برچسب گذاری توسط: توسعه

دانلود پاورپوینت ویژگی های کشورهای درحال توسعه و دور باطل عقب ماندگی دسته بندی مدیریت

دانلود پاورپوینت ویژگی های کشورهای درحال توسعه و دور باطل عقب ماندگی در حجم 24 اسلاید توسعه فراگردی که در آن جامعه از وضع نامطلوبی به وضع مطلوب متحول می شوداین فراگرد تمام نهادهای جامعه را دربرمی گیرد