مقاله بررسی صنعت جنگل داری 24 صفحه + doc

مقاله بررسی صنعت جنگل داری در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 24

حجم فایل: 30 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی صنعت جنگل داری در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان صفحه

1- مقدمه (صنعت جنگلداری)…………………………………………………………………….. 1

2- تشكیل دایره جنگل – اداره جنگلبانی………………………………………………………. 1

3- تشكیل اداره كل جنگل ها……………………………………………………………………… 2

4- بنگاه جنگل ………………………………………………………………………………………… 4

الف- شمای تشكیلات منابع طبیعی كشور در سال 1327 تشكیلات مركزی (بنگاه جنگل‌ها) 5

ب- شمای تشكیلات منابع طبیعی كشور تشكیلات خارج از مركز بنگاه نگل ها در سال 1327 6

5- پیدایش جنگل……………………………………………………………………………………… 7

الف- تعریف جنگل و انواع آن……………………………………………………………………. 7

6- پیدایش جنگل و طببقه بندی آن……………………………………………………………… 10

7- پراكنش جنگل ها…………………………………………………………………………………. 13

8- جنگل…………………………………………………………………………………………………. 15

9- جنگل های باراتی كاج آمریكای شمالی…………………………………………………… 15

10- باران اسیدی……………………………………………………………………………………. 16

11- جنگل های شمالی…………………………………………………………………………….. 16

دست از نابودی جنگل های ایران بردارید جنگل بان…………………………………….. 18

12- تخریب جنگل های شمال و دفن زباله ها در آن……………………………………. 18

13- از نابودی بیشتر جنگل های ایران دست بردارید………………………………….. 20

صنعت جنگلداری

مساحت جنگلی تبت بیش از 6 میلیون و 300 هزار هكتار است و 5 درصد مساحت كل زمین منطقه را تشكیل می دهد. این رقم تا اندازه زیادی پایین تر از میانگین سراسر كشور است. میزان ذخیره چوب این منطقه به بیش از میلیارد و 400 میلیون متر مكعب می رسد در مقام دوم سراسر كشور قرار دارد و مهمترین پایگاه ذخیره چوب چین است. منابع جنگلی این منطقه در حوضه پایین تر رودخانه “یان لو زان بو” متمركز است.

منطقه خودمختار تبت به بهبود محیط زیست فوق العاده اهمیت می دهد و تا كنون 18 منطقه حفاظت از طبیعی در سطح كشوری و استانی ایجاد كرده است كه مساحت آن 33 میز 9 درصد مساحت كل این منطقه را تشكیل می دهد و محیط زیست و محیط زندگی تبت را تحت حفاظت نسبتاً مطلوب قرار گرفته استو اكنون محیط زیست تبت در مراحل اولیه شكل گیری قرار دارد و حفاظت از محیط زیست آن بهتر از مناطق دیگر صورت می گیرد.

تشكیل دایره جنگل – اداره جنگلبانی

باین ترتیب لازم شد كه برای رسیدگی به گزارشهای واصله از جنگلهای گیلان و آستارا و صدور دستورات لازم، سازمان كوچكی نیز در مركز تشكیل شود. لذا در سال 1317 در اداره امور كشاورزی، دائره ای بنام دائره جنگل تاسیس و تصدی آن در سال 1318 به آقای مهندس كریمی ساعی واگذار گردید.در اثر اقدامات مجدانه مرحوم ساعی توجه اداره كل كشاورزی بیش از پیش به موضوع چنگلها معطوف و مقرر گردیده اداره جداگانه ای بنام “اداره جنگلبانی” به ریاست خود ایشان تشكیل گردید. پس از تشكیل اداره جنگلبانی، آقای مهندس ساعی گزارش جامعی در باب لزوم تشكیل سازمان در محل كوچكی آزمایش شود تا در صورت حصول نتیجه مساعد در سراسر شمال تعمیم داده شود. برای این منظور ناحیه “كجور” از شمال به دریای خزر، از جنوب به ارتفاعات البرز، از مغرب به دره چالوس و از شرق به رودخانه گلندرود و علمده محدود است) انتخاب و متعاقباً در اواخر 1319 اقدام به تاسیس چهار خزانه جنگلی در دشت نظیر چالوس 0 علمده و ولی آباد گردید. ولی به مناسبت وقایع بین المللی و بدلیل مشكلات نظامی و سیاسی روز با ادامه این عملیات نظر مساعدی نشان داده نشد و و در نتیجه تكمیل آن میسر نگردید تا اینكه در اثر حوادث شهریور سال 1320 موضوع كلا به بوته فراموشی سپرده شد.
تشكیل اداره كل جنگلها

در نیمه دوم سال 1320 اداره كل كشاورزی به وزارت كشاورزی و در سال 1321 اداره جنگلبانی به اداره كل جنگلها تبدیل گردید و در هر یك از مناطق شمال (گیلان – شهسوار – مازندران – گرگان) سازمان منطقه ای جنگلبانی كه تحت نظر رؤسای ادارات كشاورزی زیر نظر رئیس جنگلبانی انجام وظیفه می كردند.
تشكیلات منابع طبیعی در سال 1321

در این موقع تصویبنامه ای برای تسویه چوبهایی كه در وقایع شهریور ماه 1320 با پروانه و بدون پروانه (سواستفاده از وقایع 1320) قطع شده بود به تصویب رسید. بر اساس این تصویبنامه چوبهای غیر مجاز به سود دولت شد و پس از آن قطع چوب طبق قانونی است كه لایحه آن از طرف وزارت كشاورزی تهیه و با تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد.

در سال 1321 نخستین قانون راجع به جنگلها مشتمل بر 18 ماده و 7 تبصره به تصویب رسید و آئین نامه آن در اوایل سال 1322 از تصویب هیئت وزیران گذشت.

در اواخر سال 1322 اداره كل جنگلها به منظور ترتیب و تجهیز كادر فنی طبق مصوبه هیئت دولت و اساس نامه شورایعالی فرهنگ دو دوره كلاس كمك مهندسی جنگل و یك دوره كلاس جنگلبانی تاسیس نمود و فارغ التحصیلان آنرا برای تقویت كادر مناطق جنگلبانی به شمال اعزام داشت.

ضمنا برای تشخیص درختان و چوبهایمجاز از غیر مجاز چكشهایی به شكل مثلث. مربع و دایره تعبیه گردید كه هنوز هم معمول است. تصدی اداره جنگلها تا اواسط سال 1324 با آقای مهندس كریم ساعی بود و از این تاریخ تا تاریخ 10/4/1326 با آقای مهندس غلامعلی بنان و در حدود دو ماه بعد از آن با آقای صنایی بود و سپس تا اواخر سال 1327 كه به موجب تصویبنامه شماره 20523 مورخ 24/12/1327 هیئت وزیران اداره كل جنگلها به بنگاه جنگلها تبدیل شد با آقای مهندس كاظم مشیر فاطمی بود.

بنگاه جنگلها

هیئت وزیران در جلسه 24/12/1327 بنا به پیشنهاد 14 اسفند ماه 1327 وزارت كشاورزی، مراتب زیر را تصویب نمودند:

1- به منظور حفظ و حراست جنگلها بنگاهی به نام “بنگاه جنگلها” تشكیل می شود.

2- وزارت دارایی كلیه جنگلهای دولتی و مراتع واقع در حوزه آن جنگلرا به بنگاه جنگلها منتقل خواهد نمود.

3- بنگاه جنگلها دارای شخصیت حقوقی مستقل و روی اصول بازرگانی بهره برداری اداره شده و تحت نظر وزارت كشاورزی خواهد بود.

در این تصویب نامه وظایف – سرمایه – هیئت مدیره – هیئت بازرسی و امور استخدامی منظور گردیده بود.

وظایف بنگاه علاوه بر حفظ، احیاء توسعه و بهره برداری جنگلهای دولتی و ایجاد صنایع مختلف چوب و نقشه برداری از آنها، نظارت و مراقبت در بهره برداری جنگلهای غیر دولتی و همچنین مشاركت با صاحبان جنگلهای غیر دولتی در امر بهره برداری و ایجاد صنایع بود.

– ضمناً اداره امور مراتعی كه در جنگلهای دولتی واقع شده اند بعهده بنگاه بود.

بنگاه دارای هیئت مدیره ای مركب از سه نفر بود كه بر اساس بند 6 تصویبنامه به طریق زیر تعیین می گردد.

الف- رئیس هیئت مدیره كه از طرف وزارت كشاورزی تعیین می گردد.

ب- یك نفر از اعضاء هیئت مدیره را وزارت كشاورزی و یك نفر را وزارت دارایی تعیین خواهد نمود.

تبصره: یك نفر از اعضا هیئت مدیره بنابر انتخاب وزارت كشاورزی، سمت مدیر عامل بنگاه را خواهد داشت.

– بر اساس بند 7 تصویبنامه بنگاه دارای یك بازرس فنی (از طریق وزارت كشاورزی) و یك بازرس مالی (از طرف وزارت دارایی) بود. پس از تشكیل هیئت مدیره، آئین نامه بنگاه و با موافقت وزارت دارایی و پیشنهاد وزارت كشاورزی به تصویب رسید.

سازمان بنگاه در مركز شامل تشكیلات زیر است.
شمای تشكیلات منابع طبیعی كشور در سال 1327 تشكیلات مركزی “بنگاه جنگلها”

در تشكیلات بنگاه در نواحی “خارج از مركز” قسمتی از جنگل كه نگهبانی آن به عهده یك مامور جنگلبانی واگذار می شد اساس كار قرار گرفته و نام آن حوزه «جنگلبانی» گذارده شد.

جنگل

بیشتر از تمام مناطق دنیا جنگلهای برگ ریز معتدل براثر فعالیتهای انسان تحت تأثیر قرار گرفته اند. در اكثر مناطق معتدل، نواحی وسیعی از جنگلها برای احداث راههای كشاورزی از بین رفته اند.

این فرآیند چندین قرن پیش در اروپا آغاز شد و منجر به باقی ماندن تعداد كمی از جنگلهای خالی از سكنه شد. در شرق آمریكای شمالی، جنگل زدایی با ورود مهاجران اروپایی آغاز شد اما هنوز به وسعت آنچه در اروپا رخ داده، نرسیده است.

جنگلهای بارانی كاج امریكای شمالی

در طول ساحل غربی آمریكای شمالی، آب و هوای مرطوب و معتدل، جنگلهای كاج بارانی را كه از این جنگل منحصر به فرد، مدتهای مدید در معرض تهدید بوده است زیرا می‎تواند از درختانش برای سوخت و كاغذ سازی استفاده كرد. حدود 90 درصد از جنگلهای اولیه اكنون كاملاً از بین رفته اند. گرچه جنگلهاییكه درختانشان قطع شده اند معمولاً دوباره كاری می‎شوند اما رستنی های جدید، حیات وحش كمتری را نسبت به جنگلهای اولیه در خود پناه می دهند.

باران اسیدی

جنگلها در شمال دودهای خارج شده از موتور كارخانجات به هوا می روند و توسط قطرات آب در .. می‎دهد و آنرا از آنچه می بایست باشد، اسیدی تر می سازد. باران اسیدی به برگها و ریشه های درختان صدمه می زند و نهایتاً می‎تواند آنها را از بین ببرد.

جنگلهای شمالی

گرچه بعضی از نواحی جنگلهای شمالی برای سوخت و … كه برای انواع دیگر جنگلها رخ داده گریخته است. حدود 12000 سال پیش ، اواخر … عقب نشینی كردند جنگلهای شمالی اندك اندك به سمت شمال پیش رفته اند. قسمتهای عظیمی از این جنگلها بر روی خاك یخ زده كه به جز در قسمت سطحی در طول …

جنگل ناحیه ایست با تراكم زیادی از نظر ارتفاع در زیر خط درخت قرار دارند یافت می‎شوند، مگر اینكه بارش — سوزیهای طبیعی زیاد باشد. جنگلها عمدتاً شامل تعداد زیادی از گونه های درختان با ارتفاع مختلف می باشند و در كنار اینها درختچه ها و درختان جوان رشد می‌كنند كه سبب استفاده بهینه از نور آفتاب می‎شود. یك جنگل به شكل طبیعی اش، محل زندگی بسیاری از جانوران و گونه های گیاهی می باشد، و زیست توده آن در هر واحد واحد سطح در مقایسه با بیشتر زیست بوم ها زیاد می‎باشد.

از دیدگاه بوم شناختی، ممكن است یك جنگل از یك درختزار متمایز باشد. جنگل كه كم و بیش سایبانی متراكم دارد شاخ و … مقداری نور خورشید از یین درختان نفوذ می‌كنند (همچنین ببینید:

جنگل بارانی (گرمسیری و معتدل)

تایگا

جنگل معتدل سخت چوب

جنگل گرمسیری خشك

جنگل برگریز معتدل

انواع بسیاری از جنگلها وجود دارند. از جمله انواع بوم شناختی آنها عبارتند از

جنگلهای گرمسیری و نیمه گرمسیری مرطوب پهن برگ.

جنگلهای گرمسیری و نیمه گرمسیری سوزنی برگ.

جنگلهای سوزنی برگ معتدل

جنگل بارانی

آتش سوزی تجویزی

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی صنعت جنگل داری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی صنعت جنگل داری – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی صنعت جنگل داری;پژوهش بررسی صنعت جنگل داری;مقاله بررسی صنعت جنگل داری;دانلود تحقیق بررسی صنعت جنگل داری;بررسی صنعت جنگل داری;صنعت;جنگل داری