دسته: علوم انسانی

مقاله سازماندهی خدمات مشاوره در سازمان هلال‌احمر 32 صفحه + doc

مقاله سازماندهی خدمات مشاوره در سازمان هلال‌احمر در 32 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 32 حجم فایل: 23 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله سازماندهی خدمات مشاوره...

مقاله سیستم مدیریت و نگهداری و تعمیرات تجهیزات برای كلیه مراكز درمانی كشور 15 صفحه + doc

مقاله سیستم مدیریت و نگهداری و تعمیرات تجهیزات برای كلیه مراكز درمانی كشور در 15 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 24 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل...

مقاله جرم شناسی انتقادی از دیدگاه ماركسیست، فمنیست و پست مدرن 17 صفحه + doc

مقاله جرم‌شناسی انتقادی از دیدگاه ماركسیست، فمنیست و پست‌مدرن در 17 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 17 حجم فایل: 24 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله جرم‌شناسی...

مقاله برنامه‌ریزی پویا برای زمان‌بندی سیستم اتوبوس‌رانی 14 صفحه + doc

مقاله برنامه‌ریزی پویا برای زمان‌بندی سیستم اتوبوس‌رانی در 14 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 14 حجم فایل: 370 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله برنامه‌ریزی پویا برای...

مقاله بررسی رژیم غذایی مكمل كرداتین و سازگار عضلانی با مقاومت اضافه بار 14 صفحه + doc

مقاله بررسی رژیم غذایی مكمل كرداتین و سازگار عضلانی با مقاومت اضافه بار در 14 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 14 حجم فایل: 15 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل...

مقاله بررسی انواع سازماندهی از دیدگاه مدیریت و جایگاه آموزش عالی در آن 14 صفحه + doc

مقاله بررسی انواع سازماندهی از دیدگاه مدیریت و جایگاه آموزش عالی در آن در 14 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 14 حجم فایل: 12 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل...

مقاله بررسی تكنیك مشاهده و مصاحبه در جمع‌آوری اطلاعات 18 صفحه + doc

مقاله بررسی تكنیك مشاهده و مصاحبه در جمع‌آوری اطلاعات در 18 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 18 حجم فایل: 14 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی...

مقاله آنیتا گونزالز و حكایت‌های ناگفته از سال‌های آخر زندگی Jelly Rpll Morton 17 صفحه + doc

مقاله آنیتا گونزالز و حكایت‌های ناگفته از سال‌های آخر زندگی Jelly Rpll Morton در 17 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 17 حجم فایل: 29 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل...