دسته: عمران

گزارش كارآموزی عمران،اداره كل نوسازی مدارس استان گلستان 40 صفحه + doc

گزارش كارآموزی عمراناداره كل نوسازی مدارس استان گلستان در 40 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 40 حجم فایل: 10.121 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی عمران-اداره...

گزارش کارآموزی تخریب و اجرای ساختمان در کارگاه ساختمانی 30 صفحه + doc

گزارش کارآموزی تخریب و اجرای ساختمان در کارگاه ساختمانی در 30 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 30 حجم فایل: 743 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش کارآموزی...

گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسكونی شركت چكاد افزار گلستان 45 صفحه + doc

گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسكونی شركت چكاد افزار گلستان در 45 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 45 حجم فایل: 5.681 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش کارآموزی...

گزارش کارآموزی بازرسی و كنترل كیفی سازه های جوشكاری شركت عصر پویندگان اندیشه 31 صفحه + doc

گزارش کارآموزی بازرسی و كنترل كیفی سازه های جوشكاری شركت عصر پویندگان اندیشه در 31 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 31 حجم فایل: 25 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل...

گزارش كارآموزی ساختمانهای بتنی 24 صفحه + doc

گزارش كارآموزی ساختمانهای بتنی در 24 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 24 حجم فایل: 16 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی ساختمانهای بتنی در 24 صفحه...

گزارش كارآموزی مراحل اجرائی ساختمان یك اسكلت فولادی از شروع تا خاتمه 30 صفحه + doc

گزارش كارآموزی مراحل اجرائی ساختمان یك اسكلت فولادی از شروع تا خاتمه در 30 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 30 حجم فایل: 339 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و...

گزارش كارآموزی احداث ساختمان مسكونی 43 صفحه + doc

گزارش كارآموزی احداث ساختمان مسكونی در 43 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 43 حجم فایل: 870 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی احداث ساختمان مسكونی در...

گزارش كارآموزی اصول و روشهای احداث ساختمانهای مسکونی 25 صفحه + doc

گزارش كارآموزی اصول و روشهای احداث ساختمانهای مسکونی در 25 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 25 حجم فایل: 2.04 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی اصول...

گزارش كارآموزی ساختمانی 110 واحدی 32 صفحه + doc

گزارش كارآموزی پروژه ساختمانی 110 واحدی در 32 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 32 حجم فایل: 52 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی پروژه ساختمانی 110...

گزارش كارآموزی ساختمان 15 واحدی(شركت ساختمانی عمار گنبد) 20 صفحه + doc

گزارش كارآموزی ساختمان 15 واحدی(شركت ساختمانی عمار گنبد) در 20 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 20 حجم فایل: 376 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی ساختمان...

گزارش كارآموزی ساختمان اسكلت فلزی كمیته امداد امام خمینی (ره) 39 صفحه + doc

گزارش كارآموزی ساختمان اسكلت فلزی كمیته امداد امام خمینی (ره) در 39 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 39 حجم فایل: 862 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش...

گزارش كارآموزی اجرای دیوار حائل 21 صفحه + doc

گزارش كارآموزی اجرای دیوار حائل در 21 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 21 حجم فایل: 146 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كارآموزی اجرای دیوار حائل در...

گزارش کارآموزی شركت سهامی کناف 14 صفحه + doc

گزارش کارآموزی شركت سهامی کناف در 14 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 14 حجم فایل: 48 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش کارآموزی شركت سهامی کناف در...

گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكونی 63 صفحه + doc

گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكونی در 63 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 63 حجم فایل: 49 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكونی در...

گزارش كاراموزی پیمانكاری شناخت از مسائل اولیه كارگاه ساختمانی 31 صفحه + doc

گزارش كاراموزی پیمانكاری شناخت از مسائل اولیه كارگاه ساختمانی در 31 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 31 حجم فایل: 59 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش كاراموزی...

پلان ساختمان 4 طبقه دارای تجاری 1 صفحه + rar

پلان ساختمان 4 طبقه شامل تجاری و مسکونی فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 424 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 2...

گزارش کاراموزی بررسی شهرداری 89 صفحه + doc

گزارش کاراموزی بررسی شهرداری در 89 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 89 حجم فایل: 1.742 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش کاراموزی بررسی شهرداری در 89 صفحه...

گزارش کاراموزی بررسی مصالح (کاشی) 105 صفحه + doc

گزارش کاراموزی بررسی مصالح(کاشی)در 105 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 105 حجم فایل: 287 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: گزارش کاراموزی بررسی مصالح(کاشی)در 105 صفحه ورد قابل...

گزارش کاراموزی آشنایی با صنعت سیمان و دستگاههای بكار رفته در این صنعت 25 صفحه + doc

گزارش کاراموزی آشنایی با صنعت سیمان و دسنتگاههای بكار رفته در این صنعت در 25 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 25 حجم فایل: 302 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل...