دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

آزمون آندره ری 3 صفحه + docx

آزمون آندره ری فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 107 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: آزمون آندره ری آزمون «تصاویر هندسی درهم» (حافظه دیداری) را پروفسور آندره ری در...

پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی 8 صفحه + docx

پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 8 حجم فایل: 30 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی پایایی...

پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون 2 صفحه + docx

پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 2 حجم فایل: 11 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون روش تفسیر و نمره گذاری...

پرسشنامه پرخاشگری 4 صفحه + docx

پرسشنامه پرخاشگری فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 13 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه پرخاشگری نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود،...

پرسشنامه منبع کنترل درونی- بیرونی راتر 3 صفحه + docx

پرسشنامه منبع کنترل درونی بیرونی راتر فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 10 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه منبع کنترل درونی- بیرونی راتر پرسشنامه منبع کنترل راتر توسط...

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس (اندلر وپارکر) 4 صفحه + docx

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس(اندلر وپارکر) فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 15 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس(اندلر وپارکر) این پرسشنامه توسط اندلر و...

پرسشنامه قلدری – قربانی آلوئوس 4 صفحه + docx

پرسشنامه قلدری قربانی آلوئوس فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 11 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه قلدری/ قربانی آلوئوس پرسشنامه قلدری/قربانی آلوئوس یک پرسشنامه 39 سوالی است که...

مقیاس احتمال خودکشی 3 صفحه + docx

مقیاس احتمال خودکشی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 10 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقیاس احتمال خودکشی از 36 سوال و چهار خرده مقیاس ناامیدی،افکار خودکشی،خصومت-پرخاشگری و خودارزیابی...

خرده مقیاس الگوگیری از خودجرحی همسالان 2 صفحه + docx

خرده مقیاس الگوگیری از خودجرحی همسالان فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 2 حجم فایل: 7 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: خرده مقیاس الگوگیری از خودجرحی همسالان این خرده مقیاس از 5...

پرسشنامه نگرش به یادگیری علوم اکپینر و همکاران (2009) 4 صفحه + docx

پرسشنامه نگرش به یادگیری علوم اکپینر و همکاران (2009) فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 9 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه نگرش به یادگیری علوم اکپینر و همکاران...

فرم کوتاه پرسشنامه­ ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ) 2 صفحه + docx

فرم کوتاه پرسشنامه¬ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ) فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 2 حجم فایل: 10 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرم کوتاه پرسشنامه­ ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ) پرسشنامه­ی تنظیم...

مقیاس تاب‌آوری 3 صفحه + docx

مقیاس تاب‌آوری فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 10 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقیاس تاب‌آوری در این پژوهش برای اندازه گیری تاب آوری از مقیاس تاب‌آوری كانر و...

مقیاس تکانشگری 4 صفحه + docx

مقیاس تکانشگری فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 10 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقیاس تکانشگری پرسشنامه تکانشگری بارت ویرایش یازدهم توسط پروفسور ارنست بارت ساخته شده است (بارت...

پرسشنامه هوش هیجانی برادبری- گریوز 3 صفحه + docx

پرسشنامه هوش هیجانی برادبری گریوز فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 10 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه هوش هیجانی برادبری- گریوز به منظور اندازه گیری هوش هیجانی از...

پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابك 2 صفحه + docx

پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابك فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 2 حجم فایل: 8 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابك معرفی ابزار: این پرسشنامه در سال 1996 توسط ایلینا...

پرسشنامه مدیریت كیفیت فراگیر 7 صفحه + docx

پرسشنامه مدیریت كیفیت فراگیر فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 7 حجم فایل: 14 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه مدیریت كیفیت فراگیر این پرسشنامه توسط مقیمی وهمکاران درسال 1388 معرفی گردیده...

دانلود پاورپوینت روانشناسی گام های موفق 29 صفحه + ppt

دانلود پاورپوینت روانشناسی گام های موفق فرمت فایل: ppt تعداد صفحات: 29 حجم فایل: 2.922 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: این پاورپوینت در 29 اسلاید به صورت کامل مقوله روانشناسی گام...

پرسشنامه خلاقیت 5 صفحه + docx

پرسشنامه خلاقیت فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 5 حجم فایل: 13 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه خلاقیت این پرسشنامه خلاقیت توسط رندسیپ( 1979) تهیه گردیده که دارای 50 سوال بسته...

پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی 3 صفحه + docx

پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 10 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی جهت بررسی این سازه از مقیاس خودکارآمدی اجتماعی اسمیت و بتز...

پرسشنامه خودافشاسازی پریشانی (کان و هسلینگ ، 2001) 3 صفحه + docx

پرسشنامه خودافشاسازی پریشانی (کان و هسلینگ ، 2001) فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 9 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه خودافشاسازی پریشانی (کان و هسلینگ ، 2001) در...

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد 4 صفحه + docx

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 34 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد پرسشنامه 14سوالی بوفارد و همکاران (1995) ابزاری است برای سنجش خودتنظیمی...

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس 6 صفحه + doc

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 6 حجم فایل: 17 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس آزمون راهبردهای مقابله...