مقاله بررسی ارتباطات اینترنتی 43 صفحه + doc

مقاله بررسی ارتباطات اینترنتی در 43 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 43

حجم فایل: 34 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی ارتباطات اینترنتی در 43 صفحه ورد قابل ویرایش

چکیده

در شبکه های سنتی تلفن ، قراردادهای سیگنالی مشخصی وجود داشته که قبل و در حین فراخوانی استفاده می شوند. یکی از محدودیت های فوری این بود که دو کاربر در صورتی با هم تماس برقرار می کردند که سیستم مشابهی خریداری کرده باشند. این کمبود کار کردن همزمان سیستم های متفاوت باعث یک نارضایتی عمومی شد و باعث ناکارآمدی سیستم های VolP اولیه شد. در پاسخ به این مشکل ، VOIP H.323 ITV را پیشنهاد کرد که وسیع ترین استاندارد مورد استفاده بود. اولین نسخه VOLP در ???? پدید آمد و عنوان سیستم تلفن تصویری و تجهیزات برای شبکه های محلی که خدمات غیر تضمینی ارائه می کنند، نامیده شد . نهایتاً مهندسین H.323 را طراحی کردند، و در ???? نسخه دوم H323 را منشتر کردند. این پیشنهاد عنوان به مراتب دوستانه تری داشت سیستم های ارتباطی چند رسانی بر مبنای بسته این نسخه از H323 پشتیبانی بیشتری از اجداد خود بدست آورد نسخه دوم بطور وسیعی در راه حل های Volp پیاده سازی شد و در بسیاری جهات ، این نسخه استانداردی برای سیستم های VOIP امروزی است .نسخه دوم VOIP مبحث اصلی ما در این فصل است بنابراین به تشریح ساختار H323 می پردازیم. سپس به نگاهی بر قرارداد H.323، آدرس دهی H.323، سیگنال دهی RAS، ثبت نام و لغو ثبت نام نقطه نهایی و … می اندازیم.

فهرست مطالب

فناوری اطلاعات ?
مقدمه : ?
ساختار H323 ?
نگاهی بر قرارداد H.323 ?
آدرس دهی H.323 ?
کدها ??
سیگنال دهی RAS ??
اکتشاف دروازه بان ??
ثبت نام و لغو ثبت نام نقطه نهایی ??
مکان نقطه نهایی ??
پذیرش ??
تغییر پهنای باند ??
وضعیت ??
دسترسی به منابع ??
درخواست در جریان ??
سیگنال دهی فراخوانی ??
پیشرفت : ??
تکمیل انتشار : ??
سهولت : ??
حالت فراخوانی : ??
فراخوانی پایه بدون دروازه بان : ??
فراخوانی پایه با دروازه بان و سیگنال دهی نقطه نهایی مستقیم : ??
فراخوانی مستقیم با دروازه بان ریشه دار و سیگنال دهی فراخوانی ??
یک فراخوانی پایه با دروازه بان ریشه دار و سیگنال دهی فراخوانی : ??
سیگنال دهی اختیاری نقطه نهایی : ??
کنترل سیگنال دهی : ??
گروه بندی پیام های H.245 ??
توابع H.245 : ??
بازکردن یک سویه کانال منطقی : ??
تابع اتصال سریع : ??
کنفرانس Ad-Na : ??

مقدمه :

راجع به مسائل مربوط به پروتكل اینترنت (IP) صحبت كردند. و در مورد مسائل مربوط به شبكه ها و روش های انتقال دیجیتالی صدای كد گذاری شده روی این شبكه ها به بحث و بررسی پرداختند. در مورد انتقال صدا با استفاده از IP صحبت شد و روش انتقال بسته های RTP را بین جلسات فعال مورد بررسی قرار دادیم. آنچه ما مشخص نكردیم ، اگر چه ، برپاسازی و روش اجرای این جلسات صوتی می باشد. ما فرض كردیم این جلسات (Session) از وجود یكدیگر مطلع بوده و جلسات رسانه ای به روش خاصی ایجاد می شوند كه بتوانند صدا را با استفاده از بسته های RTP منتقل كنند. پس این جلسات چگونه بوجود می آیند و چگونه به اتمام می رسند؟ چگونه این طرفین به طرف دیگر اشاره می كنند تا یك ارتباط را فراخوانی كنند، و چگونه طرف دوم این فراخوانی كنند، و چگونه طرف دوم این فراخوانی را می پذیرد؟ جواب استفاده از سیگنال است.

در شبكه های سنتی تلفن ، قراردادهای سیگنالی مشخصی وجود داشته كه قبل و در حین فراخوانی استفاده می شوند. یكی از محدودیت های فوری این بود كه دو كاربر در صورتی با هم تماس برقرار می كردند كه سیستم مشابهی خریداری كرده باشند. این كمبود كار كردن همزمان سیستم های متفاوت باعث یك نارضایتی عمومی شد و باعث ناكارآمدی سیستم های VolP اولیه شد. در پاسخ به این مشكل ، VOIP H.323 ITV را پیشنهاد كرد كه وسیع ترین استاندارد مورد استفاده بود. اولین نسخه VOLP در 1996 پدید آمد و عنوان سیستم تلفن تصویری و تجهیزات برای شبكه های محلی كه خدمات غیر تضمینی ارائه می كنند، نامیده شد . نهایتاً مهندسین H.323 را طراحی كردند، و در 1998 نسخه دوم H323 را منشتر كردند. این پیشنهاد عنوان به مراتب دوستانه تری داشت سیستم های ارتباطی چند رسانی بر مبنای بسته این نسخه از H323 پشتیبانی بیشتری از اجداد خود بدست آورد نسخه دوم بطور وسیعی در راه حل های Volp پیاده سازی شد و در بسیاری جهات ، این نسخه استانداردی برای سیستم های VOIP امروزی است .نسخه دوم VOIP مبحث اصلی ما در این فصل است بنابراین به تشریح ساختار H323 می پردازیم.

ساختار H323

H323 یكی از پیشنهاداتی است كه بر مبنای یك ساختار كلی ، كه قابلیت كار با سایر پیشنهادات را دارد، طراحی شده است . شما باید ارتباط این پیشنهاد را با سایرین مورد مطالعه قرار دهید،‌و به همان اندازه اگر شما سایر پیشنهادات را مطالعه كنید باید H323 را نیز مورد بررسی قرار دهید. در بین سایر پیشنهادات مهم H.225 و H.245 و مقدار دیگری نیز وجود دارند.

ما یك نگاه كلی بر H323 را در شكل 1-4 نشان داده ایم . این ستار شامل ترمینال ها ،‌دروازه ها و نگهبانها و واحدهای كنترل چند نقطه ای می شود (MCU) . هدف كلی H.323 عملی ساختن تبادل جریانهای اطلاعات بین پایانه های H.323 است آنجا كه یك نقطه پایانی H.323 به عنوان یك پایانه یا دروازه محسوب می شود.

یك پایانه H323 یك نقطه نهایی است كه یك ارتباط همزمان با سایر پایانه ها را ارائه می سازد. عمدتاً ، این پایانه یك دستگاه ارتباطی سمت كاربر است كه حداقل یك كد صوتی را پشتیبانی می كند و ممكن است سایر كدهای صوتی را نیز پشتیبانی كند. یك دروازه در حقیقت یك نقطه نهایی H323 است كه خدمات ترجمه بین شبكه H.323 و سایر شبكه ها مثل شبكه ISDN را فراهم می سازد كه به عنوان GSTN شناخته می شوند یك طرف این دروازه از سیگنال كردن H.323 پشتیبانی می كند. طرف دیگر با یك شبیكه از سوئیچ ها سر و كار دارد. در طرف H.323 ،‌دروازه مشخصات یك خروجی H.323 را دارد. ترجمه بین قراردادهای سیگنال دادن و فرمت رسانه یك بخش ،‌و دیگران كه بصورت داخلی انجام می شوند بخش دیگر آن هستند. ترجمه بطور كلی بصورت نامرئی از سایر شبكه ها مدار سوئیچ انجام می شود و در شبكه H.323 دروازه ها همچنین می توانند به عنوان یك رابط مشترك بكار روند. در جایی كه ارتباطات بین پایانه نیاز به یك اجازه عبور برای شبكه خارجی دارد مثل شبكه تلفن عمومی سوئیچی یا PSTN یك دروازه بان موجودی اختیاری است كه در شبكه H.323 بكار می رود. وقتی دروازه بان موجودات ،‌دروازه های ارتباطی بسته می مانند و شماری از خروجی های H.323 را كنترل می كنند. با كنترل ، ما می خواهیم كه دروازه بان بر دسترسی به شبكه نظارت داشته و از یك یا چند پایانه بتواند اجازه بدهد یا ندهد تا دسترسی به شبكه داشته باشند. این امر می تواند منجر به آن شود كه پهنای باند و سایر منابع مدیریتی حفظ شوند. یك دروازه بان همچنین می تواند یك خدمات ترجمة آدرس را ارائه بدهد و استفاده از این سیستم را در شبكه ممكن سازد.

مجموعه ای از پایانه ها ،‌دروازه ها و MC ها كه یك دروازه بان را كنترل می كنند به عنوان یك منطقه شناخته می شوند و همگی می توانند شبكه یا زیر شبكه ها را كنترل كنند این منطقه در شكل 2-4 آمده است این مناطق لزوماً پیوسته و دنبال هم نیستند.

یك MC ، در حقیقت یك پایانه H.323 است كه كنفرانس های چند نقطه ای را مدیریت می كند. برای مثال MC به یك رسانه اشاره می كند كه می تواند بین موجودیت های مختلف با قابلیت های متفاوت وجود داشته باشد همچنین MC می تواند قابلیت مجموعه ای از حوادث را تغییر دهد بطوریكه سایر پایانه ها به كنفرانس های موجود بپیوندند. یك MC می تواند در یك MCV یا در یك زمینه (Platform) مثل یك دروازه با یك پایانه H.323 پیاده سازی شود.

برای هر MC ، حداقل یك پردازشگر چند نقطه ای (MP) وجود دارد كه تحت كنترل MC كار می كند. پردازشگر MP جریان رسانه ای MP را پردازش می كند، یك خروجی جریانی N را بوجود می آورد در حالیكه ورودی را از M دریافت می كند (متغیر N و M) . MP این عمل را توسط سوئیچ گردن ،‌ادغام و تركیب این دو انجام می دهد. پروتكل كنترل بین MC و MP استاندارد نشده است.

MC می تواند دو نوع از كنفرانس های چند نقطه ای را پشتیبانی كند: متمركز و غیر متمركز . این دو روش در شكل 3-4 آورده شده اند. در تنظیمات متمركز ، هر پایانه در كنفرانس با MC به روش تنظیم hub-spoke ارتباط برقرار می كند. علاوه بر این در روش غیر متمركز ، هر پایانه در كنفرانس سیگنال كنترل خود را با MC به روش اتصال نقطه به نقطه تبادل می كند اما ممكن است رسانه را با سایر كنفرانس ها در شبكه نیز سهیم و شریك شود.
اكتشاف دروازه بان

در یك شبكه كه یك یا چند دروازه بان دارد، یك نقطه نهایی باید در یكی از آنها ثبت نام كند. برای انجام این عملیات ثبت ، نقطه نهایی ابتدا باید یك دروازه بان مناسب را پیدا كند، یكی كه می خواهد كنترل یك نقطه نهایی را در دست بگیرد. البته ، نقطه نهایی ممكن است به طریقة پیشرفته تنظیم شده و با آدرس دروازه بان تطبیق داده شود تا مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت ،‌هیچ عملیات كشفی در ثانیه انجام نخواهد شد. در مقابل ، نقطه نهایی به سادگی در دروازه بان مطلوب ثبت نام می كند. اگر چه یك چنین روشی ممكن است به ثبت نام سریع تر منجر شود، ولی ممكن است تعداد زیادی دروازه بان وجود داشته باشند كه در حالت بارگذاری اشتراكی بوده ، یا یك دروازه بان پشتیبان كه در این صورت روش فوق با مشكل روبرو می شود. یك واسطة ثابت و ایستا بین نقطه نهایی و دروازه بان نیز برای چنین ممكن است مناسب نباشد. بنابراین یك دروازه بان با عملیات كشف خودكار در دسترس قرار می گیرد.

فرآیند كشف خودكار دروازه بان برای یك نقطه نهایی جهت تصمیم گیری در دسترس است ،‌نقطه نهایی در این حالت حاوی اطلاعات نمی باشد. ر این رابطه برای كشف اینكه كدام دروازه بان در این عمل می خواهد كنترل نقطه نهایی را در دست بگیرد، نقطه نهایی پیغام درخواست دروازه بان یا GRQرا می فرستد . این پیغام می تواند روی تعدادی از آدرس های شناخته شده فرستاده شود یا روی آدرس ها و پورت های چندگانه مثل 224.0.1.41:1718 فرستاده شود.

پیغام GRQ شامل تعدادی پارامتر می شود. اگر این پارامترها خالی باشند، GRQ به آن دسته از نشانگرهای دروازه بان ؟؟‌می كند.

این عملیات در جدول شكل 5-4 نشان داده شده است . در این مثال ، پایانه می خواهد تصمیم بگیرد كه GK خود را با تنها فرستادن یك GRQ شناسایی كند اما دروازه بان شامل آدرس كشف چندگانه است. در این شكل دروازه بان 1 پیغام GRJ را فرستاده در حالیكه دروازه بان 2 پیغام GCF را می فرستد. پایانه اكنون در دروازه بان 2 ثبت نام می كند. علاوه بر این ها ،‌یك دروازه بان ممكن است GCF را بفرستد كه بیانگر یك یا چند تلاش از سوی دروازه بانهاست. این عملیات نشانگر آن است كه پیغام GCF با داشتن پارامتر دروازه بان جایگزین وجود دارد.

مكان نقطه نهایی

مكان یك نقطه نهایی خدماتی است كه یك نقطه نهایی را قادر می سازد تا یك آرس واقعی را درخواست كند وقتی كه تنها یك هم پوشان در دسترس است. به بیان دیگر، محل نقطه نهایی یك سرویس ترجمه است. نقطه نهایی كه می خواهد به اطلاعات ارتباط دسترسی پیدا كند برای یك همپوشانی داده شده می تواند یك پیام درخواست موقعیت LRQ بفرستد به دروازه بان. این پیام می تواند به یك دروازه بان مشخص فرستاده شود یا می تواند به آدرس اكتشافی چندگانه دروازه بان 224.0.1.41 فرستاده شود. LRQ شامل همپوشانی برای اطلاعات آدرسی می شود كه مورد نیاز است . در این مورد ، این موقعیت مساوزی پرسش كلمات است معادل آیا كسی می داند كه چه كسی هم پوشان را در اختیار دارد؟

توجه داشته باشید كه تنها یك نقطه نهایی می تواند LRQ را بفرستد اما یك دروازه بان می تواند همچنین LRQ را به دروازه بان دیگری بفرستد. یك دروازه بان كه LRQ را از یك نقطه نهایی دریافت می كند،‌اگر چه این LRQ را كاملاً در اختیار دروازه بان دیگری قرار نمی دهد. یك دروازه بان یك LRQ را به دروازه بان دیگری می فرستد تنها در صورتی كه درخواست برای ترجمة آدرس در دروازه بان اول موجود باشد.

یك پیام تأیید موقعیت (LCF) نشانگر پاسخ به LRQ است . این پیام باید از دروازه بان كه نقطه نهایی كه ثبت نام كرده فرستاده شود. در بین سایر حالات انتخابی ، این پیام تنها به فراخوانی سیگنالی آدرس و آدرس سیگنالی RAS برای نقاط انتهایی محدود می شود.

اگر یك دروازه بان یك LRQ دریافت كند و نقطه نهایی در این دروازه بان ثبت نام نشده باشد، سپس دروازه بان باید با یك پیام رد موقعیت یا (LRJ) پاسخ دهد. اگر LRQ اصلی توسط دروازه بان در كانال اصلی RAS دریافت شود. در صورت دریافت (LRQ) روی آدرس چندگانه ،‌دروازه بان نباید یك پیام (LRJ) بفرستد.
پذیرش

پذیرش فرآیندی است كه توسط آن نقطه نهایی از دروازه بان برای مشاركت در فراخوانی درخواست می كند . نقطه نهایی این كار را با فرستادن یك درخواست پذیرش یا ARQ انجام می دهد. نقطه نهایی اشاره می كند به نوع اشاره گر فراخانی اطلاعات با توجه به مشخصات سایر طرفین فرستاده میشود تا فراخوانی شامل یك یا چند هم پوشانی یا آدرس های سیگنالی شود.

یگی از پارامترهای اجرایی و اجباری در ARQ پهنای باند است. این پارامتر میزان پهنای باند لازم برای 100 بیت است. دقت داشته باشید كه نقطه نهایی باید درخواست كند كل پهنای مورد نیاز را كه در حدود kbps128 می باشد ،‌و مقدار مورد استفاده پهنای باند در این پارامتر 1280 می باشد. مقصود از پارامتر پهنای باند قادر ساختن دروازه بان به ذخیره سازی منابع برای فراخوانی است. در حین استفاده از پارامتر اضافی transport Qos ،‌اگر چه ،‌نقطه نهایی می تواند نشانگر این باشد كه می خواهد منابع را تحت تسلط خود بگیرد، تا اینكه دروازه بان این كار را بكند.

دروازه بان پذیرش موفقیت آ یز را با پاسخ گویی به نقطه نهایی توسط پیام تأیید پذیرش یا (ACF) انجام می دهد. این پیام شامل پارامترهای مشابهی می شود كه در ARQ آورده شده اند. تفاوت این است كه وقتی یك پارامتر داده شده در ARQ مورد استفاده قرار می گیرد، به راحتی از نقطه نهایی مورد درخواست قرار می گیرد. برای مثال ، AFC شامل بهنای باند می شود كه ممكن است مقدار كمتری از ARQ درخواستی باشد ،‌كه در این صورت نقطه نهایی باید در سطح محدودیتهای پهنای باند باقی بماند كه دروازه بان معین می كند. بنابراین ،‌هنگامی كه نقطه نهایی بیان می كند كه منابع مورد نیاز را می خواهد دروازه بان ممكن است تصمیم بگیرد كه آیا مسئولیت را می پذیرد یا خیر.

پارامتر دیگر علاقه مندی در ARQ و ACF پارمتر CallModel است كه بطور اختیاری در ARQ و بطور اجباری در ACF مورد استفاده قرار می گیرد. در ARQ ،‌این پارامتر نشانگر آن است كه نقطه نهایی می خواهد سیگنال فراخوانی را مستقیماً فرستاده و یا ترجیح می دهد كه سیگنال فراخوانی را توسط دروازه بان بفرستد.

شكل 7-4 مثالی از سیگنال فراخوانی مستقیم را نمایش می دهد و شكل 8-4 مثالی از فراخوانی سیگنالی دروازه بان را نمایش می دهد. هر دو شكل فرض می كنند كه دو نقطه نهایی به دروازه بان واحدی متصل شده اند، كه این مسئله نیست. در این حالت كه دو نقطه نهایی به دروازه بانهای متفاوتی متصل شده اند، هر دروازه بان تصمیم میگیرد كه مستقلاً آیا باید در مسیر فراخوانی سیگنال باشد یا خیر. بنابراین در مورد دو دروازه بان ،‌فراخوانی ممكن است توسط هیچ ، یك یا هر دو دروازه بان صورت گیرد.

این پیام ها بخشی از سیگنال فراخوانی Q.931 هستند كه بعداً در این فصل تشریح خواهد شد. پیام برپاسازی اول پیام است و در برقراری ارتباط بین نقاط نهایی ، پیام ارتباط نشانگر آن است كه آیا فراخوانی پذیرفته شده است یا خیر. پیام وقتی فراخوانی پاسخ داده شده فرستاده می شود. البته ،‌یك دروازه بان ممكن است تصمیم بگیرد كه پذیرش خواصی را رد كند. در این صورت به ARQ توسط یك پیام رد پذیرش یا (ARJ) پاسخ می دهد، كه بیانگر دلیل برای رد درخواست می باشد. دلایل ممكن شامل كمبود پهنای باند، عدم توانایی در ترجمة همپوشانی مقصد به یك آدرس واقعی و یا یك نقطه ثبت نام نشده است.
سیگنال دهی فراخوانی

ما تا كنون از فراخوانی سیگنالی یا د كردیم و اشاره داشتیم كه بین نقاط نهایی بكار می‌رود تا برقراری و قطع ارتباط را ممكن سازد پیام ها با استفاده از پیام Q.931 بكار می رودؤ همانطور كه اشاره شد در مواقعی پیام های Q.931 به عنوان پیشنهاداتی برای H225.0 بكار می روند. در ابتدای بحث، چنین موضوعی می تواند كمی گیج كننده و مبهم باشد، بعد از تمام این مراحل، Q.931 در لایه 3 قرار داد سیگنال دهی برای كاربر شبكه ISDN قرار می گیرد و پیام های متفاوتی در این پینشهادات تعریف شده‌اند. واقعیت این است كه H225.0 از مزایای قرار تعریف شده در Q.931 بهره می‌برند و به راحتی از این پیام ها استفاده می كنند، با برخی نشانگرهای مورد نیاز برای استفاده كلی در ساختار H.323 و H225.0 همچنین از یك پیام Q.931 استفاده می‌كند.

این تكنیك راه هوشمندانه ای برای انجام دادن وظایف است، چون از تلاشهای زیادی برای تكمیل و گسترش قرار داد حمایت می كند. H.225.0 تمام پیام های تعریف شده در Q.931 را استفاده می كند. زیرا فقط آنهایی كه لازم هستند برای پشتیبانی از تابع فراخوانی سیگنال در ساختار H.323 استفاده می كنند. پیام مورد استفاده در جدول 2-4 تشریح شده است.

H.225.0 مشخصاتی را معین می كند كه برای Q.931 قابل استفاده است هنگامی كه برای سیگنال فراخوانی در شبكه H.323 بكار می رود. برای مثال H.225.0 هیچ اطلاعات جدیدی را برای اضافه شدن به پیام مشخص تولید نمی كند. از سوی دیگر، H.225.0 نشانگر تعدادی از قوانین با توجه استفاده اجزاء اطلاعاتی تعریف شده در Q.931 است. برای مثال H.225.0 استفاده از “انتخاب انتقال شبكه” را پشتیبانی نمی‌كند و حتی آنرا فعال نمی سازد تا لایه های بالاتر بتوانند از آن استفاده كنند. در حقیقت، تغییرات مشخص شده توسط H.225.0 به طور عمده در مشخص كردن اطلاعات اجباری Q.931 و اجزاء آن ممنوع و یا اختیاری است به خصوص هنگام كاركردن با شبكه H.323 سوال بزرگ این است كه، چگونگی استفاده H.225.0 از Q.931 و پیام های آن انتقال از اطلاعات مشخص شده توسط H.323 را ممكن می‌سازد. برای مثال، یك نیاز واضح به انتقال اطلاعات با توجه به دروازه بان و H.245 وجود دارد تا در كانال های منطقی مورد استفاده قرار گیرند. این انواع اجزاء خارجی در محیط متداول ISDN با استفاده از سیگنال دهی پیام های Q.931 انجام می گیرد. در H.245 و نوشته ASN.1 كه در H.225.0 مشخص شده است نوشته دقیق برای استفاده از اطلاعات بین كاربران در پیام های گوناگون موجود است.

هشدار دادن :

نقطه نهایی فراخوانی شده این پیغام را می فرستد تا بیان كند كه كاربر فراخوانی شده مطلع شده است در كنارایی ، قرار داد هشدار دهنده ، مرجع فراخوانی و نوع پیام ، تنها اجزاء اطلاعات بین كاربراجباری است . اطلاعات سیگنالی اضافی ممكن است بازگشت داده شود اگر كه نقطه نهایی بخواهد كه هشدار خاصی را به سمت فراخوانی كننده بفرستد. اجزاء بین كاربری اجباری در پیام هشدار دهنده شامل پارامترهای مشابه مانند پیام ادامه فراخوانی است .

پیشرفت :

پیام پیشروی می تواند دروازه فراخوانده شود تا پیشروی را فراخوانی كند ، بطور مشخص در صورت كارهمزمان با مدار سوئیچی در شبكه است . دلیل اجزاء اطلاعات ، اگر چه انتخابی است ، در مورد استفاده از اطلاعات بكار می رود اطلاعات بین كاربری شامل مجموعه مشابهی از پارامترها هستند كه برای ادامه فراخوانی و پیامهای هشدار بكار می روند

سیگنال دهی اختیاری نقطه نهایی :

مثال قبلی از دروازه بان ریشه دار فرض می كند كه در وازه بان از نقطه نهایی فراخوانی شده آدرس فراخوانی سیگنال را می داند . همانطور كه در شكل 13-4 می توانید مشاهده كنید ، یك چنین وضعیتی می تواند منجر به تبادل سیگنال شود . با داشتن كنترل دروازه بانهای متفاوت دو نقطه نهایی درمثال ما، امان این وجود دارد كه دروازه بان از نقطه نهایی فراخوانی شده نداند كه آدرس سیگنال فراخوانی از كدام نطقه نهایی فراخوانی شده است . دروازه بان ممكن است تنها یك هم پوشانی برای نقطه نهایی داشته باشد ، كه در این صورت باید یك پیام درخواست موقعیت یا (RQ ) منتشر سازد تا دروازه بان نقطه نهایی فراخوان را مطلع سازد تا آدرس نقطه نهایی فراخوان را بدست آورد .

اگ دروازه بان متعلق به نقطه نهایی نابود كننده نخواهد كه سیگنال را دردست بگیرد، آنگاه باید آدرس سیگنال فراخوانی را با پیام تایید موقعیت (LCF ) بفرستد ، در این نقطه ، فراخوانی به صورت قانونی و حجیم با توجه به مثال شكل 12-4 انجام شود . در صورت دیگر ، اگر دروازه بان در مثال شكل 12-4 بخواهند كه سیگنال فراخوانی را در دست بگیرند باید آدرس فراخوانی خود را در LRQ بازگردانند ، در این صورت مجموعه ای از حوادث اتفاق می افتد كه مشابه شكل 11-4 خواهد بود . مجددا با پیام آگاه سازی و آزادسازی RAS نشان داده شده است . بنابراین ، برقراری ارتباط به مراتب ساده تر خواهد بود ، جهت دهی مجدد با استفاده از پیام سهولت اجباری نیست .

كنترل سیگنال دهی :

ما ذكر كردیم كه H.245 روی قراردادهای مختلف در این فصل چگونه كار می كند . همانطور كه شرح دادیم ، H.245 قراردادی است كه بین جلسات درگیر برقرار می شود و كنترل جریان رسانه را در دست دارد . برای اینكه به صراحت بیان می كنیم دو طرف یك فراخوانی صوتی ، این قرارداد. وظیفه كنترل بخش های مختلف را برعهده دارد. برای فراخوانی های پیچیده تر چند رسانه ای ، این قرارداد وظیفه برعهده گرفتن مسوولیت جریان را برای توابع مثل همزمان كردن برنامه ها رابین صدا و تصویر را ایجاد می كند .

H.245 مناسب برای استفاده در VOLP نیست ، علاوه براین پروتكل كه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد توسط تعداد زیادی از برنامه ها استفاده می شود . مشخصات شامل حجم زیادی از اسناد می شود مقصود در این كتاب تشریح H.245 نیست . بلكه بیشتر تامین آشنایی بانحوه كار در محیط H.323 است و درك بهتر پیام ها وبرنامه ها و توابع موجود می باشد .

گروه بندی پیام های H.245

H.245 با ارسال مطالب زیادی درگیر است كه در زیر چند گروه از آنها آورده شده است

درخواست ها : درخواست ها پیام هایی هستند كه نیاز دارند كه برخی اعمال برای آنها به صورت فوری انجام شود

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی ارتباطات اینترنتی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی ارتباطات اینترنتی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی ارتباطات اینترنتی;پژوهش بررسی ارتباطات اینترنتی;مقاله بررسی ارتباطات اینترنتی;دانلود تحقیق بررسی ارتباطات اینترنتی;بررسی ارتباطات اینترنتی;ارتباطات; اینترنت

مقاله نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی دیجیتال 29 صفحه + pptx

جهان در سال‌های اخیر شاهد انقلاب اطلاعات وارتباطات بوده و تحولات اجتماعی عظیمی در آن به وجود آمده است، به طوری که در اثر این تحولات، قرن جاری به نام فناوری اطلاعات و ارتباطات به ثبت رسیده است در عصر اطلاعات و ارتباطات سطح بینش و آگاهی مردم افزایش یافته وکلیة فعالیت‌های جمعیت رو به انفجار دنیا با مزیتهای این عصر، در قالب شبکه‌های ارتباطی به تعادل ر

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 29

حجم فایل: 351 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

جهان در سال‌های اخیر شاهد انقلاب اطلاعات وارتباطات بوده و تحولات اجتماعی عظیمی در آن به وجود آمده است، به طوری که در اثر این تحولات، قرن جاری به نام فناوری اطلاعات و ارتباطات به ثبت رسیده است. در عصر اطلاعات و ارتباطات سطح بینش و آگاهی مردم افزایش یافته وکلیة فعالیت‌های جمعیت رو به انفجار دنیا با مزیتهای این عصر، در قالب شبکه‌های ارتباطی به تعادل رسیده و کنترل شده است.در این عصر دنیا دهکده‌ای متصل است که افراد آن در هر لحظه که بخواهند به هر گوشه آن می‌توانند مسافرت کنند، از اخبار آن مطلع شوند و یا بدان جا پیغام بفرستند.žاینترنت، تلفن‌همراه، محاسبات ‌بی‌سیم، نرم‌افزار و سخت‌افزار، هوش مصنوعی و … پدیده‌های این عصر هستند.فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کلیه فعالیت‌های اجتماعی از جمله کارآفرینی اثرگذاشته و در بسیاری از آنها تحولات اساسی بوجود آورده است. امروزه کارآفرینی به شدت به بسترهای فناوری اطلاعات وابسته است و از آن بهره زیادی می‌گیرد. شاید اغراق نباشد اگر کارآفرینی مدرن بدون فناوری اطلاعات را امری غیرممکن بدانیم . از سوی دیگر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات خود مرهون کارآفرینی است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی دیجیتال ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی دیجیتال – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی دیجیتال;فناوری اطلاعات;کارآفرینی دیجیتال;کارآفرینی;اطلاعات;ارتباطات

مقاله بازار یابی و تعریف آن دسته بندی اقتصاد

مقاله بازار یابی و تعریف ان

به صفحه دریافت مقاله بازار یابی و تعریف آن خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مقاله بازار یابی و تعریف آن را در زیر مطالعه نمایید.

مقاله بازار یابی و تعریف ان

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 19
حجم فایل 13 کیلو بایت

*مقاله بازار یابی و تعریف ان*


<< سایت‌اینترنتی www.Priceline .com یكی از پیشگامان در‌این شكل از حراج معكوس است . هیچ تضمینی وجود ندارد كه قیمتی كه شما پیشنهاد دادید كه بپردازید پایین تر از هر جای دیگر باشد كه ممكن است شما آن كالا را پیدا كنید . اما اگر آن قیمت مناسب باشد پس استقبال كنید . چند درصد از بلیط‌های خط هوایی پرایس لاین به عنوان جایزه به كمترین قیمت حاكم فروخته شد . به‌این دلیل كه مصرف‌كنندگان نمی‌توانستند پیشنهاد قیمتی پایین تر از آن بدهند .‌این مورد منبع اصلی سود برای‌این نوع از بازاریابی است . بعضی از سایتهای‌اینترنتی محصولات را با جایزه‌های بزرگی به قیمت واقعی می‌فروشند با قول تخفیف 100% از قیمت فروش 90 تا 60 روز دیرتر و بعد از زمانیكه درخواست شود . متأسفانه برای خریداران «بعداً» ممكن است كه به هیچ وقت تبدیل شود . از آنجا كه یكی از سایتهای مهم كه چنین كاری را می‌كرد تقریباً ورشكسته شده است . بعضی از نمونه‌های جذاب بازاریابی خیلی دور از واقعیت هستند .

 

<< خرید روباتها : سایت بزرگ جهانی به عنوان یك مكان بزرگ خرید است كه در حال جستجوی اقلامی‌است كه تجارتی را درون خود‌ایجاد كند . خرید روباتها نمونه‌ای برای سایتهایی چون www.mySimon .com ، دیدار از سایتها‌اینترنتی و جستجوی اقلامی‌كه مصرف كننده‌ها آنها را برای جستجو فرستاده اند می‌باشد . زمانی كه كالا پیدا شد ، سایت و قیمت به فردی كه آن را درخواست كرده فرستاده می‌شود . چیزی مشابه‌این مورد در سایتهایی كه بر اساس حراج صنعتی است اتفاق می‌افتد . داد و ستدها پیدا می‌شوند ، اما اندازه درستی و پیچیدگی موانع شبكه حتی بهترین روباتهای فروشی را با یافتن هر مكانی می‌فروشد . مشابه آن نیز در مورد تماس فروشندگان و خریداران صنعتی می‌باشد .

 

<< پورتالها : یك توقفگاه برای خرید اطلاعات و یا ارتباطات می‌باشد . www.aol .com  ، www.yahoo .com و (مایكروسافت) www.msn .com‌ اینها سه نمونه اصلی هستند . پورتال یك دروازه‌ای به شبكه ، فهرست كاتالوگ‌های اصلی و یك توقفگاه برای جستجوی تجارت به روش ساده تری می‌باشد . نتیجه بازدیدكنندگان زیادی در پورتهااست‌این باعث می‌شود كه پورتال داوطلب مستعد برای تبلیغات در شبكه باشد . تاكنون هیچ

نتوانسته است كه ارزش تبلیغات شبكه‌ای را تعیین كند . اما اگر افراد زیادی از یك تبلیغ دیدن كنند – حتی اگر زودگر باشد – ارزش تبلیغ را مشخص می‌كند ، و پورتال به هدف خود رسیده است .

این شركتها در میان تعداد كمی‌هستند كه به نظر می‌رسد نمونه‌های مفید و مناسب رشد و ترقی برای تجارت‌اینترنتی داشته باشند و آنها كاملاً بر اساس بازاریابی و خدمت به مشتری می‌باشد .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بازار یابی و تعریف آن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بازار یابی و تعریف آن – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بازار یابی و تعریف ان,پورتالها,خرید اطلاعات,ارتباطات,مایکروسافت,شبکه,کاتالوگ,تبلیغات,سایت اینترنتی,خرید روبات,دانلود,دانلودمقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مقاله انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیک در ایران دسته بندی اقتصاد

مقاله انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیک در ایران

به صفحه دریافت مقاله انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیک در ایران خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مقاله انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیک در ایران را در زیر مطالعه نمایید.

مقاله انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیک در ایران

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 239
حجم فایل 180 کیلو بایت

*مقاله انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیک در ایران*

 

معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی

 

پیشگفتار

بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های مختلف اقتصادی، بازرگانی تاثیرات شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی شامل صرفه‌جویی هزینه مبادلاتی، افزایش بهره‌وری بنگاه و صنعت، تغییر فرایندهای مدیریت و تولید بنگاه‌های اقتصادی، كاهش هزینه جستجو، دسترسی بیشتر و آسانتر و ارزانتر به اطلاعات، كاهش محدودیت های ورود به بازار، شمار بیشتر عرضه كنندگان، افزایش رقابت، كاهش سود انحصاری ، كاهش هزینه تمام شده و قیمت كالا و تسهیل تجاری موجب توجه روزافزون به این پدیدة نوین شده است.

سازمان‌های بین المللی به رهبری سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن همانند UNCTAD و UN/CEFACT طی چند سال گذشته، با ارایه استانداردها و راهبردهای پیشنهادی به كشورهای عضو، اقدامات عملی برای توسعه تجارت الكترونیكی و زیرمجموعه‌های آن یعنی بانكداری الكترونیكی، حمل و نقل الكترونیكی بیمه الكترونیكی و … در جهان به عمل آورده‌اند. دولت‌ها نیز اقدامات گسترده‌ای برای توسعه تجارت الكترونیكی انجام داده‌اند. برخی دولت‌ها در كشورهای پیشرفته با بسترسازی حقوقی، قانونی، اقتصادی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و با سیاستگزاری و هدایت كلان به توسعه تجارت  و بانكداری الكترونیكی همت گمارده‌اند. در این كشورها بخش خصوصی پویا و كارآمد محوریت را به عهده گرفته و از آخرین تحولات فنی در فعالیت‌های خود استفاده می‌كند.

از سوی دیگر در برخی كشورهای در حال توسعه پیشرو همانند كشورهای آسیای جنوب‌شرقی، دولت ها علاوه بر سیاستگزاری و هدایت كلان، حمایت گسترده‌ای از توسعه تجارت و بانكداری الكترونیكی به عمل آورده‌اند. پیوند با اقتصاد جهانی، اصلاحات اقتصادی مناسب، توسعه منابع انسانی، بسترسازی اقتصادی،‌ حقوقی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و بخش خصوصی نسبتاً كارآمد شرایط مناسبی را برای توسعه تجارت و بانكداری الكترونیكی در این كشورها بوجود آورده است.

بدین‌ترتیب فعالان اقتصادی در سراسر جهان به ویژه در كشورهای پیشرفته و در حال توسعه پیشرو با بكارگیری آخرین یافته‌های فناوری به ویژه فناوری ارتباطات و اطلاعات بطور فزاینده مبادلات تجارت الكترونیكی خود را گسترش می‌دهند. در این راستا برخی بنگاههای اقتصادی از جمله بانك‌ها با مهندسی مجدد فعالیت‌های مدیریتی و تولیدی و خدماتی خود و بكارگیری كسب و كار الكترونیكی توانسته‌اند سهم بازار خود را در بازارهای جهانی ابتدا حفظ و سپس ارتقاء دهند. بدیهی است برای بنگاههایی كه در این رقابت عقب بمانند، كاهش سهم بازار اولین پیامد آن خواهد بود.

مصرف‌كنندگان نیز در كشورهای مختلف تمایل چشمگیری برای انجام مبادلات به صورت الكترونیكی از خود نشان داده‌اند. كاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به اینترنت و مزایای اقتصادی و اجتماعی تجارت و بانكداری الكترونیكی از دلایل اصلی توجه مردم به اینگونه مبادلات است.

در ایران نیز طی چند سال گذشته دولتمردان با درك مزایا و اثرات تجارت الكترونیكی به طراحی و ایجاد تجارت الكترونیكی همت گمارده‌اند. بی‌گمان یكی از وظایف اصلی در توسعه تجارت و بانكداری الكترونیكی كشور، آگاه سازی عمومی است كه در این راستا،‌ معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی برنامه‌هایی برای طراحی و پشتیبانی از برنامه‌های آموزشی و پژوهشی به مورد اجرا گذاشته شده است.

مجموعه حاضر حاصل پژوهشی است كه در زمینه نقل و انتقال الكترونیكی وجوه، به سفارش معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی و توسط مركز ملی شماره‌گذاری كالا و خدمات ایران انجام شده است. بدین روی لازم است ضمن تشكر از مدیر محترم مركز ملی شماره‌گذاری كالا و خدمات ایران از پژوهشگران محترم نیز تشكر و تقدیر شود.

نكته قابل ذكر اینكه، هر چند ممكن است متن حاضر دارای نواقصی بوده و در برخی مواقع مطالب ارائه شده با نظرات معاونت مطابقت نداشته باشد، ولی از آنجا كه می‌تواند برای مطالعه دست‌اندركاران فناوری اطلاعات و ارتباطات و علاقمندان به این موضوع مفید باشد، تصمیم به انتشار آن گرفته شده است.

فرصت را مغتنم شمرده با امید به آنكه این مجموعه برای دست‌اندركاران و علاقمندان تجارت و بانكداری الكترونیكی مفید واقع شود، از كلیه عزیزان علاقمند دعوت می‌شود تا نظرات و دیدگاههای خود را درباره توسعه تجارت و بانكداری الكترونیكی ایران و به ویژه برنامه‌های آموزشی، ترویجی و پژوهشی برای این معاونت ارسال كنند.

 


فهرست مطالب

 

عنوان                                    صفحه

 

پیشگفتار

 

فصل اول : تجارت الكترونیكی

    1ـ1ـ مقدمه

    2ـ1ـ مفهوم تجارت الكترونیكی

    3ـ1ـ تاریخچه تجارت الكترونیكی

    4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الكترونیكی

    5ـ1ـ معایب تجارت الكترونیكی

    6ـ1ـ مراحل تجارت الكترونیكی

    7ـ1ـ مدلهای تجارت الكترونیكی

    8ـ1ـ عواملی كه باعث شتاب تجارت الكترونیكی شده‌اند

    9ـ1ـ تجارب كشورها در خصوص تجارت الكترونیكی

    10ـ1ـ اثرات تجارت الكترونیكی بر كشورهای در حال توسعه

    11ـ1ـ محدودیت‌های رشد تجارت الكترونیكی در كشورهای در حال توسعه

    12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الكترونیكی

    13ـ1ـ جایگاه تجارت الكترونیكی در ایران

 

فصل دوم : انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی

    1ـ2ـ مقدمه

    2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت

       1ـ2ـ2ـ نقش‌های اساسی پول

       2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول

       3ـ2ـ2ـ انواع تقسیم‌بندی پول

3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانكداری در جهان و سیر تكاملی آن

       1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانكداری

       2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانكداری الكترونیكی

       3ـ3ـ2ـ مقایسه بانكداری سنتی و بانكداری الكترونیكی

    4ـ2ـ انتقال الكترونیكی وجوه

       1ـ4ـ2ـ مقدمه

       2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الكترونیكی وجوه (EFT)

       3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه EFT

       4ـ4ـ2ـ مزایای بكارگیری انتقال الكترونیكی وجوه

       5ـ4ـ2ـ نحوه عملكرد انتقال الكترونیكی وجوه

       6ـ4ـ2ـ انواع سیستم‌های انتقال الكترونیكی وجوه

       7ـ4ـ2ـ معماری سیستم‌های پرداخت الكترونیكی

    5ـ2ـ سوئیفت (SWIFT)

                   1ـ5ـ2ـ مقدمه

       2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت

       3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت

4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت

    5ـ5ـ2ـ كاربرد سوئیفت

       6ـ5ـ2ـ مكانیزم عمل سوئیفت

    6ـ2ـ كارت‌های بانكی

       1ـ6ـ2ـ مفهوم كارت‌های بانكی

       2ـ6ـ2ـ تاریخچه كارتهای بانكی

       3ـ6ـ2ـ مزایای كارتهای بانكی

       4ـ6ـ2ـ انواع كارتهای بانكی

       5ـ6ـ2ـ مكانیزم عمل كارتهای بانكی

       6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت كارت

       7ـ6ـ2ـ مسائل و مشكلات كارتها

    7ـ2ـ پول الكترونیكی

    1ـ7ـ2ـ مقدمه

       2ـ7ـ2ـ تعریف پول الكترونیكی

       3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الكترونیكی

       4ـ7ـ2ـ انواع پول الكترونیكی

       5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الكترونیكی

    8ـ2ـ پرداخت الكترونیكی صورت‌حسابها

       1ـ8ـ2ـ مقدمه

       2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الكترونیكی صورت حسابها

       3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الكترونیكی صورت حسابها

       4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الكترونیكی صورت حسابها

       5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الكترونیكی صورت حسابها

    9ـ2ـ امنیت در سیستم‌های الكترونیكی انتقال وجوه

       1ـ9ـ2ـ مقدمه

       2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت

       3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت

       4ـ9ـ2ـ فناوری‌های امنیت اطلاعات

 

فصل سوم : انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی و موانع گسترش آن در ایران

    1ـ3ـ مقدمه

    2ـ3ـ بانكداری الكترونیكی در ایران

    3ـ3ـ مشكلات و موانع گسترش انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران

    1ـ3ـ3ـ مشكلات  مربوط به زیرساخت‌های اساسی

    2ـ3ـ3ـ كمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای انتقال الكترونیكی وجوه در ایران

    3ـ3ـ3ـ موانع قانونی كاربرد انتقال الكترونیكی وجوه در ایران

4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران

5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران

    6ـ3ـ3ـ موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران

7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت كاركنان و مدیران بانكها در مقابل تغییر حركت از بانكداری سنتی به بانكداری الكترونیكی

8ـ3ـ3ـ مشكلات مربوط به نظام مدیریتی حاكم بر بانكهای كشور

9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران

10ـ3ـ3ـ دولتی بودن بانكهای كشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها

11ـ3ـ3ـ مشكلات امنیتی

12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریكا

 

فصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانكداری الكترونیكی در ایران

    1ـ4ـ مقدمه

    2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانكداری جمهوری اسلامی ایران

    3ـ4ـ نقش وظایف بانك مركزی در برنامه تحول در نظام بانكداری جمهوری اسلامی

    4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یك بانك

ضمیمه: تعریف واژه‌های كلیدی

 

 

 


فصل اول

 

تجارت الكترونیكی


1ـ1ـ مقدمه

با توجه به پیشرفت‌های فناوری روزمره و شتابان, جوامع به جوامعی مبتنی بر دانش و آگاهی تبدیل شده‌اند. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها این امكان را می‌دهد كه فعالیت‌های تجاری و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف‌پذیری انجام دهند.

در قرن بیست و یكم فناوری اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت بیشتر پیشرفت و توسعه خواهد كرد. پیشرفت‌های به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات در اواخر قرن بیستم باعث شكل‌گیری تجارت الكترونیكی شده است. تجارت الكترونیكی انقلابی عظیم در شیوه تجارت و كسب و كار به وجود آورده است.

تجارت الكترونیكی و به تعبیر وسیع‌تر كسب و كار الكترونیكی شیوه و نحوه زندگی كردن انسانها را نیز متحول می‌سازد. كشورهای پیشرفته چندین سال است كه تجارت الكترونیكی را آغاز كرده‌اند و كم كم مسائل و مشكلات آن را تجربه كرده‌اند بنابراین تا حدودی بسترهای فناوری, قانونی و سرمایه‌های انسانی و مادی لازم برای توسعه و گسترش آن را فراهم ساخته‌اند و در آستانه تحول اساسی و كامل در شیوه كسب و كار و زندگی هستند, كه در آن به میزان وسیع از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده خواهد شد.

علاوه بر كشورهای پیشرفته, كشورهای در حال توسعه نیز به منظور ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای تجارت الكترونیكی, در حال برنامه‌ریزی و تلاش هستند. در كشور ما هم تلاش‌های پراكنده‌ای صورت گرفته است, ولی این تلاشها تاكنون اثربخش نبوده است زیرا از یك طرف از انسجام و یكپارچگی لازم برخوردار نمی‌باشد و از طرف دیگر فاقد سرعت مناسب هستند.

از آنجا كه هدف غایی كتاب حاضر بسترسازی برای گسترش تجارت الكترونیكی و كسب و كار الكترونیكی در ایران می‌باشد در این فصل در خصوص تجارت الكترونیكی بحث و بررسی به عمل می‌آید. هدف از ارائه این فصل آشنایی با ابعاد و زیرساخت‌های تجارت الكترونیكی و تبیین نقش و جایگاه انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در آن می‌باشد.

 

 

2ـ1ـ مفهوم تجارت الكترونیكی[1]

رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه پایانی قرن بیستم و شروع قرن بیست و یكم و افق‌های جدیدی را بر روی كسب و كار و تجارت باز نمود. این افق‌های جدید سبب تحول در امر تجارت گردید و با سرعت و شتاب وصف‌ناپذیری در حال گسترش می‌باشد.[1]. Electronic Commerce (EC)

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیک در ایران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیک در ایران – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیک در ایران,برنامه ریزی,اقتصادی,فناوری اطلاعات,ارتباطات,صرفه جویی,حمل و نقل,بیمه الکترونیکی,تجارت الکترونیکی,کلان,خرد,مهندسی,مدیریت تولید,بنگاه ها,مصرف کنندگان,سهم بازار,معایب تجارت الکترونیک,نقش اساسی پول,سوئیفت,دانلود ,کارت بانکی,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مقاله درباره سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك مالزی دسته بندی اقتصاد

مقاله درباره ی «سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك مالزی

به صفحه دریافت مقاله درباره سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك مالزی خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مقاله درباره سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك مالزی را در زیر مطالعه نمایید.

مقاله درباره ی «سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك مالزی

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 48
حجم فایل 48 کیلو بایت

*سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك مالزی*


فهرست

 

فصل 1- مقدمه

2

1-1- درباره این گزارش

2

2-1- سیاست  EGIT

2

3-1- چارچوب EGIT 

4

فصل 2- فن آوریهای به کاررفته در دولت الکترونیک

12

1-2-  مقدمه

12

2-2-  وسایل و تجهیزات

12

3-2-  سرویسهای کاربران

14

4-2-  سرویسهای منطقی فعالیتها

16

5-2-  سرویسهای داده ها

24

6-2-  ارتباطات

30

7-2-  ارتباط میان پردازشی

35

8-2-  محیط توسعه برنامه ها

36

9-2- محیط عملیاتی

38

فصل3- استفاده از فن آوری رایانه برای گسترش کار گروهی

42

1-3- گروه ا فزار

43

2-3-  مدیریت روند فعالیتها

45

3-3-  فرم های الکترونیکی

45

4-3- سیستم های تصویر برداری

46

5-3- ویدئو کنفرانس

46

6-3- سیستم های برنامه ریزی و زمان بندی

47

 

فصل 1- مقدمه

 

1-1- درباره این گزارش

گزارش استانداردها و سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك[1] (EGIT)، تعاریف و مفاهیم  سیستم‏ها را بر اساس استانداردهای دولت مالزی و ارائه دهندگان راه‏حلهای IT بیان می‏كند. مجموعه فن‏آوری‏هایی كه اجازه بدهد رایانه‏های شخصی، تجهیزات شبكه و دیگر سرویس‏گیرها با سرویس‏دهنده‏های هر شبكه‏ای كار كنندو ایجاد یك زیربنای IT كه از سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك پشتیبانی كند، ‌در این گزارش تدوین شده‏اند.

با اعمال این سیاستها اطمینان حاصل می‏شود كه رایانه‏های بزرگ، اینترنت/ اینترانت و نرم‏افزارهای توزیع شده با هم سازگارند. این گزارش چارچوبی ارائه می‏كند كه دولت را از استفاده انحصاری از یك فن‏آوری خاص و افتادن در بن‏بست، حفاظت می‏كند.

تمركز اصلی بر نرم‏افزارهایی است كه همكاری ساختارهای ناهمگن را ممكن می‏سازند و آنها را به صورت ساختاری یكپارچه در می‏آورند.

سیاستهای تشریح شده در این گزارش شامل سه عامل عمده می‏شوند:

–        ساختار محاسباتی توزیع شده چندلایه‏ای سرویس‏دهنده[2] / سرویس‏گیرنده[3]  

–        استفاده از قطعات نرم‏افزاری برای ایجاد سریع برنامه‏ها (برنامه‏نویسی شیءگرا)

–        ارائه راهبرد همكاری برای توزیع اجزاء در كل شبكه و یكپارچه كردن منابع دادة موجود

 

2-1- سیاست EGIT

در ساختار فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك، سه لایه محاسباتی در نظر گرفته می‏شود.

1-   كاربر (نحوه ارائه)

2-   منطق كاری

3-   داده‏ها

متمركزكردن تمام سیاستهای كاری و خدمات در یك محل به تیم‏های تحقیق و توسعه این امكان را می‏دهد كه تمام تلاششان را برای ساختن اجزاء كاری مدیریت‏پذیر و قابل بسط به كار ببرند و این اجزاء را به گونه‏ای شفاف با داده‏های پشت صحنه و كاربرد روی صحنه، یكپارچه سازند.

از آنجا كه تمام روشها به صورت متمركز مدیریت می‏شوند می‏توان به سرعت تغییرات را انجام داد و تغییرات به صورت خودكار و بلافاصله به همه خدمات گیرنده‏ها اعمال می‏شود.

مزایای این روش عبارتند از:

–        منطق كاری مشترك

–        استقلال از سامانه سرویس‏گیرنده

–        اجرا و مدیریت آسان پردازش‏های توزیع شده

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


شكل 1- مدل محاسباتی سه لایه

 

گزارش استانداردها و سیاستهای EGIT نوع سرویس گیرنده‏ها و سرویس‏های ارائه شده را معین نمی‏كند بلكه در این گزارش پیشنهاد می‏شود كه سرویسها به صورت اشیاء مدیریت‏پذیر تعریف شوند كه بتوان آنها را روی هر سه لایه اجرا كرد.

هدف، ایجاد ساختاری است كه تجهیزات مختلفی از جمله تجهیزات زیر را پشتیبانی كند:

–        رایانه شخصی (PC)

–        دستیار دیجیتالی شخصی (PDA)

–        كیوسك

–        رایانه‏های شبكه

 

لایه كاربر واسطه ارتباط با سیستم‏های IT را برای شهروندان، صاحبان مشاغل و دولت فراهم می‏كند. در طراحی این لایه، هدف ارائه خدمات به حداكثر تعداد ممكن از شهروندان كشور است. لایه منطق كاری سطحی است كه سرویسها به شبكه ارائه می‏شوند.

از جمله سرویسهای ارائه شده به شرح زیر است:

–        سرویس نامگذاری

–        سرویس زمان سنجی

–        سرویس فهرست

–        سرویس امنیت

–        سرویس كاربردی

–        سرویس پیام

–        سرویس پردازش مبادلات

 

این سرویسها ممكن است روی یك میزبان[4] یا میزبانهای مختلف قرار گیرند.

لایه داده‏ها محل ذخیره منطقی اطلاعات مورد نیاز برای پردازش سرویسهای كاربردی است . لایه داده‏ها همچنین سرویسهایی از قبیل ایجاد، بازیابی، نوسازی یا  حذف دسترسی به محل ذخیره داده‏ها را ارائه می‏كند.

بنابراین EGIT تركیبی از سیاستها و استانداردهایی است كه ساختار كاربردی توزیع شده برای دولت الكترونیك به وجود می‏آورد.

 

 

3-1- چارچوب EGIT

چارچوب فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك (EGIT) یك مرجع استاندارد برای ملاحظه فن‏آوری‏های گوناگون در زمینه اطلاع‏رسانی است.

این چارچوب شامل پنج قسمت عمده است:

–        وسایل و تجهیزات

–        سرویسهای مربوط به كاربران

–        سرویسهای منطقی

–        سرویسهای داده

–  ارتباطات و مخابرات
در دسترس بودن                                                                              
                     امنیت

ایستگاههای كاری

رایانه‏های قابل حمل

تجهیزات شبكه

رایانه‏های رومیزی

 

 

  واسطه اجزاء                                               رابط گرافیكی كاربر (GUI)

 

 

سرویس پردازش مبادلات

سرویس پیام

مدیریت سیستم

سرویس امنیت

سرویس زمان‏سنجی

نامگذاری

 و فهرست

مدیریت اشیاء

 

 

سرویس‏های دیگر داده‏ها

سرویس‏های فایل

سرویس‏های بانكهای اطلاعاتی

 

 

 

لایه حمل

 

لایه شبكه

 

لایه فیزیكی

جهانی بودن                                                                                                                            مدیریت پذیری

 

شكل 2- چارچوب فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك


«ارتباط بین فرایندی»[5] ارتباط را بین لایه خدماتی كاربر، لایه منطق‏كاری و لایه داده‏ها برقرار می‏كند در حالی كه «محیط توسعه كاربردها»[6] زیربنای سراسری توسعه كاربردها را برای چارچوب EGIT فراهم می‏كند.

هر لایه به اجزاء دیگری هم تقسیم می‏شود. تعاریف EGIT بر واسطه‏های دریافت خدمات از هر جزء تمركز می‏كنند.

كیفیتهایی كه از تمام لایه‏ها و اجزاء انتظار می‏رود از این قرار است:

–        امنیت

–        در دسترس بودن

–        مدیریت پذیری

–        بین المللی بودن

 

سیستم‏های كاربردی به عنوان بخشی از فرآیندهای كاری دولت الكترونیك یكی از اجزاء اساسی هستند و باید دارای مشخصات زیر باشند:

–        قابلیت اجرا روی سیستم‏های مختلف (از نظر سخت‏افزاری و نرم‏افزاری)

–        انعطاف‏پذیری

–        سازگاری بین سرویسهای ارائه شده ازخدمات دهنده‏های مختلف

–        مقیاس‏پذیری؛ بسته به نیاز می‏توان از تجهیزات بیشتر یا كمتری استفاده كرد بدون آنكه نیازی به تغییر دیگر اجزاء باشد.

–        سهولت استفاده؛ استفاده از سیستم‏های كاربردی باید آسان بوده و واسطه كاربر آنها مشابه دیگر سیستم‏های كاربردی باشد.

–        مدیریت‏پذیری؛ كاربردها، سخت‏افزار و نرم‏افزار باید مدیریت پذیر بوده و عملكرد آنها ساده باشد

 1- Electronic Government Information Technology

2- Server

3- Client

1- host

1- Inter Process Comminucations

2- Application Development Environment

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله درباره سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك مالزی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله درباره سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك مالزی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك مالزی,سیاست,چارچوب,دولت الکترونیک,وسایل و تجهیزات,سرویسهای کابران,سرویس های منطقی فعالیت ها,سرویس های داده ها,ارتباطات,محیط عملیاتی,روند فعالیت ها,ویدئو کنفرانس,فناوری اطلاعات,دانلود ,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

شهر الکترونیک دسته بندی کامپیوتر و IT

درایران فرهنگ شهرهای الكترونیكی و اینترنتی در حال گسترش ا ست و كم‌كم باور مسئولین در درك نیاز حركت به سمت و سوی شهرهای الكترونیكی در حال شكل گیری است

به صفحه دریافت شهر الکترونیک خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات شهر الکترونیک را در زیر مطالعه نمایید.

درایران فرهنگ شهرهای الكترونیكی و اینترنتی در حال گسترش ا ست و كم‌كم باور مسئولین در درك نیاز حركت به سمت و سوی شهرهای الكترونیكی در حال شكل گیری است

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 22
حجم فایل 46 کیلو بایت

درایران فرهنگ شهرهای الكترونیكی و اینترنتی در حال گسترش ا ست و كم‌كم باور مسئولین در درك نیاز حركت به سمت و سوی شهرهای الكترونیكی در حال شكل گیری است. شاید در سال 1379 كه برای اولین بار بحث شهرهای الكترونیكی مطرح و متاقب آن همایش جهانی شهرهای الكترونیكی و اینترنتی با جضور بیش از 1500 نفر از مسئولین و متخصصین ارشد كشور در حوزه‌های مختلف برگزار شد موضوع برای كشورمان خنده دار و باور نكردنی بود و یا حداقل باور نداشتیم كه فقط 5 سال بعد باید راهكار برون رفت از چالشهای شهر بزرگی مانند تهران را در ایجاد شهر الكترونیك جستجو كنیم. باید در هزاره سوم و شروع قرن 21 تسلیم پدیدههای حاصل تغییرات فناوریی جدید باشیم و شهر الكترونیك را به عنوان یك نیاز و ضرورت هزاره سوم بپذیریم.

شهر الكترونیك یك اختراع و یا یك پیشنهاد نوآورانه نیست بلكه واقعیتی است كه بر اساس نیاز جای خود را باز می‌كند. اگر امروز چشم خود را بر نیاز ببندیم فردا باید با پرداخت هزینه بیشتر قدم در اجرای آن بگذاریم.

کلید واژگان: شهر الکترونیک – فناوری اطلاعات – ارتباطات

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

تعریف شهر الکترونیک 4

شهر الکترونیکی 5

آرمان شهر الکترونیکی 8

ویژگی های شهر الکترونیکی خوب11

آشنایی با نمونه هایی از شهرهای الکترونیکی در جهان14

مفهوم حکومت مداری خوب و ارتباط آن با شهر الکترونیکی17

منابع و مأخذ 21

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” شهر الکترونیک ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های پولی حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – شهر الکترونیک – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
شهر الکترونیک,فناوری اطلاعات,ارتباطات

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه آموزش و دانش با تاکید بر نقش کتابخانه های مجازی

عصرحاضر را باید تلفیقی ازارتباطات و اطلاعات دانست عصری که بشر درآن بیش ازگذشته خود را نیازمند به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات مورد نیازمیباشد

به صفحه دریافت نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه آموزش و دانش با تاکید بر نقش کتابخانه های مجازی خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه آموزش و دانش با تاکید بر نقش کتابخانه های مجازی را در زیر مطالعه نمایید.

عصرحاضر را باید تلفیقی ازارتباطات و اطلاعات دانست عصری که بشر درآن بیش ازگذشته خود را نیازمند به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات مورد نیازمیباشد

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 23
حجم فایل 24 کیلو بایت

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه آموزش و دانش با تاکید برنقش کتابخانه های مجازی

 

چکیده:
عصرحاضر را باید تلفیقی ازارتباطات و اطلاعات دانست. عصری که بشر درآن بیش ازگذشته خود را نیازمند به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات مورد نیاز می باشد. امروزه با دراختیارداشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته،امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطلاعات بیش ازپیش میسرگردیده است. افراد درهرکجا که باشند میتوانند آخرین اطلاعات مورد نیاز خودرا درهرزمینه ای دریافت میکنند. اما بی شک- بیشترین تاثیر پدیدآمدن فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی برمحیطهای آموزشی بوده است. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش سبب شده است تا محیط آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پیدا کند.این امرسبب میشود تا ارتباطات میان افراد به منظورآموزش و گسترش دانش به گونه ای فزاینده ازطریق رایانه امکان پذیرشود. با ظهور و گسترش اینترنت- این رسانه به عنوان یک مکمل جهت تامین نیازهای اطلاعاتی و آموزش مورد استفاده قرارگرفت. با توجه به نقشی که کتابخانه ها باید درامرآموزش ایفا نمایند بدیهی است با دارا بودن امکانات پیشرفته تر-منابع اطلاعاتی بسیار غنی تری را نسبت به گذشته فراهم میکنند و جهت آموزش افراد دراختیار آنها قرارمیدهند. فراهم کردن وب سایتهای اینترنتی و پایگاههای اطلاعاتی- کتابخانه ها را به یک محیط مجازی و دیجیتالی جهت تبادل اطلاعات تبدیل کرده است که نقش آموزشی آن بیش ازپیش دراین محیط نمایان میشود. این مقاله درصدد آن است تا پس ازارائه تعریفی جامع ازفناوری اطلاعاتی و ارتباطی- مساله آموزش مجازی و ازراه دورو نقش فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی دراین آموزش را مورد بررسی قراردهد و با تاکید برآموزش سیستمی- انواع آموزش به صورت مجازی را بیان کند. مسلما برای آموزش افراد به صورت مجازی و توسعه دانش آنها- نیازمند منابعی خواهیم بود که این منابع جزازطریق کتابخانه ها قابل تامین نیستند. کتابخانه ها میتوانند با تهیه منابع الکترونیکی و تحویل آنها به اعضای جامعه اطلاعاتی نقش عمده ای درآموزش و گسترش دانش داشته باشند. 

مقدمه
انسانها از اولین لحظات زندگی درحال تلاش و تکاپو هستند. دلایل مختلفی برای این تلاش وجود دارد. عده ای درجستجوی نان و عده ای درصدد کسب نام هستند.عده ای مجموعه ای ازخواسته ها را می طلبند. نقطه مشترک تمام این تلاشها نیازاست و این تکاپو جهت تامین نیازها صورت میپذیرد.نیازاست که شخص را به تحرک وا میدارد و به کارهای فرد جهت میدهد. 
هرخدمتی که ارائه شود و هرنیازی که تامین گردد یک محصول است که میتواند شامل عقاید-مکانها-خوراک-پوشاک و اطلاعات باشد. یکی ازاساسی ترین نیازهای بشر دسترسی به اطلاعات است. تا اطلاعات وجود نداشته باشد- امکان تامین هیچ یک ازنیازهای بشری وجود ندارد. پس به گونه ای میتوان عنوان کرد که اطلاعات مادر تمام نیازهای بشری میباشد. اطلاعات عنصری است که همواره با بشر همراه بوده است- ولی به دلیل محدود بودن نیازهای بشر چندان مورد توجه قرارنداشت. با برقراری ارتباط میان جوامع و پدید آمدن نیازهای مختلف و ابداعات گوناگون-اطلاعات نیز اهمیت پیدا کرد تا آنجا که بشر وارد دوره ای شد که آنرا عصراطلاعات نامید(3).
اطلاعات با زندگی بشر آمیخته شده و پدیده ای اجتماعی میباشد. علت اطلاق اصطلاح “عصر اطلاعات” به دوره حاضر به دلیل گستردگی میزان اطلاعات و سرعت تبادل آنها ازطریق محملهای اطلاعاتی مختلف میباشد. دراین دوره-بشر بیش ازپیش خود را نیازمند به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط با جوامع دیگربرای کسب اطلاعات میداند. این حجم گسترده اطلاعات و چگونگی تبادل آن- جامعه امروزرا درآستانه ورود به فرهنگی قرارداده است که درآن آموزش-اطلاعات و دانش محورهای اصلی پیشرفت جامعه خواهند بود. امروزه اطلاعات جایگزین تمامی عناصرتعیین کننده شده و نیز انقلاب صنعتی شده است. دراین مقاله، پس ازتعریف اجزای اصلی دریک فرایند آموزشی، انواع یادگیری درمحیط الکترونیکی معرفی خواهند شد و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیزکتابخانه های مجازی، درامریادگیری، مورد بحث قرارخواهدگرفت.

تعریف اطلاعات
اطلاعات عبارت است از داده های شکل گرفته و تغییر یافته به طوری که معنی دار و مفید باشند.
اطلاعات با بشر آمیخته شده و پدیده ای اجتماعی است به دلیل آنکه انسانها سبب انتقال اطلاعات میشوند. تقسیم کارمیان انسانها به منظورتامین نیاز ارتباطات میان انسانها زمینه سازانتقال اطلاعات بین افراد است. اطلاعات آن چیزی است که بتواند درسیستم ذهنی دریافت کننده دگرگونی ایجاد کند و ازبی نظمی بکاهد. حاصل این دگرگونی درسیستمهای انسانی- پدید آمدن دانش و توانایی تصمیم گیری است.

تعریف دانش
هرفرد درهرلحظه اززمان دارای ساختی ذهنی است که دانش اورا تشکیل میدهد. این دانش به تدریج و درطول زمان ازطریق جذب پاره های مختلف اطلاعاتی به دست آمده است و چون افراد-پیوسته ازمحیط پیرامون خود –آگاهانه یا ناآگاهانه-اطلاعات کسب میکنند این دانش درحال افزایش و گسترش است. به این ترتیب میتوان گفت که دانش ترکیبی سازمان یافته ازاطلاعات میباشد.درصورتی که پیشداشته های فرد با یافته های نو ترکیب شود دانسته پدید می آید. هرچه که برای فرد چیز تازه ای داشته باشد دانش خواهد بود. اطلاعات باید ازمجراهای مختلف بگذرد و جذب ذهن شود. پس کسب دانش باید تدریجی باشد تا کاملا درترکیب ذهن جای بگیرد. 
دانش را به دودسته تقسیم میکنند:
• دانشی که خودش را می شناسیم.
• دانشی که میدانیم درکجا میتوانیم اطلاعاتی راجع به آن پیدا کنیم.
دردنیای امروز- مورد دوم اهمیت فراوانی پیدا کرده است و بیاموزیم که چگونه بیاموزیم بیانگراین مطلب است.. کسب دانش میتواند به طرق مختلفی صورت بگیرد. اما به طورکلی ازدوطریق میتوان به کسب دانش پرداخت، به صورت رسمی و محدود دریک مکان و زمان خاص و برنامه ای منظم یا اینکه غیررسمی، بدون اینکه نیازباشد درمکان و زمان خاصی افراد گردهم جمع شوند و دانش مورد نیازخودرا به دست آورند.این نوع کسب دانش،یادگیری مادام العمرهم نامیده شده است. بنابراین میتوان گفت هدف نهایی بشر ازکسب دانش، یادگیری میباشد. اما باید دید که فرایند یادگیری چیست.

تعریف یادگیری
تحولات و دگرگونی هایی که درزندگی بشر رخ داده است، به دلیل آموزش و یادگیری میباشد.شکی نیست که اهمیت یادگیری دررشد آدمی، بسی فراترازچشم انداز اندیشه های اوست.چون محیط زندگی آدمی همواره درمعرض تغییراست، انسان برای غلبه براین دگرگونی ها ناچار است یادبگیرد.
یادگیری به طورکلی، فعالیتی دگرگون کننده است و افراد را برای مقابله با رویدادهای محیطی آماده می سازد. یادگیری درواقع هم یک رشته فرایند است و هم فرآورده تجربه هاست. یادگیری درحقیقت، دارای مفهوم بسیارگسترده ای است که درقالبهایی چون نگرشهای نو، حل مساله، کاربرد معلومات دراستدلال، تفکر و … به وجود می آید. تعاریف گوناگونی برای یادگیری ارائه شده است.اما بسیاری ازمحققان معتقدند که(( یادگیری تغییری است که براثرتجربه یا آموزش دررفتارموجود زنده پدید می آید.)) یادگیری، تغییری است که دراثرتدریس مطالب و مهارتهای گوناگون دررفتار یادگیرندگان ایجاد میشود. ممکن است این رفتار درکوتاه مدت قابل مشاهده باشد و یا این رفتار ممکن است درکوتاه مدت غیرقابل مشاهده باشد(2).به هرحال، این آموخته ها درطول زندگی موجب تغییر دررفتار و بینش یادگیرندگان می شوند. همانطورکه ذکرشد، انسانها برای دستیابی به نیازهای مختلف به کسب اطلاعات و دانش می پردازند و می آموزند. بنابراین دریادگیری باید این اختلاف درنیازها و سلایق و تفاوتهای یادگیری را درنظرگرفت. نباید انتظارداشت که افراد به طوریکسان، مطلبی را یادبگیرند. باید به انگیزه های یادگیرنده نسبت به مواد آموختنی توجه کرد. بدون شک، حالت ایده آل یادگیری، یادگیری مطلوب است. برای اجرای یادگیری مطلوب هم ابزارها و منابع متنوعی وجود دارند که با پیشرفت فناوری برتعداد آنها افزوده میشود. باید درنظرداشت که میزان موفقیت هرجامعه، وابسته به توان یادگیرندگانی دارد که درگیرفرایند یادگیری همیشگی هستند.