دسته: کشاورزی و زراعت

مقاله شرایط و نحوه انجام آبیاری قطره‌ای گیاهان و بارور كردن زمین 12 صفحه + doc

مقاله شرایط و نحوه انجام آبیاری قطره‌ای گیاهان و بارور كردن زمین در 12 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 12 حجم فایل: 11 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و...

مقاله اهمیت و كاربرد كند كننده‌های رشد گیاهی در كشاورزی 12 صفحه + doc

مقاله اهمیت و كاربرد كند كننده‌های رشد گیاهی در كشاورزی در 12 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 12 حجم فایل: 19 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله...

گزارش کارآموزی نانوتكنولوژی و كاربرد آن دركشاورزی 25 صفحه + doc

گزارش کارآموزی نانوتكنولوژی و كاربرد آن دركشاورزی در 25 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 25 حجم فایل: 313 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش کارآموزی نانوتكنولوژی و...

گزارش کارآموزی زراعت،جهاد كشاورزی شهرستان مه‌ولایت (فیض‌آباد) 17 صفحه + doc

گزارش کارآموزی زراعتجهاد كشاورزی شهرستان مه‌ولایت (فیض‌آباد) در 17 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 17 حجم فایل: 301 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش کارآموزی زراعت-جهاد كشاورزی...

گزارش کارآموزی اصلاح ذرت،سویا ، سورگوم در ایستگاه تحقیقاتی كشاورزی عراق محله 54 صفحه + doc

گزارش کارآموزی اصلاح ذرت،سویا ، سورگوم در ایستگاه تحقیقاتی كشاورزی عراق محله در 54 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 54 حجم فایل: 2.652 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و...

گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش كشاورزی،بخش تحقیقات خاك و آب 73 صفحه + doc

گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش كشاورزی،بخش تحقیقات خاك و آب در 73 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 73 حجم فایل: 286 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:...

گزارش كارآموزی اصلاح بذر و نهال(ایستگاه تحقیقاتی عراقی‌محله) 17 صفحه + doc

گزارش كارآموزی اصلاح بذر و نهال(ایستگاه تحقیقاتی عراقی‌محله) در 17 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 17 حجم فایل: 148 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی اصلاح...

گزارش كارآموزی زراعت و اصلاح نباتات(ایستگاه تحقیقاتی عراقی‌محله) 62 صفحه + doc

گزارش كارآموزی زراعت و اصلاح نباتات(ایستگاه تحقیقاتی عراقی‌محله) در 62 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 62 حجم فایل: 98 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی زراعت...

گزارش كارآموزی مطالعاتی پراكنده در مورد حشره‌شناسی، كشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS 215 صفحه + doc

گزارش كارآموزی مطالعاتی پراكنده در مورد حشره‌شناسی، كشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS در 215 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 215 حجم فایل: 676 کیلو بایت...

گزارش كارآموزی مطالعاتی در زمینه‌های حشره‌شناسی، آفات گیاهی و حشره‌كش‌ها 285 صفحه + doc

گزارش كارآموزی مطالعاتی در زمینه‌های حشره‌شناسی، آفات گیاهی و حشره‌كش‌ها در 285 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 285 حجم فایل: 189 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش...

گزارش كارآموزی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر كرج 152 صفحه + doc

گزارش كارآموزی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر كرج در 152 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 152 حجم فایل: 117 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش...

گزارش كارآموزی كاجهای مناسب جهت کشت در استان تهران 20 صفحه + doc

گزارش كارآموزی كاجهای مناسب جهت کشت در استان تهران در 20 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 20 حجم فایل: 21 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی...

گزارش كارآموزی واحد تولیدی،پرورش و تكثیر گلهای فصلی(گلهای فضلی آزاد) 39 صفحه + doc

گزارش كارآموزی واحد تولیدی،پرورش و تكثیر گلهای فصلی(گلهای فضلی آزاد) در 39 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 39 حجم فایل: 33 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش...

گزارش کاراموزی موسسه افات و بیماریهای گیاهی بخش علف های هرز 98 صفحه + doc

گزارش کاراموزی موسسه افات و بیماریهای گیاهی بخش علف های هرز در 98 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 98 حجم فایل: 6.543 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:...

گزارش کاراموزی استانداردهای فعالیتهای كشاورزی 47 صفحه + doc

گزارش کاراموزی استانداردهای فعالیتهای كشاورزی در 47 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 47 حجم فایل: 87 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش کاراموزی استانداردهای فعالیتهای كشاورزی در...

گزارش کاراموزی اكولوژی میوه ها سبزیجات گلخانه ای 72 صفحه + doc

گزارش کاراموزی اكولوژی میوه ها سبزیجات گلخانه ای در 72 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 72 حجم فایل: 275 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش کاراموزی اكولوژی...