) مورد بررسی قرار می گیرد هم چنین امكان دسترسی به فایلها از طریق استفاده كنندگان سیستم نیز بحث خواهد شد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 61

حجم فایل: 38 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

امنیت و دستیابی به اطلاعات در UNIX

امنیت و دستیابی به اطلاعات در UNIX

مسئله امنیت و دستیابی به اطلاعات از وظائف مدیر سیستم UNIX است كه باید آن را انجام دهد. در این فصل ساختار امنیتی و مسئله PASSWORD ( كلمه عبور) مورد بررسی قرار می گیرد. هم چنین امكان دسترسی به فایلها از طریق استفاده كنندگان سیستم نیز بحث خواهد شد.

سیستم امنیتی UNIX

سیستم UNIX دارای سیستم امنیتی از پیش ساخته ای است . در سطح LOGIN ( ورود به سیستم ) ، یا پرسش PASSWORD USER ID مسئله امنیت حاصل می شود.

هر USER ID در سیستم منحصر به فرد است. هر فردی دارای USER ID خاص خودش می باشد. با توجه به اینكه هر فردی با وارد شدن به سیستم می تواند USER ID را بدست آورد، درخواست كلمه عبور نیز موجب بالا رفتن سطح امنیت می شود. باید از كلمات عبور مراقبت كامل شود. هیچ كس توانایی پیدا كردن كلمه عبور شما را ندارد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” امنیت و دستیابی به اطلاعات در یونیکس UNIX ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – امنیت و دستیابی به اطلاعات در یونیکس UNIX – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دانلودو خرید مقاله امنیت و دستیابی به اطلاعات در UNIX;خرید مقاله امنیت و دستیابی به اطلاعات در UNIX;دانلود مقاله امنیت و دستیابی به اطلاعات در UNIX;خرید و دانلود مقاله امنیت و دستیابی به اطلاعات در UNIX;دانلود رایگان مقاله امنیت و دستیابی به اطلاعات در UNIX;دانلود رایگان پژوهش امنیت و دستیابی به اطلاعات در UNIX

امنیت و دستیابی به اطلاعات در سیستم عامل Unix 61 صفحه + doc

مسئله امنیت و دستیابی به اطلاعات از وظائف مدیر سیستم Unix است كه باید آن را انجام دهد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 61

حجم فایل: 38 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

امنیت و دستیابی به اطلاعات در سیستم عامل Unix

امنیت و دستیابی به اطلاعات در Unix

مسئله امنیت و دستیابی به اطلاعات از وظائف مدیر سیستم Unix است كه باید آن را انجام دهد. در این فصل ساختار امنیتی و مسئله Password ( كلمه عبور) مورد بررسی قرار می گیرد. هم چنین امكان دسترسی به فایلها از طریق استفاده كنندگان سیستم نیز بحث خواهد شد.

سیستم امنیتی Unix

سیستم Unix دارای سیستم امنیتی از پیش ساخته ای است . در سطح Login ( ورود به سیستم ) ، یا پرسش Password User Id مسئله امنیت حاصل می شود.

هر User Id در سیستم منحصر به فرد است. هر فردی دارای User Id خاص خودش می باشد. با توجه به اینكه هر فردی با وارد شدن به سیستم می تواند User Id را بدست آورد، درخواست كلمه عبور نیز موجب بالا رفتن سطح امنیت می شود. باید از كلمات عبور مراقبت كامل شود. هیچ كس توانایی پیدا كردن كلمه عبور شما را ندارد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” امنیت و دستیابی به اطلاعات در سیستم عامل Unix ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – امنیت و دستیابی به اطلاعات در سیستم عامل Unix – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
امنیت و دستیابی به اطلاعات در سیستم عامل Unix;دانلود رایگان مقاله امنیت و دستیابی به اطلاعات در سیستم عامل Unix;دانلود و خرید مقاله امنیت و دستیابی به اطلاعات در سیستم عامل Unix;دانلود مقاله امنیت و دستیابی به اطلاعات در سیستم عامل Unix;بهترین مقاله در مورد امنیت و دستیابی به اطلاعات در سیستم عامل Unix