مقاله انواع سقف‌ها 21 صفحه + doc

مقاله انواع سقف‌ها در 21 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 21

حجم فایل: 123 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله انواع سقف‌ها در 21 صفحه ورد قابل ویرایش

سقفها

سقفها به قسمتی از ساختمان اطلاق می شود که برای پوشش و تقسیم طبقات ساختمان از هم ساخته می شود و در صورتیکه حد فاصل بین ساختمان و هوا باشد آنرا بام نامند.

سقفها را بطور کلی به سه دسته بشرح زیر تقسیم می کنند.

1) سقفهای مستوی یا مسطح .

2) سقفهای شیب دار.

3) سقفهای کاذب.

سقفهای مسطح یا مستوی
این سقفها را بر حسب نوع مصالح مصرفی بشرح زیر تقسیم می نمایند.

الف) سقفهای مستوی چوبی

ب) سقفهای مستوی آجری
ج)سقفها مستوی بتنی
الف) سقفهای مستوی چوبی

سقفهای مسطح چوبی را بیشتر در ساختمانهای چوبی یا توده ای که نیروها بوسیله دیوارها به پی و زمین منتقل می شوندو همچنین در نقاطی که چوب ارزان و فراوان است ساخته می شود.

پس از ساختن دیوارها که غالبا از آجر یا سنگ و گاهی از خشت خام است ،سقف را به کمک تیرهای چوبی گرد که دو سر آنها به فواصل معین بر روی دیوار قرار گرفته و روی آنها تخته کوبی می کنند ، می سازند.

نوع بهتر سقفهای فوق به این ترتیب است که پس از تیر ریزی روی آنها را با تخته های نسبتا منظم و درز بندی شده پوشانده و سپس یک لایه حصیر یا نی بافته شده روی آنها می کشند و سپس کف سازی می کنند .

گاهی اگر تخته های پوشش قطور و نسبتا طولانی باشند و دقت کافی در نصب آنها بعمل آمده باشد همان را بعنوان سقف و کف استفاده می کنند.
سقفهای مستوی آجری

ساده ترین سقفهای مستوی آجری سقف ضربی معمولی است که به کمک تیرآهن پوشش که بر حسب دهانه و بارهای وارده و هم چنین فاصله آنها از یکدیگر محاسبه می شوند روی دیوارهای طرفین و یا به تیرآهنهای قویتر، که پل نامیده می شوند ، اتصال و نصب میکنند. سپس بین انها را با طاق های ضربی آجری می پوشانند. فاصله تیرآهن ها را بین 80 تا 120 سانتیمتر میگیرند(معمولا یک متر )

در ساختن سقفهای فولادی آجری نکات زیر را باید در نظر گرفت:
1)ضد زنگ نمودن تیرآهن های پوششی

2) قرار دادن زیر سری برای تیرآهن ها

3)نصب میل مهار

4) آماده کردن سقف برای کف سازی

5) نصب توری فلزی

سقفهای آجری مستوی توخالی با تیرآهن

گاهی بجای طاق ضربی معمولی از بلوکهای آجری توخالی که به اشکال مختلف ساخته می شوند، استفاده می کنند و به کمک آجرهای تو خالی فاصله بین تیرآهنها را پوشش می نمایند.

اگر تیرآهن های سقف کوچک و بین نمره های 12 تا 16 باشد از آجرهای مخصوص که در لبه های بالهای تیرآهنها قرار می گیرند استفاده می کنند. آجرهای مجوف را طوری می سازند که اطراف بال تیرآهنها را در زیر سقف بپوشانند. تا اندود سقف روی یک جنس قرار گرفته و از ترکها مویی ناشی از غیر هم جنس بودن سقف جلوگیری شود. این گونه سقفها علاوه بر سبکی زیاد و سرعت عمل فوق العاده ساخت ، در مقابل انتقال صوت و حرارت به مراتب مقاوم تر از سقفهای آجری توپر معمولی می باشند و بعلاوه میتوان روی آنها را بلافاصله کف سازی کرد.

سقفهای آجری بدون کمک تیرآهن (سقفهای سفالی )

1) سقفهای سفالی بدون تیرچه های پیش ساخته شده.

این سقفها را به کمک بلوکهای آجری توخالی نسبتا بزرگ و با استفاده از میلگرد و بتن می سازند. اگر سقف مستقیما روی دیوار آجری حمال قرار گیرد بتن ریزی را طوری انجام می دهند که روی دیوار شنازی ادامه داشته باشند.

2) سقفهای سفالی با تیرچه های پیش ساخته

تیرچه های پیش ساخته ممکن است بصورت تمام فولادی ، تمام بتن مسلح (پیش تنیده و یا ساده ) و یا قالبهای سفالی ساخته شوند.

تیرچه های تمام فولادی از قطعات نبشی ، تسمه و یا ورق خم شده نهیه می شوند. تیرچه های فنری راکه معمولا از ورق خم شده تهیه می کنند از دو قسمت فوقانی و تحتانی تشکیل می گردد. اتصال دو قسمت فوقانی و تحتانی با تسمه و یا از خم کردن تیرچه های تمام بتن مسلح را ممکن است ساده و یا بصورت پیش فشرده تهیه کنند. تیرچه های تمام بتن مسلح ساده از تن و میلگرد می سازند. این تیرچه ها از میلگرد خرپایی شکل، و یا در پاره ای موارد از ورق فلزی ، که در بالا و قسمت تحتانی محکم شده است ساخته میشوند.

تیرچه های تمام بتن مسلح پیش فشرده را معمولا از میلگردهای مخصوص با مقاومت زیاد ( در حدود 17500 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ) که در قسمت تحتانی تیرچه قرار داده و می تنند ساخته می شوند. هدف اصلی از پیش فشرده کردن ازدیاد مقاومت کششی بتن و در نتیجه تقلیل ابعاد تیرچه ها و کاهش هزینه است.

تیرچه های با فالبهای سفالی ، که معمولترین نوع از انواع تیرچه های پیش ساخته در ایران است را از بتن و میلگردهایی، که معمولا آجدارند، و یا استفاده از قالبهای سفالی می سازند.

3) استقرار تیرچه ها در محل و نصب بلوکها

پس از انجام زیر سازی و قالبهای لازم تیرچه های حمل شده به کارگاه را بر حسب مورد با دست، قرقره و یا بالابرهای مکانیکی بر روی کار حمل کرده و در محل خود قرار می دهند. تنظیم فاصله تیرچه ها از هم معمولا به کمک بلوک صورت میگیرد. از جوش سر میلگردهای تیرچه ها به تیرآهن های سقف بایر خودداری نمود.

4) تعبین کلاف بتنی

اگر دهانه تیرچه ا چهار متر کمتر باشد احتیاجی به تعبیه کلاف بتنی نیست ولی دهانه های بیش از چهار متر نیاز به کلاف بتنی دارند. برای دهان های بیش از 6 متر دو کلاف عرضی با تقسیمات مساوی نسبت به دهانه باد در نظر گرفته شود. آرماتورهای داخل کلاف بتنی باید حتی المقدور در ناحیه کششی سعنی روی تیرچه ها قرار داد و آنها را به میلگردهای خارجی تیرچه ها وصل نمود.

نصب میلگردها حرارتی

نصب میلگردهای حرارتی ک معمولا از نمره 6 انتخاب می شود آخرین مرحله آماده ساختن سقف قبل از بتن ریزی است در صورتی که آرماتور بالایی تیرچه ها بالاتر و یا همسطح بلوکها باشد میلگردهای حرارتی تنها در جهت عمود بر تیرچه ها قرار می دهند که فاصله آنها از هم نباید بیش از 30 سانتیمتر باشد. فاصله میلگردهای حرارتی از بلوکها تقریبا نصف ضخامت بتن سقف است. منظور اصلی از نصب میلگردهای حرارتی تقسیم فشارو جلوگیری از ترک خوردن مطح بتن سقف در اثر تغییر حجم ناشی از تغییر درجه حرارت و عوامل دیگر است.

سقف کاذب در ساختمانهای بتنی-

در ساختمانهای بتنی موقع قالب بندیدر فاصله ها معین قالب را سوراخ و میله های آهنی به قطر بین 6 تا 10 میلیمتر از سوراخهای تخته ها عبور داده و آنها را به قسمت های آهن بندی بتن بسته یا جوش میدهند و بتن ریزی مینمایند. در موقعیکه بتن خودگیری خود را انجام داد و قالب ها را باز نمودند، میله های مذکور به سقف بطور عمودی آویزان میباشد که بعدا به اندازه دلخواه زیر آن را بوسیله میله آهن یاتخته بندی به یک سطح صاف درآورده، و روی آن را با رابیتز یا نی های بافته شده و یا یونولیت و صفحات ضد صوت یا با یونولیت و صفحات ضد صوت یا با کانتکس سقف سازی مینمایند. فاصله بین سقف کاذب و سقف اصلی که یک فضای آزاد میباشد بیشتر برای محل کانال های تهویه و محل لوله های آب و فاضلاب استفاده میشود.

در بعضی مواقع که بخواهند عایق ضخیم تری داشته باشند از کانتکس ( نی فشرده شده بوسیله دستگاههای مخصوص ) استفاده میکنند برای نصب کانتکس اول آهن سپری را بفاصله معین یعنی اندازه پهنای کانتکس دردیوار نصب و سپس ورقهای کانتکس را روی آن قرار داده و با سیم های نازک محکم می بندند و روی آن را اندود گچ و خاک و سفید کاری می کنند. این نوع سقف سازی را بجای توفال میتوان از آن استفاده کرد. در ساختمانهای قدیم و یا ساختمانهائی که با شیروانه ساخته میشود زیر تیرها را با تخته هائی که بنام توفال میباشد توفال کوبی میکنند.( توفال را از چوبهای گرد میسازند. چوبهای گرد را با اندازه 40 تا 50 سانتیمتر بریده و با تیشه نجاری آن را از راه طول به ورقه های نازکی می شکافند، یعنی باریکه هائی در می آورند که قد آن 40 تا 50 سانتیمتر و عرض آن در حدود 6 الی 7 سانتیمتر و ضخامت آن 10 تا 15 میلیمتر می باشد. دو سرتوفال را از عرض و ضخامت با تیشه نجاری تراشیده ترز و نازک میکنند تا سر توفالها بطور چپ و راست براحتی پهلوی یکدیگر قرار گرفته و با میخهای سنجاقی آنرا به سقف می کوبند.

توفال اگر با اره نجاری بریده شود بشکل تخته میباشد و ملاط روی تخته نمی چسبد اگر هم بچسبد موقتی و پس از خشک شدن میریزد. ولی توفالی که با تیشه نجاری لایه مسکنند چون ناصافی دارد و در ضمن بدنه چوب در موفع لایه شدن ریش ریش می شود سطح ناصاف چوب براحتی به ملاط چسبیده و پس از خشک شدن محکمتر می شود.

فاصله بین توفال ها به طور تقریب 1 تا 2 سانتیمتر می باشد علت فاصله این است که ملاطی به راحتی از میان توفال عبور کرده و قسمتی از ملاط به پشت توفال برسد و گسترش پیدا کند و عمل بندو بست ملاط را به صورت قلاب حفظ نماید.

استفاده از نی بافته

نی را به چند طریق به یکدیگر متصل می کنند. گاهینی ها را دوبه دو (نی گرد ) پهلوئی یکدیگر قرار میدهند و با سیم های نازک می بافند و گاهی تک تک این گونه بافت نی ملاط را بخود جذب نکرده و بسختی نگه میدارد و کار را مشکل مینماد.

برای کار بهتر نی را از طریق بدو نیم مساوی تقسیم کرده و نصفه ها را به یکدیگر متصل میکنند. شکستگی نی ها را به طرف پائین محلی که باید اندود کاری شود نصب و روی آنرا با ملاط پر می کنند. نصفه های نی را برای نگهداری ملاط بسیار مناسب بوده و بهتر از نی گرد ملاط را بخود نگه میدارد.

سقف کاذب در پوشش های تیرآهن و غیره

همانطور که در بالا گفته شد میله های گرد از سقف به طور عمودی آویزان و به فاصله های معین به تیرآهن و یا سقف های دیگر از نصب نموده عمل پوشش را به هر طریق باشد انجام میگیرد. پس از نصب کانال و وسائل مورد احتیاج که باید در پشت سقف کاذب نصب گردد انجام پذیزفت سقف کاذب را شروع و به اتمام میرساند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله انواع سقف‌ها ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله انواع سقف‌ها – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق انواع سقف‌ها ;فایل انواع سقف‌ها ;مقاله انواع سقف‌ها ;دانلود تحقیق انواع سقف‌ها ;انواع سقف‌ها