مقاله بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر 39 صفحه + doc

مقاله بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر در 39 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 39

حجم فایل: 29 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر در 39 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

مجموعه‌ای كه پیش رو دارید ماحصل تلاش در جهت كسب اطلاعاتی در رابطه با مجموعه‌ای فرهنگی- تفریحی- ورزشی پارك چیتگر است. علت محدود بودن اطلاعات در زمینه‌ی این مكان به این دلیل است كه دسترسی كامل برای بررسی تمام جوانب موارد ذكر شده، واقعاً كار دشواری بود و مسئولین و كارگذاران این مجموعه هدف این بود كه بر روی محیطی باستانی- طبیعی، جغرفیایی كار شود به این دلیل به محل‌های مرتبط با این مسئله كه احتمال بی رقیب می‌تواند اطلاعاتی را در اختیارمان بگذارند (از قبیل سازمان میراث فرهنگی و پژوهشكده‌ی مردم شناسی و مصاحبه با آقای محب عل) سر زدیم اما متاسفانه هیچ كدام ما را در جهت ارائه موضوعی برای كار راهنمایی نكردند كه خوب مسلماً این نیز یكی از معضلات آموزشی و اداری مراكز دولتی و خصوصی برای دانشجویانی كه به دنبال تحقیقات خود و كسب اطلاعات بیشتر در جهت تحقق بخشیدن به اهدافشان هستند می‌باشد. پس از مطالعه و چك كردن سایت‌های مختلف در این رابطه با عنوان پارك چیتگر و زمینه‌های بسیاری كه در جهت آموزشی- فرهنگی- ورزشی داشت برخورد كردیم و تصمیم گرفته شد كه كار روی این مجموعه را كه به هر ترتیب قابل دسترسی‌تر از موضوعات دیگر بود آغاز كرد و كارمان را با مصاحبه با مسئول و مدیریت پارك آقای آقاباشی شروع كرد و ایشان در جهت دسترسی به منابعی در رابطه با جنبه‌های مختلف چیتگر سوق دادند و هدایت كردند و عكس‌هایی را در زمینه‌ی نقشه‌های نقاط مختلف پارك و دیگر جوانب آن در اختیارمان قرار دادند كه البته بعضی از آنها به علت تخصصی بودن در محدوده‌ی كار با جای نمی‌گرفت و از بررسی و پرسش در مورد آنها صرف نظر شد. البته ذكر این نكته ضروری است كه موقعیت مكانی جغرافیایی پارك چیتگر جوری طراحی شده است كه به هر ترتیب مكانی امن و فاقد از هر گونه خطر نیست و این مسئله در بسیاری موانع كار ما را باشد مواجه می‌ساخت در آخر گفتنی است شاید این مجموعه، مجموعه‌ای غنی و كامل نباشد ولی می‌توان متصور شد كه این بررسی مختصر و كوتاه می تواند به عنوان راهنمایی برای حداقل مكانی كه تاكنون از پارك چیتگر دیدن نكرده‌اند مورد استفاده قرار بگیرد. به امید آن كه موثر افتد.

آبرفتهای كنونی

این بخش متشكل از جوان‌ترین نهشته‌های رودخانه با سیلابی است و در بستر رودخانه با سیلابی است و در بستر رودخانه، مسیل‌ها پادگانه های آبرفتی، مخروط افكنه‌های جوان و كالها بر جای گذاشته شده است. دشت جنوب تهران از این آبرفت پوشیده شده است. به طور كلی رسوبات در شمال تهران از رسوبات دانه درشت منفصل) قلوه سنگ، شن‌گرد شده بدون سیمان)، و در جنوب تهران رسوبات دانه ریز (سیلت و رس) تشكیل شده است، آبرفتهای كنونی كه اكثراً به صورت رسوبات منفصل هستند كاملاً نفوذ‌پذیر بوده و مقاومت مكانیكی آنها نسبت به نقاط مختلف متفاوت است.

آزمایشات تجزیه شیمیایی برگ درختان

تجزیه شیمیایی برگ گیاهان بهترین روش برای تعیین میزان عناصر موجود در گیاه و برآورد موادغذائی مورد نیاز آنها می‌باشد چرا كه نمو گیاهان از غلظت عناصر غذایی موجود در بافتها و برگها تبعیت می‌كند. از روی نتایج تحقیقاتی كه روی درختان اقاقیا (پهن برگ) و كاج (سوزنی برگ) انجام شده است (جهاد تحقیقات آب و خاك، 1379)، میزان عناصر شیمیایی بدین شرح است:

ازت: در برگ درختان كاج بین 0/97- 1/14 درصد و اقاقیا بین 3/1-4 درصد متغیر بوده است لذا باید گفت درختان اقاقیا كه یك گونه تثبیت كننده ازت می‌باشند به مراتب بیشتر از درختان كاج ازت را از خاك جذب و در برگها ذخیره كرده است. ازت موجود در گیاهان حداكثر سه درصد است كه در درختان كاج به حد ماكزیمم نرسیده است.

فسفر: در سوزنهای كاج بین 0/12- 0/23 درصد و در اقاقیا بین 0/12- 0/17 در صد نوسان دارد یعنی كاج با توجه به شرایط محیطی نسبتاً‌ خشك كمی بیشتر از اقاقیا فسفر را در اندامهای هوایی خود ذخیره كرده است. مقدار متوسط فسفر در گیاهان حداكثر 0/5 درصد است كه در هر دو گونه به حد ماكزیمم نمی‌رسد.

پتاسیم: در كاج بین 0/63- 0/76 درصد و اقاقیا بین 0/76- 1/8 درصد نوسان بوده است یعنی اقاقیا نسبت به كاج پتاسیم بیشتری در اندامهای خود دارد. مقدار پتاسیم در گیاهان حداكثر 3 درصد است و در این دو گونه به حد ماكزیمم نمی‌رسد.

كلسیم: در برگ درختان كاج بین 1/54- 2/01 درصد و در اقاقیا بین 3/64- 4/76 درصد متغیر است، یعنی در اقاقیا به حد كافی وجود دارد. مقدار كلسیم در گیاهان حداكثر 4 درصد است و در كاج به ماكزیمم نمی‌رسد.

منیزیم: در كاج بین 0/23- 0/23 درصد و در برگ اقاقیا بین 0/38- 0/64 درصد نوسان دارد. مقدار متوسط منیزیم در گیاهان حداكثر 0/7 درصد است كه در هر گونه به حد ماكزیمم نمی‌رسد.

آهن: در كاج بین 91-219 میلی گرم در كیلوگرم و در اقاقیا بین 230- 437 میلی گرم در كیلوگرم در نوسان است. مقدار متوسط آهن در گیاهان حداكثر 200 میلی‌گرم است كه در هر گونه ماكزیمم رسیده است.

فرم تنه، قطر و ارتفاع درختان

حدود نیمی از درختان پهن برگ و 1/3 درختان سوزنی برگ دارای انحلال تنه هستند كه علت آن می‌تواند خاك رویی كم عمق و سیستم ریشه سطحی و وزش باد باشد. مقدار دو شاخگی درختان كم بوده و در تیپ سوزنی برگ 94 درصد، در پهن خالص 70 درصد و در پهن برگ مخلوط 76 درصد كل درختان بدون شاخگی هستند یعنی آسیب‌های وارده به جوانه‌های انتهایی در پهن برگان بیشتر از سوزنی برگان بوده است. از نظر چند شاخگی نیز اكثراً بدون چند شاخگی هستند. آسیب جوانه انتهایی در پهن برگان بیشتر در اواسط دوره رویش بوده و در سوزنی برگان در سنین مختلف فرقی نداشته است. البته باید گفت در سالهای اخیر حدود 45 درصد از سوزنی برگان (كاج تهران) دچار آسیب دیدگی جوانه انتهایی شده و نوك این درختان حالت چنگالی و چند شاخگی پیدا كرده است بنابراین در سالهای آتی در صد دو یا چند شاخگی در آنه افزایش خواهد یافت. از لحاظ قطر، میانه قطر تیپ پهن برگ خالص 8/21 سانتیمتر، پهن برگ مخلوط 6/37 سانتیمتر و سوزنی برگ 13/06 سانتیمتر می‌‌باشد.

متوسط ارتفاع درختان پهن برگ خالص 6/99 متر، پهن برگ ناخالص 6/98 متر و سوزنی برگان 7/39 متر است.

ضریب لاغری: عبارتست از نسبت ارتفاع به قطر درخت، یعنی در یك ارتفاع ثابت هر چه قطر درخت افزایش یابد. ضریب لاغری كاهش یافته و در یك قطر ثابت هر چه ارتفاع افزایش یابد ضریب لاغری نیز افزایش پیدا می كند. این ضریب به وسیله اندازه‌گیری ارتفاع و قطر درختان به دست می‌آید و اگر بیشتر از صد باشد در زمره درختان كشیده، اگر بین 50 تا 100 باشد در زمره درختان پهن برگ و 79 درصد درختان سوزنی برگ ضریب لاغری كمتر از 50 دارند (كوتاه) و در تیپ پهن برگ مخلوط 71 درصد و در پهن برگ خالص حدود 48 درصد درختان ضریب لاغری بین 50 تا 100 (متوسط) دارا هستند یعنی اكثر درختان محدوده مورد نظر در دو طبقه درختان متوسط و كوتاه قرار دارند كه سبب می‌شود مقاومت آنها در برابر با افتادگی زیاد گردد و با حدی اثر سطحی بودن ریشه و سست بودن خاك خنثی شود.

ضریب لاغری به سه عامل نوع گونه، شرایط رویشگاه و تراكم گونه بستگی دارد و تراكم عامل مهمتری محسوب می‌گردد. یعنی تراكم زیاد در یك توده درختی باعث می‌شود كه درختان در اثر رقابت نوری از نظر ارتفاعی رشد بیشتری داشته باشند در صورتیكه همین درختان با یك قطر مشخص در یك توده كه تراكم كمتری دارد و یا در یك محیط باز، به دلیل كم بودن رقابت نوری، ارتفاع كمتری خواهد داشت.

رطوبت:

ضریب خشكی منطقه 10 تا 12.5، تغییرات میانگین سالانه رطوبت نسبی در ایستگاه مهرآباد 41 درصد (حداقل 25 درصد در مردادماه و حداكثر 68 درصد در دی ماه) و منحنی میزان نم از حداقل 22 درجه تا حداكثر 68 درجه متغیر بوده است. ریزشهای جوی عمدتاً‌ از جبهه‌های مدیترانه‌ای رسیده و از شمال غربی و به ندرت متاثر از ریزشهای جبهه‌های مانسونی رسیده و از اقیانوس هند در جنوب بوده است. فصل خشك در پارك حدود 8 ماه در سال می‌باشد كه از فروردین شروع شده و در آبان به انتها می‌رسد، بدین ترتیب بارندگی غالبا در ماههای زمستان و اواخر پاییز است و محدوده مورد نظر اقلیم و نیمه خشك دارد.

زادآوری:

مقدار متوسط زادآوری برای تیپ برگ خالص 8/7 درصد، تیپ پهن برگ مخلوط 4/9 درصد و تیپ سوزنی برگ 0/9 درصد نسبت به مساحت كل هر تیپ می باشد كه بسیار نامطلوب است و متوسط تعداد نهال در هكتار برای پهن برگ خالص 556، برای پهن برگ مخلوط 297 و برای سوزنی برگ 89 عدد است. طبق تحقیقات بعمل آمده عوامل اصلی عدم زادآوری طبیعی در پارك عبارتند از: كوبیدگی شدید خاك (تردد وسایط نقلیه و مردم بخصوص در قطعات سوزنی برگ) خاك نامناسب، ضخامت زیاد لاشبرگ در تیپ سوزنی برگ، پوشش علفی انبوه در تیپ پهن برگ جوان بودن نسبی درختان پارك.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر;فایل بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر;مقاله بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر;دانلود تحقیق بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر;بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر;عوامل محیطی; جغرافیا ; انسان; پارك چیتگر

کتاب جغرافیا 128 صفحه + pdf

کتاب جغرافیا

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 128

حجم فایل: 3.79 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

کتاب جعرافیا/دوره پیش دانشگاهی/رشته علوم انسانی/128 صفحه/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم”با تشکر”

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” کتاب جغرافیا ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – کتاب جغرافیا – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
جغرافیا

معرفی 16 استان کشور از نظر جغرافیایی دسته بندی جغرافیا

استان تهران با 28225 كیلومتر مربع وسعت، یكی از كوچكترین استانهای كشور می‌باشد این استان با داشتن 9 شهرستان بیشترین تعداد جمعیت را نسبت به دیگر استانها در خود جای داده است

به صفحه دریافت معرفی 16 استان کشور از نظر جغرافیایی خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات معرفی 16 استان کشور از نظر جغرافیایی را در زیر مطالعه نمایید.

استان تهران با 28225 كیلومتر مربع وسعت، یكی از كوچكترین استانهای كشور می‌باشد این استان با داشتن 9 شهرستان بیشترین تعداد جمعیت را نسبت به دیگر استانها در خود جای داده است

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 31
حجم فایل 21 کیلو بایت

معرفی 16 استان کشور از نظر جغرافیایی


استان تهران
استان تهران با 28225 كیلومتر مربع وسعت، یكی از كوچكترین استانهای كشور می‌باشد. این استان با داشتن 9 شهرستان بیشترین تعداد جمعیت را نسبت به دیگر استانها در خود جای داده است. استان تهران در جنوب بخش مركزی رشته كوههای البرز قرار گرفته و از ناحیة فیروزكوه در شرق تا هشتگرد در غرب وسعت دارد. همچنین در قسمت جنوبی، شهرستان قم را نیز در بر میگیرد.
در مجموع سه عامل جغرافیایی در ساخت كلی اقلیم استان تهران مؤثر است. این سه عامل عبارتند از:
1- وجود دست كویر در جنوب شرقی استان، 
2- رشته گوههای البرز در شمال،
3- بادهای مرطوب و بارانزای غربی.
بطور كلی آب و هوای این استان در مناطق كوهستانی از نوع آب و هوای كوهستانی معتدل و در دشتهای آن از نوع نیمه صحرایی با ویژگیهای خاص خود می باشد. آبهای سطح الارضی استان شامل رودخانه های كرج، جاجرود، حبله رود، رودشور، رود لار، طالقان رود، قره چای، هزار و سولقان می باشد. و آبهای تحت الارضی كه در واقع چشمه های آب معدنی هستند، عبارتند از:چشمه آبعلی (بین دو روستای آبعلی و مبارك آباد)، چشمه آب البرز (جنوب شرقی آبعلی)، چشمه علی (شهر ری) و چشمه اعلاء (شمال شهر دماوند).
استان تهران بزرگترین قطب اقتصادی كشور و دارای ویژگیهای اقتصادی بسیار پیچیده و گوناگون است. در طی دو دهة اخیر جنبه های صنعتی و تجاری اقتصاد این منطقه آنچنان توسعه پیدا كرد كه در واقع این دوره را می توان دورة تغییرات بنیادی از یك اقتصاد كشاورزی نسبتاً خود كفا به اقتصاد صنعتی و تجاری وابسته نامید.
استان تهران با داشتن بیشترین تعداد كارگاه بزرگ و كوچك صنعتی بخصوص در حاشیه شهری تهران، بالاترین میزان سرمایه گذاری را بخود اختصاص داده است. این صنایع بیشتر در امتداد راههای ورودی تهران، و خصوصاً مسیر تهران- كرج، تهران-دماوند، تهران- ساوه و تهران قم تمركز یافته است.
طبق آمار راههای كشور در سال 1369، بیش از نیمی از آزاد راههای كشور (260 كیلومتر) در این استان قرار دارد. همچنین 767 كیلومتر خط آهن كه 435 كیلومتر آن اصلی است، ارتباط آن را با دیگر استانهای كشور از طریق قطار ممكن می سازد.


فهرست:

استان تهران
استان اصفهان
استان فارس
استان خراسان
استان آذربایجان شرقی
استان آذربایجان غربی
استان اردبیل
استان همدان
استان كرمانشاه
استان یزد
استان خوزستان
استان كرمان
استان مازندران
استان گیلان
استان سمنان
استان زنجان

 

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” معرفی 16 استان کشور از نظر جغرافیایی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – معرفی 16 استان کشور از نظر جغرافیایی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
استان تهران,استان اصفهان,استان فارس,استان خراسان,استان آذربایجان شرقی,استان آذربایجان غربی,استان اردبیل,استان همدان,استان كرمانشاه,استان یزد,استان خوزستان,استان كرمان,استان مازندران,استان گیلان,استان سمنان,استان زنجان,جغرافیا,تحقیق,مقاله,پروژه,پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پروژه,دانلود پژوهش

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.