دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

حمایت اجتماعی (مقیاس خانواده) مری پروسیدانو و کنیت هلر 3 صفحه + docx

حمایت اجتماعی (مقیاس خانواده) مری پروسیدانو و کنیت هلر فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 12 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: حمایت اجتماعی (مقیاس خانواده) مری پروسیدانو و کنیت...

پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-21) 1 صفحه + docx

مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 12 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-21) در 1 صفحه ورد...

پرسشنامه وابستگی به دیگران 5 صفحه + docx

پرسشنامه وابستگی به دیگران فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 5 حجم فایل: 16 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه وابستگی به دیگران معرفی پرسشنامه پرسشنامه وابستگی به دیگران یک ابزار 48...

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان 3 صفحه + docx

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 16 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان روش نمره گذاری...

پرسشنامه یادگیری سازمانی 3 صفحه + docx

پرسشنامه یادگیری سازمانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 15 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه یادگیری سازمانی پایایی مقیاس یادگیری سازمانی پایایی خرده مقیاس یادگیری سازمانی به روش...

پرسشنامه خودکارآمدی “شرر” 2 صفحه + docx

پرسشنامه خودکارآمدی شرر فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 2 حجم فایل: 14 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه خودکارآمدی” شرر” این پرسشنامه توسط شرر و همکارانش درسال 1982 ساخته شدو دارای...

پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ- نسخه 18 آیتمی) 5 صفحه + docx

پرسشنامهی نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ نسخه 18 آیتمی) فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 5 حجم فایل: 15 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه­ ی نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ- نسخه 18 آیتمی)...

پرسشنامه شخصیت كالیفرنیا 10 صفحه + docx

پرسشنامه شخصی كالیفرنیا پرسشنامة رفتار اجتماعی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 10 حجم فایل: 19 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه شخصیت كالیفرنیا مشخصات « پرسشنامه شخصیت كالیفرنیا » روایی و...

پرسشنامه تعیین مهارت های اقدام پژوهی 6 صفحه + docx

پرسشنامه تعیین مهارت های اقدام پژوهی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 6 حجم فایل: 31 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه تعیین مهارت های اقدام پژوهی مشخصات « پرسشنامه تعیین مهارت...

پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق) 2 صفحه + docx

پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق) فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 2 حجم فایل: 16 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق) روش نمره گذاری...

پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ 2 صفحه + docx

پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 2 حجم فایل: 12 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ شیوه نمره گذاری و تفسیر به منظور نمره گذاری پرسشنامه به...

پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی (SCL –90-R) 7 صفحه + docx

پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی (SCL –90R) فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 7 حجم فایل: 26 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی (SCL –90-R) این پرسشنامه 90...

پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی 3 صفحه + docx

پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 13 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه نقش رسانه های...

پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الكترونیكی 3 صفحه + docx

پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الكترونیكی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 14 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الكترونیكی روش نمره گذاری و تفسیر...

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی 2 صفحه + docx

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 2 حجم فایل: 14 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی معرفی پرسشنامه و کاربرد آن پرسشنامه نگرش...

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی MINQ باگاروزی(2001) 8 صفحه + docx

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی((MINQ باگاروزی(2001) فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 8 حجم فایل: 22 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی((MINQ باگاروزی(2001) پرسشنامه دارای44 سوال در مقیاس لیکرت است...

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (ENRICH) 4 صفحه + docx

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (ENRICH) فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 15 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (ENRICH) روش نمره گذاری: پرسشنامه به صورت پنج...

پرسشنامه کمالگرایی هیل 4 صفحه + docx

پرسشنامه کمالگرایی هیل فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 19 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه کمالگرایی هیل برای ارزیابی کمالگرایی از مقیاس کمالگرایی هیل و همکاران (2004، به...

پرسش‌نامه شخصیت 90 سوالی آیزنک EPQ 6 صفحه + docx

پرسش‌نامه شخصیت آیزنک 90 سوالی EPQ فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 6 حجم فایل: 35 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسش‌نامه شخصیت آیزنک 90 سوالیEPQ توضیحات پرسشنامه یکی از انواع پرسش‌نامه‌های...

پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی 2 صفحه + docx

پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 2 حجم فایل: 13 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی روش نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی...

پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان 2 صفحه + docx

پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 2 حجم فایل: 14 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان روش نمره گذاری این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده...

پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد (SIP-LL) 2 صفحه + docx

پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد (SIPLL) فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 2 حجم فایل: 12 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد (SIP-LL) روش نمره گذاری و تفسیر این پرسشنامه...

فرم کوتاه پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت 4 صفحه + docx

فرم کوتاه پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 20 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرم کوتاه پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت این پرسشنامه خودگزارشی که عمدتاً جهت بررسی...

پرسشنامه گذشت 7 صفحه + docx

پرسشنامه گذشت فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 7 حجم فایل: 33 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه گذشت مشخصات « پرسشنامه گذشت » روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد...

پرسشنامه احتیاط (میزان محتاط بودن) 3 صفحه + docx

پرسشنامه احتیاط (میزان محتاط بودن) فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 16 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه احتیاط (میزان محتاط بودن) مشخصات « پرسشنامه احتیاط (میزان محتاط بودن)»...