دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

پرسشنامه (شاخص) رضایت زناشویی هودسن 3 صفحه + docx

پرسشنامه (شاخص) رضایت زناشویی هودسن فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 16 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه (شاخص) رضایت زناشویی هودسن پرسشنامه (شاخص) رضایت زناشویی هودسن: یك ابزار...

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند 5 صفحه + docx

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 5 حجم فایل: 29 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند مشخصات « پرسشنامه شیوه های...

پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه 5 صفحه + docx

پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 5 حجم فایل: 22 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مشخصه های...

پرسشنامه استاندارد الگوهای ارتباطی زوجین (کریستنسن و سالاوی، ۱۹۸۴) 7 صفحه + docx

پرسش نامه الگوهای ارتباطی زوجین فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 7 حجم فایل: 18 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسش نامه الگوهای ارتباطی زوجین دانلود پرسشنامه استاندارد الگوهای ارتباطی زوجین، در...

پرسشنامه مقیاس نیازهای اساسی روانشناختی PNS 5 صفحه + docx

پرسشنامه مقیاس نیازهای اساسی روانشناختی PNS فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 5 حجم فایل: 15 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه مقیاس نیازهای اساسی روانشناختی PNS مشخصات « دانلود پرسشنامه مقیاس...

پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک 5 صفحه + docx

پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 5 حجم فایل: 21 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک مشخصات « پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک...

پرسشنامه آزمونهای حافظه کلامی و عددی 8 صفحه + docx

آزمونهای حافظه کلامی و عددی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 8 حجم فایل: 35 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: آزمونهای حافظه کلامی و عددی مشخصات « پرسشنامه آزمونهای حافظه کلامی و...

پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر STAI 10 صفحه + docx

پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر STAI فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 10 حجم فایل: 23 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر STAI در...

پرسشنامه پرخاشگری در كودكان پیش دبستانی 3 صفحه + docx

پرسشنامه پرخاشگری در كودكان پیش دبستانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 20 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه پرخاشگری در كودكان پیش دبستانی پرسشنامه پرخاشگری در كودكان پیش...

پرسشنامه بهزیستی ذهنی و زیر مقیاس های آن (هیجانی، روانشناختی و اجتماعی) از کی یز و ماگیارمو 5 صفحه + docx

پرسشنامه بهزیستی ذهنی و زیر مقیاس های آن (هیجانی، روانشناختی و اجتماعی) از کی یز و ماگیارمو فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 5 حجم فایل: 26 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:...

آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس 4 صفحه + docx

آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 13 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس مشخصات « پرسشنامه...

پرسشنامه نارسایی شناختی 2 صفحه + docx

پرسشنامه نارسایی شناختی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 2 حجم فایل: 9 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه نارسایی شناختی مشخصات « پرسشنامه نارسایی شناختی » روایی و پایایی: ندارد خرده...

پرسشنامه احساس ناکامی(Entrapment) 3 صفحه + docx

پرسشنامه احساس ناکامی(Entrapment) فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 9 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه احساس ناکامی(Entrapment) پرسشنامه احساس ناکامی توسط گیلبرت و آلن در سال 1998 و...

پرسشنامه چند وجهی سرگذشت زندگی 47 صفحه + docx

پرسشنامه چند وجهی سرگذشت زندگی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 47 حجم فایل: 28 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه چند وجهی سرگذشت زندگی مشخصات « دانلود پرسشنامه چند وجهی سرگذشت...

پرسشنامه هوش فرهنگی استاندارد شده‌ ارلی وانگ 3 صفحه + docx

پرسشنامه هوش فرهنگی استاندارد شده‌ ارلی وانگ فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 30 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه هوش فرهنگی استاندارد شده‌ ارلی وانگ پرسشنامه هوش فرهنگی:...