بررسی اصول پرورش کرم ابریشم 69 صفحه + doc

پژهش بررسی اصول پرورش کرم ابریشم در 69 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 69

حجم فایل: 64 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پژهش بررسی اصول پرورش کرم ابریشم در 69 صفحه ورد قابل ویرایش

فهـرست مطالب

عنــوان صفحه

فصل اول

پیشگفتار

تاریخچه كرم ابریشم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

وضعیت ابریشم در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

چگونگی پرورش كرم ابریشم در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

برخی مشكلات صنعت ابریشم در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

مراكز تهیه و توزیع ، تولید تخم نوغان تا مرحله ابریشم در ایران ……………………………………………………………… 7

فصل دوم

توتستان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

كلیاتی راجع به درخت توت و توتستان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

روشهای تولد نهال توت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

بذر كاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

پیوند زنی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

خوابانیدن شاخه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

قلم چوب نرم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

قلم چوب سخت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

خزانه نهال …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

انتخاب نهالهای توت و روش انتقال آن ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

ایجاد توتستان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

وضعیت هواشناسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

بررسی خاكشناسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

روش پیداكردن بیماریهای پوسیدگی و ریشه ……………………………………………………………………………………………………………………… 20

انتخاب نهال توت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

فاصله درختان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

كاشت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

روشهای داشت ، هرس و برداشت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

روش بهره برداری از توتستان ویژه كرم جوان ………………………………………………………………………………………………………………… 23

نحوه برداشت از توتستان برای كرم بالغ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

نگهداری توتستان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

فصل سوم

بررسی كرم ابریشم از نظر جانورشناسی و سیر تكامل آن …………………………………………………………………………………… 28

لارو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

مراحل رشد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

اندامهای درونی كرم ابریشم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

اعضای گوارشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

دستگاه گردش خون …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

دستگاه دفع كرم ابریشم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

دستگاه تنفس …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

دستگاه عصبی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

دستگاه تولید مثل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

غده های ابریشم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

فصل چهارم

كرم ابریشم

تخم كرم ابریشم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

تعیین جنس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

تولید تخم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

نگهداری و به كاربردن تخم كرم ابریشم …………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

تفریخ مصنوعی تخم كرم ابریشم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

روش اجرایی تفریخ تخم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44

فصل پنجم

پرورش كرم ابریشم

مشخصات كرم ابریشم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45

فصل پرورش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

آماده سازی پرورش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

انتخاب واریته كرم ابریشم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

ضد عفونی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

آغاز پرورش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

پرورش كرم جوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 53

پرورش كرم بالغ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

پیله رفتن لارو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

برداشت پیله و حمل آن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

خشك كردن پیله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

فصل ششم

بیماری های كرم ابریشم

بیماریهای های قارچی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67

بیماریهای فلاشری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

بیماریهای پیرین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 71

آفات كرم ابریشم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

تاریخچه كرم ابریشم

گونه اهلی كرم ابریشم كه پرورش آن از آغاز تا به امروز متداول بوده و تقریباً در چهار هزار و ششصد سال پیش به طور اتفاقی توسط ملكه چین ( سی لینگ شی ) در هنگام قدم زدن در جنگلی با پیدا كردن پیله ای از روی درخت توت و تنیدن تارهای آن به دور انگشت خود كشف و بدین ترتیب رازی از طبیعت آشكار گردید.

در حقیقت این پدیده اتفاقی به تدریج پایه گذار صنعت پرورش و تهیه ابریشم در جهان شده و بعدها این شاهزاده خانم در تاریخ به الهه ابریشم ، ملقب گردید. تا مدتها پس از كشف ابریشم راز تهیه آن در انحصار چین بود امپراطوران چین در طی قرون متمادی همواره سعی كردند تا اسرار تهیه آن را از جهانیان پنهان دارند، حتی حكومت چین برای كسانی كه می خواستند راز تهیه ابریشم را به خارج از كشور انتقال دهند مجازات مرگ تعیین كرده بودند . با وجود این سختگیریها تا نیم قرن ، چین تنها كشور تولید كننده ابریشم در جهان بود.

استقبال وسیع و همه جانبه مردم دنیا از ابریشم و سود آوری تجارت این كالا آن چنان مورد توجه واقع گردید كه برای تجارت آن جاده ای ساخته شد كه یازده هزار كیلومتر طول داشت و شهر هسیان چین را به رم شرقی متصل می كرد. این جاده از تركستان ـ سمرقند گذشته و به مرزهای ایران می رسید و پس از عبور از طوس ، دامغان ، گرگان و ری به قزوین و از آنجا به شعباتی متصل می شد كه شاخه ای از آن به تركیه و بعد به اروپا متصل می گشت . در ضمن برای اینكه كاروان های حامل ابریشم به سلامت مسیر تا اروپا را طی نمایند مرتباً بین ایران و چین نمایندگانی در رفت و آمد بودند.

در تمام این مدت سختگیری های امپراطوران چین ، به منظور حفظ انحصار تهیه ابریشم زیادتر می شد و هر روز مقررات سخت تری وضع می كردند با وجود چنین سیاست وحشت و استتاری ، نوشته اند به سال 419 میلادی شاهزاده خانم دیگری از چین كه به ازدواج فرمانروای كشور تركستان در آمده بود ، برای نشان دادن درجه محبت و فداكاری خود با استقبال از مرگ چندین عدد تخم نوغان را در لابلای موهای خود پنهان و به عنوان هدیه ای در تركستان تقدیم همسرش كرد.

و بدین ترتیب تهیه ابریشم از انحصار چین خارج گردید .

در حال حاضر با گذشت قرن ها هنوز چین بزرگترین تولید كننده ابریشم در جهان است.

هندوستان دو مین كشور تولید كننده ابریشم بوده و ژاپن سومین كشور تولید كننده ابریشم و شوروی سابق مقام بعدی را در جهان دارا بوده است.

فرانسه نیز زمانی از تولید كنندگان عمده ابریشم جهان بود ولی پس از شیوع بیماری واگیردار پبرین در سال 1850 ، خسارات فراوانی به این صنعت وارد شد این بیماری چنان دامنه وسیعی پیدا كرد كه ناپلئون سوم ، لویی پاستور را مأمور مطالعه روی این بیماری و پیدا كردن راههای مبارزه با آن نمود.

پس از چهار سال تحقیق پاستور ، دانشمند فرانسوی موفق به شناسایی و كشف عامل بیماری و راه مبارزه با آن گردید. با وجود این ، این توفیق تربیت و پرورش كرم ابریشم دیگر در فرانسه پا نگرفت ، زیرا واردات آن از كشورهای دیگر توسعه زیادی یافته بود.

وضعیت ابریشم در ایران

تولید ابریشم ایران در حال حاضر 400 تن در سال است طبق مدارك موجود میزان ابریشم تولیدی در گذشته در حدود 3000 تن در سال بوده حتی زمانی از ایران تخم نوغان جهت پرورش به كشورهای خارج بویژه اروپا صادر می شده است.

در نگرش تاریخی به این رشته از كشاورزی وضعیت اولین اشاره در متون تاریخی مربوط به تولید ابریشم در مازندران است. در ضمن ماركوپولو نیز در سفرنامه خود به تولید فراوان ابریشم در طبرستان (مازندران) اشاره كرده است.

آنچه مسلم است در گذشته ایران یكی از كشورهای مهم تولید كننده و به ویژه در شهرهای طبرستان ، خاوران ری و حتی زابلستان تولید ابریشم رواج قابل توجهی داشته است . این وضعیت در زمان صفویه نیز به اوج شكوفایی خود رسیده بود.

متأسفانه دو اتفاق مهم صنعت پرورش كرم ابریشم را در دنیا مختل ساخت ، مسلماً تولید ابریشم ایران نیز از آن بی تأثیر نبود.

واقعه مهم نخست اپیدمی بیماری پبرین در فرانسه بود كه همانند بیماری نیوكاسل طیور ، پرورش این كرم را در سطح بسیار گسترده ای از جهان در معرض نابودی قرار داد. بنا براین با سعی و تلاش دانشمند ارزنده فرانسوی « لویی پاستور » كه عامل این بیماری را در سال 1870 شناسایی و راه پیشگیری از آن را به دنیا اعلام كرد بدون شك این صنعت با نابودی كامل روبرو می شد.

اتفاق دوم كه در تاریخ حیات پرورش این كرم دخالت عمده ای دارد توفیق فردی به نام شاردونه در ساخت الیافی از مواد شیمیایی بود كه شباهت بسیار زیادی به ابریشم داشت (در سال 1889 ) این كشف ركود عجیبی در بازار تجارت ابریشم جهان بوجود آورد.

با وجود این رویداد تولید ابریشم در ایران حتی در این دوره نیز رونق قابل توجهی داشته است چنانچه اگر دومین سفرنامه مظفرالدین شاه به فرنگ را مطالعه كنیم خواهیم دید كه از رونق كرم ابریشم در ایران ، طی این سالها سخن به میان آمده است در حقیقت در این سالها ابریشم كالای عمده تجارت ایران بوده و در تجارت خارجی ، این كشور را قادر می ساخته تا بهای بخش قابل توجهی از واردات خود را با در آمد آن بپردازد . میزان تولید این محصول در سال 1343 در اوج خود بوده ولی از آن به بعد دچار آفت گشته و در نتیجه تغییر كیفیت ، قیمت آن نیز تنزل یافته است .

در سال های گذشته جهت احیای امر نوغان داری ، تشكیلات مستقلی به نام شركت نوغان به وجود آمد و بدنبال آن كارخانه حریر بافی چالوس تاسیس گردید . متاسفانه پس از شروع كار كارخانه تولید ابریشم بر خلاف انتظار پایین آمد ، زیرا شركت نوغان برای جبران هزینه های فراوان كارخانه مجبور به پایین آوردن نرخ خرید اجباری پیله بود . در طی این سالها بالاترین رقم تولید مربوط به سال 1351 بوده یعنی 111 تن پیله بوده است .

پس از انقلاب اقداماتی در جهت احیای این رشته از كشاورزی و صنعت به عمل آمده از جمله آن اقدامات تشكیل شركت سهامی مطالعات و تحقیقات پرورش كرم ابریشم بود این شركت عملاً كار خود را از سال 1359 شروع كرده است . وظیفه این شركت تهیه و توزیع تخم نوغان تهیه و توزیع نهال توت ، خرید پیله بر اساس قیمت های تعیین شده بود . كارخانه هایی كه در حال حاضر در امر ابریشم كشی كشور فعالیت دارند ، عبارتند از كارخانه صنایع ابریشم گیلان در صومعه سرا ، كارخانه صنایع ابریشم طوس در مشهد و كارخانه پیله و ابریشم شمال

چگونگی پرورش كرم ابریشم در ایران

همان طور كه در مبحث تاریخچه این صنعت در گذشته اشاره شده ، تولید ابریشم از زمان های خیلی دور در ایران رایج بوده و بخش مهمی از صادرات كشور را در آن زمان تشكیل می داده است .

در حال حاضر پرورش كرم ابریشم در استانهای گیلان و مازندران ، خراسان، آذربایجان، اصفهان، یزد و كرمانشاه رایج است . در استان گیلان كه 80% تولید كشور را بر عهده دارد پرورش این كرم در اردیبهشت و در سایر استانها در فروردین ماه زمانی كه توت پنج برگ می شود انجام می گیرد.

چنانچه برای كرم ابریشم شرایط پرورش مطلوبی ایجاد گردد و برگ توت هم مهیا باشد می توان هر موقع از سال به امر پرورش كرم پرداخت .

بهترین فصل برای كرم ابریشم فصل بهار است كه هوا مساعد بوده و برگ های توت هم ظریف و مغذی
می باشد . در فصول تابستان و پاییز از آن جهت كه مواد سلولزی برگها بیشتر و مواد قابل هضم آنها كمتر است . غالباً پرورش كرم با سوء تغذیه و متعاقب آن با بروز بیماری های مختلف همراه می باشد . تغییرات جوی و هوا نیز در دو دوره تابستان و پاییز مؤثر بوده و ممكن است زمینه را برای فعالیت عوامل بیماریزای كرم ابریشم
فراهم نماید.

برخی مشكلات صنعت ابریشم در ایران

1- كیفیت نامطلوب محصول و پایین بودن بازدهی در اثر عوامل مختلف از جمله عدم رعایت موازین بهداشتی

2- عدم وجود ضوابط دقیق متكی بر اصول بهداشتی مخصوص جایگاه پرورش یا تلمبارها همانند سایر رشته های دامپروری ، در نتیجه عدم توجه كشاورزان به فضای برای هر جعبه تخم نوغان كه این نكته می تواند الفبای پرورش باشد .

3- عدم آشنایی كافی كشاورزان با این رشته و نیز ناآگاهی آنها در امر كشت توت و تغذیه كرم

4- عدم توجه و دقت به امر تغذیه كرم

5- استفاده از روشها و وسایل سنتی در خفه و خشك كردن پیله و عدم دسترسی با كاربرد صحیح و مدرن

6- استفاده از وسایل سنتی و تبدیل پیله به ابریشم خام

7- بالا بودن هزینه های پرورش

8- پراكندگی یا نبودن مراكز مختلف سرویس دهی به ویژه در امر بهداشت

مراكز تهیه و توزیع ، تولید تخم نوغان تا مرحله ابریشم در ایران

مراكز فعلی تهیه تخم نوغان در كشور : رشت ، بندر انزلی ، تربت حیدریه ، نطنز

مراكز مهم تولید پیله : گیلان ، مازندران ، خراسان ، اصفهان، آذربایجان شرقی

مراكز ابریشم كشی : گیلان ، مازندران ، خراسان

مراكز تهیه ابریشم آماده : كاشان، مشهد، اصفهان

مراكز تولید فرآورده های ابریشمی : قم ، اصفهان، كاشان ، نایین ، مشهد، اسكو در آذربایجان شرقی .

توتستان

ا – كلیاتی راجع به درخت توت و توتستان

درخت توت متعلق به خانواده Moraceae است و بصورت وحشی در آسیا رشد می كند و گسترش و رویش آن از شمالی ترین نقاط تا مناطق گرمسیری آسیا ادامه دارد. درخت توت به چند گروه و نژاد تقسیم می شود كه این طبقه بندی براساس نوع برگ ،گل و شاخه صورت می گیرد . در ژاپن بیش از هزار نوع توت كشت می شود كه ده نوع بسیار عام است و بطور وسیعی كشت می شود در تایلند بیش از 50 نوع (واریته) توت وجود دارد كه سه نوع آن بسیار فراوان كشت می شود . متأسفانه در ایران هیچگونه مطالعه جدی روی واریته های مختلف توت موجود در استانهای مختلف انجام نشده است.

شكل و فرم توتستان

برای رشد توتستان جوانه ها ، شاخه ها ، برگها و ریشه درخت توت هركدام نقش مهمی ایفا می كنند.

برگ

برگ توت از صفحه برگ ، ساقه و گوشواره برگ تشكیل شده است . برگ بعضی از انواع مضرّس بوده و بعضی صاف هستند برگ عضوی بسیار مهم بوده وظیفه اش تولید ازت است شكل برگ با توجه به نوع برگ متفاوت است .

شاخه و جوانه

معمولاً درخت توت را در توتستانها بصورت پاكوتاه ، نگه داشته و شاخه هایش را هر چند ماه یكبار قطع
می كنند و در نتیجه از جوانه های باقیمانده شاخه ، برگهای جوان رشد كرده و شاخه های جدید را تولید
می نماید، برگهای توت بعد از مدت معینی سبز شده و آماده مصرف می شوند این مدت در واریته های مختلف متفاوت است در محل اتصال دمبرگ به ساقه یك جوانه جانبی ظاهر می شود. وقتی كه شاخه ای قطع شود جوانه های جانبی زیر محل قطع شده دوباره رشد كرده و شاخه جدید تولید می كند . شاخه ها انتقال شیره خام را از ریشه به برگها و انتقال شیره پرورده را به ریشه بعهده دارند.

ریشه

ریشه شامل ریشة اصلی ، ریشه های جانبی كه از ریشه اصلی جدا شده اند و ریشكهایی است كه از ریشه های جانبی جدا می شوند . ریشكها وظیفه تغذیه را بعهده دارند و غذا و آب از زمین جذب می كنند. ریشه های اصلی موجب تثبیت و تقویت گیاه در زمین می شوند. آب و مواد جذب شده از راه ریشه های اصلی و ساقه به
برگها می رسند .

روش پیله رفتن

هنگام پیله رفتن لاروها روشهای مختلفی برای انتقال آنها به قابهای پیله تنی وجود دارد .

در روش جمع كردن ، وقتی كه بدن 3/1 لاروهای كرم ابریشم روشن شد آنها را یكی یكی جمع می كنیم و روی قابهای پیله تنی قرار میدهیم . در این روش به موقع می توان لاروهای رشد یافته را در معرض پیله تنی قرار داد وقتی حدود 5 ساعت از موقع پیله تنی آنها بگذرد به تدریج ضعیف شده و پیله های نامناسب تولید می كنند . از طرف دیگر اگر لاروها قبل از موقع جمع شوند پیله های ضعیف شده تولید می كنند .

در روش دیگر ، شاخه ها را تكان داده و لاروهای آن جمع آوری می شود . یكی دیگر از روشها پیله رفتن خود به خود است (Selfmoanting) است در این روش از طبیعت لارو رشد یافته استفاده می كنند . زیرا لاروها پس از رشد كامل اشتیاق به صعود دارند و از این رو دستگاه پیله تنی روی آنها قرار داده میشود . در پیله رفتن خود بخودی باید نكات زیر رعایت شود .

الف ) برای اینكه رشد لاروها یكنواخت باشد هنگام پوست اندازی چهارم و یا اوایل سن پنجم آنها را با توجه به رشدشان گروه بندی می كنیم .

به این ترتیب وقتی كه حدود نصف لاروها به خواب رفتند ، با شاخه برگ می دهیم و لاروها عقب مانده را كه از این برگها تغذیه می كنند ، جدا می نماییم و بستر دیگری برایشان می سازیم .

هنگام پیدا شدن لاروهای به خواب رفته نیز می توان این كار را انجام داده به این ترتیب وقتی نصف لاروها بیدار شدند . با شاخه برگ داده و آنها را از بقیه لاروها جدا می كنیم البته روش اول ترجیح داده میشود زیرا بعد از خواب ، هرچه برگ كمتری به لارو داده شود بهتر است .

ب ) روز چهارم یا پنجم از سن پنجم بستر را تمیز كرده و علاوه برآن هنگام خواب چهارم بستر را هم سطح می كنیم .

ج ) هنگام پیله رفتن ، با خاك اره یا پوسته برنج خیس شده همراه با مواد مخصوص دیگر اطراف لاروها را گرفته و آنها را محدود می كنیم اخیراً داروهایی برای این منظور ساخته شده است كه به كار می رود .

د ) در ابتدا 5 تا 10 درصد لاروهای رشد یافته را تك تك برداشته و روی قاب می ریزیم وقتی كه حدود 40% لاروها بالغ شدند قابها را روی لاروها قرار می دهیم.

هـ ) در بهار حدود 20 تا 24 ساعت و در تابستان و پاییز 10 تا 15 ساعت قابها روی لاروها قرار داده می شوند كه 80 تا 85 درصد قسمتها از لارو پر شده ، قابها به جای دیگر منتقل شده و آویزان می شوند.

و ) قابهای مابوشی بصورت طولی روی بستر قرار می گیرند درجه حرارت باید حدود 22 تا 26 درجه سانتیگراد باشد و اگر لازم باشد بخاری روشن می كند .

ز ) برای هر جعبه لارو كرم ابریشم 20 عدد (Kairyo – mabushi) و 16 عدد (Kaitne mabushi ) برای پیله رفتن خود بخودی لازم است.

نگهداری در مدت پیله رفتن

حرارت ، رطوبت ، جریان هوا و غیره در مدت پیله رفتن تأثیر زیادی در كیفیت پیله تولیدی دارد به ویژه درجه حرارت باید حدود 22 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی نیز 60 تا 70 درصد باشد.

رطوبت بالا ، موجب پایین آمدن میزان نخ دهی (Reciability) پیله می شود و باید سعی كنیم كه از رطوبت زیاد جلوگیری شود انجام تهویه برای پایین آوردن رطوبت بسیار مؤثر است. باید دقت كرد كه درجه حرارت محیط از 25 درجه سانتیگراد افزایش بیابد زیرا در این صورت از كیفیت پیله كاسته می شود . بهترین روش پنكه در اتاق مخصوص پیله تنی است .

برداشت و حمل آن

زمان برداشت پیله ، روی هم رفته زمان پیله رفتن تا شفیرگی با توجه به واریته ابریشم و درجه حرارت متفاوت است . معمولاً این مرحله در حرارت 23 درجه سانتیگراد حدود 5 روز طول میكشد تا لاروها به شفیره تبدیل شوند و در حرارت 25 درجه سانتیگراد نیز این زمان به 4 روز كاهش می یابد . شفیره جوان به رنگ سفید شیری بوده و بدن آن بسیار نرم است اما بعد از گذشت 3تا4 روز در حرارت 24 درجه سانتیگراد به رنگ قهوه ای كاكائویی در آمده و بدن سفت میشود . و درجه حرارت پایین ، بلوغ شفیره را به تاخیر می اندازد ، لذا در صورتی كه محیط سرد باشد ، لازم است اتاق را گرم كنیم .

معمولاً برداشت پیله در هفتمین یا هشتمین روز بعد از پیله رفتن انجام می شود اگر زودتر از موقع برداشت پیله انجام شود شفیره زخمی شده ، پیله به مایع بدن شفیره آغشته شده و كیفیت پیله و ابریشم خام و ارزش آن پایین می آید .

روشهای برداشت

قبل از شروع عملیات برداشت باید لاروهای مریض یا مرده و پیله های كاغذی و چركین را جمع آوری كرده و دور بیاندازیم تا باعث كثیف شدن پیله های دیگر نشوند و سپس اقدام به برداشت پیله ها از درون قابها میكنیم . وسایل برداشت پیله متنوع هستند ، اگر پیله ها در میان شاخ و برگ گیاهان بسته شده و یا از وسایل ساده پیله تنی استفاده شده باشد ، ناگزیر برداشت پیله باید با دست انجام شود ولی اگر از Kaiten Mabushi استفاده شده باشد ، روشهای برداشت آسانتری وجود دارد . یكی از وسایل عبارت است از تكه چوبی است كه روی آن زائده های چوبی دیگر مناسب با سوراخهای قاب Kaitenقرار دارد كه با فشار دادن چوب روی هر ردیف می توان یك ردیف پیله را از قاب خارج كرد . ادامه این كار سبب تخلیه كلیه قسمتهای قاب از پیله می شود .

دستگاههای دیگری وجود دارد كه با یك فشار ، پیله های یك ورق از جای خود خارج می شوند و به این ترتیب سرعت كار زیاد می شود . انواع برقی این دستگاه نیز وجود دارد .

كرك گیری

پیله های برداشت شده با قشری از كرك پوشیده شده اند. اگر كرك روی پیله باقی بماند رطوبت را جذب كرده و كیفیت پیله را كاهش می دهد. همچنین پیله ها به هم می چسبند و كار را مشكل می كنند و سلكسیون پیله كرك دار نیز تقریباً غیر ممكن است لذا باید كرك پیله را از آن جدا كرده برای این منظور از دستگاه كرك گیری استفاده می كنیم. انواع این دستگاه معمولاً با دست ، پا و یا برق كار می كند. نیروی محركه هر چه باشد سیستم كار دستگاه همسان است در حلقه نوار لاستیكی كه در قسمت بالای دستگاه بسیار نزدیك به هم هستند . اساس كار دستگاه را تشكیل می دهند . با به حركت در آوردن دستگاه ، وقتی پیله ها از قسمت نزدیك شده دو نوار رد می شوند كركهای آنها گرفته می شود و با فشار پیله های بعدی كرك گرفته شده از دستگاه خارج می شوند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی اصول پرورش کرم ابریشم ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی اصول پرورش کرم ابریشم – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مقاله بررسی اصول پرورش کرم ابریشم ;پژهش بررسی اصول پرورش کرم ابریشم ;تحقیق بررسی اصول پرورش کرم ابریشم ;دانلود پژهش بررسی اصول پرورش کرم ابریشم ;بررسی اصول پرورش کرم ابریشم ;اصول پرورش ;کرم ابریشم

بررسی جامع آفات گلخانه ای 66 صفحه + doc

پژهش بررسی جامع آفات گلخانه ای در 66 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 66

حجم فایل: 1.201 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پژهش بررسی جامع آفات گلخانه ای در 66 صفحه ورد قابل ویرایش

چكیده:

برای داشتن محصول خوب در یك گلخانه باید علاوه بر روشهای صحیح كشت و انتخاب محصول مقاوم باید آفات شایع در محیط گلخانه را شناخت و راههای پیشگیری وروشهای صحیح مبارزه با آنهارا شناخت. بطور معمول در گلخانه به دلیل دارا بودن شرایط خاص محیطی و بسته بودن محیط تعداد وانواع آفات محدود می شود و البته مبارزه با آنهاهم راحت تر انجام می شود .به طور كلی آفت موجودی است که خسارت اقتصادی داشته باشد.در پیدایش ان سه عامل تهاجم،تغییر اكولوژیكی وتغییر اجتماعی_اقتصادی مؤثر است.راسته های Hemiptera ، Homoptera ، Thysanoptera ، Diptera ، Lepidoptera وبعضی ازخانواده های انها وگونه Ants مهمترین افات موجود در گلخانه را تشكیل میدهند.

مدیریت تلفیقی آفات یكی از بهترین روشهای مبارزه با افات در گلخانه است، هدف اساسی از این روش مبارزه ، ضمن كاهش مصرف حشره كشها به حداقل ممكن ، این است كه جمعیت آفات را به یك سطح قابل قبولی كاهش دهد بدون اینكه اثرات سوئی در محیط داشته باشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

آفت چیست ؟ 2

راسته ناجوربالان 5

راسته جوربالان 11

شته 14

پسیل 22

سفید بالک 23

مگس های سفید 26

شپشک 27

راسته دیزانوپترا 33

تریپس 34

راسته دیپترا 38

راسته لپیدوپترا 42

مورچه ها 46

روشهای پیشگیری ازخسارت آفات 51

ضدعفونی بسترکشت 56

مدیریت تلفیقی آفات 58

مقدمه:

در چند دهه اخیر تمركز جمعیت در شهرهای بزرگی نظیر تهران بازار مصرف بزرگی را برای محصولات كشاورزی فراهم كرده است. لذا زمین های كشاورزی، تا شعاع زیادی نسبت به این مراكز برای رفع نیازهای غذایی این جمعیت اختصاص یافته است اما با گسترش جمعیت در شهرها به تدریج نیاز به روش های جدیدی كه توانایی تولید بالاتر و برداشت محصول خارج از فصل را داشته باشد، بیشتر آشكار می شد لذا به تدریج گلخانه ها این تحول عظیم را به وجود آوردند. گلخانه ها با ایجاد شرایط بسیار مناسب رشد محصولات به صورت مصنوعی برای اولین بار این امكان را به وجود آورد ند كه محصولات مختلف را در تمام فصول به دست مصرف كننده برسانند .
از جمله محصولاتی كه با این روش تولید شد انواع سیفیجات،گلهای زینتی وبه طور كلی انواع محصولات كشاورزی بود كه برای كاشت و عرضه این محصول به بازار گلخانه های متعددی در اطراف شهرهای بزرگ از جمله تهران ساخته شدند. گلخانه ها با به وجود آوردن شرایط آب و هوایی مساعد می توانند همزمان به تكثیر آفت و بیماری های این محصول نیز كمك كنند. در این مقاله سعی می شود حشراتی كه در محیط گلخانه روی محصول خسارت وارد می سازند، معرفی شوند تا گلخانه داران با شناخت بهتر این حشرات را ه های مقابله با آنها را به طریق علمی به كار گیرند، زیرا بسیار دیده شده است كه یك گونه حشره توانسته به محصول گلخانه های زیادی خسارت هنگفتی وارد كند.

آفت چیست و چه عواملی باعث به وجود آمدن آفات می‌شوند؟

آفت موجودی است که خسارت اقتصادی داشته باشد. علل پیدایش آفت درسه موضوع اصلی خلاصه می شود: 1) وارد شدن موجودات به مناطق جدید (Invasion) تهاجم
2)تغییرات اكولوژیكی
3)تغییرات اجتماعی_اقتصادی
تهاجم یکی از موضوعات بسیار مهمی است که مخصوصاً در طی قرن اخیر بدلیل سهل‌الوصول شدن مسافرت‌ها، بسیار گسترش پیدا کرده است. در واقع تعداد بسیار زیادی از آفات مهم و کلیدی در نقاط مختلف دنیا آفاتی هستند که از یک نقطه یا منطقه پَراکنش بومی به مناطق جدید وارد شده‌اند و بدلیل اینکه این آفات بدون دشمنان طبیعی خود به مناطق جدید وارد می‌شوند عموماً تبدیل به آفت می‌شوند. مثال‌های بسیار زیادی در این زمینه در کشورهای اروپایی و در ایران وجود دارد.

به عنوان مثال در راسته (Hemiptera) تعداد زیادی از شپشک‌ها مثل (Quadraspidiotus pernisiosus) یا شپشک های سان ژوزه مثل (Chrysomphalus dictyospermi) یا شپشک سپردار قهوه‌ای، سپردار قرمز یا (Aonidiella aurantii)، و(Aonidiellacitri)، یا شپشک استرالیایی مثل (Icery apurchasi) وجود دارند. کرم ساقه خوار برنج
(Chilo suppresalis) از راسته (Lepidoptera). مگس مدیترانه‌ای میوه‌ای (Ceratitis capitata) از راسته (Diptera) از زیر رده (Acari) گونه‌هایی مثل (Panonychusulmi) و (Panonychus citri) از گونه‌های بسیار مهم هستند که از طریق گیاهان زراعی و گیاهان زینتی و احتمالاً مرکبات از نقاط مختلف دنیا وارد کشور ما شده‌اند .
نقش قرنطینه :
در ایران قرنطینه نقش مهم جلوگیری از ورود آفات جدید به کشور را به عهده دارد. برای مثال پس از بررسی‌های لازم توسط موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌ها روی نوعی چمن وارداتی از كشور هلند (برای تعویض چمن استادیوم آزادی) از ورود آن به كشور جلوگیری بعمل آمد .
دومین عامل که باعث تبدیل موجودات به آفت می‌شود تغییرات اکولوژیکی است. تغییرات اکولوژیکی با تاریخچه کشاورزی قرین است. هر عملی که انسان در طبیعت انجام می‌دهد نوعی تغییر اکولوژیکی به همراه دارد. تغییرات اکولوژیکی در طی سده اخیر بسیار زیاد بوده است. تک کِشتی‌های وسیع، استفاده از واریته‌های پر محصول، و عملیات اَگرو تکنیکی مثل سمپاشی باعث شده است که تعادل در اکوسیستم و طبیعت به هم بخورد .
حتی کشت گیاهان زینتی در گلخانه نوعی تغییر اکولوژیکی است. معمولاً از طریق وارد کردن دشمنان طبیعی، آفات در گلخانه‌ها را کنترل می‌كنند. در اکوسیستم طبیعی و در شرایط طبیعی زنجیره‌های غذایی بسیار پیچیده توسط تعداد بسیار زیادی آفت و دشمنان طبیعی ایجاد شده‌اند. از آنجا که سموم در طی نیم قرن اخیر این زنجیره پیچیده را بر هم زده‌اند، برای ایجاد تعادل مجدد زنجیره‌های غذایی بین گونه‌های گیاهخوار، پارزیتوئیدها و پرداتورها حداقل به پنجاه سال تلاش مداوم نیاز داریم .
در بین عوامل بر هم زننده تعادل اکولوژیک، قطعاً سموم و ترکیبات شیمیایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. بطوریكه سمپاشی زیاد بخصوص برای مدت طویل در محیط باعث تقویت ژن مقاوم در برابر این ترکیب شیمیایی شده و در طی سالیان متمادی، این جمعیت از طریق زاد و ولد افزایش پیدا می‌کند. و نهایتاً بعد از مدتی یک جمعیت مقاوم به سموم در طبیعت ظاهر می‌شود .
همچنین کاربرد سموم، باعث ایجاد آفت در مواردی نیز می‌شود. آفات ثانوی آفاتی هستند که از طریق کاربرد ترکیبات شیمیایی بوجود می‌آیند. بدین صورت كه آفت خاصی در طبیعت كه دارای جمعیت پایینی نیز می‌باشد بر اثر استفاده سموم از بین رفته ولی گونه‌هایی كه آفت محسوب نمی‌شوند بعد از مدتی به آفات خطرناك تبدیل می‌شوند.

ناجوربالان (Hemiptera)

این راسته یکی از بزرگترین راسته‌های حشرات است. مهمترین خصوصیت مورفولوژیک این حشرات ساختمان بالِ جلو است. بال جلو در قسمت قاعده‌ای،ضخیم و چرمی شده است و از قسمت‌ها و نواحی مختلفی تشکیل می‌شود که عبارتند از:

1) Corium

2) Clavus

3) Cuneus

و بخش‌های دیگر که، در تفکیک خانواده‌های سن‌ها اهمیت زیادی دارد.البته این بخش‌ها در همه سن‌ها وجود ندارد، بخش انتهایی بال جلو کاملاً حالت غشایی دارد و دارای تعدادی رگ‌بال است. که این قسمت در تفکیک خانواده‌هامورد استفاده قرار می‌گیرند. قطعات دهانی سن‌ها از نوع زَنَنده مَکَنده است، بنابراین از شیره گیاهی و در مواردی از خون تغذیه می‌کنند. سن‌ها به دو گروه اصلی خشكی‌زی و آبزی تقسیم می‌شوند. گونه‌های خشكی‌زی تعدادی شكارگر هستند و از گیاهان و خون انسان و سایر جانوران استفاده می‌كنند. یک بخش عمده از سن‌ها نیز آبزی هستند. سن‌ها دارای تعداد زیادی زیر راسته هستند که مهمترین زیر راسته‌ها عبارتند از:

1) Nepomorpha

2) Gerromorpha

3) Pentatomorpha

4) Cimicomorpha

Nepomorpha*

راسته (Nepomorpha) شامل سن‌های آبزی هستند: سن‌های(Aquatic)

در زیر آب شنا می‌کنند و از ا نواع موجودات در داخل آب تغذیه می‌کنند،

مهمترین خانواده‌ها عبارتند از:

1) Nepidae

2) Blostomatidae

3) Corixidae

که در محیط آب از انواع حشرات مثل لارو پشه‌ها و سایر آبزی‌ها تغذیه می‌کنند.

Gerromorpha*

زیر راسته دیگر ، زیر راسته جرومورفا است که سن‌های نیمه آبزی یا

(Semi aquatic) می‌باشند. این سن‌ها شکارگر و در کنار یا سطح آب از

انواع بندپایان از جمله حشرات تغذیه می‌کنند. زیر راسته دیگر که از اهمیت
بیشتری نسبت به راسته‌های قبل برخوردارند، سن‌های راسته (Cimicomorpha) و (Pentatomorpha) هستند.

Cimicomorpha*

سن‌های زیر راسته،(Cimicomorpha)که تعدادی از آن‌ها گیاه‌خوار و تعدادی شكارگر و تعدادی دیگر از آن‌ها خون‌خوار هستند. به بعضی از آن‌ها مختصراً اشاره می‌کنیم: خانواده،(Tigidae) اولین خانواده هستند. به این سن‌ها (Lace bugs) می‌گویند. به دلیل اینکه سطح بدنشان کاملاً مشبک است و از نظر فرم بالهای جلو، مواردی که در سن‌های قبلی ذکر شد در این سن‌ها دیده نمی‌شود. تعدادی از سن‌های بسیار مخرب در این خانواده قرار دارند و بعضی از آن‌ها گیاهان زینتی منازل را مورد حمله قرار می‌دهند. اما عموماً از سطح زیری برگ‌ها تغذیه می‌کنند. تغذیه آن‌ها باعث ایجاد لکه‌های زرد رنگ و در تراکم بالا باعث قهوه‌ای شدن برگ‌ها شده و موجب ریزش برگ‌ها و خساراتی از این جمله به گیاهان زینتی وارد می‌کند.

از جمله عمومی‌ترین گونه‌های این خانواده در ایران، گونه‌ای به نام(Stephanitis pyric) که بر روی گیاهان زینتی مثل (به ژاپنی) و سایر گیاهان فعالیت می‌کند و خساراتی را وارد می‌کند.
خانواده دیگر، خانواده (Miridae) است. این خانواده از بزرگترین گونه سن‌ها از نظر تعداد بوده و به آن‌ها (Plant bugs) یا (Leaf bugs) گفته می‌شود و این سن‌ها از برگ گیاهان و شیره گیاهی تغذیه می‌کنند .

سن‌های گیاهی حشراتی به طول ۴ تا ۱۰ میلی‌متر با بدنی نرم می‌باشند. راه تشخیص این حشرات بال‌های جلوی آن‌ها می‌باشد. بال جلوی آن‌ها دارای قسمتی به نام (Cuneus) هستند که در بیشتر سن‌ها این قسمت‌ها دیده نمی‌شود .

یکی دیگر از گونه‌هایی که در محیط‌های گلخانه‌ای و در محیط پرورش گل‌های زینتی فعالیت می‌کند سنی به نام (Lygus regulipennis) است که از گل‌ها تغذیه می‌کند و باعث ریزش گل‌ها می‌شود. این سن‌ها عموماً به صورت تخم هستند که تخمشان را در داخل بافت گیاهان قرار داده و زمستان گذرانی می‌کنند و یکی از آفات مهم گیاهان زینتی در گلخانه‌ها هستند .
از زیر راسته (Cimicomorpha) چند خانواده شکارگر هستند مثل خانواده (Reduviidae)، خانواده (Anthocoridae) و تعدادی دیگر نیز خون‌خوارند مانند خانواده (Cimicidae) که در منازل از خون انسان تغذیه می‌کنند.

آیا سن‌های شکارگر در شرایط گلخانه‌ای نیز وجود دارند؟

سن‌های شکارگر که از جمله مهمترین آن‌ها خانواده (Anthocoridae) ا ست ، در مواردی بصورت تجاری و انبوه تولید می‌شوند. و در کنترل تعدادی از آفات گلخانه‌ای نقش بسزایی دارند. برای مثال: بعضی از گونه‌های سن‌های خانواده (Anthocoridae) مثل سن‌های جنس (Orius) برای كنترل کنه‌ها و تریپس‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

Pentatomorpha*

سن‌های زیر راسته (Pentatomorpha) غالباً دارای بدنی بیضی شکل هستند و تقریباً اکثریت آن‌ها گیاه‌خوارند. تعداد کمی نیز از این گونه‌ها شکارچی می‌باشند. این زیر راسته شامل خانواده بسیار مهمی بنام (Lygaeidae) هستند که به آن‌ها (Seed bugs) یا سن‌های بذری نیز گفته می‌شود. كه از بذر گیاهان زینتی مختلف تغذیه می‌کنند. خانواده دیگر (Scutelleridae) می‌باشد. در این گونه سن‌ها سِپَرچه‌ها رشد زیادی کرده و تقریباً تا انتهای بدن کشیده شده و بال‌ها نیز در زیر این سپرچه‌ها قرار گرفته‌اند. یک نوع از گونه‌های مهم که در ایران به گیاهان خسارت می‌زند گونه‌ای به نام (Integriceps) است که یکی از مهمترین آفت‌های گندم است و سالانه مبالغ هنگفتی صرف مبارزه با این نوع آفت می‌شود .
خانواده دیگر، خانواده (Pentatomidae) است. در این خانواده بر خلاف خانواده(Scutelleridae) سپرچه‌ها به صورت مثلثی است. این سن‌ها بسیار بَدبو هستند و به آن‌ها (Stink bugs) می‌گویند. این حشرات بوی بسیار ناخوشایندی تولید می‌كنند. اکثراً گیاه‌خوارند و از چند گونه از حشرات مضر تغذیه می‌کنند.

خانواده (Adeligidae)
این شته‌ها عموماً روی سوزنی برگ ‌ ها فعالیت می ‌ کنند ، مانند درخت کاج، این شته‌ها نیز مثل دو خانواده قبلی دارای دو میزبان هستند ولی هر دو میزبان آن‌ها از سوزنی برگ ‌ ها می باشند و ممکن است بر روی میزبان اول تولید گال نمایند .
از نظر ویژگی ‌ های شناسایی ، این شته‌ها دارای شاخک های سه بندی می ‌ باشند و به این طریق آنها مورد شناسایی قرار می‌گیرند .
خانواده دیگر، خانواده ( Phylloxeridae) است . این خانواده برای ایران جز ء آفات قرنطینه‌ ای محسوب می‌ شود. در ایران هیچ‌ گونه از این آفات شناسایی نشده است ولی در کشورهای آمریکایی و اروپایی جزء آفات بسیار مهم برخی از گیاهان می‌باشند . مخصوصاً گونه ‌ ای که روی مو فعالیت می ‌ کند و نام آن (Dactulospharia Vitifoliae) می ‌ باشد که از مهم ‌ ترین آفات گیاهی در كشورهای اروپایی و آمریكایی به شمار می ‌ روند .
مبحث شته‌ها را با تاکید بر این نکته که شته‌ها علاوه بر خسارت مستقیم، ناقلان مهم بسیاری از بیماری ‌ها مانند بیماری ‌ های ویروسی هستند خاتمه می دهیم. علاوه بر شته‌ها، زنجرک ها نیز در نقل و انتقال عوامل ویروسی فوق ا لعا ده مهم هستند.

مورچه:

مورچه حشره ای اجتماعی است . كه لانه خود را در محل های مختلف در داخل یا بیرون ساختمان مانند داخل دیوار خانه ها، پی ساختمان ها، داخل چمن، یا زمین باز، داخل چوب، درختان پوسیده و زیر سنگ می سازد . انتقال مواد غذایی در مورچه ها بطریق دهان به دهان( trophallaxis ) انجام می گیرد. كلونی آنها شامل 3 فرم كارگر، ماده های تولید مثلی و نرها می باشد كه هر كدام وظایف مختلفی را بر عهده دارند . مورچه ها با این كه نقش مهمی را در بهبود ساختار خاك دارند و گاهی اوقات پرداتورهای خوبی به حساب می آیند ولی خسارتهای زیادی از جمله پراكنش عوامل بیماریزا، نیش های دردناك و حمایت از شته ها و خسارت به درختان، آسیب های ساختمانی و ترسی كه بعضی از افراد از مورچه ها دارند نیاز ما را به كنترل آنها را ضروری می نماید.

كنتــرل: در این بخش باید دقت كنیم كه به درستی به شناسایی گونه بپردازیم و از بین بردن ملكه ها و افراد درون لانه اغلب كلید اساسی برای كنترل مورچه هاست به طور كلی روش كنترل مستقیم بر روی كارگرهای نان آور كلنی موثرنخواهد بود. مهمترین روش های كنترل جمعیت مورچه ها بر اساس تقسیم بندی ذیل می باشد :

1- پیشگیـری و بهداشت :در این روش ما می توانیم با گرفتن درز اطراف پنجره، رنگ كردن ساختمان های چوبی، شستشوی ظروف كثیف و… فضاهای مناسب برای فعالیت مورچه راحذف كنیم و ا ز ورود آن به ساختمان جلوگیری كنیم.

2- كنترل مكانیكی: كاربرد موانع همچون كاربرد چسب ها در مسیر حركت مورچه ها یكی از روش های كنترل است. مثلاً كاربرد چسب Elmers در درزها و شكافها.

3- كنترل فیزیكی: در این مورد می توان از موادی مانند آب جوش، پودر تالك و نیز غرق آب كردن لانه مورچه برای كنترل استفاده كرد.

4- كنترل بیولوژیك: در این روش از عواملی همچون پارازیتوئید ها، شكارچی ها و عوامل میكروبی از جمله قارچ Beauveria basiana و تركیب B.Tاستفاده می شود .

5- كنترل بیوتكنیكال : در این روش از یك ماده دور كننده، جلب كننده یا تنظیم كننده رشد برای كنترل مورچه ها استفاده می شود.

ضد عفونی بستر كشت:

ضد عفونی بستر كاشت ، ذخیره آفات بویژه كنــه های تار عنكبوتی و تریپسها را كاهش خواهد داد . روشهای مختلف ضد عفونی بستر كشت عبارتند از:

الف – ضد عفونی خاك با استفاده از بخار
برای گرفتن نتیجه بهتر از این روش یهتر است خاك تا عمق 15 تا 20 سانتی متر به خوبی زیرورو شده و رطوبت آن در حد مناسبی باشد. از دماسنجهای خاك برای اطمینان از گرم شدن خاك در حدود 80 درجه سانتیگراد و به مدت 30 دقیقه اطمینان حاصل كنید اگر درجه حرارت یا مدت زمان آن افزایش یابد ممكن است مشكلاتی از قبیل افزایش املاح یا از بین رفتن آمونیاك خاك پیش بیاید .

ب – ضد عفونی خاك با استفاده از گازهای شیمیایی

گاز متیل بروماید به عنوان مرسوم ترین مــاده شیمیایی جهت ضد عفونی خاك بكـــار می رود . گاز دهی می بایست در خاكی كه حداقل تا عمق 15 سانتیمتر به خوبی زیرورو شده است و حرارت آن حداقل 15 درجه سانتیگراد بوده و از رطوبت مناسبی برخوردار است انجام شود . پس از گازدهی خاك می بایست به خوبی به مدت3تا7 روز هوادهی شود چرا كه این گاز برای گیاهان و پستانداران بسیار سمی است .متیل بروماید نباید قبل از كشت محصولاتی كه برگهای آن مورد استفاده قرار می گیرد( مانند كلم ) استفاده شود. زیرا بروماید بیشتر در برگها و ساقه های گیاه تجمع پیدا می كند. برای ضد عفونی خاك بخار دادن مزیت بیشتری نسبت به گاز دهی دارد زیرا علاوه بر نابودی اكثر آفــات با این روش هیچ گونه اثر سمی پس از مصرف از خود بجای نمی گذارد . علاوه بر این كشت محصول می تواند بلافاصله پس از سرد شدن خاك و آبیاری انجام شود.

ج- ضد عفونی خاك با استفاده از انرژی خورشیدی:

با استفاده از انرژی خورشیدی بعنوان یك منبع انرژی ارزان میتوان تا حد بسیار زیادی آفات و عوامل بیماریزای خاكزی و همچنین بذر علفهای هرز را نابود كرد. بهترین زمان برای اینكار ماههای گرم تابستان است . مانند دو روش قبل بهتر است زمین قبل از اجرای روش بخوبی زیرورو شده و رطوبت آن در حد مناسبی باشد سپس سطح خاك توسط یك لایه بدون درز و روزنه از جنس پلاستیك شفاف كه از آن نور عبور كند پوشانده میشود. برای بررسی بهتر تغییرات درجه حرارت در عمق های مختلف می توان از دما سنج های خاك استفاده كرد.توصیه می شود قبل از كشیدن پلاستیك روی خاك مقداری كود دامی تازه با خاك مخلوط شود تا اثر آفت كشی این روش افزایش یابد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی جامع آفات گلخانه ای ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی جامع آفات گلخانه ای – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
پژهش بررسی جامع آفات گلخانه ای;مقاله بررسی جامع آفات گلخانه ای;آفات گلخانه ای;تحقیق بررسی جامع آفات گلخانه ای;دانلود پژهش بررسی جامع آفات گلخانه ای;بررسی جامع آفات گلخانه ای;آفات ;گلخانه

بررسی جامع زراعت 70 صفحه + doc

پژهش بررسی جامع زراعت در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 70

حجم فایل: 87 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پژهش بررسی جامع زراعت در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب :

مقدمه ……………………………………………………………………………………………..1

انواع كشت درون شیشه ای …..…………………………………………………………………….3

كاربردهای كشت بافت گیاهی ……………………………………………………………………….4

روشهای سترون سازی ………..……………………………………………………………………7

1- روش حرارت خشك …………………………………………………………………………..10

2- روش حرارت مرطوب ………………………………………………………………………..12

3- روش الترا فیتراسیون ……………………………………………………………………….15

4- روش استریلیزاسیون شیمیایی …….…………………………………………………….….16

نحوه تاثیر حرارت های بالا بر روی اجزای مدیوم كشت…………………………………………..…20

روش های پیشگیری از آلودگی …………………………………………………………………….22

اجزای غذایی تشكیل دهنده مدیوم كشت بافتهای گیاهی………………………………………….….24

1- املاح معدنی….………………………………………………………………………….….24

2- مواد تنظیم كننده رشد گیاهان..…….…………………………………………………….…..27

3- ویتامینها ….……………………………………………………………………………….31

4- اسیدهای آمینه و آمید ها ….……………………………….………………………………..33

5- مكملهای آلی كمپلكس ….……………………………………………………………………34

6- ذغال ………………………………………………………………………………………35

7- منابع كربن …………………………………………………………………………………36

8- مواد تنظیم كننده فشار اسمزی …..…………………………………………………………38

9- آب……………………………………………………………………………………..…39

10-ماده زمینه مدیوم كشت …….………………………………………………………………40

نحوه انتخاب مدیوم كشت………………………………………………………………………..42

تهیه ریز نمونه…………………………………………………………………………………44

عوامل مربوط به گزینش ریز نمونه……….………………………………………………….….45

ایجاد و نگهداری كشت كالوس………….…………………………………………………………48

روش كار………………………..……………………………………………………………57

نحوه بررسی نتایج بدست آمده……………..……………………………………………..…64

كشت سلول، بافت و اندام گیاهی.…………………………………………………………..…65

رشد و نمو گیاهان……………..………………………………………………………………66

كشت بافت گیاهی ………………………………………………………………………..…69

كشت سلول گیاهی ………………………………………………………………………….70

پروتو پلاستها ……………………………………………………………………………71

كشت اندام گیاهی ……………………………………………………………………..…..72

باز زایی گیاهان …………………………………………………………………………73

تكثیر گیاه در مقیاس بزرگ ……………………………………………………………….76

بانكها ی نطفه گیاهان ……………………………………………………………………77

منشاء ماهیت و اهمیت تنوع در كشت بافت …………………………………………………79

اساس تنوع سوماكلونال ………………………………………………………………… 81

تنوع ژنتیكی حاصل از گیاه پایه……………………………………………………………81

تنوع ژنیتكی ایجاد شده در مدت زمان كشت …………………………………………………82

دلایل تنوع سوماكلونال ……….……………………………………………………………..،،..83

ژنوم سیتوپلاسمی و تنوع سوما كلونال ………………………………………………………….85

دلایل تنوع اپی ژنیتك در كشت بافت ….………………………………………………………….85

استفاده از تنوع سوماكلو نال در اصلاح ..……………………………………………………..…89

فهرست منابع ………………………………………………………………………………….90

مقدمه :

کشت بافت گیاهی بطور خلاصه شامل کشت پروتوپلاست سلول بافت و اندام گیاهی است. در همه این کشتها رشد ماده گیاهی عاری از میکروب در یک محیط سترون مثل محیط کشت مغذی سترون در یک لوله آزمایش صورت می گیرد.در سال های اخیر تکنیک های کشت بافت گیاهی به یک ابزار خیلی قوی برای تکثیر و اصلاح گونه های گیاهی زیادی تبدیل شده اند. این تکنولوژی با پژوهش گتلیب هابرلنت(Gottlieb Haberlandt) در مورد پر توانی سلول در اوایل قرن 20 شروع شد.وی با توجه به این نکته که با دستکاری محیط کشت سلولها سلولهای کشت شده مراحل نموی یک رشد عادی را تکرار خواهند نمود پیشنهاد گسترش تکنیک های جداسازی و کشت بافت های گیاهی را ارائه داد.

کشت اکسین ها توسط ونت Wentو همکاران و کشف سیتوکنین ها توسط اسکوگSkoog و همکاران قبل از اولین کشت موفق بافت های گیاهی در آزمایشگاه صورت گرفت (گاتریت 1934 : نوبکورت 1939).

اولین کشت موفق کالوس هویج و توتون توسط وایتWhite(1943)گزارش گردید. اسکوگ و میلر Miler(1957)گزارش کردند که اثر متقابل کمی بین اکسین ها و سیتوکنین ها نوع رشد و ریخت زایی گیاه را تعیین میکند. مطالعات آنها بر روی توتون نشان داد که نسبت بالای اکسین به سیتوکنین ریشه زایی را تحریک نموده و پایین بودن این نسبت باعث تحریک تشکیل اندام هوایی می شود اما این پاسخ عمومی نیست. با این که دستکاری نسبت اکسین و سیتوکنین در ریخت زایی گونه های زیادی موفقیت آمیز بوده است اما امروزه واضح است که عوامل زیاد دیگری بر توانایی سلولها در کشت برای تمایز ریشه اندام هوایی و یا رویان موثر هستند.

ایجاد انگیزه برای بکارگیری تکنیک های کشت بافت گیاهی در تکثیر و اصلاح گونه های گیاهی از کار اولیه مورلMorel(1960) روی تکثیر ارکیده در محیط کشت و تهیه یک محیط کشت جدید با غلظت بالایی از نمک های معدنی توسط موراشیکMurashige و اسکوت(1962)ناشی شد. از آن به بعد این تکنولوژی به صورت قابل توجهی رشد یافت و امروزه یک نقش کلیدی در تکثیر اصلاح و مهندسی ژنتیک گیاهی ایفا می کند.

کشت بافت های گیاهی بر پایه سه قابلیت گیاهی استوار است :

1- پر توانی Totipotency که توان یا ظرفیت توارثی یک سلول گیاهی برای نمو به یک گیاه کامل با القای تحریک مناسب است . پر توانی بر این مطلب دلالت می کند که هر سلول واجد تمام اطلاعات لازم برای رشد و تکثیر می باشد. گرچه از لحاظ نظری همه سلولهای گیاهی پر توان هستند با این حال سلولهای مریستمی بیشترین توان بیان این ویژگی را دارند .

2- تمایز زداییDedifferentiation که توان سلولهای بالغ برای بازگشت به شرایط مریستمی است و بعد از آن سلولها با باز تمایزیRedifferentiation اندام های جدیدی را سازماندهی می کنند .

3- شایستگی Competency که توانایی ذاتی یک سلول یا بافت گیاهی را برای نمو در یک مسیر مشخص بیان می کند. برای مثال سلول های با شایستگی رویانی توانایی تبدیل شدن به رویان های کاملا فعال را دارند. در مقابل این اصطلاح واژه ناشا یستگی یا ناتوانی ریخت زایی بیان می شود.

انواع کشت درون شیشه ای :

1- کشت گیاهان کامل ( برای مثال: کشت بذر ارکیده کشت دانه رست Seedling)

2- کشت رویان (برای مثال : کشت رویان نارس )

3- کشت اندام ( برای مثال : کشت مریستم )

· کشت شاخساره Shoot tip
· کشت ریشه
· کشت برگ
· کشت بساک

4- کشت کالوس

5- کشت معلق و کشت سلولهای منفرد

6- کشت پروتوپلاست

کاربردهای کشت بافت گیاهی :

عمومی ترین دلایل بکارگیری تکنیک های درون شیشه ای برای تولید گیاه در جدول -2 خلاصه شده است اما مهم ترین کاربرد آن در این قرن استفاده از تکنولوژی ژن برای بهبود محصولات است. اهمیت گیاهان برای بشر بر کسی پوشیده نیست. ما به گیاهان برای غذا فیبر سوخت دارو و مسکن وابسته ایم .

بنابراین جای تعجب نیست که بیشتر فعالیت بشر در جهت افزایش و تولید گیاهی با خصوصیات مفید متمرکز می شود.

روش های مرسوم برای اصلاح گیاهان زیاد بررسی شده اند. اما این روش ها محدودیت هایی دارند. پیشرفت قابل توجه در دانش ما از مکانیسم های ملکولی و سلولی که فعالیت ها و اعمال سیستم های زنده را پشتیبانی می کنند ما قادر به توسعه روش های جدید در بهبود گیاهان نموده است. این تکنیک ها بر روی کاربرد زیست شناسی ملکولی و سلولی تاکید می کنند. سهم بیوتکنولوژی گیاهی از طریق دست ورزی ژن فقط محدود به افزایش عملکرد محصولات یا تولید وسایلی برای پیشگیری از آسیب آفات و امراض نمی شود بلکه ما را در افزایش کیفیت غذا و روش استفاده از زمین یاری می دهد . بنابراین بیوتکنولوژی گیاهی توانایی قابل توجهی برای رشد و افزایش کیفیت زندگی و سلامتی بیوسفر دارد.

جدول 1-2- کاربردهای کشت بافت گیاهی :

ü تکثیر کلونی سریع و در مقیاس وسیع گیاهان یکسان از یک منبع گیاهی برتر

ü حذف عوامل بیماری زا همچنین تسهیل انتقال ماده گیاهی از راه مرزهای بین المللی.

ü تهیه منابع عاری از بیماری به صورت کشت درون شیشه ای .

ü ذخیره ژرم پلاسم و ذخیره بلند مدت منابع گیاهی.

ü گزینش جهش یافته ها از جهش های خود بخودی یا القایی.

ü تولید ریز قلمه های ریشه دار شده در گونه های زینتی چوبی سر سخت.

ü باز یابی دو رگها از گونه های ناسازگار توسط کشت رویان یا تخمک.

ü تولید گیاهان هاپلوئید از راه کشت بساک. گیاهان هاپلوئید ممکن است برای بازیابی جهش های مغلوب در برنامه های اصلاحی استفاده شوند. باز زایی متوالی باعث تولید هاپلوئیدهای مضاعف شده هموزیگوس شده و بنابراین لاین های اصلاحی خالص فراهم می شوند.

روش های سترون سازی :

اهمیت موضوع رعایت شرایط استریل در طی انجام کشت بافت های گیاهی به قدری واضح است که تاکید بر آن توضیح واضحات است.

با رعایت چند مورد احتیاطی ساده می توان ضمن جلوگیری از آلودگی میکروبی محیط از هدر رفتن اوقات پر ارزش مصرف شده در آزمایشگاه به منظور تکرار کشت های آلوده شده ممانعت به عمل آورد.

در انتخاب محل اتاق کار سترون مهم ترین موضوع منحصر به فردی که باید دقیقا مورد توجه قرار گرفته شده باشد جلوگیری از جریان یافتن هوای معمولی بر روی محل کار استریل شده می باشد زیرا جریان هوا با انتقال دادن اسپورها و ارگانیسم های آلوده کننده به اتاق کار سبب ایجاد آلودگی در کشتها می شود. اختصاص دادن یک اتاق کوچک اندرونی اتاقی شبیه تاریکخانه عکاسی به عنوان اتاق کار سترون شده روش بسیار مطلوبی است.

در این قبیل اتاقکها معمولا به منظور انهدام اجرام میکروبی موجود در هوا و سترون کردن سطوح داخلی اتاقک لامپ میکروب کش تولید کننده اشعه ماورا بنفش نصب می شود. اشعه این لامپ ها (که طول موج آن 253.7 نانومتر است) اجرام میکروبی را به آهستگی منهدم می کند ولی بدلیل عدم نفوذ تشعشعات این لامپ ها به قسمت های عمقی و قسمت های گرد گرفته و سایه گیر اتاقک کار اجرام میکروبی این قسمتها از گزند این اشعه مصون می مانند. بهمین دلیل اگر چه استعمال این لامپ در اتاقک های کار کاملا مرسوم است ولی تاثیر قطعی آن در ایجاد محیط کاملا عاری از میکروب مورد شک و تردید می باشد (18 و 11). عمر لامپ های ما وراء بنفش نسبتا کوتاه است . البته پس از متوقف شدن تولی اشعه ما وراء بنفش در طول موج 253.7 نانومتر این لامپ ها برای مدتی به تولید نور مرئی ادامه می دهند. در صورت وجود ابزار پلاستیکی در اتاقک کار از روشن کردن لامپ اشعه ما وراء بنفش خودداری نمود. ضمنا ادعا شده است که این لامپ ها ممکن است باعث تولید شدن مواد بازدارنده رشد در مدیوم کشت شوند. خلاصه اینکه استفاده از این گونه لامپ های میکروب کش باید بحداقل ممکن کاهش داده شده و نباید بسهولت جایگزین سایر روشهای سترون سازی شوند. کابینت های رومیزی مجهز به جریان هوای سترون شده بنحوی طراحی شده اند که در آنها جریان ملایمی از هوای الترافیلتره و سترون شده بطور مداوم از روی میز کار عبور داده می شود تا میزان تماس هوای معمولی آلوده به اجرام میکروبی با مواد و ابزار کشت بحداقل مقدار ممکن کاهش داده شود. به هنگام روشن کردن چراغ الکلی در داخل این قبیل کابینت ها باید موارد احتیاط رعایت شوند زیرا که الکل به شدت آتش گیر است و جریان هوای داخل کابینت ممکن است شعله های آتش را به سمت محقق هدایت کند. ضمنا در حین انجام کشت پس از فرو برده شدن ابزار کار به داخل شیشه محتوی الکل اتانول یا الکل ایزوپروپانول 80 درجه ابتدا باید با استفاده از کاغذ صافی استریل الکل اضافی آنها گرفته شده و سپس آنها برروی شعله چراغ الکلی گرفته شوند. قبل از شروع عملیات سترون نیاز میز کار باید با حوله کاغذی آغشته به الکل اتانول و یا الکل ایزوپروپانول 80 درجه ضدعفونی شود. یکی دیگر از مسائل مبتلا به فعالیت های سترون نیاز و عمده ترین منبع آلودگی کشتها کثیف بودن دستهای محقق است. برای انجام دادن عملیات سترون نیاز شستشوی معمولی دستها با آب کافی نیست بلکه ضروری است دستها تا آرنج بشدت و به مدت چندین دقیقه با آب گرم فراوان و صابون شستشو داده شوند. دستها را پس از شستشو و خشک کردن باید با محلول خیلی رقیق الکل اتانول یا الکل ایزوپروپانول ضدعفونی نمود.

به منظور سترون سازی ظروف شیشه ای مورد مصرف ابزار کار محلولهای غذایی و مواد گیاهی می توان از روشهای متعددی مانند: حرارت خشک حرارت مرطوب (بخار داغ) الترافیلتراسیون و سترون سازی شیمیایی استفاده نمود.

روش حرارت خشک (آون) Dry heat :

این روش برای ضدعفونی کردن ظروف شیشه ای ابزار فلزی و سایر وسایل و موادی که در حرارت های بالا خراب نمی شوند(نمی سوزند) استفاده می شود. البته وسایلی را که در ساختمان آنها پنبه کاغذ و یا پلاستیک بکار رفته باشد نمیتوان با حرارت خشک ضدعفونی نمود. تیغ و چاقوهای جراحی و اسکالپل ها نیز نباید با این روش استریلیزه شوند زیرا حرارت های بالا موجب کند شدن لبه برنده این وسایل میشود. اگرچه در ضدعفونی کردن وسایل با حرارت توصیه میشود که از آون های آزمایشگاهی استفاده شود ولی می توان از کوره (فر) اجاق گاز و یا اجاق برقی خانگی نیز بهمین منظور استفاده نمود.

استریلیزاسیون با آون شامل سه مرحله مهم می باشد :

1- مرحله اول شامل زمان لازم برای گرم شدن کوره می باشد. برای گرم شدن کوره و رسیدن دمای محتویات آن به دمای استریلیزاسیون در همه قسمت ها مدت تقریبا یکساعت مورد نیاز است.

2- مرحله دوم عبارت است از زمان لازم برای استریلیزاسیون. زمان لازم برای استریلیزاسیون بر حسب دمای کوره متغیر است و عبارت است از 45 دقیقه در 160 درجه سانتیگراد 18 دقیقه در 170 درجه سانتیگراد 5/7 دقیقه در 180 درجه سانتیگراد و 5/1 دقیقه در 190 درجه سانتیگراد .اگر دمای کوره حرارتی در یک درجه متعادل مثلا در 160 درجه سانتیگراد تنظیم شده باشد زمان لازم برای اجرای استریلیزاسیون (مجموع سه مرحله) تقریبا دو ساعت خواهد بود .

اسیدهای آمینه و آمیدها :

به استثنای اسید آمینه گلایسین (اسید آمینو استیک ) که جزو ترکیبات ضروری تعداد زیادی از مدیوم های کشت گیاهی می باشد معمولا اسید آمینه دیگری در مدیوم های کشت مورد نیاز نمی باشد. اگر در مدیوم کشتی به وجود ازت آلی نیاز باشد برای تامین آن می توان از هیدرولیزات کازئین یا کازآمینواسیدها (Casamino acid ) به نسبت 05/0-1/0 درصد استفاده نمود. کازئین شیر را می توان بطرق مختلف هیدرولیز نمود. هیدرولیزات بدست آمده که ساختمان شیمیایی آن بطور کامل روشن نشده است شامل حداقل 18 نوع اسید آمینه متفاوت می باشد. اگر اثر اضافه کردن هیدرولیزات به مدیوم کشت مثبت باشد بمنظور تعیین دقیق نوع اسید آمینه موثر باید آزمایش های متعددی با جایگزین کردن مخلوط های متفاوتی از انواع اسید آمینه ها و آمید ها بجای هیدرولیزات انجام داده شود. بدین ترتیب می توان نهایتا نیاز کشت را به نوع مخصوصی از ازت آلی مشخص نمود.

اجزای تشکیل دهنده مخلوط های مختلفی از اسید های آمینه و آمیدها که تاکنون از آنها در مدیوم های کشت گیاهی استفاده شده است توسط هوانگ(Huang) و موراشیگ(Murashige) گزارش گردیده اند. برخی از اسید های آمینه و آمیدهایی که از افزودن آنها به مدیوم های کشت مکررا نتایج مثبتی حاصل گردیده است عبارتند از : اسید آسپارتیک- ال آسپاراژین- ال اسید گلوتامیک- ال و آرژنین- ال. مقادیر بسیار اندک متیونین- ال اضافه شده به مدیوم کشت بمنظور افزایش بیوسنتز اتیلن بر روی تشکیل آوندهای چوبی اثر تحریک داشته است.

تاکنون نیاز کشت های گیاهی به نوکلئوتیدها اثبات نشده است مکررا مشاهده شده است که پس از افزودن مجموعه ای از اسیدهای آمینه به مدیوم کشت رشد بافت متوقف می شود. علت این توقف رشد به رقابت متقابل آسیدهای آمینه مختلف نسبت داده شده است.

مکمل های آلی کمپلکس :

در کشت بافت های گیاهی از گذشته رسم بر این است که حداکثر تلاش بعمل آید تا از اجزای کاملا شناخته شده ای در تهیه مدیوم کشت استفاده شده و از استعمال هر گونه عصاره های خام طبیعی اجتناب گردد. امروزه بندرت از موادی مانند پپتون عصاره مخمر و عصاره جو در تهیه مدیوم های کشت استفاده می شود. اگرچه این طرز تفکر از نقطه نظر علمی منطقی بنظر می رسد ولی هنگامی که از استعمال مدیوم کشت با اجزای شیمیایی مشخص نتایج مورد نظر حاصل نمی شود استفاده از عصاره های طبیعی نباید نادیده گرفته شود. همچنین بعضی از آب میوه ها نیز جزو مکمل های آلی مهم و موثر محسوب میشوند. انزر( Einser ) متوجه شد که رشد قطعات کشت شده چندین گونه از مرکبات در اثر افزودن آب نارنج در مدیوم کشت بمقدار زیادی تسریع می شود. آب گوجه فرنگی نیز به نسبت30 درصد تحت شرایط ویژهای بطور موثر مورد استفاده قرار گرفته است. مدیوم کشت ارکیده ها با افزودن عصاره میوه موز و روغن ماهی تکمیل شده است.

ذغال :

ذغال فعال شده می تواند تعداد زیادی از ملوکول های معدنی و آلی مدیوم کشت را بخود جذب نماید. این ماده در سیستم های کشت متعددی مورد استفاده قرار گرفته است. اگرچه نحوه تاثیر ذغال فعال شده دقیقا روشن نشده ولی در مورد نحوه تاثیر آن نظریه های متعددی ارائه شده است. مثلا تعدادی از محققین معتقدند که این ماده نا خالصی های آگار را بخود جذب می کند. بنظر عده ای دیگر از دانشمندان این ماده ترکیبات شیمیایی ثانوی ترشح شده توسط بافت های کشت شده را حذف می کند و یا اینکه مقدار مواد تنظیم کننده رشد داخلی تولید شده را کنترل می کند. ضمنا ممکن است برخی از اثرات ذغال فعال شده ناشی از تیره رنگ کردن ماتریس زمینه و فراهم ساختن شرایطی مشابه با شرایط خاک در مدیوم کشت باشد.

همچنین گزارش شده است که افزودن ذغال فعال شده به مدیوم کشت موجب تحریک رشد جنین می گردد. از طرف دیگر تعدادی از محققین گزارش کرده اند که این ماده جذب کننده ممکن است بر روی رشد و مورفوژنز بافت های کشت شده تاثیر بازدارنده داشته باشد. البته نوع ذغال فعال بکار برده شده در نحوه تاثیر آن اثر بسزایی دارد زیرا که خاصیت جذب کنندگی ذغال بر حسب فرآیند تولید آن متفاوت است. بعنوان مثال میزان کربن ذغال چوب بمیزان قابل توجهی از ذغال استخوان بیشتر است. همچنین ذغال استخوان محتوی ترکیباتی است که ممکن است بر روی بافتهای کشت شده تاثیر منفی داشته باشد.

منابع کربن :

کربن بعنوان منبع انرژی در همه مدیوم های کشت مورد نیاز می باشد. معمولا بمنظور تامین کربن مدیوم های کشت گیاهی با غلظت های 20-30 گرم در لیتر از ساکارز و یا گلوکز استفاده می شود.البته در موارد ویژه استفاده از غلظت های بالاتری از مواد قندی نتایج مطلوبتری ببار می آورد. بنظر می رسد که تقریبا همه کشت ها حداکثر مقدار رشد خود را در حضور قند دی ساکارید ساکارز نشان میدهند ولی هنگامی که از دی ساکاریدها و یا منوساکاریدهای دیگر بجای ساکارز استفاده شود در رشد بافت کشت شده تغییرات قابل ملاحظه ای مشاهده می شود. اگرچه در اکثر آزمایشگاهها ساکارز را نیز توام با بقیه عناصر غذایی مدیوم کشت در اتوکلاو سترون می کنند ولی بدلیل تجزیه مقداری از ساکارز به گلوکز-D و فروکتوز-D ممکن است نتایج بدست آمده از چنین مدیومی با نتایج حاصله از مدیومی که ساکارز آن به روش فیلتراسیون سترون شده است کاملا متفاوت باشد. در برخی از مدیوم های کشت از سیکلیتول میو اینوسیتول به نسبت 100 میلی گرم بر لیتر بعنوان فاکتور رشد استفاده می شود. خلاصه اینکه نوع و غلظت ماده قندی مورد مصرف عمدتا به نوع بافت گیاهی مورد نظر و هدف آزمایش بستگی دارد.

مثلا نوع ئیدرات کربن بکار برده شده در مدیوم کشت می تواند بنحو قابل توجهی بر روی تشکیل آوند چوبی در بافت کشت شده موثر باشد. در واقع می توان با استفاده از گلیسرول یا میواینوسیتول بعنوان منبع اصلی کربن خارجی به نسبت 2 درصد موجبات شروع رشد آوند چوبی را فراهم نمود. البته باید توجه داشت که ساکارز معمولی کاملا خالص نبوده و در طی کریستالیزه کردن ساکارز نیز مقادیری ناخالصی مواد آلی دیگر و بویژه مقادیر بسیار اندکی اسیدهای آمینه در آن تولید می شود.

مواد تنظیم کننده فشار اسمزی (Osmoticum ) :

اختلاف فشار نسبی آب موجود در شیره واکوئل و مدیوم کشت مقدار آب جذب شده توسط سلولهای گیاهی کشت شده را کنترل می کند. عمده ترین اجزای مدیوم کشت که بر روی میزان آب قابل دسترس سلولهای گیاهی تاثیر می گذارد عبارتند از: غلظت آگار غلظت منبع کربن و غلظت ماده غیر متابولیتی که بعنوان اسموتیکوم به مدیوم کشت اضافه می شود. یکی از ویژگیهای کلوئیدی فرم ژله ای آگار ایست که می تواند آب را در داخل میسل های ژل جذب و نگهداری کند.

ئیدراتهای کربن نیز نه تنها بعنوان منبع کربن در متابولیسم سلولی عمل می کنند بلکه نقش مهمی را در تنظیم فشار اسمزی خارجی ایفا می کنند. در اکثر مدیوم های غذایی از یک ماده کم متابولیز شونده بمانند مانیتول یا سوربیتول بعنوان ماده اسموتیکوم خارجی استفاده میشود.

گزارش شده است که کشت های Fraxinus و احتمالا بعضی کشت های دیگر می توانند مانیتول را متابولیز نمایند. در روش استخراج پروتوپلاست ها و نگهداری کشتها در تحت شرایط انجماد از پلی اتیلن گلیکول (PEG) بعنوان اسموتیکوم استفاده می شود.

آب :

هر گونه آبی که برای تهیه مدیوم های کشت بکار برده می شود منجمله آبی که در طول عملیات کشت مصرف می شود باید دو بار تقطیر شده باشد و یا اینکه با روش حذف مواد معدنی تقطیر شود. در هر دو حالت تقطیر در شیشه باید آخرین مرحله عمل باشد. تقطیر کردن صحیح آب یک فرآیند بسیار پیچیده است زیرا در طول تقطیر اکثر مواد آلی فرار با وزن ملکولی سبک نیز توام با بخارات آب تقطیر می شوند. بونگا توصیه کرده است که برای حذف بعضی از این ملوکول های فرار بهتر است که آب مقطر تولید شده در 10-15 دقیقه اول تقطیر بیرون ریخته شود. بعضی ها پیشنهاد کرده اند که برای حذف این ملوکولهای فرار بهتر است از صفحات تعویض یونی استفاده شود. مع الوصف استفاده از این وسیله به سبب احتمال آزاد شدن برخی از ترکیبات آلی آلوده کننده (مانند برخی متابولیت های ترشح شده توسط میکروارگانیسم هایی که معمولا در داخل صفحات تعویض یونی رشد می کنند)پاره ای اشکالات فنی بهمراه دارد.

اصولا باید از ذخیره کردن دراز مدت آب مقطر در ظروف پلاستیکی پلی اتیلنی خودداری شود زیرا ممکن است این گونه ظروف موادی آزاد کنند که نسبت به کشت خاصیت سمی داشته باشند. همچنین نباید آب مقطر را برای مدتی طولانی در ظروف شیشه ای پیرکس نگهداری نمود زیرا ممکن است مقدار قابل توجهی باکتری در شرایط غیر استریل ذخیره سازی در داخل آب مقطر رشد نمایند. نگهداری دراز مدت آب مقطر استریل شده هم به هیچ وجه توصیه نمی شود.

ژنوم سیتوپلاسمی و تنوع سوماکلونال :

نمونه های کمی در تایید این که فرایند کشت بافت باعث جهش ژنتیکی وراثت پذیر در ژنوم کلروپلاست یا میتوکندری می شود وجود دارد.جهش های موثری در نر عقیمی کشت های ذرت و گوجه فرنگی مشاهده شده است که به احتمال بسیار زیاد DNA میتوکندریایی در هر دو گونه تحت تاثیر قرار گرفته است. در توتون بعضی تغییرات مشخص در توالی DNA میتوکندریایی در کشت سوسپانسیون سلول ها رخ داده که این تغییرات توالی DNA در ایجاد تغییرات فنوتیپی در گیاهان باز زایی شده دخالت داشته اند.

دلایل تنوع اپی ژنتیک در کشت بافت :

یک جنبه مهم و مورد توجه در این قسمت تنوع اپی ژنتیکی است که در کشت بافت رخ می دهد. اغلب هر نوع تغییر ایجاد شده در کشت را پایدار بوده اما قابل توارث نیست به عنوان تغییرات اپی ژنتیک مورد بر رسی قرار می دهند. فهم بیشتر تغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیکی در کشت اخیرا منجر به تمایز بین این دو نوع تغییرات شده است. به عنوان مثال جهش ژنتیکی به صورت تصادفی و به میزان بسیار کمتری در مقایسه با تغییرات اپی ژنتیکی رخ می دهد. تغییرات ژنتیکی معمولا پایدار و توارث پذیر هستند. تغییرات اپی ژنتیک نیز ممکن است منجر به صفات پایدار شوند با این حال بازگشت به حالت ناپایدار تحت شرایط غیر انتخابی می تواند به میزان بالایی صورت گیرد. صفات اپی ژنتیک از طریق فرایند میتوز اغلب به صورت پایدار منتقل می شود اما این انتقال بندرت از طریق میوز صورت می گیرد و سطح ایجاد صفات اپی ژنتیک مستقیما مرتبط با فشار گزینشی است که بر سلول ها وارد می شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی جامع زراعت ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی جامع زراعت – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مقاله بررسی جامع زراعت;پژهش بررسی جامع زراعت;تحقیق بررسی جامع زراعت;دانلود پژهش بررسی جامع زراعت;بررسی جامع زراعت;زراعت

بررسی روشهای مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مرفولوژیك و فیزیولوژیك برنج ‎(Oryza satival L.) 87 صفحه + docx

بررسی روشهای مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مرفولوژیك و فیزیولوژیك برنج ‎(Oryza satival L)

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 87

حجم فایل: 2.202 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

بررسی روشهای مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مرفولوژیك و فیزیولوژیك برنج ‎(Oryza satival L.)

مقدمه:

برنج به عنوان غذای اصلی حدود نیمی از جمعیت جهان به شمار می‎آید و به همین دلیل این محصول یكی از مهمترین منابع اصلی تأمین كننده نیاز غذایی جهان است (56،71). طبق آمار فائو مصرف سرانه برنج در كشورهای مختلف بین 2/4 تا 1/102 كیلوگرم متغیر است و معمولاً كشورهای عمده تولید كننده برنج مصرف كنندگان عمده نیز هستند و تا حدی بین تولید و مصرف آنها موازنه وجود دارد. ولی در كشور ما متأسفانه این توازن برقرار نیست و ایران به عنوان یازدهمین كشور تولید كننده برنج، سومین وارد كننده در جهان است (11). برنج در كشور ما بعد از گندم دومین كالای مصرفی از نظر مقدار و تنها غله‎ای است كه منحصراً برای تغذیه انسان كشت می‎شود و در حدود نصف جیره غذائی 1/6 میلیارد نفری از جمعیت دنیا را تشكیل می‎دهد (11) و در بخش عظیمی از قارة آسیا تأمین كننده بیش از 80% كالری و 75% پروتئین مصرفی مردم است. در كشور ما نیز به طور متوسط، روزانه 14% نیاز به انرژی از طریق برنج تأمین می‎شود (11). این گیاه در بین گیاهان عمده زراعی دارای خصوصیات منحصر به فردی از نظر مصرف آب است (رشد در شرایط غرقابی، غیرغرقابی و دیم). آب اولین و اساسی‎ترین عامل محدود كننده تولید محصولات كشاورزی است. كمبود آب كه به بحران قرن حاضر موسوم شده است باعث گردید دانشمندان و محققان تلاش‎های وسیعی را در جهت یافتن راه حل‎های مناسب برای افزایش توان تولید واحد آب مصرفی آغاز نمایند.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

1

فصل اول – كلیات

3

1-1- سطح زیر كشت و میزان تولید در دنیا و ایران

4

1-2- سابقه كشت برنج در ایران

6

1-3- گیاه‎شناسی برنج

6

1-3-1- نوع ژاپونیكا

7

1-3-2- نوع ایندیكا

7

1-3-3- نوع جاوائیكا

7

1-4- سیستم‎های كشت برنج

7

1-5- فیزیولوژی و مراحل رشد برنج

10

1-6- فنولوژی و مراحل رشد برنج

11

1-6-1- مرحلة رویشی

11

1-6-2- مرحلة‌ زایشی

12

1-6-3- مرحلة رسیدگی

13

1-7- آب در گیاه

14

1-8- آبیاری در برنج

15

عنوان

صفحه

1-8-1- روش آبیاری غرقاب دائم

15

1-8-2- روش آبیاری متناوب

16

1-8-3- آبیاری برنج براساس مراحل مختلف رشد

17

1-9- اثر كمبود آب

19

فصل دوم – بررسی منابع

24

2-1- عملكرد

25

2-2- اجزای عملكرد

29

2-3- عملكرد بیولوژیكی

34

2-4- راندمان مصرف آب

34

2-5- شاخص برداشت

37

2-6- فتوسنتز

37

2-7- ماده خشك

40

2-8- سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی

41

2-9- فواصل آبیاری و مقدار آب مصرفی

43

2-10- مقاومت به خشكی

46

2-11- كیفیت و پروتئین دانه

48

2-12- شاخص سطح برگ

49

– منابع

51

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی روشهای مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مرفولوژیك و فیزیولوژیك برنج ‎(Oryza satival L.) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی روشهای مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مرفولوژیك و فیزیولوژیك برنج ‎(Oryza satival L.) – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
بررسی روشهای مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مرفولوژیك و فیزیولوژیك برنج ‎(Oryza satival L); روشهای مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مرفولوژیك و فیزیولوژیك برنج ‎(Oryza satival L)

بررسی کشاورزی زراعت 90 صفحه + docx

بررسی کشاورزی زراعت

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 90

حجم فایل: 178 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

بررسی کشاورزی زراعت

مقدمه :

کشت بافت گیاهی بطور خلاصه شامل کشت پروتوپلاست سلول بافت و اندام گیاهی است. در همه این کشتها رشد ماده گیاهی عاری از میکروب در یک محیط سترون مثل محیط کشت مغذی سترون در یک لوله آزمایش صورت می گیرد.در سال های اخیر تکنیک های کشت بافت گیاهی به یک ابزار خیلی قوی برای تکثیر و اصلاح گونه های گیاهی زیادی تبدیل شده اند. این تکنولوژی با پژوهش گتلیب هابرلنت(Gottlieb Haberlandt) در مورد پر توانی سلول در اوایل قرن 20 شروع شد.وی با توجه به این نکته که با دستکاری محیط کشت سلولها سلولهای کشت شده مراحل نموی یک رشد عادی را تکرار خواهند نمود پیشنهاد گسترش تکنیک های جداسازی و کشت بافت های گیاهی را ارائه داد.

کشت اکسین ها توسط ونت Wentو همکاران و کشف سیتوکنین ها توسط اسکوگSkoog و همکاران قبل از اولین کشت موفق بافت های گیاهی در آزمایشگاه صورت گرفت (گاتریت 1934 : نوبکورت 1939).

اولین کشت موفق کالوس هویج و توتون توسط وایتWhite(1943)گزارش گردید. اسکوگ و میلر Miler(1957)گزارش کردند که اثر متقابل کمی بین اکسین ها و سیتوکنین ها نوع رشد و ریخت زایی گیاه را تعیین میکند. مطالعات آنها بر روی توتون نشان داد که نسبت بالای اکسین به سیتوکنین ریشه زایی را تحریک نموده و پایین بودن این نسبت باعث تحریک تشکیل اندام هوایی می شود اما این پاسخ عمومی نیست. با این که دستکاری نسبت اکسین و سیتوکنین در ریخت زایی گونه های زیادی موفقیت آمیز بوده است اما امروزه واضح است که عوامل زیاد دیگری بر توانایی سلولها در کشت برای تمایز ریشه اندام هوایی و یا رویان موثر هستند.

ایجاد انگیزه برای بکارگیری تکنیک های کشت بافت گیاهی در تکثیر و اصلاح گونه های گیاهی از کار اولیه مورلMorel(1960) روی تکثیر ارکیده در محیط کشت و تهیه یک محیط کشت جدید با غلظت بالایی از نمک های معدنی توسط موراشیکMurashige و اسکوت(1962)ناشی شد. از آن به بعد این تکنولوژی به صورت قابل توجهی رشد یافت و امروزه یک نقش کلیدی در تکثیر اصلاح و مهندسی ژنتیک گیاهی ایفا می کند.

کشت بافت های گیاهی بر پایه سه قابلیت گیاهی استوار است :

1- پر توانی Totipotency که توان یا ظرفیت توارثی یک سلول گیاهی برای نمو به یک گیاه کامل با القای تحریک مناسب است . پر توانی بر این مطلب دلالت می کند که هر سلول واجد تمام اطلاعات لازم برای رشد و تکثیر می باشد. گرچه از لحاظ نظری همه سلولهای گیاهی پر توان هستند با این حال سلولهای مریستمی بیشترین توان بیان این ویژگی را دارند .

2- تمایز زداییDedifferentiation که توان سلولهای بالغ برای بازگشت به شرایط مریستمی است و بعد از آن سلولها با باز تمایزیRedifferentiation اندام های جدیدی را سازماندهی می کنند .

فهرست مطالب :

مقدمه ……………………………………………………………………………………………..1

انواع كشت درون شیشه ای …..…………………………………………………………………….3

كاربردهای كشت بافت گیاهی ……………………………………………………………………….4

روشهای سترون سازی ………..……………………………………………………………………7

1- روش حرارت خشك …………………………………………………………………………..10

2- روش حرارت مرطوب ………………………………………………………………………..12

3- روش الترا فیتراسیون ……………………………………………………………………….15

4- روش استریلیزاسیون شیمیایی …….…………………………………………………….….16

نحوه تاثیر حرارت های بالا بر روی اجزای مدیوم كشت…………………………………………..…20

روش های پیشگیری از آلودگی …………………………………………………………………….22

اجزای غذایی تشكیل دهنده مدیوم كشت بافتهای گیاهی………………………………………….….24

1- املاح معدنی….………………………………………………………………………….….24

2- مواد تنظیم كننده رشد گیاهان..…….…………………………………………………….…..27

3- ویتامینها ….……………………………………………………………………………….31

4- اسیدهای آمینه و آمید ها ….……………………………….………………………………..33

5- مكملهای آلی كمپلكس ….……………………………………………………………………34

6- ذغال ………………………………………………………………………………………35

7- منابع كربن …………………………………………………………………………………36

8- مواد تنظیم كننده فشار اسمزی …..…………………………………………………………38

9- آب……………………………………………………………………………………..…39

10-ماده زمینه مدیوم كشت …….………………………………………………………………40

نحوه انتخاب مدیوم كشت………………………………………………………………………..42

تهیه ریز نمونه…………………………………………………………………………………44

عوامل مربوط به گزینش ریز نمونه……….………………………………………………….….45

ایجاد و نگهداری كشت كالوس………….…………………………………………………………48

روش كار………………………..……………………………………………………………57

نحوه بررسی نتایج بدست آمده……………..……………………………………………..…64

كشت سلول، بافت و اندام گیاهی.…………………………………………………………..…65

رشد و نمو گیاهان……………..………………………………………………………………66

كشت بافت گیاهی ………………………………………………………………………..…69

كشت سلول گیاهی ………………………………………………………………………….70

پروتو پلاستها ……………………………………………………………………………71

كشت اندام گیاهی ……………………………………………………………………..…..72

باز زایی گیاهان …………………………………………………………………………73

تكثیر گیاه در مقیاس بزرگ ……………………………………………………………….76

بانكها ی نطفه گیاهان ……………………………………………………………………77

منشاء ماهیت و اهمیت تنوع در كشت بافت …………………………………………………79

اساس تنوع سوماكلونال ………………………………………………………………… 81

تنوع ژنتیكی حاصل از گیاه پایه……………………………………………………………81

تنوع ژنیتكی ایجاد شده در مدت زمان كشت …………………………………………………82

دلایل تنوع سوماكلونال ……….……………………………………………………………..،،..83

ژنوم سیتوپلاسمی و تنوع سوما كلونال ………………………………………………………….85

دلایل تنوع اپی ژنیتك در كشت بافت ….………………………………………………………….85

استفاده از تنوع سوماكلو نال در اصلاح ..……………………………………………………..…89

فهرست منابع ………………………………………

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی کشاورزی زراعت ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی کشاورزی زراعت – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
بررسی کشاورزی زراعت; کشاورزی زراعت

بررسی اصلاح نباتات (M.Sc) 110 صفحه + docx

بررسی اصلاح نباتات(MSc)

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 110

حجم فایل: 3.885 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

بررسی اصلاح نباتات(M.Sc.)

گیاه كلزا مهمترین گونه زراعی جنس براسیكا (Brassica) میباشد. و ویژگیهای خاص این گیاه یعنی قابلیت كشت در نقاط مختلف ، در صد بالای روغن آن ، كیفیت مطلوب روغن ، كاربرد روغن آن در صنایع نساجی و پلاستیك و نیز استفاده از كنجاله آن در تغذیه دام سبب شده است كه توسعه كشت این گیاه بعنوان نقطه امیدی جهت تامین روغن خام مورد نیاز كشور و رهائی از وابستگی بشمار رود .بطوریكه در حال حاضر كلزا نقطه ثقل طرحهای افزایش تولید دانه های روغنی محسوب میگردد. دانه‎های روغنی قسمت مهمی از تولید محصولات كشاورزی را شامل می‎شوند، چون علاوه بر مصارف صنعتی از لحاظ تغذیه نیز اهمیت بسزایی دارند. سطح زیر کشت دانه‌های روغنی در سال 1383 (بجز کنجد که در سیستم روغن کشی وارد نمی‌شود) 319 هزار هکتار و محصول تولید شده (دانه) حدود 400 هزار تن بوده ‌است. مصرف روغن نباتی در سال 1383 بالغ بر 1180 هزار تن بوده‌است که 170 هزار تن از آن معادل حدود 4/14 درصد، از تولید داخل تامین شده ‌است ( بی نام ، 1382 ). كلزا به عنوان یك گیاه روغنی با بیش از 40% روغن در دانه از گیاهان مهم جهت توسعه كشت نباتات روغنی وتولید روغن نباتی در ایران است. كلزا با نام علمی Brassica napus و نام انگلیسی Rapeseed گیاهی از تیره Brassicacea ( چلیپائیان یا شب بو ) می‎باشد كه پس از سویا و نخل روغنی مقام سوم را در تأمین روغن نباتی جهان به خود اختصاص داده است كه در حدود 7/14% كل تولید روغن نباتی جهان را تأمین می‎كند. این گیاه در برابر خشكی و سرما مقاوم بوده و به دلیل سازگاری، دامنه كشت وسیعی دارد ( دهشیری 1378 ). روشهای سنتی (كلاسیك) اصلاح نباتات از دیر باز برای تولید گیاهان زراعی برتر مورد استفاده قرار میگرفته است كه مبتنی بر ایجاد تغییر در ساختار ژنتیكی گیاه كامل در جهت هدف خاصی با استفاده از تلاقیهای بین جنسی ودرون جنسی بوده است.

روشهاییكه جهت اصلاح گیاهان خود گشن بكار گرفته میشوند٬ عمدتا روشهای گزینش (Selection) و یا دورگ گیری (Hybridization) است كه در مورد اول از تنوع ژنتیكی موجود در توده های طبیعی و بومی استفاده شده و واریته های اصلاح شده ای كه نسبت به جامعه اولیه برتری هائی از نظر كمی و كیفی دارند بوجود می آیند. شانس موفقیت در این روش نسبتا كم است زیرا به غنای ژنتیكی توده های محلی بستگی دارد كه امروزه رو به كاهش بوده و كمتر قابل دسترسی است. در مقابل روشهای مبتنی بر تلاقی به اصلاحگر این امكان را میدهد كه بطور هدفدار صفات مطلوب واریته های مختلف را با یكدیگر تلفیق نماید(Poehlman and Mitton 2003).

یك پروژه اصلاح نباتات از زمان انجام دورگ گیری تا آماده شدن واریته جهت كشت ، حدودا 10 تا 15 سال زمان صرف می شود لذا امروزه متخصصین اصلاح نباتات به دنبال روشهائی هستند كه بتوان این مدت زمان را به حداقل ممكن رسانید تا در وقت و هزینه های سنگین برنامه های اصلاح نباتات صرفه جوئی شود. برای این كار سعی بر اینست كه بتوان با ایجاد تغییرات ژنتیكی در سطح سلول ، زمان لازم برای تهیه ارقام پر محصول با كیفیت بالا و مقاوم به بیماری و یا تنشهای محیطی را در برنامه های به نژادی كوتاه كرد(اصلانی و همكاران ، 1381).

كلزا گیاهی‎ خودگشن‎-‎ دگرگشن می‎باشد ودرصد دگرگشنی آن در ارقام مختلف بین 33%-22% گزارش شده است ( شهیدی و فروزان ، 1376 ). این گیاه آلوتتراپلویید (38=x4=n 2) می‎باشد.روشهای سنتی اصلاح نباتات در چند دهة اخیر نقش بسیار مهمی در اصلاح عملكرد و كیفیت كلزا داشته اند كه از میان این روشها می توان به روش انتخاب توده ای و گزینش شجره ای اشاره كرد. از معایب این روشها طولانی بودن دورة آنها می باشد. امروزه متخصصین اصلاح نباتات به دنبال روشهای دیگری هستند كه بتوانند این مدت را به حداقل ممكن برسانند تا در وقت و هزینه های سنگین برنامه های اصلاح نباتات صرفه جویی شود. یكی از این روشها اصلاح از طریق سیستم دابل هاپلوئیدی می باشد، كه به عنوان وسیله ای برای تركیب صفات یك تلاقی می تواند مكمل روش شجره ای باشد. اهمیت استفاده از گیاهان هاپلوئید در برنامه های اصلاح نباتات از مدتها پیش برای دانشمندان مسلم گردیده است و یكی از موضوعات مهم تحقیقاتی در این زمینه، تولید لاینهای هموزیگوس جهت تولید گیاهان هیبرید در گونه های خودناسازگار می باشد. با تولید لاینهای كاملاً هموزیگوت در این روش 5-3 سال در زمان برنامه های اصلاحی صرفه جویی می شود. سیستم دابل هاپلوئیدی در صورتی موفق است که به توان گیاهان هاپلوئید ودابل هاپلوئید تولید کرد، بدین منظور قبل از استفاده از این سیستم آزمایشاتی را در جهت بهینه سازی گیاهان می بایست انجام داد. روشهای متعددی جهت تولید گیاهان هاپلوئید و به دنبال آن گیاهان دابل هاپلوئید وجود دارد كه یكی از این روشها آندروژنز می باشد.


فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه

مقدمه ———————————————————— 2

فصل دوم: بررسی منابع

10 کلزا————————————————————-

2-1- خصوصیات کلی وعمومی کلزا————————————— 10

2-1-1- تاریخچه ومبدا ژنتیکی گیاه کلزا———————————— 10

2-1-2- خصوصیات گیاه شناسی کلزا————————————- 10

2-1-3- کشت و تولید کلزا——————————————– 11

2-1-4- برداشت کلزا———————————————— 13

2-1-5- ارقام وگونه های کلزا—————————————— 14

2-1-6- مهمترین گونه های جنس براسیکا———————————- 16

2-1-7- اهمیت اقتصادی وصنغتی کلزا————————————- 17

2-2- اصلاح گیاه کلزا———————————————— 18

2-2-1- روشهای اصلاح کلزا——————————————- 18

2-2-2- اهداف اصلاحی کلزا——————————————- 19

2-3- گیاهان هاپلوئید————————————————- 20

2-3-1- مزایا و کاربردهای هاپلوئیدها————————————– 21

2-3-2- مشکلات ومحدودیت های هاپلوئیدها——————————– 22

2-3-3- روشهای تولید گیاهان هاپلوئید————————————- 23

2-3-3-1- تولید خود به خودی (روشهای طبیعی)—————————– 23

2-3-3-2- تولید القایی(روشهای آزمایشگاهی)——————————- 24

2-3-3-2-1- آندروژنز(نرزایی)—————————————– 24

2-3-3-2-1-1- کشت بساک——————————————- 25

2-3-3-2-1-2- کشت میکروسپور————————————— 25

2-3-3-2-2- ژینوژنز(کشت تخمدان وتخمک)——————————- 26

2-3-3-2-3- روش حذف کروموزومی————————————- 27

2-4- کشت میکروسپورهای جدا گردیده کلزا——————————— 28

2-5- عوامل موثر بر رویانزایی میکروسپورهای جدا گردیده کلزا——————— 29

2-5-1- شرایط رشد، فیزیولوژی و ژنوتیپ گیاه مادری————————— 29

2-5-2- اندازه غنچه————————————————– 32

2-5-3- مراحل تکاملی میکروسپورها————————————— 33

2-5-4- تراکم میکروسپور در محیط کشت———————————– 35

2-5-5- ترکیب محیط کشت——————————————– 36

2-5-6- دما——————————————————- 40

2-6- مکانیسم رویانزایی———————————————– 43

2-6-1- مقدمه—————————————————– 43

2- 6-2- تقسیم قرینه هسته والقائ رویانزایی——————————— 45

2-6-3- حوادث چرخه سلولی در طی رویانزایی میکروسپورها——————— 47 2-6-4- خانواده های ژنی درگیر با رویانزایی میکروسپورها در کلزا—————– 47

2-7- عوامل موثر بر باززایی گیاه از رویانهای هاپلوئیدی کلزا———————- 48

2-7-1- بلوغ ،مرحله رشد ونمو رویانها———————————— 48

2-7-2- اندازه رویانها————————————— ——— 49

2-7-3- محیط کشت———————————————— 50

2-7-5- BAP وژیبرلیک اسید——————————————- 50

2-7-6- استفاده از کاغذ فیلتر در محیط کشت یا زراعی————————- 51

2-7-7- زغال فعال————————————————– 51

2 -7-8- تیمار ABA و ابگیری رویانها————————————- 51

2-8- موارد استفاده از کشت میکروسپورکلزا——————————– 56

2-8-1- اصلاح نباتات و مهندسی ژنتیک———————————– 56

2-8-2- موتا سیون و انتخاب —————————————— 56

2-8-3- کشت میکروسپوروتکنولوژی بذر مصنوعی————————— 57

2-8-4- سیستم کشت میکروسپور در مطالعات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی————- 57

2-8-5- استفاده در کشت و امتزاج پروتوپلاستها—————————– 57

فصل سوم: مواد و روشها

3-1- مواد گیاهی————————————————– 60

3-2- کشت بذور————————————————– 60

3-3- شرایط اتاق رشد———————————————- 60

3-4- مراقبت های زراعی——————————————– 61

3-5- برداشت غنچه ها وتعیین مرحله مناسب میکروسپورها جهت جنین زایی——— 61

3-6- محیط های کشت، ایزولاسیون وباززاییدر کشت میکروسپورهای کلزا———– 62

3-6-1- محیط ایزولاسیون میکروسپورها———————————- 62

3-6-2- محیط کشت میکروسپورها————————————- 62

3-6-3-1- استریل کردن محیط کشت میکروسپورهای کلزا——————— 62

3-6-4- محیط کشت باززایی ، جنین های حاصل از کشت میکروسپورهای کلزا——- 63

3-6-5- وسایل مورد نیاز جهت کشت میکروسپورهای کلزا——————— 68

3-7- روش انجام آزمایش کشت میکروسپورهای کلزا————————- 69

3-7-1- برداشت غنچه ها——————————————– 69

3-7-2- استریل کردن غنچه ها—————————————– 69

3-7-3- استخراج میکروسپورها—————————————– 69

3-7-4- تعیین تراکم میکروسپورها————————————— 70

3-8- آزمایشات انجام شده——————————————– 71

3-8-1-مطالعه اثرتراکمهای مختلف میکروسپوربرروی جنین زایی میکروسپورهای کلزا—- 71

3-8-2- مطالعه باززایی گیاه در جنین هایی با اندازه های مختلف حاصل از کشت

میکروسپورهای کلزا————————————————- 72

3-8-3- مطالعه اثراستفاده از کاغذ صافی یا کاغذ فیلتردر میزان ریشه زایی ،ارتفاع گیاهچه ها

ودرصد گیاهچه های نرمال——————————————— 73

3-8-4- مطالعه اثر استفاده ازشوک سرمایی بر روی درصد تشکیل گیاهچه های طبیعی– 74

3-8-5- تعین سطح پلوئیدی گیاهچه های باززایی شده————————– 75

3-9- تجزیه و تحلیل داده ها——————————————– 78

فصل چهارم:نتایج وبحث

4-1- جنین زایی میکروسپورهای کلزا در تراکمهای مختلف میکروسپور در محیط کشت—- 82

4-2- اثراندازه های مختلف جنین برروی صفات باززایی جنین های حاصل ازکشت

میکروسپورهای کلزا————————————————– 84

4-3- اثراستفاده ازکاغذ صافی یا کاغذ فیلتردر میزان ریشه زایی ،ارتفاع گیاهچه ها

ودرصد گیاهچه های نرمال——————————————— 90

4-4- اثر استفاده ازشوک سرمایی بر روی درصد تشکیل گیاهچه های طبیعی———- 97

4-5- پیشنهادات————————————————— 105

منابع مورد استفاده————————————————– 107

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی اصلاح نباتات (M.Sc) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی اصلاح نباتات (M.Sc) – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
بررسی اصلاح نباتات(MSc); اصلاح نباتات(MSc)

بررسی خیار گلخانه ای 90 صفحه + docx

بررسی خیار گلخانه ای

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 90

حجم فایل: 195 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

بررسی خیار گلخانه ای

فهرست صفحه

چکیده

مقدمه ………………………………………………………………… 1

تاریخچه ……………………………………………………………….. 2

گیاه شناسی …………………………………………………………….. 3

ارزش تغذیه ای…………………………………………………………………………………. 7

جوانه زنی بذر خیار……………………………………………………………………………. 8

تلخ شدن خیار …………………………………………………………… 9

اصلاح خیار……………………………………………………………………………………… 10

واریته های مناسب خیار گلخانه ای …………………………………………. 13

اقلیم مناسب جهت احداث گلخانه ………………………………………….. 15

اسكلت گلخانه …………………………………………………………. 15

پوشش گلخانه …………………………………………………………. 22

سیستم های حرارتی …………………………………………………….. 26

تهویه ………………………………………………………………… 30

خنک کردن گلخانه ………………………………………………………………………….. 32

دماسنج ………………………………………………………………………………………… 34

آبیاری ……………………………………………………………….. 35

سیستم های آبیاری ……………………………………………………………………………. 37

كیفیت آب ……………………………………………………………………………………. 39

نیازهای آب و هوایی …………………………………………………………………………. 40

خاك بستر ……………………………………………………………………………………. 43

آماده سازی بستر خاك ……………………………………………………………………… 45

ضد عفونی كردن خاك …………………………………………………………………….. 46

نكات مهم هنگام استفاده از سموم …………………………………………………………… 51

كود دهی قبل از كشت ……………………………………………………………………… 51

کاشت ………………………………………………………………………………………… 53

زمان كاشت ……………………………………………………………………………………. 53

خط كشی و فواصل كشت …………………………………………………………………… 54

كاشت مستقیم …………………………………………………………………………………. 56

نشاءكاری ( روش غیر مستقیم )……………………………………………………………… 57

داشت ………………………………………………………………………………………… 61

مراقبتهای بوته در زمان 4الی5 برگی …………………………………………………….. 64

نخ قیم برای داربست بوته ها ………………………………………………………………. 65

هرس بوته ها ……………………………………………………………………………….. 65

سیستم های تربیت خیار گلخانه ای ………………………………………………………… 68

روشهای پیشگیری برای كاهش آفات و بیماریها …………………………………………. 70

نكات مهم برای پیشگیری از امراض و آفات …………………………………………….. 71

دفع علفهای هرز ……………………………………………………………………………. 73

كود دهی در مراحل تولید به صورت آبكود ……………………………………………. 73

عناصر پر مصرف ………………………………………………………………………….. 77

عناصر كم مصرف …………………………………………………………………………. 81

عناصر غیر ضروری ………………………………………………………………………. 86

برداشت ……………………………………………………………………………………. 86

بسته بندی …………………………………………………………………………………. 87

درجه بندی ………………………………………………………………………………. 88

سر کردن اولیه ………………………………………………………………………….. 89

واکس زدن ……………………………………………………………………………… 89

انبارداری ………………………………………………………………………………….. 90

بازاریابی …………………………………………………………………………………… 92

مراحل پایانی تولید ………………………………………………………………………. 93

اهمیت اقتصادی …………………………………………………………………………. 94

آفات مهم خیار و راههای مبارزه با آن ………………………………………………….. 94

بیماریهای قارچی مهم خیار وراههای مبارزه با آن ……………………………………. 101

بیماریهای ویروسی مهم خیار و راههای مبارزه با آن …………………………………. 108

بیماریهای باکتریایی و راههای مبارزه با آن …………………………………………… 111

نماتدها و راههای مبارزه با آن ………………………………………………………… 114

ناهنجاریهای فیزیولوژیكی …………………………………………………………….. 115

منابع …………………………………………………………………………………….. 119

مقدمه

تولید محصولات گلخانه ای با استفاده از فن آوری جدید به وسیله نصب سوله های نیمدایره ای و به كار گیری شرایط آب و هوایی كنترل شده در سالهای اخیر نه تنها موجب افزایش عملكرد گردیده بلكه باعث استفاده بیشتر از فضای گلخانه ها ، كنترل بیشتر آفات و بیماریها و تولیدی با كیفیت بالاتر و بهداشتی تر شده است .

كشت اینگونه سبزیجات در سوله های نیمدایره با پوشش پلا ستیك به گلخانه داران كمك كرده است تا بتوانند با مقدار محدودی زمین تولیداتی معادل ده ها برابر كشت در فضای آزاد داشته باشند ضمن اینكه در صورت استفاده از روش آبیاری قطره ای باعث صرفه جویی در آب آبیاری و كودهای شیمیایی پر مصرف ( ماكرو ) و كم مصرف ( میكرو ) می گردند .

به نظر می رسد در صورت ادامه كشت صیفی جات با این روش نه تنها به افزایش تولید در واحد سطح كمك می كند بلكه زمینهای بیشتری نیز برای كشت های مهمتر آزاد می گردد . رونق صادرات این محصولات در سالهای اخیر ، اهمیت توجه به این گونه روشهای تولید را افزایش داده و زمینه اشتغال را برای افراد بیشتری فراهم نموده است .

مدیریت بالای اینگونه صیفی جات باعث گردیده علاقمندان برای حداكثر تولید و آشنایی با فنون مدیریتی با متخصصین این رشته بالاخص در بخش خصوصی ارتباط مؤثری برقرار كنند و در نتیجه از درآمد بالاتری برخوردار شوند به همین علت در چند ساله اخیر با توجه به توسعه كشت های گلخانه ای و جلب طبقات مختلف مردم نه تنها بسیاری از افراد تحصیل كرده و علاقمند در این زمینه مشغول شده اند بلكه بكارگیری این فن آوری در جوامع كشاورزی و روستایی تا حدودی باعث جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها شده است .

1-1 تاریخچه :

نام انگلیسی آن Cucumber و نام فرانسوی آن Concomber و Cornichon بوده و در عربی به آن قثّاء و در آلمانی Gurke گفته می شود نام علمی آن Cucumis sativus بوده و متعلق به خانواده Cucurbitaceae می باشد .

با وجود سابقه طولانی كه كاشت خیار در هوای آزاد ( مزرعه ) دارد ، پرورش خیار گلخانه ای به منظور تولید و عرضه طولانیتر خیار تازه ، از قرن هجدهم میلادی در اروپا مورد توجه قرار گرفت . بسیاری از محققان مركز پیدایش خیار را هندوستان می دانند زیرا در دامنه های هیمالیا گیاهی به نام Cucumis hardwickii می روید كه میوه هایی ریز و تلخ دارد ، از نظر تاریخی این گیاه از حدود 3000 سال قبل كشت و كار می شد و از هندستان به چین منتقل شده و شواهد تاریخی نشان می دهد كه خیار توسط رومیان و یونانیان باستان كشت و كار می شد . خیار كه در گذشته های دور از طریق مصر به مناطق حاشیه دریای مدیترانه و از آنجا به اروپا آورده شده است . اما پیدایش خیار گلخانه ای به این نحو بود كه برای اولین بار در قرن هجدهم خیارهای جدیدی از مناطق جنگلی گرم و مرطوب هندوستان وارد انگلستان گردید كه با خیارهای موجود در اروپا تا آن زمان تفاوت زیادی داشت و در شرایط اروپا فقط در گلخانه قادر به رشد و نمو بودند . بعدها با اصلاح نژاد ، انواع جدیدتری به نام خیار گلخانه ای به وجود آمد كه از نظر مرفولوژیكی و خواسته های آب و هوایی كاملاً از خیارهای معمولی متمایز و مشخص می باشند . این خیارها ماده زا و بی تخم بوده ( پارتنو كارپ )و دارای پوستی خوراكی می باشند .

اینك نه تنها در اروپا بلكه در تمام جهان این ارقام در شرایط گلخانه ای كشت می شود .

گیاه شناسی :

4-1-1 – اندام هوایی (The Shoots ) :

خیار با نام علمی Cucumis sativus از خانواده Cucurbita می باشد .

شاخه اصلی این گیاه ، علفی و یك ساله ابتدا به صورت عمودی رشد می كند ولی بعد از تولید شاخه های جانبی همانند بوته مو بر روی زمین رشد خواهد كرد شاخه ها در خیار از نوع سیمپودیال می باشد ، از گره های روی ساقه اصلی یك یا چند شاخه فرعی به وجود می آید كه بر روی همه آنها می تواند میوه تشكیل شود ؛ همه ساقه ها در خیار زبر و كركدار می باشد كه در هنگام بلوغ ممكن است ، ساقه تو خالی شود . در روی هر گره از ساقه فقط یك برگ به وجود می آید .

اندازه برگها در خیارهای معمولی 10-20 سانتی متر و در خیارهای بی دانه 20-40 سانتیمتر می باشد ؛ این برگها بر روی یك دمبرگ بلند به طول 20-7 سانتیمتر قرار می گیرند .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی خیار گلخانه ای ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی خیار گلخانه ای – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
بررسی خیار گلخانه ای;خیار گلخانه ای

بررسی تصفیه دیافیلتریشن 135 صفحه + docx

بررسی تصفیه دیافیلتریشن

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 135

حجم فایل: 3.154 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

بررسی تصفیه دیافیلتریشن

دیافیلتریشن روشی است كه غشاهای فراپالایش (پالایش از لا به لای صافی ای كه قادر به گذراندن ذرات بسیار و ریز میكروسكوپی باشد) را برای تغییر، جابجایی یا كم كردن غلظت نمك یا مواد حل شده در محلول كه شامل پروتئین ها، پپتیدها، نوكلئیك اسید و مولكولهای دیگر می باشد، مورد استفاده قرار می دهد. كه در این حال با انتخاب صافی‌های غشاء نفوذپذیر (تراوا) برای جداسازی اجزا محلول بسته به اندازه مولكول به كار می رود. یك غشا فراپالایش مولكول هایی را كه بزرگتر از منافذ غشا هستند را در خود نگه می دارد، در حالی كه مولكولهای كوچكتر مثل نمك و مواد محلول در آب كه قابلیت نفوذپذیری %100 دارند، به راحتی از غشا عبور می دهد. در اینجا ما مفاهیم مربوط به غلظت پروتئینی و دیافیلتریشن را شرح داده و روش های مختلف اجرای دیافیلتریشن و تاثیر آنها روی مراحل زمان، حجم، ثبات و بازیافت را مقایسه می كنیم.

غلظت:

مواد محلول از طریق غشایی كه به عنوان تغلیظ یا ابقا (حفظ كردن) شناخته شده در محلول حفظ می شود. مواد محلول از درون غشایی می گذرند كه صافی یا تراوش نامیده می شود. یك غشاء، براساس خصوصیت دفعش برای نمونه ای كه غلیظ می‌ شود، انتخاب می شود. طبق یك قاعده كلی، وزن مولكول برای غشاء (MWCO) باید rd3/1 تا th6/1 وزن، مولكولی باشد كه از غشا عبور نمی كند. این یك ابقا كامل است. هر چند MWCO به آن نمونه (محلول) نزدیك تر باشد، تشكیل ضایعات كوچك هم در طول مراحل غلظت بیشتر می شود. میزان جریان غشا (میزان جریان صافی در هر واحد غشا) به اندازه منفذ ارتباط دارد. هر چه اندازه منفذ ها كوچكتر باشد، میزان سرعت جریان غشاء برای همان فشار به كار رفته، كمتر می شود. بنابراین وقتی غشایی برای غلظت/ تصفیه انتخاب می شود باید به عامل زمان در مقابل بازیافت توجه داشت. در بسیاری از كاربردهای بیولوژیكی، عامل بازیابی مهمتر از عامل زمان است. مرحله زمان همیشه می تواند با افزایش میزان سطح غشا به كار برده، كاهش یابد. شكل 1 نمونه

یك محلول غلیظ را نشان می دهد.

غلظت نمونه با تصفیه (دفیلتریشن)

در این نمونه غشا تصفیه‌ای مناسبی قرار داده شده كه مولكول های بزرگ را در خودنگه می دارد. فشار تا زمانی وارد می شود كه نصف حجم محلول از غشا عبور كند. مولكولهای بزرگ در نصف حجم اصلی (محلول غلیظ) باقی می مانند كه در این بخش نصف مولكول های نمك هم قرار دارند. تصفیه، نصف دیگر مولكول های نمك را در بر می گیرد و شامل هیچكدام از مولكولهای بزرگ نمی شود. بنابراین، مولكول های بزرگ به عنوان مایع غلیظ می شوند و نمك خارج می شود

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی تصفیه دیافیلتریشن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی تصفیه دیافیلتریشن – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
بررسی تصفیه دیافیلتریشن;تصفیه دیافیلتریشن

پاورپوینت معرفی آبدزک 23 صفحه + pptx

پاورپوینت معرفی آبدزک در 23 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 23

حجم فایل: 794 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پاورپوینت معرفی آبدزک در 23 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

آبدزک Grylotolpa

لارو وحشره کامل

قطعات دهانی

پیش نمایش فایل

پیش نمایش آبدزک

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت معرفی آبدزک ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت معرفی آبدزک – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دانلود پاورپوینت معرفی آبدزک;دانلود پاورپوینت آبدزک;پاورپوینت آبدزک;آبدزک;عکس هایی از آبدزک;معرفی آبدزک;تحقیق درمورد آبدزک;تحقیق آبدزک

پاورپوینت بررسی دستگاه تولید مثل طیور 12 صفحه + pptx

پاورپوینت سمینار تولید مثل طیور در 12 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 12

حجم فایل: 679 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پاورپوینت سمینار تولید مثل طیور در 12 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

فهرست مطالب

اندام تناسلی جنس نر

تخمدان

اویدوکت(مجرای تخمدان)

1.شیپورفالوپ

2.ماگنوم

3.تنگه

4.رحم

5.واژن

دستگاه تولید مثل مرغ

تخمدان

مسئول تشکیل زرده است وبقیه قسمت های تخم مرغ در اویدوکت درست می شود.پیش ازآغاز تولید تخم توسط مرغ تخمدان یک توده کامل از فولیکول های کوچک است که حاوی تخمک است. nبعضی از تخمدان ها به اندازه کافی بزرگ وقابل دیدن هستند اماسایرتخمک ها قابل دیدن نیستند. nچندین هزار تخمک در تخمدان هرمرغ وجود داردکه تعدادی ازانها رشد می کنندهستند اماسایرتخمک ها قابل دیدن نیستند.

1.شیپورفالوپ

این بخش شیپوری شکل است و در زیرتخمدان قرارداردکه مسئول برداشت تخمک از تخمدان است. nزرده تنهابرای مدت کوتاهی(حدود15دقیقه)دراین قسمت می ماند سپس بوسیله انقباضات متعدد اویدوکت به جلو رانده وداخل قسمت بعدی مجرای تخمدان می شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت بررسی دستگاه تولید مثل طیور ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت بررسی دستگاه تولید مثل طیور – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دانلود پاورپوینت دستگاه تولید مثل طیور;پاورپوینت دستگاه تولید مثل طیور;سمینار تولید مثل طیور;دستگاه تولید مثل طیور;تولید مثل طیور;پاورپوینت سمینار تولید مثل طیور;تولید مثل;دستگاه تولید مثل;پاورپوینت تولید مثل