شیوه سخنرانی موثر وفن بیان 28 صفحه + pdf

مشکل در سخنرانی داری تو جمع نمی توانی سخنرانی کنی هنگام سخنرانی دست و پاتو گم میکنیمدیری شرکتی یا یک نتورکر!!!!!!!!!!!! نیاز شدید به این کتاب داری!

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 28

حجم فایل: 727 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مشکل در سخنرانی داری تو جمع نمی توانی سخنرانی کنی هنگام سخنرانی دست و پاتو گم میکنی مدیری شرکتی یا یک نتورکر!!!!!!!!!!!! نیاز شدید به این کتاب داری!

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” شیوه سخنرانی موثر وفن بیان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – شیوه سخنرانی موثر وفن بیان – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
شیوه سخنرانی موثر وفن بیان

بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار 50 صفحه + doc

پژهش بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 50

حجم فایل: 126 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پژهش بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

چكیده

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دورة دبیرستان شهرستان بیجار صورت گرفته است.

جامعة آماری، دانش‌آموزان دوره دبیرستان شهرستان بیجار كه جمعاً 610 نفر دانش‌آموزاعم از دختر و پسر را شامل می‌شود، می‌باشد.

40 نفر به عنوان نمونه آماری از بین این دانش‌آموزان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد كه 20 نفر پسر و 20 نفر دختر می‌باشد.

آزمون ارزیابی عزت نفس آنها، پرسشنامه 58 سؤالی عزت نفس كوپر اسمیت و نمره معدل ترم قبل بیانگر نمره پیشرفت تحصیلی آنهاست.

هدف از تحقیق حاضر آزمودن این فرضیه است كه در بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

همچنین بین عزت نفس با جنسیت رابطه وجود دارد.

پس از اجرای آزمون و تجزیه و تحلیل آماری و برآورد نتایج زیر بدست آمد:

1-ضریب همبستگی در پسران 96/0 و در دختران 93/0 مثبت می‌باشد و ضریب همبستگی بسیار بالایی است بنابراین فرضیه اول تأیید می‌شود و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی‌داری دارد.

2-ضریب همبستگی در دختران با پسران تفاوت معنی‌داری ندارد زیرا در هر دو همبستگی خیلی بالاست بنابراین عزت نفس با جنسیت رابطه ندارد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم………………………………………………………………………………………………………………………………….. الف

تقدیر و تشکر……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ت

فهرست مطالب………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ث

فهرست جدواول……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ح

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

اهمیت و ضرورت مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

اهداف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

سؤالات و فرضیه‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

متغیرها و تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

مبانی تجربی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

مدل تحلیلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

فصل سوم: رو‌ش‌شناسی

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

ابزارها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

روشهای آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل پنجم: نتیجه‌گیری

بحث بر یافته‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

محدودیت‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………… 42

ضمائم

پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

فهرست جداول و نمودار

جدول شماره (1-4)——————————————————— 27

جدول شماره(2-4)——————————————————— 28

جدول شماره(3-4)——————————————————— 29

جدول شماره(4-4)——————————————————— 30

جدول شماره(5-4)——————————————————— 31

جدول شماره(6-4)——————————————————— 32

جدول شماره(7-4)——————————————————— 33

جدول شماره(8-4)——————————————————— 33

جدول شماره(9-4)——————————————————— 34

جدول شماره(10-4)——————————————————– 34

نمودار شماره(1-4)——————————————————— 35

نمودار شماره(2-4)——————————————————— 36

نمودار شماره(3-4)——————————————————— 37

اول: طرح تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت مسئله

اهداف

سؤالات و فرضیه‌ها

متغیرها و تعاریف عملیاتی

مقدمه:

یكی از مهم‌ترین صفات بشری برای رسیدن به هدف‌هایی كه انسان در پیش دارد عزت نفس است برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی، قدرت تصمیم‌گیری و ابتكار، خلاقیت، سلامت فكر و بهداشت روانی ارتباط مستقیمی با میزان عزت نفس و احساس خود ارزشمندی دارد.

منظور از عزت نفس، احساس و تصوری است كه فرد به مرور زمان نسبت به خویشتن در ذهن می‌پروراند. به عبارت ساده‌تر، عزت نفس یعنی، ارزیابی فرد از خودش، حال این برداشت و ارزیابی می‌تواند مثبت و خوشایند باشد، یا منفی و ناخوشایند.

کودکانی که از عزت نفس بالایی برخوردارند، معمولاً احساس خوبی نسبت به خود دارند و بهتر می‌توانند اختلافات خود را با سایر کودکان حل کنند و در مقابله با مشکلات، ناملایمات و ناکامی‌ها مقاوم‌ترند این کودکان اغلب خنده‌رو و خوش‌بین، منطقی و دارای خودپنداری مثبت هستند و از زندگیشان لذت می‌برند. برعکس، کودکانی که دارای عزت نفس پائینی هستند، اغلب در مواجهه با مشکلات و سختی‌ها دچار اضطراب فراوان و ناکامی می‌شوند. این گروه از کودکان معمولاً در حل تعارضات و اختلافات موجود با سایر هم سن و سالانشان مشکل دارند آن‌ها دائم با افکار انتقادی از خویشتن، موجب اذیت و آزار خود می‌شوند(سلحشور، 1379).

برای اینکه کودکان و نوجوانان بتوانند از حداکثر ظرفیت ذهنی و توانمندی‌های بالقوه‌ی فرد برخوردار شوند می‌بایست از نگرش مثبت نسبت به فرد و محیط اطراف و انگیزه‌ای غنی برای تلاش و کوشش بهره‌مند شوند بی‌شک نوجوانانی که دارای عزت نفس قابل توجهی هستند، نسبت به همسالان خود در شرایط مشابه، پیشرفت تحصیلی و کارآیی بیشتری از خود نشان می‌دهند و نیز از بارزترین ویژگی‌های صاحبان تفکر واگرا و افراد خلاق، داشتن اعتماد به نفس و عزت نفس بالاست.

لذا پرورش عزت نفس در کودکان و نوجوانان از مهم‌ترین وظایف اولیاء و مربیان می‌باشد که در این ارتباط بیشترین نقش برعهده‌ی الگوهای رفتاری است(افروز، 1373).

موفقیت‌های تحصیلی و شکست‌های تحصیلی فرد در مدرسه و مسائل مربوط به تحصیل متقابلاً بر عزت نفس و عزت نفس بر تحصیل تأثیر می‌گذارند که میزان تأثیر آن از جامعه‌ای به جامعه دیگر فرق می‌کند. در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع دبیرستان در شهرستان بیجار در سال تحصیلی 87-86 می‌پردازند.

بیان مسأله:

عزت نفس، احساس ارزش، درجه تصویب تأیید، پذیرش و ارزشمندی است که شخص نسبت به خویشتن احساس می‌کند (شاملو، 1372). وقتی سخن از عزت نفس به میان می‌آید ارزش شخصی یا احساسی که از فرد در نظر اعضای گروه مجسم می‌شود مطرح می‌گردد. یکی از پیچیده‌ترین و ناراحت کننده‌ترین مسائل شخصیتی عقده حقارت است. کودکانی که احساس بی‌لیاقتی و عقب‌ماندگی می‌کنند کمتر برای موفقیت و انجام دادن کارها به تلاش و کوشش دست می‌زنند. رشد سالم شخصیت ایجاب می‌کند که شخص نه فقط برای شناخت خود، بلکه بیشتر برای پذیرش خود فعالیت کند پژوهش‌های ارزشمندی درباره‌ی ارتباط خودشناسی فرد در رابطه با رشد سالم و سازگاری‌های شخصیتی افراد انجام گرفته و نتایج مثبت و سودمندی به بار آورده است(پارسا، 1376).

در زمینه رابطه‌ی بین احساس ارزشمندی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی، نظر مربیان و اساتید و متخصصان تعلیم و تربیت بر این است که عوامل روحی و روانی تأثیر بسیار بالایی در موفقیت یا عدم موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دارد پژوهش‌های زیادی در زمینه پی بردن به رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی صورت گرفته است. گسترده‌ترین این تحقیقات پژوهشی است که به وسیله گیل دات انجام شده نتایج تحقیق مؤید رابطه بالا بین انگیزه پیشرفت و عزت نفس است. یکی دیگر از این پژوهش‌ها در زمینه‌ی عزت نفس یافته‌های کوپر اسمیت است که در سال 1967 منتشر شد. به نظر کوپر اسمیت منابع عزت نفس شامل موارد ذیل‌اند:

پای بند بودن به آداب و قوانین اجتماعی و اخلاقی
مهم بودن: وقتی شخص متوجه گردد که اهمیت دارد و در زندگی دیگران مهم است عزت نفس او بالا می‌رود.
موفقیت
قدرت: وقتی شخص احساس قدرت کند، در نتیجه می‌تواند روی سایرین اثر گذاشته و متعاقباً عزت نفس او بالا می‌رود.

بنابراین ارزش وجودی عزت نفس به عنوان بعدی از ابعاد شخصیت انسان و ارتباط آن با موفقیت‌ها و با شکست و ناکامی‌های فرد قابل ملاحظه و تبیین است. در این تحقیق که بررسی رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان در شهرستان بیجار در سال تحصیلی 87-86 است سعی می‌کنیم که این رابطه را با استفاده از پرسشنامه عزت نفس به نتیجه برسانیم. حال سؤال این است که عزت نفس و پیشرفت تحصیلی چه رابطه‌ای با هم دارند؟

اهمیت و ضرورت مسأله:

داشتن عزت نفس برای یک زندگی موفقیت‌آمیز لازم است بنابراین باید به تقویت آن در بین دانش‌آموزان پرداخت.

از آنجا که عزت نفس کودک زمینه و اساس ادراکات وی از تجارب زندگی را مهیا نماید، امری ارزشمند محسوب می‌گردد شایستگی عاطفی-اجتماعی که از چنین شناخت مثبت از خود ناشی می‌شود، می‌تواند به عنوان نیرویی در مقابل مشکلات جدی آینده به کودک کمک کند.

عزت نفس جنبه مهمی از عملکرد و کشش کلی کودک است و به نظرمی‌رسد به صورت تعاملی با زمینه‌های دیگری از جمله سلامت روانی و عملکرد تحصیلی ارتباط دارد به این معنی که عزت نفس می‌تواند علت و هم معلول نوعی از عملکرد باشد که در سایر حوزه‌ها رخ می‌دهد(پپ و همکاران، 1988).

در بحث از اهمیت و ضرورت موضوع می‌توان به آیات قرآن و احادیث مراجعه نمود.

خداوند در سوره فاطر آیه ده می‌فرماید: « هر که طالب عزت است بداند که تحکم و عزت خاص خدا است، کلمه نیکوی توحید و (روح پاک آسمانی) به سوی خدا بالا رود و عمل نیک خالص آن را بالا برد».

و در سوره منافقون آیه هشتم آمده است که: «عزت خاص خدا و رسول و مؤمنین است». پیامبر گرامی اسلام در این باره فرموده است: «زندگی که در آن انسان زیردست و خوار باشد مردن از آن بهتر است و مردنی که با پیروزی مقرون باشد، صدهزار بار بر زندگی ذلت‌بار ترجیح دارد».

همچنین پیامبر گرامی می‌فرمایند: کسی که نفس خود را شناخت به یقین خدا را شناخته است حضرت علی (ع) می‌فرمایند: خویشتن‌شناسی سودمندترین دانش‌هاست.

اهداف:

هدف کلی:

تعیین رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار

هدف جزیی:

1-تعیین میزان رابطه‌ی عزت نفس با پیشرفت تحصیلی

2-تعیین میزان رابطه‌ی عزت نفس با جنسیت

سؤال‌ها:

1-آیا بین عزت نفس با پیشرفت تحصیلی رابطه‌ وجود دارد؟

2-آیا بین عزت نفس با جنسیت رابطه وجود دارد؟

متغیرها:

عزت نفس (متغیر مستقل): تصورات، نگرش‌ها و ارزیابی‌هایی که شخص بطور مداوم از خود انجام می‌دهد

پیشرفت تحصیلی (متغیر وابسته): موفقیت در هدف‌های تربیتی تعیین شده که به عنوان عملکرد تحصیلی دانش‌آموز در نظر گرفته شده است.

تعریف عملیاتی:

عزت نفس: منظور از عزت نفس در تحقیق حاضر میزان نمره‌ای است که فرد از آزمون کوپر اسمیت کسب کرده است.

پیشرفت تحصیلی: منظور از پیشرفت تحصیلی در پژوهش حاضر نمره معدل ترم گذشته دانش‌آموزان در تمام دروس است. ‌

مقطع تحصیلی که این تحقیق در آن صورت گرفته است دانش‌آموزان دوره دبیرستان شهرستان بیجار است.

بحث بر یافته‌ها:

یافته‌های حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد كه همبستگی خیلی بالا بین پیشرفت تحصیلی و عزت نفس وجود دارد و نتیجه می‌گیریم كه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد همچنین در این تحقیق عزت نفس در پسران و دختران تقریباً یكسان است و تفاوت معناداری در این مورد وجود ندارد زیرا در هر دو گروه همبستگی خیلی بالاست.

از میان هماهنگی بین یافته‌های تحقیق حاضر و تحقیقات قبلی بر می‌آید كه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی‌داری مستقیمی وجود دارد.

چنانچه خانم فاطمه سیف‌پناهی دربارة رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر ناحیه 1 مركز پیش دانشگاهی سنندج سطح 46/0 را بدست آورده بود و بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری قائل بود چنانچه هر چه افراد دارای عزت نفس بالایی بودند به مراتب در تحصیل نیز پیشرفت چشمگیری را نشان می‌دادند.

تحقیق آقای هادی پورهاشمی درباره رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در سال 1370 انجام یافته و جامعه آماری دانش‌آموزان سال سوم متوسطه فرهنگ و ادب ریاضی و علوم تجربی (شهرستان قائم بود كه ضریب همبستگی عزت نفس و پیشرفت تحصیلی برای آزمودنی‌ها از نظر آماری معنادار است).

پس می‌توان نتیجه گرفت كه بین پیشرفت تحصیلی و عزت نفس یك رابطه تنگاتنگ و مثبت از نظر آماری وجود دارد زیرا هماهنگی نتیجه تحقیق حاضر با تحقیقات دیگر بیانگر ارتباط بین دو متغیر پیشرفت تحصیلی و عزت نفس است و می‌توان این تحقیق را به دانش‌آموزان مقطع دبیرستان در شهرستان بیجار تعمیم داد.

اما رابطه عزت نفس با جنسیت تأیید نمی‌شود زیرا در عزت نفس دختران با پسران تفاوت معناداری وجود ندارد.

محدودیت‌های تحقیق:

1-كمبود منابع و عدم دسترسی به منابع اینترنتی در مورد موضوع پژوهش

2-عدم در اختیار داشتن آزمون هوش برای شسنجش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان لذا در این تحقیق معدل دانش‌آموزتن ملاك سنجش قرار گرفت.

3-نداشتن تجربه و اطلاعات كافی محقق در زمینه كارهای تحقیقی

4-احتمال عدم همكاری و پاسخ دادن صادقانه برخی از آزمودنی‌ها

پیشنهادها:

از آنجا كه والدین، معلمین و مدرسه اهمیت زیادی در ارزشیابی مثبت كودكان و نوجوانان از توانایی‌های عزت نفس دارند لذا كاربردهای تربیت یدر قالب پیشنهاداتی برای والدین، معلمین و مدرسه ارائه می‌گردد.

-در كارهای منزل، مدرسه با فرزندان خود مشورت كنید و در فعالیت‌های گروهی لازم با آنها مشورت داشته باشید چرا اینكه در چنین كارهایی فرزند احساس می‌كند فرد ارزشمندی است.

-سعی نمائید توانمندی‌های فرزند خود را مدنظر داشته باشید و بیش از حد ضعف‌ها و ناتوانایی‌های او را به رخ او نكشید.

-نوجوانانی كه عزت نفس لازم و آمادگی كافی برای كسب استقلال ندارند نباید تحت فشار قرار گیرند بلكه ضمن توجه به اهمیت مسأله باید مدتی با آنها مدارا كرد تا برای كسب آن آماد و علاقمند شوند.

-معلم باید دانش‌آموزان را به جای رقابت با دیگران به رقابت با خود تشویق نماید زیرا این روش مضرات رقابت با دیگران را ندارند و به عزت نفس آنها صدمه وارد نمی‌سازد.

-برای ایجاد سازگاری بیشتر و افزایش عزت نفس نوجوانان لازم است كه معلمین در وضع و اجرای مقررات در كلاس و مدرسه سهیم نماید، این روش حس مسئولیت‌پذیری را در نوجوان افزایش می‌دهد.

-مدرسه می‌تواند از طریق برنامه‌های كلاسی و غیركلاسی دانش‌آموزان را با مشاغل و حرف گوناگون آشنا كند بدین ترتیب عزت نفس را در آنها افزایش می‌دهد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
پژهش بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار;مقاله بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار;رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار;تحقیق بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع

بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی 225 صفحه + doc

پژهش بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی در 225 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 225

حجم فایل: 171 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پژهش بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی در 225 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول- كلیات

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 2

بیان مسأله……………………………………………………………………………………………. 5

ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………… 8

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………. 10

فصل دوم- ادبیات موضوع

گفتار یكم- خانواده………………………………………………………………………………… 12

تعریف خانواده………………………………………………………………………………………. 14

اهمیت خانواده……………………………………………………………………………………….. 16

گفتار دوم – آسیبهای خانواده…………………………………………………………………… 19

اختلاف خانوادگی……………………………………………………………………………………. 22

خشونت خانوادگی………………………………………………………………………………….. 24

تجاوز جنسی علیه زنان……………………………………………………………………………. 26

تجاوز جنسی علیه كودكان………………………………………………………………………… 29

فقر و انحرافات اجتماعی……………………………………………………………………………. 30

طلاق و انحراف………………………………………………………………………………………. 36

اثرات اعتیاد والدین بر فرزندان…………………………………………………………………… 42

بزهكاری یكی از افراد خانواده……………………………………………………………………. 44

گفتار سوم- روسپیگری………………………………………………………………………….. 46

تعریف فحشا و روسپیگری……………………………………………………………………….. 46

الف) بررسی تاریخچه روسپیگری در ملل ابتدایی……………………………………………. 48

ب) بررسی تاریخچه روسپیگری در ایران…………………………………………………….. 54

یافته‌هایی از اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران در چهارچوب مسأله روسپیگری. 57

گفتار چهارم- مبانی نظری ………………………………………………………………………. 61

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 61

الف) تئوریهای جامعه‌شناسی…………………………………………………………………….. 63

نظریه كنترل………………………………………………………………………………………….. 63

هیرشی و نظریه علقه اجتماعی……………………………………………………………………. 64

ساترلند و پیوند افتراقی……………………………………………………………………………. 68

نی و نظریه روابط خانوادگی……………………………………………………………………… 72

تئوری کنترل متعادل ………………………………………………………………………………. 76

خانواده و تئوری ارتباطات نسبی………………………………………………………………… 77

ثورن بری و نظریه تكاملی………………………………………………………………………… 80

نظریه یادگیری اجتماعی بندورا………………………………………………………………….. 84

نظریه دین و مذهب…………………………………………………………………………………. 85

تئوری امیل دوركیم…………………………………………………………………………………. 87

نظریه ماركس …………………………………………………………………………………………………………………….. 88

ب) تئوریهای روانشناسی…………………………………………………………………………. 89

تئوری سالیوان………………………………………………………………………………………. 89

تئوری واكنش به رویدادهای آزاردهنده بركوتیز…………………………………………….. 90

روان‌شناسی فانون (Fanon) …………………………………………………………………… 90

نظریه درماندگی آموخته شده……………………………………………………………………. 91

چارچوب نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 92

مدل نظری تحقیق……………………………………………………………………………………. 94

مروری بر تحقیقات…………………………………………………………………………………. 95

فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………….. 104

فصل سوم- روش‌شناسی پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 106

روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. 107

روش جمع‌آوری اطلاعات………………………………………………………………………….. 108

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………. 109

روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه………………………………………………………….. 110

تعریف مفاهیم تحقیق……………………………………………………………………………….. 111

سطح سنجش متغیرها……………………………………………………………………………… 117

روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری…………………………………………………………………. 119

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- جداول توصیفی………………………………………………………………………………………………………… 122

4-2- جداول تبیینی و آزمون فرضیات……………………………………………………………………………. 133

فصل پنجم – نتایج و پیشنهادات

5-1- نتایج توصیفی…………………………………………………………………………………………………………… 143

5-2- نتایج تبیینی………………………………………………………………………………………………………………. 145

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………… 162

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………. 167

محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 169

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………. 170

پیوست

پرسشنامه

چکیده:

موضوع این پایان نامه بررسی مقایسه ای ویژگیهای خانوادگی زنان روسپی و غیر روسپی شهر تهران است . سئوال اصلی پژوهش این است که : آیا بین زنان روسپی و زنان غیر روسپی از لحاظ ویژگیهای خانوادگی تفاوت وجود دارد؟ با توجه به نقش حیاتی زنان به عنوان مادران و پرورش دهندگان نسل آتی و نقش خانواده های آنان که اولین و پایدارترین نهاد تربیتی و آموزشی است شناخت ویژگیهای خانوادگی می تواند به درک هر چه بهتر این ویژگیها و برنامه ریزی صحیح تر در این راستا بیانجامد . برای دستیابی به پاسخ سئوال و اهداف مورد نظر تحقیق از نظریه های جامعه شناسی و روانشناسی ( نظریه های کنترل ، یادگیری و … ) بهره گرفتم . با استفاده از این نظریه ها ، هشت فرضیه مطرح گردید که متغیرهای مورد آزمایش بین دو گروه آزمودنی عبارت بودند از : از هم گسیختگی خانوادگی، مصرف مواد مخدر ، سابقه زندان ، کنترل و نظارت والدینی ، خشونت و تعارض در خانواده ، اعتقادات مذهبی و پایگاه اجتماعی .

روش تحقیق علی – مقایسه ای و تکنیک مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود . روش نمونه گیری زنان روسپی از نوع نمونه گیری « در دسترس » و شامل زنان روسپی ساکن در زندان اوین تهران ( بند زنان ) تهران و با حجم نمونه 100 نفر بود. روش نمونه گیری زنان غیر روسپی از نوع نمونه گیری « سهمیه ای » و با حجم نمونه 100 نفر بود . تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه spss 13 و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ، میانگین ) استنباطی (X2 . U مان – ویتنی ) و ضریب فای و V کرامر انجام شد . یافته های تحقیق نشان داد که بین دو گروه آزمودنی در تمامی متغیرهای مورد آزمایش تفاوت معنا دار آماری وجود دارد .

مقدمه

مطالعه سیر تاریخی فحشا[1]، نشانگر آن است كه این پدیده، از كهن‌ترین انحرافات بشری است و از دیر باز به عنوان یك واقعیت اجتماعی وجود داشته است. با این حال، تحقیقات علمی اندكی روی آن صورت گرفته است. طبق نظر ابینگهاوس(1909)، روسپیگری گذشته‌ای طولانی، اما تاریخچه كوتاهی دارد. بخشی از این امر به مشكلات جمع‌آوری اطلاعات علمی و قابل تعمیم از نمونه‌های مورد مطالعه روسپیان مربوط نمی‌شود. از این رو، فقدان تحقیقات دقیق و علمی موجب رواج اطلاعات غلط در مورد زمینه، طبیعت و علل روسپیگری می‌گردد (پوتریت و دیگران، 1998 : 164 به نقل از طباطبایی).

طبق تعریف، زن ویژه یا روسپی یا فاحشه، زنی (یا به ندرت مردی) است كه مخارج زندگی خود را به طور كلی یا جزئی از طریق تسلیم جسم خویش به دیكران (با انگیزه‌های جنسی) تأمین می‌كند. بعلاوه این نوع روابط جنسی بدون محبت و موقتی است و اگر رابطه عاطفی در این كار دخالت داشته باشد، فحشا نام نخواهد داشت. این اصطلاح، تنها به كسانی اطلاق نمی‌شود كه تمام عمر به فحشا اشتغال دارند، بلكه هر زن یا مردی كه در ضمن اشتغال به كارهای دیگر، گاه‌گاهی با دریافت پول به ایجاد رابطه جنسی بادیگران اقدام كند، نیز (طی مدتی كه به این رفتار می‌پردازد)، روسپی نامیده می‌شود (فارلی و دیگران، 1998 : ص94).

سنت آگوستین، پرچمدار اخلاقیات مسیحیت در غرب، نگرشی دوسوگرانه به فحشا و زنان ویژه داشته است. به نظر وی، هیچ چیزی پست‌تر و شرم‌آورتر از فحشا و مفاسد مشابه آن نیست. در عین حال، وی در جای دیگر بیان می‌كند كه گاهی فحشا در جوامع، یك ضرورت بوده است. او اظهار داشته است كه اگر فحشا از جامعه بر چیده شود، به هر حال جامعه با مفاسد دیگر آلوده خواهد شد و الگوهایی از روابط جنسی پدید خواهد آمد كه به جامعه آسیب خواهد رساند. علی‌رغم این بیان آگوستین و با وجود اینكه در مقاطعی از تاریخ، فحشا به صورت رسمی و مشروع وجود داشته و حتی گاهی رنگ مذهبی نیز به خود گرفته است، در اكثر جوامع و در طول تاریخ، روسپیگری تقبیح و محكوم شده است(بولوگ و بولوگ، 1996 : 164 به نقل از طباطبایی).

روانشناسان علت بروز این پدیده را علل روانی از جمله گرایش به تنوع‌طلبی و ضعف هویت اخلاقی می‌دانند و همچنین اختلال در هویت در آن دخالت دارد و در برخی از افراد این گروه، اختلالات شخصیتی (به ویژه اختلال شخصیت ضد اجتماعی و مرزی) نمود بیشتری دارد (بهبودی،‌1378 : ص102).

از نظر جامعه‌شناسان و مددكاران اجتماعی، علت فحشا صرفاً به پدیده‌های روانی محدود نمی‌شود؛ بلكه علت بروز این پدیده را به فقر و گرسنگی، چگونگی تعلیم و تربیت فرد در خانواده، بیكاری، نوسان شرایط اقتصادی، مهاجرت و شهرگرایی، بی‌سوادی و ناآگاهی، اعتیاد به مواد مخدر، طلاق و كشمكش خانواده و انحراف والدین نسبت می‌دهند. به عنوان مثال هادرمن[2] (1977) می‌گوید : به دلیل محدودیتهای مالی و اقتصادی ممكن است برخی زنان به نشانه مقاومت و یا پاسخ به فقر، به فحشا روی آورند. به عبارت دیگر، گاهی فحشا یك استراتژی فعال در مواجهه با فقر است؛ چرا كه در دنیایی كه مردان نسبت به زنان از هر حیث از حقوق بیشتری برخوردارند، شاید فحشا تنها راهی باشد كه بیشتر زنان فاقد حامی (شوهر، پدر یا برادر) را قادر به ادامه حیات می‌سازد (هادرمن، به نقل از باركر و مویزلك، 1994). اكثر این زنان، فاقد تحصیلات و مهارتهایی هستند كه بتوانند موفقیت آنها را در دستیابی به شغل مناسب تضمین كند. بیشتر آنها یا بی‌سوادند و یا تحصیلات بسیار اندكی دارند. مهارت كم، تحصیلات اندك، نداشتن حامی كه آنها را از حیث اقتصادی و امنیتی محافظت نماید و همچنین امكانات محدود برای اشتغال، اثر منفی روی زنان جوان دارد و وجود همین شرایط منفی، احتمال سوق یافتن آنها را به سمت انحرافاتی از قبیل فحشا و مصرف مواد افزایش می‌دهد (باركر و مویزیك، 1994 : 165 به نقل از طباطبایی).

با نگاهی مددكارانه به آسیب‌های اجتماعی قرن بیست و یكم كه دیدگاهی مركب از علم جامعه‌شناسی و روانشناسی است متوجه می‌شویم كه توسعه زندگی شهری، گسترش بی‌رویه مهاجرت از روستا به شهرهای بزرگ، افزایش حاشیه‌نشینی، بیكاری، ‌فراوانی مشكلات اقتصادی- اجتماعی و جوان بودن درصد بالایی از افراد جامعه ایران باعث افزایش كمی و كیفی آسیب‌های اجتماعی شده و زمینه مناسبی برای ابتلاء به انواع آسیب‌ها مخصوصاً برای قشرهای نوجوان و جوان فراهم گردیده است كه از جمله این آسیب‌ها می‌توان به پدیده فحشا و روسپیگری اشاره كرد.

با عنایت به اهمیت حیاتی و نقش تعیین كننده سلامت جسمانی و روانی نوجوانان و جوانان جامعه در تأمین بقاء و آینده مملكت بویژه به دلیل نقشی كه در تربیت و پرورش كودكان نسل آینده خواهند داشت بی‌توجهی به آنان باعث سست شدن بنیان خانواده در نسل‌های آتی خواهد شد. آثار نامطلوبی كه توأمان با این مسأله روی می‌دهد (اشاعه بیماریهای مقاربتی (از جمله ایدز…) از هم پاشیدگی كانون خانواده، تشكیل خانه‌های فساد و فریب سایر زنان و دختران، خودكشی، توزیع مواد مخدر، اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الكلی، زشت شدن چهره عمومی شهر و …) می‌تواند هزینه‌های مالی، خانوادگی، فرهنگی واجتماعی هنگفتی را برای جامعه داشته باشد.

از این رو، با توجه به پیامدهای ناگوار این پدیده در بهداشت روانی فردی و اجتماعی، هدف از مطالعه تعدادی از زنان ویژه، روشن شدن برخی از زوایای كیفیت خانوادگی این قربانیان است. دلیل مقایسه عوامل خانوادگی این گروه با گروه زنان عادی آن است كه تا وقتی ‌كه مبنایی برای مقایسه ویژگیهای یك گروه وجود نداشته باشد قادر به تبیین تأثیر این ویژگیها بر روی گروه مورد نظر نخواهیم بود. اگر بتوانیم داده‌های گروه آزمایش را با داده‌های گروه كنترل (كه نسبتاً همتا با گروه آزمایشی است) مقایسه كنیم كمك بزرگی به درك معنای تفاوت متغیرهای مورد آزمایش می‌شود. امید كه با شناخت هر چه بهتر ویژگیهای فوق‌الذكر بتوان برنامه‌های پیشگیرانه مفیدی را در این زمینه مطرح و به اجرا گذارد.

موضوع پژوهش حاضر كه به بررسی مقایسه‌ای ویژگیهای خانوادگی زنان روسپی (ندامتگاه زنان سازمان زندانها در تهران) و زنان غیر روسپی (سطح تهران) می‌پردازد، از منظر تئوریهای روانشناسی و جامعه‌شناسی به این مسأله پرداخته و سعی در شناسایی هر چه بهتر این خصوصیات دارد.

بیان مسأله

خانواده نخستین گروهی است كه به صورت طبیعی وجود داشته و جامعه بر آن بنا شده است. چگونگی و كیفیت روابط در خانواده در تحقق وظایف خویش، شاخص مناسبی جهت ارزیابی كیفیت ارتباطی جامعه می‌باشد، هر چه خانواده دارای روابط خوب و سالمتری باشد به همان نسبت ثبات و سلامت جامعه بیشتر تأمین شده است. بر عكس هر چه خانواده از وضعیت بدتر و آشفته‌تری برخوردار باشد به همان نسبت سلامت جامعه بیشتر تهدید شده است. زیرا اختلال در كاركرد ارتباطی خانواده نشانه اختلال در منظومه خانواده است كه خانواده را به سمت فروپاشی سوق می‌دهد (پیكرستان ، 1380 : 5). فروید می‌گوید بیشترین افراد ناسازگار و مسأله‌دار، وابسته به خانواده‌های آسیب دیده هستند و افرادی كه مربوط به خانواده‌های پر كشمكش می‌باشند به سبب عدم برخورداری از آرامش روانی و عدم تمركز و آشفتگی بیشتر در معرض رفتار ناسازگارانه و كجروانه قرار دارند (مركز آموزش سازمان زندانها، 1374 : 95). در این میان روسپیگری زن به عنوان عضوی از مهمترین نهاد اجتماعی خود نمود بارزی از عمیق‌ترین اختلالات كاركردی در ساختار خانواده است.

روسپیگری اگر چه در نگاه اول پدیده‌ای فردی به نظر می‌رسد اما با توجه به پیامدهای سوء آن كه در نظم جامعه اختلال و آشفتگی ایجاد می‌كند و منشاء بسیاری از رفتارهای ضد اجتماعی و بزهكارانه همچون اعتیاد به مواد مخدر، مشروبات الكلی، اشاعه بیماریهای مقاربتی (از جمله ایدز…) از هم پاشیدگی كانون خانواده، خودكشی، توزیع مواد مخدر، سرقت، جیب‌بری، تشكیل خانه‌های فساد و فریب سایر زنان و دختران است. جا دارد كه علیرغم معلول بودن این پدیده از آن به عنوان علت آغازین بسیاری از آسیب‌های دیگر یاد كنیم.

زنان روسپی به خاطر شرایط خاص خود مورد انواع سوء استفاده و آزاد قرار می‌گیرند و در نتیجه زمینه را برای پیدایش و افزایش باندهای جنایتكاری كه این زنان را مورد استثمار و بهره‌كشی قرار می‌دهد فراهم می‌سازند. این پدیده سبب می‌شود كه سطح جرم و جنایت در جامعه افزایش یابد. در نتیجه امنیت و سلامت اجتماعی به مخاطره افتد.

تحقیقات زیاد نشان می‌دهد كه روسپیگری نتیجه روابط ناسالم و بسیار خشن در خانه و خانواده بوده و بازده آن نیز دامنگیر خانواده‌ها می شود و نیز جامعه بزرگتر را دچار آسیب و اختلال می‌سازد.

آمار دقیقی از تعداد روسپیان در ایران وجود ندارد. با این وجود آمارهای ارائه شده از سوی مسئولین نشان می‌دهد كه تعداد زنان روسپی هر ساله رو به افزایش است. در خرداد ماه سال 1381 از 5789 نفر زندانی زن 1258 نفر آنها به جرم اعمال منافی عفت و عمومی و عمدتاً برای جرائم روسپیگری زندانی شده‌اند (دفتر آمار و رایانه سازمان زندانها ، تیر 1381) و نیز با عنایت به اینكه امروزه اخبار تكان‌دهنده‌ای از وضعیت این زنان و سرگذشت دردناك آنها در اینترنت و رسانه‌های بین‌المللی درج می‌شود. مبین این واقعیت تلخ است كه این آسیب‌های اجتماعی به طور نگران‌كننده‌ای، رو به فزونی است. همچنین صادرات و قاچاق دختران ایرانی به كشورهای حاشیه خلیج فارس به وسیله باندهای فساد و یا شنیدن خبر روسپیگری دختران ایرانی در تركیه به راستی دل هر ایرانی را به درد می‌آورد.

سن متوسط ورود به حرفه روسپیگری سیزده سالگی است. بیشترین دختران سیزده و چهارده ساله به اجبار و زور به روسپیگری كشیده شده‌اند. سایر این زنان، همسران سنتی بدون مهارتهای شغلی و حرفه‌ای هستند كه یا فرار كرده‌اند یا شوهر سوء استفاده‌گر آنها را ترك كرده است و آنها برای حمایت از خود و فرزندانشان به این كار كشیده شده‌اند (گاماچ ، رنیس و اولیناگیپ 1990 : 267 به نقل از ملیسا فارلی ). سن ورود به روسپیگری در حال كاهش است. برای مثال چطور می‌توانیم حتی واژه‌ای را به عنوان “روسپیگری نوجوانی” تصور كنیم، وقتی كه سن رضایت برای فعالیت جنسی قانونی دائماً در حال كاهش است! مثل كشورهایی چون هلند و فیلیپین (كاتلن ماهونی ، 1995 : 267 به نقل از ملیسا فارلی).

انحرافات اجتماعی، به ویژه انحرافات زنان، سلامت و امنیت روانی- اجتماعی و حتی سیاسی و اقتصادی جامعه را تهدید می‌كند. از این رو جامعه برای بقا و پایداری خود بایست تدابیر مناسبی جهت جلوگیری از انحرافات زنان بزهكار و اقداماتی جهت بازپروری آنها اتخاذ نماید. و این امر جز از طریق شناخت دقیق عوامل زمینه‌ساز وتشدید كننده گرایش به انحرافات امكان‌پذیر نیست. به اعتقاد اكثر روانشناسان و جامعه‌شناسان ریشه اصلی آسیب‌های اجتماعی و از جمله آنها “روسپیگری” درخانواده است. زیرا خانواده به عنوان كوچكترین اجتماع بشری ساختاری دارد كه عناصر درون آن به شدت به هم وابسته‌اند و اگر در این سیستم مشكل ایجاد شود كل سیستم را دگرگون خواهد ساخت بنابراین همیشه سازگاری و تفاهم بین همه اعضاء ضروری است. از این رو بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر روسپیگری زنان به عنوان یكی از مسائل ضروری جامعه، مسأله اصلی پژوهش حاضر است. به عبارت دیگر، مسأله پژوهش حاضر این است كه : چه عواملی مرتبط با خانواده موجب روسپیگری زنان می‌شود؟

ضرورت و اهمیت تحقیق

خانواده به عنوان كوچكترین واحد اجتماعی اساس تشكیل جامعه و حفظ عواطف انسانی است، یكی از عوامل مؤثر در رفتار فرد خانواده می‌باشد. در یك خانواده شكل كار و طرز ارتباطی اعضای خانواده به گونه‌ای است كه محیط خانواده را برای تأمین احتیاجات اساسی اعضا چه در زمینه جسمانی و چه روانی مساعد می‌سازد، اساساً یكی از كاركردهای خانواده اجتماعی كردن طفل و تعلیم و تربیت وی می‌باشد و هر گونه نارسایی در كاركرد خانواده تأثیرات نامطلوبی در بهنجار نمودن فرزندان می‌گذارد. در زمانی كه فروپاشی خانواده به عنوان نهاد اولیه و پایدار تربیت روز به روز افزایش می‌یابد و طبق پیش‌بینی‌های انجام شده از جانب سازمان بهداشت جهانی احتمال داده می‌شود كه در طلیعه هزاره سوم پنجاه درصد از كودكان در خانواده‌هایی تك والد و بی‌سرپرست به سر می‌برند و نرخ طلاق هفت برابر افزایش می‌یابد و در زمانی كه شیوع اختلالات و ناهنجاری‌های روانی و رفتاری از نظر همه‌گیرشناسی روز به روز فزونی می‌یابد در چنین زمانی تنها كلید حل این بحران اصلاح خانواده و تربیت و بازگشت به كانون خانواده می‌باشد (كریمی، 1375 : 23).

تحقیقات زیادی گویای این واقعیت است كه در پس بسیاری از انحرافات رفتاری از جمله پدیده روسپیگری به عنوان یك انحراف جنسی، كانون خانواده متلاشی است لذا خانواده باید هر چه بیشتر مورد توجه قرار گرفته و تلاش شود تا از بروز مشكلات در خانواده جلوگیری به عمل آید.

روسپیگری به عنوان یك پدیده اجتماعی معلول تعاملهای ناسازگار بین اعضای خانواده است. پیامدهای سوء روسپیگری نه تنها بر پیكر جامعه بلكه برخانواده و تمام كسانی كه به نوعی با خانواده در ارتباط می‌باشند اثر منفی می‌گذارد. یافته‌های متعدد نشان داده است كه در جوامع مختلف آمار روسپیگری به ویژه در چند سال اخیر در حال افزایش است. در كشور ما فقط در سال 1381 از تعداد 5789 نفر زندانی زن 1258 (یعنی حدود 20 درصد) نفر آنها به جرم اعمال منافی عفت و عمومی عمدتاً برای جرائم روسپیگری زندانی شده‌اند. از آنجایی كه طیف عظیمی از جامعه ما را قشر جوان تشكیل می‌دهد پرداختن به مسائل و مشكلات مربوط به این قشر تأثیر زیادی در باروری و شكوفایی نسل آینده جامعه خواهد داشت.

اكثر تحقیقات در خصوص روسپیان منابع خارجی می‌باشد و پژوهشها و مطالعاتی كه در داخل كشور در زمینه پدیده روسپیگری انجام شده است بیشتر به سبب‌شناسی این معضل پرداخته‌اند و كم به رابطه درون خانوادگی و محیط خانواده كه كانون رشد و پرورش انسان است پرداخته می‌شود. لذا در این پژوهش سعی شده از زاویه‌ای دیگر به پدیده روسپیگری نگریسته و عوامل خانوادگی از یك منظر ارتباطی و تعاملی مورد بررسی و كنكاش قرار گرفته است و نكته قابل توجه اینكه عوامل خانوادگی از دیدگاه زنان روسپی و غیر روسپی سنجیده می‌شود كه در جای خود حائز اهمیت می‌باشد. اصولاً برای پیشگیری از فروپاشی شناسایی عوامل مؤثر بر كاركرد خانواده نقش مهمی در تدوین برنامه‌ها و سیاستها برای پیشگیری از افزایش پدیده روسپیگری خواهد داشت.

خشونت خانوادگی

خشونت در محیط‌‌‌های خانوادگی نیز اساساٌ یك قلمرو مردانه است. می‌توانیم خشونت خانوادگی را تجاوز فیزیكی كه توسط یك عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر صورت می‌گیرد، تعریف كنیم. دومین نوع خشونت معمول درخانواده، خشونت توسط شوهران علیه زنان است، اما زنان نیز ممكن است مرتكب خشونت فیزیكی در خانواده شوند، خشونتی كه علیه كودكان خردسال و شوهران صورت می‌گیرد ( گیدنز آنتونی،1373، ص 438).

ممكن است برخی افراد تعجب كنند، اما این واقعیت دارد كه بیشتر خشونت ما در خانواده روی می‌دهد. به عنوان مثال آمریكائیان چنان در معرض خشونت‌‌های اعضاء خانوادة خود قرار دارند كه خانواده را پس از پلیس و ارتش خشن ترین نهاد اجتماعی نامبرده ‌‌‌‌اند (جلز و اشتراپی،1988 : 146 به نقل از گیدنز).

در انگلستان از هر چهارقتل یك قتل توسط یكی از اعضای خانواده علیه دیگری صورت می‌‌گیرد ( گیدنز،آنتونی ،1376 :435) براساس آمار در آمریكا، فقط در سال 1993، حداقل روزی سه كودك از بی توجهی و آزار خانوادة خود مرده‌اند، خشونت عامل 22 درصد طلاق‌ها در طبقه متوسط جامعه بوده است. مخارج درمان زخم‌های ناشی از خشونت خانوادگی بین سه تا پنج میلیار دلار در سال است و همه ساله بیش از یك میلیون كودك شاهد طلاق والدین خود هستند( مونی و دیگر ان1997 ،63). اعمال خشونت در خانواده ، با عواملی مانند سطح در آمد، میزان سواد و چگونگی تقسیم نقش در خانواده رابطه مشخصی ندارد و بدون توجه به عوامل فوق، در میان همه خانواده‌ها، چه قشر پایین چه متوسط و چه بالا وجود دارد (اعزازی،1380 : ص200).

این نوع خشونت ها ممكن است به اشكال (1) آزار كلامی مانند ایراد گرفتن، تهدید كردن و گذاشتن اسم روی افراد ،(2) آزار غیر كلامی نمادین مانند در كردن چیزی یا از بین بردن و شكستن اشیاء وابزار، پاره كردن عكس‌ها و صحبت نكردن یا جواب كسی را ندادن (اشتراس وسوئیت،1992، به نقل از گیدنز) ، (3) بی توجهی مانند كوتاهی در تأمین مراقبت، غذا، بهداشت و فضای سالم (4) آزار جنسی مانند تجاوز، بروز كند (مونی و دیگران، 1997 : 121 به نقل از گیدنز). تجربه خشونت در دوران طفولیت، خطر بروز رفتار خشونت در مراحل بعدی زندگی را تا 20 برابر افزایش می‌دهد.

البته باید متذكر شد كه بسیاری از كودكان آزار دیده به خشونت روی نمی‌آورند. نگرشهای مربوط به خشونت در سالهای اولیه زندگی بویژه در چهار چوب روابط خانوادگی شكل می‌گیرد و بیشتر عوامل خطر شناخته شده خشونت همان عوامل هستند كه در بروز بزه‌كاری نقش دارند. بسیاری از بزهكاری نوجوانان ریشه در مراحل اولیه رشد و تربیت خانوادگی در دوران كودكی آنان دارد. وگستاخی مفرط و خود خواهی لجوجانه و عصیان وقانون شكنی دوران جوانی و بزرگسالی به تنفر و كینه‌ای كه در دوران خردسالی كسب كرده‌اند بستگی دارد.

وجود فشارهای روانی و اختلالات عاطفی در درون خانواده می‌تواند كودك را وادار به فرار از كانون خانواده نماید و تردیدی نیست كه در بسیاری موارد، ناكامیها و محرومیتهای كودكان در ارضای نیازهای اساسی، از علل بزهكاری آنهاست (آقا بیكلوئی و همكاران،1380 :6) .

اعمال خشونت در خانواده، نقض آشكار قوانین است و مشكلات بیشماری برای افراد قربانی به صورت فردی- اجتماعی بوجود می‌آورد. زیرا بسیاری از مشكلات رفتاری در جامعه، از شرایط زندگی خانوادگی ناشی می‌شود(اعزاری،‌1380: 204).

تجاوز جنسی علیه زنان

ارزیابی میزان تجاوز جنسی با هر دقتی بسیار دشوار است. تنها نسبت اندكی از تجاوزات جنسی عملاً به اطلاع پلیس می‌رسد و در آمارها گزارش می‌شود رقم واقعی ممكن است تا پنج برابر آنچه آمار رسمی نشان می‌دهند باشد. هر چند كه برآوردها تا اندازه زیادی فرق می‌كنند. یك بررسی درباره 1236 زن در لندن آشكار ساخت كه از هر شش تن یك تن مورد تجاوز قرار گرفته بودند، از هر پنج تن بقیه یك تن توانسته بود با مبارزه مانع اقدام به تجاوز شود، و نیمی از تجاوزات جنسی یا در خانه خود زن یا در خانه تجاوز كننده رخ داده بود (هال[3]، 1985 : 147 به نقل از گیدنز).

اكثریت زنانی كه مورد تجاوز قرار می‌گیرند یا می‌خواهند این واقعه را از ذهن خود بیرون كنند و یا مایل به شركت در آنچه كه می‌تواند یك فرایند اهانت‌آمیز معاینه پزشكی، بازجویی پلیس و رسیدگی در دادگاه باشد نیستند. فرایند قانونی اغلب مدت زیادی طول می‌كشد یا ممكن است قبل از اینكه دادگاه رأی بدهد هجده ماه از وقوع حادثه گذشته باشد.

محاكمه نیز می‌تواند نگران‌كننده باشد. جریان دادگاه علنی است و قربانی باید با متهم روبه‌رو شود. مردان معمولاً فقط بر اساس شهادت قربانی محكوم نمی‌شوند. بنابراین باید مدارك تأیید كننده از دیگران كسب شود. مدارك مربوط به اثبات دخول، هویت تجاوز كننده و این واقعیت كه عمل بدون رضایت زن رخ داده است هم می‌بایست فراهم گردد.

چنانچه جرم در كوچه یا خیابان تاریكی به وقوع پیوسته باشد، ممكن است مدارك مؤید هویت حمله كننده به سختی به دست آید. شاید تصور شود زنی كه به تنهایی در شب قدم می‌زند می‌خواهد توجه مردان را جلب كند. هرگاه كه تجاوز جنسی رخ دهد، ممكن است از زن درباره تاریخچه روابط جنسی قبلی‌اش پرسش شود، در صورتی كه روابط جنسی گذشته مرد به همین طریق به مسأله مربوط دانسته نمی‌شود. در واقع، محكومیتهای قبلی به علت تجاوز جنسی یا حمله از سوی متهم نمی‌تواند در موارد تجاوز جنسی ذكر شود (گیدنز، 1278 :201).

بیشتر تجاوزات جنسی به طور خود به خودی اتفاق نمی‌افتند، بلكه حداقل تا اندازه‌ای از پیش برنامه‌ریزی شده اند (امیر[4] 1971 : 203 و كلارك و لویس[5] 1977 : 206 به نقل از گیدنز). تجاوز جنسی آشكارا با قدرت، سلطه و نیرومندی مردانگی مرتبط است و اكثراً نتیجه میل جنسی لبریز شونده نیست، بلكه نتیجه پیوندهای میان تمایل جنسی و احساس قدرت و برتری است، به نظر می‌رسد ارتباط چندانی میان شهوت و تجاوز جنسی وجود ندارد. نسبت قابل توجهی از تجاوزگران جنسی در واقع تنها هنگامی می‌توانند از نظر جنسی تحریك شوند كه قربانی را دچار وحشت و خفت كرده باشند، عمل جنسی خود اهمیت كمتری دارد تا خوار كردن زن (استریك[6]، 1987 : 276 به نقل از گیدنز).

تجاوز جنسی تنها یك حمله فیزیكی نبوده بلكه حمله و تجاوز به تمامیت فرد و شأن انسانی است. همان‌گونه كه یكی از نویسندگان گفته است، تجاوز جنسی ، ارتكاب تجاوزی است كه در آن حق خود مختاری قربانی[7] از او سلب می‌شود. اعمال خشونتی است كه، اگر عملاً‌ كتك زدن و قتل را به دنبال نداشته باشد، با وجود این تهدید مرگ را به همراه دارد (گیفین[8]، 1978 : 342 به نقل از گیدنز).

سوزان براون میلر با تأكید بر ارتباط نزدیك میان تجاوز جنسی و تمایلات جنسی عادی مردانه، استدلال كرده است كه تجاوز جنسی جزئی از یك نظام تهدید مردانه است كه همه زنان را در ترس و وحشت نگاه می‌دارد.

زنانی كه مورد تجاوز واقع گردیده‌اند دچار اضطراباتی می‌شوند كه به این ترتیب برانگیخته می‌شوند، و لازم است در جنبه‌های هر روزه زندگی خیلی بیشتر از مردان محتاط باشند (براون میلر[9]، 1975 : 202 به نقل از گیدنز).

عدم وجود اطلاعات و آمارهای كافی در زمینه تجاوز جنسی به چندین دلیل می‌تواند باشد كه عبارتند از :

آزادی جنسی، شكستن باورهای فرهنگی و آشفتگی در اینكه چه چیزی خوب و یا بد است (بیشتر در جامعه امریكا). یا اینكه چه نوع رابطه‌ای، تجاوز جنسی است و چه عملی نیست، خجالت كشیدن فرد مورد تجاوز قرار گرفته، مجرم تلقی شدن او، شرم و حیا، عدم تمایل به حضور در جمع و ارائه ماجرا، انگشت نما شدن در محل كار، خانه، جامعه، اعتقاد به اینكه چیزی اتفاق نیفتاده است و یك حادثه ساده بوده است.

در اینكه در صورت بیان ماجرا مورد تجاوز بعدی افزایش یابد (حداقل از طرف دوستان و اعضای فامیل)، احتمال اینكه باید مورد بازخواست قرار گیرد، احتمال آنكه ضرورت داشته باشد تا در بیمارستان بستری شود، جلوگیری از ارائه مطلب و ثبت شدن در پرونده پزشكی و ارائه آن در زمانهای نامناسب، منحرف تلقی شدن و پیگیری پلیس و گرفتاریهای آن از عوامل عدم مراجعه فرد آسیب دیده به مراجع قانونی است.

این عوامل موجب شده‌اند تا آمار به اندازه واقعی ارائه نشوند، و آنچه وجود دارد در حد خیلی استثنایی بوده كه فرد گزارش‌دهنده اجبار به گزارش داشته است (آزاد ارمكی و بهار، 1377 : 217).

تجاوز جنسی علیه كودكان

تجاوز جنسی نسبت به كودكان پدیده‌ای گسترده است و بیشتر در زمینه خانواده رخ می‌دهد. ساده‌ترین تعریف تجاوز جنسی عبارت است از انجام دادن اعمال جنسی توسط بزرگسالان با كودكان زیر سن رضایت (شانزده سال در انگلستان) زنای با محارم به روابط جنسی میان خویشان نزدیك اطلاق می‌شود. هر زنایی تجاوز جنسی نیست. برای مثال، آمیزش جنسی میان برادر و خواهر زناست، اما تعریف تجاوز بر آن تطبیق نمی‌كند. در تجاوز جنسی،‌ یك فرد بزرگسال اساساً از طفل یا كودك برای مقاصد جنسی سوء استفاده می‌كند (انو[10]، 1986 : 201 به نقل از گیدنز). معمول‌ترین شكل زنای با محارم شكلی است كه در عین حال تجاوز جنسی نیز هست- یعنی روابط ناكارانه میان پدران و دختران جوان. زنای با محارم، و تجاوز جنسی نسبت به كودكان به طور كلی، پدیده‌هایی هستند كه تنها در طول ده یا بیست سال گذشته كشف شده‌اند؛ بدیهی است كه از دیرباز می‌دانستند كه این گونه اعمال جنسی گاهی اتفاق می‌افتند ولی اكثر محققان اجتماعی گمان می‌كردند كه تابوهای شدیدی كه علیه این رفتار وجود دارد باعث می‌شود كه گسترده نباشد.

اما چنین نیست. تجاوز جنسی نسبت به كودكان به گونه ناراحت‌كننده‌ای متداول است. این عمل احتمالاً بیشتر در میان خانواده‌های طبقه كارگر یافت می‌شود، اما در تمام سطوح سلسله مراتب اجتماعی وجود دارد. آماری كه به سیستم گردآوری داده‌های سرتاسری در امریكا گزارش شده است افزایش به میزان 600 درصد در موارد گزارش شده تجاوز جنسی نسبت به كودكان بین سالهای 1976 و 1982 را مشخص كرده است (فینكِلهر[11]، 1984 : 104 به نقل از گیدنز).

پیشنهادات

از آنجائیکه روسپی شدن زنان این تحقیق نه به خاطر کشش و جاذبه های محیطی ، بلکه به خاطر محدودیت ها و دافعه های درون خانواده است به نظر می رسد توجه به ساختار خانواده ( از بعد سیاست گزاریهای رفاهی و آموزشی ) حفظ ، تعدیل و اصلاح کارکرد و الگوهای تعاملی آن در مقایسه با اقدام فردی و نگهداری این زنان در مراکز خاص از اولویت بیشتری برخوردار باشد .

زنان روسپی انسانند و باید از حقوق انسانی که جامعه برای نوع بشر قائل است برخوردار باشند و چون انسانند و رفتارهایشان اکتسابی بوده پس قابل اصلاح نیز هستند و حق دارند از کلیه امکاناتی که جامعه میتواند در اختیار انان قرار دهد برخوردار باشند . زنان روسپی با توجه به شرایط شان نیاز بیشتری به حمایت و نظارت دارند . زندگی خیابانی ، تجاوز جنسی ، اذیت و آزار ، بارداری در سنین پاینی حتک حرمت و بی پناهی شرایطی هستند که وجه مشترک همه زنان روسپی است .

به رغم تاکید قانون اساسی ( اصل دهم) بر اصل بنیادین خانواده و اینکه همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد به نظر می رسد آنچنان که باید اقدام حمایتی از خانواده صورت نگرفته است .

بسیاری از زنان و مردان به واسطه نا آگاهی و بدون داشتن تامین اجتماعی به رغم فقر فزاینده و مشکلات مادی و معنوی ، فرزندانی بوجود می آورند که نه توانایی آموزش و تربیت آنان را دارند و نه قدرت پاسخگویی به توقعات و انتظارات آنان را ، به خصوص در خانواده های پر جمعیت و غالباً فقیر به واسطه گرفتاری والدین و عدم درک از خواسته های فرزندانشان دچار تعارضات و مشکلاتی می شوند که دوستی با افراد ناباب ، ترک منزل بدون اجازه والدین ، داشتن تجربه جنسی بر چسب خوردن و در نهایت ورود به وادی روسپیگری از جمله آنهاست برای اینکه بتوانیم امکان ادامه روسپیگری این زنان را به حداقل برسانیم لازم است برخی مداخلات برای این زنان و خانواده های آنان انجام گیرد که عبارتند از :

1- فراهم آوردن زمینه ای جهت بیان احساسات دردناک و ترس هایی که در رابطه با تجارب آزار و اذیت در منزل و بیرون داشته اند .

2- تهیه و تکمیل تاریخچه ای از رفتارهای ضد اجتماعی زنان روسپی اعم از فعالیت های غیر قانون قبل از گرایش به روسپیگری و نیز فعالیت هایی که به دلیل شرایط حاد و آسیب زایی پس از روسپیگری انجام داده اند .

3- آموزش و تاکید روی پیامدهای منفی و خطرناک برای زنان روسپی در صورت ادامه رفتارشان

4- ارائه اطلاعات به زنان روسپی در خصوص مراحل موثر و کارامد فرایند حل مساله ( نظیر تشخیص مشکل ، فکر کردن درباره راه حل های موجود ، ارزیابی جنبه های مثبت و منفی هر کدام از راه حل ها و انتخاب بهترین راه )

5- فراهم آوردن امکان دستیابی آسان و سریع خانواده ها به مشاور و درمانگر

6- ایجاد مراکزی برای کمک رسانی به زنان روسپی از لحاظ پزشکی و مشاوره برای بازگشت به خانواده بوسیله مدد کاران اجتماعی.

محدودیت پژوهش:

از آغاز تا پایان هر کار پژوهشی طبیعی است که محدودیت هایی متوجه پژوهشگر شود . محدودیت ها ممکن است به خاطر آیین نامه های داخلی سازمانها یا بخش نامه هایی که به صورت کلی به آنها ابلاغ می شود و قرار است بخشی از پایان نامه در آنجا انجام شود و یا به خاطر نوع پژوهش و در موارد نیز محدودیت زمانی و در دسترس نبودن برخی منابع علمی و انسانی مورد نیاز در پژوهش و یا خود داری آزمودنیهای حجم نمونه از شرکت در فرایند پژوهش باشد .

پژوهش حاضر نیز از این محدودیت ها مستثنی نبوده و از جمله آنها می توان به فرایند طولانی مدت کارهای اداری در سازمان زندانها اشاره کرد

از دیگر محدودیت های پژوهش حاضر عدم دستیابی به منابع اصلی first Refernece بود که در برخی از کتابهای ترجمه شده و پایان نامه ها به آنها اشاره شده بود. از این رو مجبور شده که در متن پژوهش حاضر از آنها با عنوان به نقل از یاد کنم هر چند می دانم که این کار تا حدودی از ارزش کار پژوهشی می کاهد .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
پایان نامه بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی;مقاله بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی;پژهش بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی;تحقیق بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی;دانلود پژهش بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی

ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار 120 صفحه + doc

پژهش بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار در 120 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 120

حجم فایل: 322 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پژهش بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار در 120 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:كلیات تحقیق …………………………………………………. 1

1-1 مقدمه ………………………………………………………………..2

1-2 بیان مساله تحقیق …………………………………………………….3

1-3 اهمیت وضرورت موضوع تحقیق ……………………………………..4

1-4 اهداف تحقیق ……………………………………………………………6

1-5 چارچوب نظری تحقیق ………………………………………………… 7

1-6 فرضیه های تحقیق ……………………………………………………….11

1-7 قلمرو تحقیق ………………………………………………………… 12

1-8 تعاریف و مفاهیم واژه ها ………………………………………………. 13

1-9 متغیرهای تحقیق: …………………………………………………….. 14

فصل دوم:ادبیات تحقیق ………………………………………………… 15

2-1 مقدمه …………………………………………………………………. 16

2-2 تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی ………………………………………..18

2-3 مراحل توسعه تعهد سازمانی ………………………………………….. 21

2-4 اجزاء تعهد سازمانی ………………………………………………….. 23

2-5 اهمیت تعهد سازمانی ……………………………………………….. 27

(یك)

2-6عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی ……………………………………….. 28

2-7 ابعاد تعهد سازمانی …………………………………………………. 30

2-8 دیدگاه‌های تعهد سازمانی ………………………………………….. 32

2-9 مدل‌ها و الگوهای تعهد سازمانی …………………………………….. 34

2-10 برخی تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد سازمانی …………….. 40

فصل سوم:روش شناسی تحقیق ……………………………………….. 42

3-1 مقدمه ………………………………………………………………….. 43

3-2 نوع تحقیق ……………………………………………………… 44

3-3 جامعه آماری …………………………………………………….. 45

3-4 حجم نمونه ………………………………………………………. 46

3-5 روش نمونه گیری ………………………………………………. 47

3-6 شرح پرسشنامه …………………………………………………. 48

3-7 روایی پرسشنامه ……………………………………………….. 49

3-8 اعتبار( پایایی )پرسشنامه ……………………………………… 50

فصل چهارم: روشهای آماری و تجزیه و تحلیل مشاهدات (داده‌ها) ……. 53

4-1 مقدمه ……………………………………………………………. 54

4-2 آمار توصیفی ………………………………………………….. 55

4-3 فرضیه 1 ……………………………………………………….. 59

4-4 فرضیه2 ………………………………………………………….. 60

4-5 فرضیه3 …………………………………………………………. 61

(دو)

4-6 فرضیه 4 ………………………………………………………… 63

4-7 فرضیه 5 ………………………………………………………… 64

4-8 فرضیه6 ………………………………………………………… 67

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………….. 68

5-1 نتیجه گیری …………………………………………………….. 69

5-2 پیشنهادات ……………………………………………………… 70

منابع و مآخذ ……………………………………………………………. 72

ضمائم ………………………………………………………………….. 71

چكیده:

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزواردر سال87-88 به انجام رسید.نوع تحقیق با توجه به هدف، كاربردی و از نظر ماهیت وروش توصیفی می باشدكه با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است.جامعه آماری مورد نظر كلیه كارمندان دانشگاه تربیت معلم سبزوار شامل 140نفر بوده، كه از این تعداد براساس فرمول محاسبه حجم نمونه كرجسی و مورگان (1970) تعداد 103 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 15 سوالی (OCQ) مودای،پورتر و استیرز به همراه سوالات ویژگیهای فردی و شخصی بوده است كه با ضریب آلفای كرونباخ 0.764 پایایی آن اثبات و روایی آن نیز طبق نظر اساتید فن مورد تایید واقع شده است. در تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از شیوه های توصیف آماری از قبیل: جداول توزیع فراوانی،شاخصهای مركزی و شاخصهای پراكندگی و در بخش استنباطهای آماری از روش آزمون t برای نمونه های مستقل و روش ANOVA ورگرسیون خطی ساده یك متغیره برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد كه رابطه معناداری بین تعهد سازمانی با سن ، جنسیت، سطح تحصیلات ، وضعیت تأهل و میزان حقوق و دستمزد وجود نداشته و تنها بین سابقه خدمت تعهد سازمانی و رابطه معنی دار دیده می شود..

واژهای كلیدی:

تعهد سازمانی – ویژگیهای شخصی – كاركنان

1 ـ مقدمه :

در عصر پرتلاطم کنونی که سازمانها بسوی تخصصی شدن پیش می روند و در رقابت تنگاتنگ به فعالیت خود ادامه می دهند، جهت بقاء علاوه بر ابزار و تجهیزات به نیروی انسانی متعهد به عنوان اصلی ترین و ضروری ترین عامل نیازمندی باشند. هرچقدر سازمانها و مؤسسات بزرگتر و بر حجم فعالیت آنها افزوده شود احتیاج به منابع انسانی متعهد و با انگیزه افزایش می یابد. لذا هرچقدر این سرمایه از کیفیت بهتر و بیشتر برخوردار باشد، احتمال موفقیت ، بقاء و ارتقاء سازمان بیشتر خواهد بود و بالعکس در صورتی که سازمانها نتواند نیروی انسانی با کیفیت و متعهد را بکارگیرند، قادر نخواهند بود از سایر منابع از قبیل تجهیزات و مواد اولیه استفاده بهینه ببرند و با مشکلات عدیده ای از قبیل کاهش کارائی و بهره وری روبرو بوده و در نهایت سبب زوال سازمان خواهند شد.

تعهد سازمانی یك فرایند پویای تعامل بین شخص و محیطش بوده(لیو،2008،ص119). و یك ساختار چندبعدی است كه می توان آن را یك حالت روانی دانست كه پایبندی اشخاص را به سازمان منتقل می كند(آلن و می یر،1990،ص14).

همچنین تعهد سازمانی را می توان یک نگرش مهم شغلی و سازمانی دانست که به دلیل اهمیت بارزی که در کارکرد سازمانها دارد، به کانون توجهی جهت تمرکز میدان و گردانندگان سازمانها تبدیل شده است، این نگرش در دهه های اخیر دستخوش تغییرات عدیده ای گشته، بویژه با تحولات اخیر در حیطه کسب و کار از قبیل ادغام شرکتها در همدیگر صاحبنظران تعهد اهتمام ویژه ای به امر تعهد معطوف داشته اند و به آن به عنوان یکی از نگرشهای اساسی که باكارو سازمان مرتبط هستند اهمیت فراوان داده و راجع به آن تحقیقات متعددی انجام داده اند، که در این تحقیق با توجه به اهمیت مساله به بررسی آن می پردازیم .

2 – بیان مساله تحقیق:

یکی از شاخص ها و مولفه های برتری یک سازمان نسبت به سازمانهای دیگر نیروی انسانی متعهد و کارآمد می باشد. در تحقیقات صورت گرفته بر رروی كارمندان،تعهد سازمانی به عنوان شاخص اصلی در بیان انگیزش كاركنان در نظر گرفته شده است (اورایلی و چاتمن،1986).، تجزیه و تحلیلهای آماری نشان می دهد كه تعهد نه تنها به عوامل و شاخص های رفتاری متنوعی از قبیل:جابجایی ،حضور،تاخیر،و غیبت وایسته است (ماتیو وزاجاك،1990). بلكه ارتباط قوی تری با رفتار تابعیت سازمانی(OCB). دارد. (ادوین و همكاران،2007،صص160-161).

برخورداری سازمان ها از نیروی انسانی متعهد باعث می شود که افراد شاغل تمام تلاش و کوشش خود را به عنوان عضوی وفادار به سازمان و اهداف و ارزشهای آن در نیل به اهداف سازمان بکار بسته و همواره او جهت کسب موفقیت و بهبود و بهره وری سازمان خود اقدام نمایند

در این تحقیق سعی شده است که عوامل تاثیرگذار بر تعهد سازمانی پرسنل مورد شناسایی قرار گرفته و به این سوال پاسخ داده شودکه :

چه رابطه ای بین ویژگیهای شخصی (سن، جنسیت، سطح تحصیلات، نوع استخدام، میزان حقوق و مزایاو …).ومیزان تعهد سازمانی پرسنل وجود دارد؟

3 ـ اهمیت وضرورت موضوع تحقیق:

تعهد سازمانی یكی از موضوعات بسیار مهم در تحقیقات سازمانی به شمار می آید كه می تواند هم از جنبه تئوریك و هم از جنبه عملی مورد استفاده قرارگیرد،سازمانها به ایجاد محیطهایی كاری با تعهد بالا برای پرسنل خود علاقه مند هستند،زیرا تحقیقات نشان داده است كه باتعهد سازمانی بالا سازمانها به نتایج ارزشمندی ازقبیل كاهش تغییر وتبدیل، بالارفتن انگیزش كاركنان،افزایش حمایت سازمانی و بهبود سطح رفتارها و… دست خواهند یافت(لابات مدین،2007،ص197).

تعهد سازمانی به عنوان یکی از اصول رفتار سازمانی، در دهه های اخیر موضوع بسیاری از متون رفتار سازمانی و مورد توجه تعداد زیادی از محققان در این زمینه بوده است که همواره سعی نموده اند مساله فوق را از ابعاد مختلف بررسی و آن را برروی عملکرد سازمان اندازه گیری نمایند، لاتعهدی و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد، کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند و مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کاری کنند، مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را یه سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند

در تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد :

ـ(مادوی، یورتر و دیوبین، 1974). دریافتند، کارکنان با تعهد بالا عملکرد بهتری نسبت به کارکنان باتعهد کمتر دارند. (حمیدی وکشتی دار،13،ص46).

تعهد سازمانی با تعیین هویت ارتباط دارد .اشخاص متعهد به سازمان گرایش موثری نسبت به نتایج سازمان داشته و موقعیت كاری اشان را در رابطه رابطه با پیوستن به سازمان ارزیابی می كنند.(موتاز،1998،ص468).

(برگمن و همكاران،2000،حان استون،1988).معتقدند افزایش تعهد سازمانی سبب نتایج ارزشمندی از قبیل:افزایش كارایی و عملكرد،كاهش تمایل به جستجوی مشاغل جدید وكاهش تغییر و تحولات نیروی انسانی می گردد(بولز و همكاران،2007،ص312).

مدیران می توانند از مزایای تعهد كاركنان در راستای برخورد با مشكلات سازمانی استفاده نموده و با در نظر گرفتن و شناسایی میزان تعهد سازمانی موجود از آن به عنوان عاملی در جهت بالا بردن سطح رضایت وهمچنین افزایش عملكرد شغلی استفاده نمایند(لابات مدین،2007،ص197).

شناسایی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی در این تحقیق می تواند مورد استفاده مدیران منابع انسانی و همچنین گردانندگان سازمانها و همچنین سایر افرادی که به نحوی در اداره سازمانها نقشی دارند قرارگرفته و عاملی در جهت رشد و بهبود سازمان و برطرف کردن بعضی از کاستیها باشد.

4 ـ اهداف تحقیق:

1 – سنجش میزان تعهد سازمانی واندازه گیری اثر آن بر رفتارهای شغلی کارکنان نظیر غیبت،جابجایی،و…….و ارایه اطلاعات صحیح ومناسب جهت تصمیم گیری مدیران درانجام بهتر وظایفشان.

2 – آگاهی از عوامل موثر بر تعهد سازمانی پرسنل و میزان آنها.

3 – آگاهی از رابطه تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی درجهت کمک به برنامه ریزی بهتر برای مدیران .

5 – مدل تحلیلی تحقیق:

تعهد سازمانی از مقولاتی است كه در طی سالهای اخیر توجه پژوهشگران زیادی را به خود معطوف نموده است . شاید یكی از دلایل آن تاثیر ات بالقوه ای است كه كه تعهد بر بازدهی پرسنل دارد. در این تحقیق تعهد سازمانی به عنوان متغیری وابسته در رابطه با ویژگیهای شخصی كه به عنوان متغیر مستقل تعریف شده است ، در نظر گرفته شده و مورد بررسی و تجزیه وتحلیل واقع می شوند. در رابطه با تعهد سازمانی می توان گفت:فردی که به شدت به سازمان متعهد است، هویت خود را از سازمان گرفته در سازمان مشارکت دارد و با آن در می آید و از عضویت در آن لذت می برد (ساروقی، 1375،ص65). و با رضایت و تمایل به فعالیت خود ادامه می دهد که این نگرش سبب کاهش غیبت، نرخ جابجائی، عدم رضایت، و…می گردد

در بررسی و تحلیل ویژگیهای فردی و شخصی موثر بر تعهد سازمانی پرسنل مطالعات متعدد و مدلهایی ارایه شده است.مودی و همكاران (1982). در مدل نظری خود بیان داشته اند ویژگی های شخصی و فردی ، هم چون سن ، جنس ، میزان تحصیلات ، نژاد، سابقه خدمت، تاثیر قابل توجه‌ای در میزان تعهد فرد به سازمان متبوعش دارد. همچنین ماتیووزاجاك (1990). یافته های قریب به 200 پژوهش در زمینه تعهد سازمانی را بوسیله فرا تحلیل مورد بررسی قرار داده و ویژگی های شخصی و فردی (هم چون سن ، جنس ، تحصیلات وضع تأهل ، سابقه شغلی ، سابقه در سازمان، توانایی هاو …). را به عنوان عوامل تاثیر گذار بر تعهد سازمانی تعریف نموده اند(زكی،1383،صص50-52).

برخی تحقیقات به عدم رابطه معنی داری بین سن و تعهد سازمانی دلالت دارد (معین فر،1381،ص15 ). و( بارونی ، 1386).و.( حمیدی وکشتی دار،1382،ص48). ودر مقابل برخی تحقیقات نشان داده است كه:

سن كارمندان با تعهد سازمانی رابطه ای مثبت دارد. (ماتیو وزاجاك،1990). با بررسی 10335 نفردر 41 نمونه این رابطه را گزارش داده اند.و(آلن ومی یر،1993). ضمن بررسی رایطه سن و تعهد سازمانی ،در كاركنان آزمایشگاهی دانشگاه وكاركنان بیمارستان در سطوح عملیاتی،سرپرستی و مدیریتی به رابطه ای مثبت (r=.36 ، p<.05 ).دست یافتند. (هاوكینز،1998، ص13).

.به هر حال طبق تحقیقات انجام شده ،سن رابطه ای مثبت ولی هرچند اندك با تعهد سازمانی دارد كه این امر توسط(برایس و آلدگ،1980).،(درن استین و ماتالن،1989).،(كوشمان،1992).،(مورو و ویرس،1989). نیز به اثبات رسیده است. (هاوكینز،1998، ص17).

اگرچه تحقیقات بسیاری در زمینه ارتباط جنسیت با تعهد سازمانی صورت پذیرفته، ولی همواره ابهاماتی در این زمینه وجود داشته است. براساس نظریه جنسیت كه به مطالعه زنان وتعهد سازمانی پرداخته است، می توان گفت زنان به نقش خانوادگی اشان اهمیت بیشتری داده و آن را بطوركامل انجام می دهندكه این امر به یك گرایش كاملا متفاوت با مردان در زمینه تعهد سازمانی منجر می شود .( كوك لو،1990،ص155).

همچنین در تحقیقی دیگر (آران یا ،كاشمیر و والنسی،1986). با موضوع بررسی سطح تعهد زنان در یك حرفه مردانه، اطلاعات بدست آمده از 1040نفر از حسابداران كانادایی وانجمن حسابداران كالیفرنیا كه متشكل از 1000نفر مرد و40 نفر زن بودند،نشان داد كه زنان نسبت به مردان از تعهد كمتری به سازمانشان برخوردار هستند.(هاوكینز،1998،صص20-21).

آون وهمكاران(1993).در مطالعاتی كه بر روی14081 نفر انجام دادندبه رابطه ای هم مثبت وهم منفی در رنج همبستگی37- تا 29 دست یافتند(هاوكینز،1998،ص19).

در مقابل برخی از صاحبنظران معتقد هستند كه هیچ رابطه ای بین جنسیت و تعد سازمانی وجود ندارد( كوك لو،2006،ص211).

حقوق ودستمزد نیز موجب عزت نفس برای فرد شده ونوعی فرصت برای فرد محسوب می شود كه دراثر ترك سازمان ازدست خواهد داد. نتایج تحقیقات متعدد همبستگی مثبت اما ضعیفی را بین این دو متغیر نشان می دهند. .(اسماعیلی،1380،ص68).

بر اساس برخی تحقیقات صورت گرفته(انگل و پری1981، كوك و استیرز1978،موریس و شرمان1981).اثبات شده است كه سطح تحصیلات با تعهد سازمانی رابطه منفی دارد.. (روودن،2000،ص30).

همچنین رابطه بین تعهدسازمانی با سطح تحصیلات رابطه ضعیف ومنفی است و دلیل این رابطه منفی انتظارات بیشتر افراد تحصیلكرده و فرصتهای شغلی بیشتر برای آنان می باشد.(اسماعیلی،1380،ص68).

وضعیت تاهل نیز می تواند با تعهد رابطه داشته وتاثیرگذار باشد ،در برسی انجام شده بر روی زنان متاهل در مقابل زنان مجرد ،(هو ای،2003).مشاهده شده است زنان متاهل به خاطر یكسری مسوولیتهایی كه در زنگی مشترك متوجه آنها می باشد وبه خاطراحتمال ازدست دادن موقعیتشان و ریسك از دست دادن شغلشان خود را به مخاطره نمی اندازند واز تعهد بالاتری نسبت به مجردها برخوردارند. (پالا وهمكاران،2008،ص60).

تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی :

مفهوم تعهد سازمانی برای اولین بار توسط وایت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و سپس بوسیله بسیاری از محققان از جمله (پورتر،مودای،استیرز،آلن،می یر و بیكر ).توسعه داده شد(دمیرای و كرابای،2008،ص139).

ادبیات رفتار سازمانی بیان واضح تری از تعهد سازمانی ارائه می دهد:

تعهد به افرادقدرت داده و رفتارهایشان را تحت شرایط مختلف تثبیت می كند در نتیجه می توان ابراز كرد كه تعهد به سطح بالای وابستگی اجتماعی و روانی افراد به بعضی اشخاص یا اشیاء در زندگی اجتماعی اشاره داشته(الكساندر و تیری،1996). و توقعات،فواید شخصی،عناصر اخلاقی،ایثار و وفاداری را در بر می گیرد. (لیو ،2008،ص118).

در فرهنگ لغت وبستر کلمة (commit). یا (commitment). به وفای به عهد به چیزی یا فردی معنی شده است.

بیکر (1960). تعهدسازمانی را به عنوان تمایل به انجام فعالیت‌های مستمر براساس تشخیص و درک فرد از هزینه‌های مربوط به ترک سازمان تعریف کرده است بر این اساس هر قدر که فرد تصور کند در صورت ترک خدمت هزینه‌های زیادی متوجه او خواهد شد. تمایل به ماندن در سازمان و احساس تعهد به آن در وی بیشتر خواهد شد وی معتقد است این تمایل به خاطر ذخیره شدن اندوخته‌ها و سرمایه‌هایی است که احتمالاً با ترک سازمان از بین خواهد رفت . تعریف فوق وقتی برای بیان تعهد به سازمان به کار می‌رود که فعالیت‌های مستمر فقط به عضویت در سازمان اشاره داشته باشد. (حضوری، 1384،ص22).

بر اساس نظر كلیپ تعهد سازمانی مبین رفتار افراد در جهت ارزشها و اهداف سازمان براساس انتظارات هنجاری و قانونی سازمانها از اعضایشان می باشد. (دمیرای و كرابای،2008،ص140).

وینز(1982). معتقد است تعهد سازمانی سبب پافشاری و فداكاری شخص جهت كامیابی سازمانش شده و بیانگر شیفتگی و تمایل افرا به سازمان می باشد. (لیو ،2008،ص118).

ـ تعهد سازمانی عبارت است از نگرشی که در آینده و کیفیت ارتباط بین یک کارمند و یک سازمان تأثیر می‌گذارد. و کُلا و نیكولاوو،2005،ص163).

مودای و همكارانش معتقدن تعهد از سه بخش به شرح زیر تشكیل شده است.

1) – پذیرش ارزشها و اهداف سازمان

2) – تمابل به تلاش قابل ملاحظه برای سازمان

3) – میل و اشتیاق فراوان برای باقی ماندن و عضویت در سازمان.(مودای و همكاران،1982،ص27).

شهید مطهری در بارة تعهد چنین می‌گوید: تعهد به معنی پایبندی به اصول و فلسفه یا قراردادهای است که انسان به آنها معتقد است و پایدار به آنها می‌باشد. فرد متعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و اهدافی را که به خاطر آنها و برای حفظ آنها پیمان بسته صیانت کند. (اسماعیلی، 1380،ص67).

تعهد سازمانی عبارت از نگرش‌های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان «نه شغل» است که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می‌دهد. (استرون، 1376،ص73).

به نظر رابینز ( 2005 ).، تعهد سازمانی عبارت از حالتی است که فرد سازمانی را: معرّف خود بداند و آرزو کند در عضویت آن سازمان باقی بماند. به عبارت دیگر، تعهدسازمانی یک نگرش درباره ی وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرآیند مستمر است که به واسطه ی مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را می رساند(رحمان سرشت و فیاضی،1387،صص 79-78).

تعهد سازمانی عبارت است از ارتباط قوی یك شخص با یك سازمان منحصر به فرد جهت شناسائی خود(مودای،استیرز و پورتر،1979،ص224).

شلدون تعهد سازمانی را چنین تعریف می‌کند: «نگرش یا جهت‌گیری که هویت فردرا به سازمان مرتبط یا وابسته می‌کند.» (ساروقی،1375،ص65-66).

کانتر تعهد سازمانی را تمایل عاملان اجتماعی به اعطای نیرو و وفاداری خویش به سیستم‌های اجتماعی می‌داند. به عقیده سالانسیک تعهد حالتی است در انسان که در آن فرد با اعمال خود و از طریق این اعمال اعتقاد می‌یابد که به فعالیت‌ها تداوم بخشد و مشارکت مؤثر خویش را در انجام آنها حفظ کند. بوکانان تعهد را نوعی وابستگی عاطفی و تعصب‌آمیز به ارزش‌ها و اهداف سازمانی می‌داند. ((ساروقی،1375،ص66).

گریفین(1999). تعهد سازمانی رادیدگاهی دانسته که میزان تطابق و تعلق فرد را به سازمان منعکس می‌کند (پازارگادی و جهانگیر،1385،ص5).

مراحل توسعه تعهد سازمانی:

تعهد شامل 5 مرحله توسعه می باشد(بریكمن،سورنتینو،ورتمن،1987). این مراحل كه تعامل پویای شخص با محیط را مشخص می كنند شامل:شناسائی،آزمایش،اشتیاق،رفع خستگی و یكپارچگی می باشندكه ضمن اینكه هر مرحله شرایطی را برای ورود به مرحله بعدی فراهم می آورد یك آگاهی كلی در خصوص اینكه اشخاص چگونه متعهد شوندرا نیزارائه می دهد.

مرحله اول:اكتشاف

در این مرحله اشخاص از نتایج برقراری ارتباط مثبت با سازمان مطلع می شوند.

مرحله دوم:آزمایش

در این مرحله اشخاص عناصر منفی تعهد سازمانی را كشف كرده ومیزان اشتیاق و توانائی اشان را برای بیان این عناصر می سنجند.

مرحله سه:اشتیاق

در این مرحله عناصر مثبت و منفی در مراحل اول و دوم تركیب شده و افراد با نگرشی مثبت نسبت به سازمان و با تعهدی مشتاقانه و از روی میل برای رسیدن به اهداف و ارزشهای سازمانشان مشاركت می كنند.

مرحله چهارم:آرامش و خستگی

در این مرحله اشخاص احساس می كنند فعالیتهای سازمانی به دلیل انجام فعالیتهای تكراری در مشاغل دچار یكنواختی شده است كه ممكن است افراد به كارهایی بپردازند كه به چالش بیشتری نیاز دارد.

مرحله پنجم:یكپارچگی

اشخاص عناصر مثبت و منفی سازمان را در راستای ایجاد تعهدی انعطاف پذیر،پیچیده و بادوام تر از اشكال قبلی تعهد بكار می بندند.( لیو،2008،ص119).

اجزاء تعهد سازمانی:

پورتر و همکاران و کوک و وال سه جزء مرتبط با یکدیگر از تعهد سازمانی را مشخص کردند. از نظر این صاحب‌نظران تعهد سازمانی شامل :

1 ـ تمایل قوی برای بقای عضو در یک سازمان خاص (حفظ عضویت سازمانی).

2 ـ تمایل برای تلاش بیشتر برای سازمان.

3 ـ باور قاطع در قبول ارزش‌ها و اهداف سازمان (قبول ارزش‌های سازمان). (دکتر محمود شیخ و همکاران، 1384،ص7).

بیکر معتقد است که تعهد عبارت از پیوستن به سازمان و انجام شغل برحسب سه جزء می‌باشد.

1 ـ اطاعت و پیروی یا سازگاری و همنوایی با سازمان از طریق مکانیزم‌های پاداش و تنبیه.

2 ـ احساس هویت و شناسایی یا تمایل به تعلق خاطر و وابستگی.

3 ـ درونی کردن یا تجانس ارزش‌های فرد با اهداف و ارزش‌های سازمان.

البته اجزای دیگری نیز مطرح شده است که اساساً شبیه موارد سه‌گانه فوق است.

در تحقیقی که توسط بارهیم و برمن در سال 1992 انجام گرفت تعداد 1299 نفر از چهار سازمان عمده صنعتی در مدت 3 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمودنی‌ها نمایندگان سازمان‌ها بودند که از لحاظ محصول تولیدی، نوع فن‌آوری، ساختار سازمان و مکان استقرار متفاوت بودند. یک سوم از کارکنان هر کارخانه به‌طور تصادفی برای نمونه انتخاب شده بودند. نتیجه این تحقیق که در این زمینه انجام گرفته به خوبی مشهود است.

شرح پرسشنامه:

پرسشنامه مورد استفاده از دو قسمت تشكیل شده است كه قسمت اول به مشخصات فردی و شغلی افراد مربوط بوده و قسمت دوم شامل پرسشنامه تعهد سازمانی(ocq). ترجمه مقیمی (1385). بوده كه توسط مودای،پورترو استیرز در سال 1979 ابداع شده است .این پرسشنامه.مشتمل بر 15 سؤا ل می باشد كه برای هر سؤال 7 پاسخ از كاملأ موافقم تا كاملأ مخالفم در نظر گرفته شده و در تحقیقات متعددی(بارچ و اسكلونز1998،مودای ،پورتر و استیرز 1982، پوتوین و داونز 1991 ). روائی و پایائی آن به اثبات رسیده است. .(وارونا،1996،ص118).
روایی پرسشنامه:

روائی یعنی میزانی كه یك ابزار آنچه را كه باید اندازه گیری كند،اندازه گیری می نماید. به بیان ساده روائی با این سوال سرو كار دارد كه(( آیا ابزار ویژگی ،صفت یا هر چیزی را كه برای آن ساخته شده می سنجد ).). .روائی به معنی دار بودن تفسیر نتایج آزمون یا پرسشنامه مربوط است و به كاربرد مورد نظر آزمون اختصاص دارد. یك آزمون ممكن است در برخی موقعیتها بسیار روا باشد و در موقیتهای دیگر روائی نداشته باشد.(خوی نژاد،1385،صص348-349).

به منظور دستیابی به روایی مطلوب پرسشنامه، در تهیه پرسشنامه و تعیین سئوالات در ابتدا با استفاده از جلسات گفتگوی آزاد با اساتید محترم راهنما و مشاور و افراد خبره و مطلع در امر مسائل مربوط به تحقیق وهمچنین استاندارد بودن پرسشنامه تعهد سازمانی(ocq). روائی آن مورد تائید واقع شد. .

اعتبار( پایایی ).پرسشنامه:

پایائی به معنای همسانی است ،یعنی همسانی اندازه گیری درآنچه اندازه می گیرد.پایائی درجه ای است كه بر اساس آن ابزار اندازه گیری در افراد مشابه در زمانی دیگر نتایج مشابهی را به دست می دهد. ضرایب پایائی ممكن است ارزشهائی بین صفر تا یك داشته باشد.(خوی نژاد،1385،ص344).

برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد(پایایی).، شیوه‌های مختلفی به كار برده می‌شود كه از آن جمله می‌توان به: اجرای دوباره (روش بازآزمایی).، آلفای كرونباخ، روش موازی(همتا).، روش تنصیف(دو نیمه كردن عبارات پرسشنامه و محاسبه همبستگی نمرات دو دسته).، روش كودر- ریچاردسون اشاره نمود.

برای بررسی پایائی پرسشنامه در این تحقیق ابزار اندازه‌گیری آلفای كرونباخ مورد استفاده واقع شده كه هر چه درصد محاسبه شده از این روش به 100% نزدیكتر باشد، بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه (از نظر ارتباط درونی بخش‌های آن). است.

در تحقیقات متعددی از این پرسشنامه استفاده كه مقدار ضریب آلفای كرونباخ از 0.81 تا 0.91 به شرح زیرگزارش شده است.

(بیكر1992،برت،كوون واسلوكام1995 ،كوهن و هودسك1993،گانز1994،هاكت،بیكو و هاسدورف1994 ، هاك پارتر،پرو ، فریس و گركیو1999، جان استون و اسنیزك 1991،كاكمار ، كارلسون و برایمر1999 ، لی و جانسون1991 ،مارسدن ، كالبرج و كوك1993 ، ماتیو و فارا 1991،میل وارد و هاپكینز1998 ، ریگز و نایت 1994، سامر بائی و لوتانز1996 ،زفان1994 (فیلدز،2200،ص46).

همچنین در تحقیق انجام شده در كشور امارات متحده عربی در خصوص رابطه بین تاثیر روابط اسلامی كار بر روی تعهد سازمانی و رضایت شغلی ضریب آلفای كرونباخ 0.82 گزارش شده است.(یوسف،2001،ص159).

در بررسی رابطه بین ارتباط مطلوب و تعهد سازمانی در سه سازمان در گوآتمالا آلفای كرونباخ 0.76 بدست آمده است.(وارونا،1996،ص11).

در تحقیقی دیگر از كاركنان شركتهای متوسط با فعالیت در زمینه تجهیزات پزشكی،غذا،كامپیوتر و اسباب بازی در فلوریدای شمالی ضریب آلفای كرونباخ 0.94 اعلام شده است.(آبراهام،1997،ص182).

در تحقیق صورت گرفته با موضوع تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی و تعارض نقش در بین معلمان زن و مرد استان اصفهان،آلفای بدست آمده برای مردان0.78 و برای زنان 0.81 و در كل نمونه برابر 0.89 گزارش شده است (عریضی،1382،ص30)

همچنین دربررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران این ضریب 0.75 اعلام شده است(مرتضوی و مهربان،1383،ص136)

مقدار آلفای كرونباخ پرسشنامه در این تحقیق برابر7653/0 بدست آمد كه مقدار بدست آمده بطور كلی در حد فابل قبول بوده و به میزان زیادی مناسب بودن سئوالات پرسشنامه را برای سنجش متغیرهای تحقیق و همچنین آزمون فرضیات تأیید می‌كند.
روشها ی آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها:

در این تحقیق، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و مشاهدات از شیوه‌های توصیف آماری از قبیل جداول توزیع فراوانی، شاخصهای مركزی مانند میانگین، میانه و مجموع و شاخصهای پراكندگی مانند واریانس، انحراف معیار، برد، مینیمم، ماكزیمم و انحراف استاندارد بهره‌گیری شده است.

در بخش استنباطهای آماری از روش آزمون t برای نمونه‌های مستقل، روش ANOVA و رگرسیون خطی ساده یک متغیره برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده گردیده است.

لازم به ذكر است كه در تجزیه و تحلیل‌های آماری از نرم‌افزار قدرتمند آماری SPSS و همچنین از Excel استفاده شده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
پژهش بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار ;مقاله بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار ;ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار ;تحقیق بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین 2 صفحه + docx

مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 2

حجم فایل: 14 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین

(شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)

فرم والدین مقیاس کانرز دارای ۴۸ گویه است که به وسیله والدین کودک تکمیل می گردد. والدین، سوالات را در فرم هایی که بر اساس مقیاس لیکرت درجه بندی شده با استفاده از ۴ گزینه نمره گذاری می کنند لذا دامنه نمرات هر سوال از صفر ( اصلا صحیح نیست ، یا هرگز ، به ندرت ) تا ۳ ( کاملاً صحیح است ، یا اغلب اوقات، تقریبا همیشه ) متغیر است

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش شهائیانو همکاران(۱۳۸۶)ذکر شده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین;مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین

آزمون هوشی آر.بی.کتل آزمون نابسته به فرهنگ اندازه گیری عامل G مقیاس 3 – فرم A 8 صفحه + docx

آزمون هوشی آر بی کتل اندازه گیری عامل G

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 8

حجم فایل: 20.795 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

آزمون هوشی آر. بی. کتل اندازه گیری عاملG
مشخصات « آزمون هوشی آر. بی. کتل اندازه گیری عامل G »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 50 آیتم
نوع فایل: word

آزمون هوشی آر.بی.کتل آزمون نابسته به فرهنگ اندازه گیری عامل G مقیاس 3 – فرم A

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” آزمون هوشی آر.بی.کتل آزمون نابسته به فرهنگ اندازه گیری عامل G مقیاس 3 – فرم A ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – آزمون هوشی آر.بی.کتل آزمون نابسته به فرهنگ اندازه گیری عامل G مقیاس 3 – فرم A – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
آزمون هوشی آر بی کتل اندازه گیری عامل G ; آر بی کتل اندازه گیری عامل G

مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS) نسخه کوتاه 3 صفحه + docx

مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS) نسخه کوتاه

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 3

حجم فایل: 13 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS) نسخه کوتاه

مقیاس عاطفه مثبت و منفی(PANAS) (واتسون و همکاران.، 1988) 20 آیتم است که شامل دو خرده مقیاس (عاطفه مثبت و عاطفه منفی) 10 آیتمی می باشد. شرکت کنندگان به چگونگی احساس خود در طول یک هفته گذشته بر روی مقیاس 5 گزینه از خیلی کم تا خیلی زیاد پاسخ می دهند.نسخه کوتاه این پرسشنامه که ما به معرفی آن می پردازیم در مطالعات مکینان و همکاران، (1999) و تامپسون(2007) مورد استفاده و بررسی قرار گرفته است. این نسخه شامل 10 آیتم است که دو خرده مقیاس آن(عاطفه مثبت و منفی) هر کدام شامل 5 آیتم می باشد

روایی و پایایی

نسخه اصلی 20 آیتمی panas هر چند به زبان های متفاوتی ترجمه و در نمونه های گوناگونی اجرا شده است اما دو نسخه کوتاه موجود از این مقیاس به تازگی مورد توجه برخی پژوهشگران قرار گرفته است. مرز و همکاران(2013) این محدودیت ها را مورد توجه قرار داده و به بررسی مشخصات روانسنجی هر سه نسخه موجود از این مقیاس در نمونه امریکایی – افریقایی پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان دهنده روایی و پایایی مناسب نسخه اصلی و همچنین دو نسخه کوتاه آن بود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS) نسخه کوتاه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS) نسخه کوتاه – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS) نسخه کوتاه; عاطفه مثبت و منفی (PANAS) نسخه کوتاه

مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS) 14 صفحه + docx

مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS)

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 14

حجم فایل: 23 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS)

هدف: ارزیابی میزان فعال سازی رفتاری برای افسردگی از ابعاد مختلف (فعال سازی، اجتناب/نشخوار فکری، افت تحصیلی/شغلی، آسیب اجتماعی)
تعداد سوال: ۲۴
تعداد خرده مقیاس: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی:‌ دارد
منبع: دارد

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS) – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS); فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS)

ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS) 3 صفحه + docx

ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS)

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 3

حجم فایل: 16 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS)

دانلود پرسشنامه استاندارد افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

توضیح:

این پرسشنامه دارای 10 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان افسردگی پس از زایمان است.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها : 10

تعداد مولفه : مولفه ندارد

روایی و پایایی : ندارد

نحوه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word و قابل ویرایش

تعداد صفحات :

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS) – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS) ; افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS)

مقیاس کنار آمدن با خود 8 صفحه + docx

مقیاس کنار آمدن با خود

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 8

حجم فایل: 22 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقیاس کنار آمدن با خود

(شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)

این پرسشنامه دارای ۶۰ گویه می باشد و هر گویه دارای سه گزینه a و b و c می باشد. در جدول نمره‌گذاری، دور پاسخی که به هر سوال داده اید دایره می کشید. تفسیر نیز در داخل فایل آمده است.

تعداد صفحات :8
تعداد گویه ها : ۶۰
پایایی و روایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد آفیس word

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقیاس کنار آمدن با خود ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقیاس کنار آمدن با خود – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مقیاس کنار آمدن با خود; کنار آمدن با خود