جهانی شدن اقتصاد – علل و آثار آن 32 صفحه + docx

جهانی شدن اقتصاد علل و آثار آن

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 32

حجم فایل: 24 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

جهانی شدن اقتصاد – علل و آثار آن

جهانی‌شدن‌، واژه‌ای‌ رایج‌ در دهة‌ 90 است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ روندی‌ ازدگرگونی‌ كه‌ از مرزهای‌ سیاست‌ و اقتصاد فراتر می‌رود و علم‌، فرهنگ‌ و شیوة‌زندگی‌ را نیز در بر می‌گیرد، استفاده‌ می‌شود. جهانی‌شدن‌ پدیده‌ای‌ چند بُعدی‌و قابل‌ تسرّی‌ به‌ جنبه‌های‌ گوناگون‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌، سیاسی‌، حقوقی‌،فرهنگی‌، نظامی‌ و فن‌آوری‌ و همچنین‌ عرصه‌های‌ دیگری‌ چون‌ محیط‌ زیست‌است‌.

هیچ‌ اتّفاق ِنظری‌ بین‌ دانشمندان‌ در مورد تعریف‌ دقیق‌ جهانی‌شدن‌، یاتأثیر آن‌ بر زندگی‌ و رفتار ما وجود ندارد. برخی‌ از دانشمندان‌ كوشیده‌اندجهانی‌شدن‌ را به‌ عنوان‌ مفهومی‌ اقتصادی‌ تعریف‌ كنند؛ در حالی‌ كه‌ جمعی‌دیگر به‌ تبیین‌ این‌ مفهوم‌ در چارچوب‌ كل‌ّ تحوّلات‌ فرهنگی‌، سیاسی‌،اقتصادی‌ و زیست‌محیطی‌ اخیر پرداخته‌اند. می‌توان‌ تعاریف‌ ارائه‌ شده‌ را به‌دودستة‌ كلّی‌ تقسیم‌ كرد. دستة‌ اوّل‌، جهانی‌شدن‌ به‌ معنای‌ عام‌ را در نظر دارندو دستة‌ دوم‌ تنها به‌ جهانی‌شدن‌ اقتصاد اشاره‌ دارند. تعاریف‌ زیر وابسته‌ به‌دستة‌ اوّل‌ هستند:

مك‌ گرو، می‌گوید:

جهانی‌شدن‌، عبارت‌ است‌ از برقراری‌ روابط‌ متنوّع‌ و متقابل‌ بین‌ دولت‌ها وجوامع‌ كه‌ به‌ ایجاد نظام‌ جهانی‌ كنونی‌ انجامیده‌ است‌ و نیز فرآیندی‌ كه‌ ازطریق‌ آن‌، حوادث‌، تصمیمات‌ و فعالیت‌ها در یك‌ بخش‌ از جهان‌، می‌تواندپی‌آمدهای‌ مهمی‌ برای‌ سایر افراد و جوامع‌ در بخش‌های‌ دیگر كرة‌ زمین‌داشته‌ باشد.

از نظر گیدنز، جهانی‌شدن‌ این‌ گونه‌ تعریف‌ می‌شود:

تشدید روابط‌ اجتماعی‌ در سراسر جهان‌ كه‌ مكان‌های‌ دور از هم‌ را چنان‌ به‌هم‌ مرتبط‌ می‌سازد كه‌ رخدادهای‌ هر محل‌، زادة‌ حوادثی‌ است‌ كه‌ كیلومترهادورتر به‌ وقوع‌ می‌پیوندد.

رابرتسون‌، بر این‌ باور است‌ كه‌ جهانی‌شدن‌ به‌ عنوان‌ یك‌ مفهوم‌ هم‌ به‌كوچك‌ شدن‌ جهان‌ و هم‌ به‌ تقویت‌ آگاهی‌ از جهان‌ اشاره‌ دارد و امانوئل‌ریشتر جهانی‌شدن‌ را شكل‌گیری‌ شبكه‌ای‌ می‌داند كه‌ طی‌ آن‌ اجتماعاتی‌ كه‌پیش‌ از این‌ دورافتاده‌ و منزوی‌ بودند، در وابستگی‌ متقابل‌ و وحدت‌ جهانی‌ادغام‌ می‌شوند.

سیموز در تعریف‌ جامع‌تری‌ از جهانی‌شدن‌، ویژگی‌های‌ این‌ پدیده‌ راچنین‌ می‌داند:

1. مرزهای‌ ملّی‌ برای‌ جداسازی‌ بازارها، اهمیّت‌ خود را از دست‌ می‌دهند.

2. فعالیت‌های‌ تولیدی‌ فرامرزی‌، تخصصی‌ می‌شوند و بنابراین‌، سبب‌شكل‌گیری‌ شبكه‌های‌ تولیدی‌ چند ملّیتی‌ می‌گردند.

3. قدرت‌های‌ چندپایة‌ تكنولوژیك‌ شكل‌ می‌گیرند كه‌ این‌ امر در نهایت‌به‌ همكاری‌های‌ بیش‌تر بین‌ بنگاه‌های‌ بین‌المللی‌ منتهی‌ می‌شود.

4. شبكه‌ اطّلاعاتی‌ جهانی‌، همة‌ جهان‌ را به‌ یكدیگر مرتبط‌ و وابسته‌می‌كند.

5. همبستگی‌ بیش‌تری‌ در مراكز مالی‌ دنیا به‌ وجود می‌آید.

برخی‌ ناظران‌، جهانی‌شدن‌ را بر اساس‌ رابطة‌ قدرت‌ بین‌ دولت‌ها ونهادهای‌ غیردولتی‌، به‌ ویژه‌ شركت‌های‌ چند ملّیتی‌ تعریف‌ می‌كنند و برمركزیت‌ شركت‌های‌ چند ملّیتی‌ و دولت‌ها در شكل‌ دادن‌ به‌ جغرافیای‌ متحوّل‌اقتصاد جهانی‌ تأكید می‌نمایند.

از آن‌ جا كه‌ جهانی‌شدن‌ اقتصاد، در پی‌ تحول‌ عمیق‌ سرمایه‌داری‌ و درسایة‌ چیرگی‌ و رهبری‌ كشورهای‌ پیشرفتة‌ سرمایه‌داری‌ و حاكمیّت‌ نظام‌ سلطه‌ ومبادلة‌ نامتوازن‌ و ناهمگون‌ صورت‌ می‌پذیرد، شاید یكی‌ از واقعی‌ترین‌تعریف‌ها از جهانی‌شدن‌ اقتصاد را، عادل‌ عبدالحمید علی‌، ارائه‌ داده‌ باشد.او می‌گوید:

جهانی‌شدن‌ اقتصاد، عبارت‌ است‌ از درهم‌ ادغام‌ شدن‌ بازارهای‌ جهان‌ درزمینه‌های‌ تجارت‌ و سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ و جابه‌جایی‌ و انتقال‌ سرمایه‌ ونیروی‌ كار در چارچوب‌ سرمایه‌داری‌ و بازار آزاد، و در نهایت‌، سرفرودآوردن‌ جهان‌ در برابر قدرت‌های‌ جهانی‌ بازار كه‌ منجر به‌ شكسته‌شدن‌مرزهای‌ ملّی‌ و آسیب‌ دیدن‌ حاكمیّت‌ دولت‌ها خواهد شد. عناصر اصلی‌ ومؤثر در این‌ پدیده‌، شركت‌های‌ بزرگ‌ فراملّی‌ و چندملّیتی‌ هستند.جهانی‌شدن‌، اوج‌ پیروزی‌ سرمایه‌داری‌ جهانی‌ در پهنة‌ گیتی‌ و حاكم‌ شدن‌رقابت‌ بی‌قید و شرط‌ در سطح‌ جهان‌ است‌؛ رقابتی‌ كه‌ برای‌ كشورهای‌ثروتمند، درآمد بیش‌تر و برای‌ كشورهای‌ فقیر، فقر بیش‌تر به‌ ارمغان‌می‌آورد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” جهانی شدن اقتصاد – علل و آثار آن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – جهانی شدن اقتصاد – علل و آثار آن – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
جهانی شدن اقتصاد علل و آثار آن;جهانی شدن اقتصاد

تحقیق درباره شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران دسته بندی اقتصاد

حقیق درباره ی شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران

به صفحه دریافت تحقیق درباره شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات تحقیق درباره شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران را در زیر مطالعه نمایید.

حقیق درباره ی شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 46
حجم فایل 55 کیلو بایت

*تحقیق درباره ی شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران*


فهرست مطالب

چكیده……………………………………………………………………………………………………………… 3

مقدمه و طرح موضوع………………………………………………………………………………………. 4

1- جهانی شدن اقتصاد…………………………………………………………………………………….. 5

2- شاخص‌های جهانی شدن……………………………………………………………………………. 8

3- شاخص‌های تركیبی………………………………………………………………………………….. 10

4- شاخص‌های غیر تركیبی…………………………………………………………………………… 19

1-4- شاخص‌های «باز بودن تجاری»…………………………………………………………. 20

1-1-4- شاخص‌های وقوعی…………………………………………………………………… 20

2-1-4- شاخص‌های پیامدی…………………………………………………………………… 23

2-4- شاخص‌های باز بودن مالی………………………………………………………………… 33

5- فرآیند جهانی شدن در آئینه شاخص‌ها……………………………………………………… 34

6- ایران و فرآیند جهانی شدن اقتصاد……………………………………………………………. 37

جمع بندی وملاحظات…………………………………………………………………………………… 42

منابع………………………………………………………………………………………………………………. 46شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران

 

چكیده

پدیده جهانی شدن یكی از بحث‌انگیزترین موضوعات فرآوری كشورها در عصر كنونی است كه در مورد آن اختلاف‌ نظرهای بسیاری وجود دارد و بررسی آثار و پیامدهای گسترده این فرآیند بر ابعاد مختلف حیاتی انسانی از جمله آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن توجه خاص اندیشمندان، سیاستمداران، اقتصاددانان و متولیان فرهنگی جهان را به خود جلب كرده است. این بررسی‌ها، قبل از همه نیازمند كمی كردن این پدیده و ساخت و به كارگیری شاخص‌های مناسب برای اندازه‌گیری آن می‌باشد. در این مقاله برآنیم كه شاخص‌های مختلف جهانی شدن را كه در ادبیات اقتصادی تجربی كاربرد دارد، معرفی نماییم. در بخش اول به مقدمه و طرح موضوع پرداخته و در بخش‌های دوم و سوم به ترتیب شاخص‌های تركیبی و غیر تركیبی جهانی شدن ارائه خواهد گردید. در بخش پایانی، فرآیند جهانی شدن را در آیینه شاخص‌ها نظاره‌گر خواهیم بود.


مقدمه و طرح موضوع

جهانی شدن – واژه رایج دهه 1990 میلادی – یكی از مناقشه‌آمیزترین موضوعات در علوم اجتماعی است كه هر چند در مورد آن بحث‌های زیادی صورت گرفته است، ولی هنوز تعریفی جامع و فراگیر- كه در بردارنده كلیه جوانب این پدیده باشد- ارائه نشده است و همچنان پیرامون تعریف آن مشاجرات و ابهامات فراوانی مشاهده می‌شود.

برخی نویسندگان جهانی شدن را «مرحله‌ای از سرمایه‌داری» و یا «مدرنیته جدید» خوانده و برخی آن را «یك راه جدید تفكر» معرفی كرده‌اند. در عین حال گاه با تعاریفی نسبتاً دقیق مواجه می‌شویم كه آنها نیز نمی‌توانند ابهامات پیرامون این كلمه را كاملاً بزدایند و ضمناً علیرغم برخی همپوشانی‌ها، بسیار متفاوت و مختلفند.

«پراتون»، جهانی شدن را فرآیندی از تحول می‌داند كه مرزهای سیاسی و اقتصادی را كمرنگ كرده، ارتباطات را گسترش داده و تعامل فرهنگ‌ها را افزون می‌نماید. به نظر وی جهانی شدن پدیده‌ای چند بعدی است كه آثار آن قابل تسری به فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوری است و همچنین فعالیت‌های اجتماعی همچون محیط زیست را متاثر می‌كند و به نظر «مالكوم واترز» جهانی شدن فرآیندی اجتماعی است كه در آن قید و بندهای جغرافیایی كه بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افكنده است، از بین می‌رود و مردم به طور فزاینده از كاهش این قید و بندها آگاه می‌گردند. برخی دیگر جهانی شدن را معادل «غربی‌سازی» یا «تجدد» بویژه در شكل آمریكایی آن دانسته‌اند. در این معنا جهانی شدن پویشی است كه طی آن ساختارهای اجتماعی مدرنیته (سرمایه‌داری، عقلگرایی، صنعتی شدن، دیوان سالاری و …) در سرتاسر جهان گسترش می‌یابد و فرهنگی‌های قدیمی و پایبست‌های بومی نابوده می‌گردند. در این معنا است كه گاهی جهانی شدن را امپریالیسم «مك دونالد»، «هالیوود» و «سی ان ان» نام نهاده‌اند. البته این تعابیر بیشتر در مباحث مربوط به امپریالیسم استعماری مطرح می‌گردد، كه در این زمینه جهانی شدن را با فرآیند همگون‌سازی مرتبط می‌دانند. «مارتین خور» معتقد است كه جهانی شدن در این معنا، همان چیزی است كه چندین قرن در جهان سوم «مستعمره‌سازی» خوانده می‌شد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق درباره شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق درباره شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران,جهانی شدن اقتصاد,شاخص های جهانی شدن,شاخص های ترکیبی,غیر ترکیبی,باز بودن تجاری,شاخص های پیامدی,موقعیت ایران,سرمایه داری,دانلود ,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.