دسته: علوم انسانی

بررسی سیری در زندگی عبادی سیاسی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) 140 صفحه + docx

بررسی سیری در زندگی عبادی سیاسی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 140 حجم فایل: 472 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی سیری در زندگی عبادی سیاسی امام...

بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال 113 صفحه + docx

بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 113 حجم فایل: 1.67 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی تأثیر تمرینات هوازی...

تحقیق بررسی ارزیابی برنامه آموزشی زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی 70 صفحه + doc

تحقیق بررسی ارزیابی برنامه آموزشی زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی در 70 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 70 حجم فایل: 51 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:...

مقاله قانون مالیاتهای مستقیم: مالیات بر در آمد کشاورزی‌ 113 صفحه + docx

مقاله قانون مالیاتهای مستقیم مالیات بر در آمد کشاورزی‌ فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 113 حجم فایل: 66 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله قانون مالیاتهای مستقیم : مالیات بر در...

مقاله بررسی نظریات هانتینگتون در مورد انقلاب‌ها 40 صفحه + doc

مقاله بررسی نظریات هانتینگتون در مورد انقلاب‌ها در 40 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 40 حجم فایل: 24 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی نظریات هانتینگتون...

مقاله بررسی فاصله طبقاتی 27 صفحه + doc

مقاله بررسی فاصله طبقاتی در 27 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 27 حجم فایل: 37 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی فاصله طبقاتی در 27 صفحه...

مقاله بررسی مبادله و چرخه های همكاری تجزیه و تحلیل تئوریكی و تجربی مشاركت در كار 12 صفحه + doc

مقاله بررسی مبادله و چرخه های همكاری تجزیه و تحلیل تئوریكی و تجربی مشاركت در كار در 12 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 12 حجم فایل: 40 کیلو بایت قسمتی...

مقاله بررسی مفاهیم توسعه 17 صفحه + doc

مقاله بررسی مفاهیم توسعه در 13 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 17 حجم فایل: 31 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی مفاهیم توسعه در 13 صفحه...

مقاله بررسی و ارزیابی نظرات جامعه شناسی انقلاب و ارتباط آن با انقلاب اسلامی 10 صفحه + doc

مقاله بررسی و ارزیابی نظرات جامعه شناسی انقلاب و ارتباط آن با انقلاب اسلامی در 10 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 10 حجم فایل: 9 کیلو بایت قسمتی از محتوای...

مقاله بررسی نقد كتاب ماكیاولی (نوشته كوئنتین اسكینر) 17 صفحه + doc

مقاله بررسی نقد كتاب ماكیاولی (نوشته كوئنتین اسكینر) در 17 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 17 حجم فایل: 66 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی نقد...

مقاله بررسی مدیریت دانش به عنوان شاخصی نو در تجارت استراتژیك 28 صفحه + doc

مقاله بررسی مدیریت دانش به عنوان شاخصی نو در تجارت استراتژیك در 28 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 28 حجم فایل: 31 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:...

مقاله بررسی مدیریت مشتری 26 صفحه + doc

مقاله بررسی مدیریت مشتری در 26 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 26 حجم فایل: 31 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی مدیریت مشتری در 26 صفحه...

مقاله بررسی مكتب بودابست 41 صفحه + doc

مقاله بررسی مكتب بودابست در 41 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 41 حجم فایل: 38 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی مكتب بودابست در 41 صفحه...

مقاله بررسی جامع تورم 40 صفحه + doc

مقاله بررسی جامع تورم در 40 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 40 حجم فایل: 35 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی جامع تورم در 40 صفحه...

مقاله بررسی روشهای ارزیابی بانك‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری 46 صفحه + doc

مقاله بررسی روشهای ارزیابی بانك‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری در 46 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 46 حجم فایل: 90 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله...

مقاله بررسی سیستم ماجان 47 صفحه + doc

مقاله بررسی سیستم ماجان در 47 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 47 حجم فایل: 74 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی سیستم ماجان در 47 صفحه...

مقاله بررسی مدیریت بحران 40 صفحه + doc

مقاله بررسی مدیریت بحران در 40 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 40 حجم فایل: 126 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی مدیریت بحران در 40 صفحه...

مقاله بررسی پیشگیری كننده های تزریقی حاملگی جمعیت و تنظیم خانواده 23 صفحه + doc

مقاله بررسی پیشگیری كننده های تزریقی حاملگی جمعیت و تنظیم خانواده در 23 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 23 حجم فایل: 15 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:...

مقاله بررسی تأثیر تواناسازی كاركنان برامنیت شغلی 22 صفحه + doc

مقاله بررسی تأثیر تواناسازی كاركنان برامنیت شغلی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 22 حجم فایل: 26 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی تأثیر تواناسازی...

مقاله بررسی عدالت 13 صفحه + doc

مقاله بررسی عدالت در 13 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 13 حجم فایل: 10 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی عدالت در 13 صفحه ورد قابل...