دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در شركت عایق سازی تارابگین 12 صفحه + doc

گزارش كارآموزی در شركت عایق سازی تارابگین(بازیافت سرباره حاصل از كوره بلند ذوب آهن اصفهان) در 12 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 12 حجم فایل: 14 کیلو بایت قسمتی از...

گزارش كارآموزی در شركت علمی و تحقیقاتی اصفهان 32 صفحه + doc

گزارش كارآموزی در شركت علمی و تحقیقاتی اصفهان در 32 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 32 حجم فایل: 3.822 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی در...

گزارش كارآموزی در شركت سایوان (فرآیند جوشكاری) 23 صفحه + doc

گزارش كارآموزی در شركت سایوان (فرآیند جوشكاری) در 23 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 23 حجم فایل: 22 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی در شركت...

گزارش كارآموزی كنترل فرآیند آماری در شركت شتاب كار (ساپكو) 46 صفحه + doc

گزارش كارآموزی كنترل فرآیند آماری (كنترل فرآیند آماری “STATISTICAL–PROCESSCONTROL” “SPC”) در شركت شتاب كار (ساپكو) در 46 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 46 حجم فایل: 53 کیلو بایت قسمتی از...

گزارش كارآموزی شرکت ذوب فلزات زندیه(ریخته گری) 46 صفحه + doc

گزارش كارآموزی شرکت ذوب فلزات زندیه(ریخته گری) در 46 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 46 حجم فایل: 32 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی شرکت ذوب...

گزارش كارآموزی در شركت ساتراپ صنعت (ساخت عایقهای الكتریكی) 23 صفحه + doc

گزارش كارآموزی در شركت ساتراپ صنعت (ساخت عایقهای الكتریكی) در 23 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 23 حجم فایل: 21 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی...

گزارش كارآموزی ابزار دقیق در شركت ساتراپ صنعت بهار 36 صفحه + doc

گزارش كارآموزی ابزار دقیق در شركت ساتراپ صنعت بهار در 36 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 36 حجم فایل: 28 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی...

گزارش كارآموزی در شركت الكترونیكی هوشیار الكترونیك (تولید كننده دستگاههای الكترونیكی) 91 صفحه + doc

گزارش كارآموزی در شركت الكترونیكی هوشیار الكترونیك (تولید كننده دستگاههای الكترونیكی) در 91 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 91 حجم فایل: 368 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:...

گزارش كارآموزی در شركت ایران خودرو (بخش ریخته گری) 25 صفحه + doc

گزارش كارآموزی در شركت ایران خودرو (بخش ریخته گری) در 25 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 25 حجم فایل: 100 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی...

گزارش كارآموزی تأسیسات فاضلاب در شركت پولاد سازی 25 صفحه + doc

گزارش كارآموزی تأسیسات فاضلاب در شركت پولاد سازی در 25 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 25 حجم فایل: 21 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی تأسیسات...

گزارش كارآموزی تابلو برق در شرکت ایران تکنیک 28 صفحه + doc

گزارش كارآموزی تابلو برق در شرکت ایران تکنیک در 28 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 28 حجم فایل: 25 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی تابلو...

گزارش كارآموزی در شركت ترانس اصفهان (تولید كننده ترانسفورماتور) 19 صفحه + doc

گزارش كارآموزی در شركت ترانس اصفهان (تولید كننده ترانسفورماتور) در 19 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 19 حجم فایل: 18 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی...

گزارش كارآموزی در شركت تولید دارو (كنترل كیفیت و تولید محصولات،داروئی،بهداشتی) 86 صفحه + doc

گزارش كارآموزی در شركت تولید دارو(كنترل كیفیت و تولید محصولات،داروئی،بهداشتی) در 86 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 86 حجم فایل: 52 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش...

گزارش كارآموزی در شركت تولیدی صنعتی اخشان (تولیدكننده كمربند ایمنی) 38 صفحه + doc

گزارش كارآموزی در شركت تولیدی صنعتی اخشان (تولیدكننده كمربند ایمنی) در 38 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 38 حجم فایل: 37 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش...

گزارش كارآموزی برق در شركت الكتروتكنیك رازی 33 صفحه + doc

گزارش كارآموزی برق در شركت الكتروتكنیك رازی در 33 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 33 حجم فایل: 28 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی برق در...

گزارش كارآموزی در شبدیز زرین (پمپ های هیدرولیكی) 41 صفحه + doc

گزارش كارآموزی در شبدیز زرین (پمپ های هیدرولیكی) در 37 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 41 حجم فایل: 28 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی در...

گزارش كارآموزی بررسی سیم پیچی و نصب تابلوهای برقی 41 صفحه + doc

گزارش كارآموزی بررسی سیم پیچی و نصب تابلوهای برقی در 41 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 41 حجم فایل: 32 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی...

گزارش كارآموزی در دانشگاه آزاد اسلامی ابركوه 33 صفحه + doc

گزارش كارآموزی در دانشگاه آزاد اسلامی ابركوه در 33 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 33 حجم فایل: 1.139 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی در دانشگاه...

گزارش كارآموزی در تعمیرگاه خودرو (خودروهای انژكتوری) 39 صفحه + doc

گزارش كارآموزی در تعمیرگاه خودرو (خودروهای انژكتوری) در 39 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 39 حجم فایل: 29 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی در تعمیرگاه...

گزارش كارآموزی در تعمیرگاه خودرو پیمان تكنیك 17 صفحه + doc

گزارش كارآموزی در تعمیرگاه خودرو پیمان تكنیك در 17 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 17 حجم فایل: 17 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی در تعمیرگاه...

گزارش كارآموزی در تعمیرگاه خودرو (سیستم سوخت رسانی خودرو) 43 صفحه + doc

گزارش كارآموزی در تعمیرگاه خودرو (سیستم سوخت رسانی خودرو) در 43 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 43 حجم فایل: 5.211 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی...

گزارش كارآموزی در تعمیرگاه ماشین هیوندا 38 صفحه + doc

گزارش كارآموزی در تعمیرگاه ماشین هیوندا در 38 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 38 حجم فایل: 31 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی در تعمیرگاه ماشین...

گزارش كارآموزی در خدمات فنی تكنیك كاران (سیستم های هیدرولیز) 35 صفحه + doc

گزارش كارآموزی در خدمات فنی تكنیك كاران (سیستم های هیدرولیز) در 35 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 35 حجم فایل: 29 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش...

گزارش كارآموزی در اداره كل امور فنی و تجهیزات شركت فرودگاههای كشور 32 صفحه + doc

گزارش كارآموزی در اداره كل امور فنی و تجهیزات شركت فرودگاههای كشور در 32 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 32 حجم فایل: 29 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و...

گزارش كارآموزی در آموزشگاه طراحی لباس گلشن صبا 17 صفحه + doc

گزارش كارآموزی در آموزشگاه طراحی لباس گلشن صبا در 17 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 17 حجم فایل: 18 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی در...

گزارش كارآموزی در ایران ناسیونال (نمایندگی مجاز) 10 صفحه + doc

گزارش كارآموزی در ایران ناسیونال (نمایندگی مجاز) در 10 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 10 حجم فایل: 13 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی در ایران...

گزارش كارآموزی در پتروشیمی بوعلی سینا 21 صفحه + doc

گزارش كارآموزی در پتروشیمی بوعلی سینا در 21 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 21 حجم فایل: 20 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی در پتروشیمی بوعلی...

گزارش كارآموزی در كارخانه كاشی سپهر اصفهان 33 صفحه + doc

گزارش كارآموزی در كارخانه كاشی سپهر اصفهان در 33 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 33 حجم فایل: 29 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی در كارخانه...

گزارش كارآموزی حمل و نقل هوایی در فرودگاه مهرآباد 37 صفحه + doc

گزارش كارآموزی حمل و نقل هوایی در فرودگاه مهرآباد در 37 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 37 حجم فایل: 36 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی...

گزارش كارآموزی دانستنیهای فنی خودروهای انژکتوری در نمایندگی ایران خودرو 45 صفحه + doc

گزارش كارآموزی دانستنیهای فنی خودروهای انژکتوری در نمایندگی ایران خودرو در 45 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 45 حجم فایل: 35 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش...

گزارش كارآموزی سیستم جرقه در نمایندگی پارس خودرو 43 صفحه + doc

گزارش كارآموزی سیستم جرقه در نمایندگی پارس خودرو در 43 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 43 حجم فایل: 32 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی سیستم...