مقاله بررسی واژه شناسی 18 صفحه + doc

مقاله بررسی واژه شناسی در 18 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 18

حجم فایل: 18 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی واژه شناسیدر 18 صفحه ورد قابل ویرایش

واژه های جدید چگونه ایجاد می شوند؟

یكی از طرق جالب پرداختن به مسایل تكواژشناسی پاسخگویی به این پرسش است كه ،واژه های جدید چگونه به وجود می آیند؟با آزمودن فرایند ایجاد واژه های جدید،باید بتوانیم اصول عام و بنیادی سازی را كشف كنیم.

ابداع واژه های جدید

واژه های جدید و بی سابقه پیوسته وارد زبان می شوند.این،اغلب هنگامی رخ می دهد كه سخنگویان واژه های جدیدی را كشف یا(ابداع) می كنند تا اشیاء نوپدیدی را نام نهند كه بر اثر تحولات صنعتی ساخته می شوند.برای مثال،واژه های ابداع شده ای همچون radar ، laser ، kleenex و xerox افزوده های جدید به زبان انگلیسی هستند.

واژه های radar و laser واژه های اختصاری هستند:هر یك از حروف این واژه ها،نخستین(یا دومین)حرف یك واژة كامل دیگر است.برای مثال واژة laser از تسلسل واژه های radio detecting and raning برگرفته شده است،.و واژة laser اختصاری است از:

light amplification (by) stimulated emission (of) radiation . ذكر این مطلب مهم است كه هر چند این قبیل واژه ها در اصل به عنوان واژه های اختصاری ایجاد می شوند،سخنگویان بزودی منشأ ایجاد آنها را به فراموشی می سپارند،در نتیجه واژه های اختصاری به واژه های مستقل جدید تبدیل می شوند.

فرایند ایجاد واژها ی اختصاری نوعی فرایند مخفف سازی یا كوتاه سازی واژه است كه در حال حاضر به گونة فزاینده در جامعة آمریكا(شاید در سطح جهان ) به منزلة یكی از طرق واژه سازی مورد استفاده قرار می گیرند در بسیاری از آمریكاییها،صورتهای مخففی همچون TV ،در اثر سبكهای غیر رسمی،زمانی جایگزین وارژه های بلندی مانند TELEVISION شده است-این صورت مخفف واژة نو بنیادی است كه هم اكنون به كارگرفته می شود.

انواع كارتهای شناساییID خوانده می شود،بیماریهای مقاربتی را VD می نامند،و هرچند زمانی به شوخی صورت مخفف Oj را برای ایجاد دلالت بر آب پرتغال به كار می برند،اكنون كاربرد آن در سطحی گسترده آغاز شده است.صورتهای مخففی همچون prof به جای professor ، math به عوض mathematic ، gas برای نمایاندن gasoline هم اكنون كاربرد عام دارند(این كوتاه سازیها را گاه قیچی كردن نامند،زیرا بدین طریق واژه قیچی شده و كوتاه می شوند).

بحث مربوط به واژه های ابداع شده بی اشاره به واژة OK ،كه شاید معروفترین واژة زبان انگلیسی در سطح جهان باشد و تقریباً به یك واژة بین المللی تبدیل شده است،كامل نخواهد شد.در مورد توجیه منشأ این واژه دهها نظر ارائه شده است.بر اساس یك نظر،ok مخفف Old kinderhook است كه نام یكی از سازمانهای حزب دمكرات است،یعنی باشگاهی كه در انتخابات 1840 از رئیس جمهور ون برن پشتیبانی كرد(kinderhook محل تولد ون برن در ایالت نیویورك است).مطابق نظری دیگر،ok مخفف all korrect یعنی نگارش طنزآلود oll correct است.ثابت شده است كه واژة OK در انگلیسی آمریكایی در سالهای 1830 به كار برده شده است،و نظر داده می شود كه ممكن است با صورت مخفف دیگر،یعنی D.K. كه به جای don t know به كار برده می شود،در ارتباط باشد.در هر صورت،در مورد همة نظرها تردید وجود دارد و نكتة مهم این است كه واژه هایی مثل OK و TV واژه های كامل به نظر می رسند،نه صورتهای مخفف.این كه در سبكهای غیر رسمی صورت نوشتاری آنها به گونة okey teevee نگاشته میشود،خود گواه بركاربردشان به منزلة واژه های كامل است.

واژه های kleenex xerox نمایانگر شیوة دیگری برای ابداع واژه هایی است كه قبلاً وجود نداشته اند.در این شیوه نام تجاری كالای بخصوصی برای نامیدن كالاهای مشابه به كار می رود.مثلاً واژة kleenex نام دستمال كاغذی بخصوص است كه تا كنون كلاً به مفهوم دستمال كاغذی به كار برده می شود.یا واژة xerox (زیراكس) نام شركتی است كه دستگاه فتوكپی معروفی را تولید می كند، و به رغم خواست خود این شركت،اصطلاح زیراكس ارتباط نام تجاری خود را از دست داده است و كلاً برای مشخص كردن فرایند فتوكپی گرفتن اطلاق می شود( مثلاً در I xeroxed a letter ) حتی در گفتار بی قید ممكن است صحبت از خریدن زیراكس آی بی ام (IBM xerox ) نیز بشود.

واژه های جدید ممكن است با به كارگیری انواع فرایندهای امتزاجی نیز تولید شوند:برای مثال motel (برگرفته از motor hotel )،selectric (امتزاجی از select electric )،brunch (امتزاجی از lnch breakfast )،reaganomics (امتزاجی ازeconomics reagon ).

تركیب و تركیب سازی

در زبان انگلیسی(به گونة بسیاری از سایر زبانها) می توان با تمسك به فرایند معروف به تركیب و تركیب سازی،از واژه های موجود در زبان واژه های جدیدی پدید آورد.در این فرایند واژه سازی،به گونه ای كه در جدول 2-1 نشان داده شده است،واژه های منفرد را می توان به یكدیگر پیوست و واژة مركب ایجاد كرد.برای مثال،اسم ape با اسم man به صورت اسم مركب ape-man به كار می رود،صفت sick با اسم room تركیب شده و اسم مركب sickroom را پدید آورده است،از تركیب صفت red و صفت hot صفت مركب red-hot به وجود آمده است.نمونه های دیگری از تركیبهای زبان انگلیسی در جدول 2-1 ارائه شده است(برگرفته ای از سلكیرك 1982 ).برای مثال،راست ترین عنصر(هسته) تركیب hig chair نیز یك اسم می باشد.راست ترین عضو تركیب over do یك فعل است(فعل do )،در نتیجه كل این تركیب یك فعل می باشد.

شمار عناصر واژه های تركیبی،به گونه ای كه مثالهای bathroom towel – rack و community center finance committee نشان می دهند،محدود به دو نیست.در واقع،فرایند تركیب سازی در زبان انگلیسی از محدودیتی برخوردار نمی باشد:مثلاً می توان از واژه های مثل sailboat آغاز كرد و بسادگی تركیب sailboat rigging را درست كرد و از آن نیز تركیبهای sailboat rigging design ، sailboat rigging design training ، institude ، rigging design training sailboat ، و غیره را به وجود آورد.

یكی دیگر از مسایل تكواژشناسی،كه رابطة نزدیك با این مسایل دارد،مورد واژه هایی است كه حاوی پیشوند یا پسوند مشخصی هستند كه به پایه هایی افزوده شده اند كه جزو واژه های موجود زبان نمی باشند.برای مثال،در میان واژه های حاوی-able می توان واژه های malleable و feasible را ذكر كرد.در این دو واژه،پسوند -able (كه در دومی به خاطر منشاء تاریخی متفاوت پسوند،به صورت ible نگاشته می شود) همان مفهوم دارای قابلیت را القاء می كند،و پسوند-ity را می توان برآنها افزود:feasibility mallebility البته دلیلی نداریم بگوییم كه able/ible در این واژه های اشتقاقی پسوند -able واقعی نیست.اما اگر این پسوند باشد در آن صورت malleable را به صورت mall+able و feasible را به صورت fease+ible تجزیه كنیم؛اما در زبان انگلیسی واژه ای(تكواژی) به مانند malle یا fease یا حتی malley یا fease وجود ندارد.بنابراین در این قبیل موارد واژه ای اشتقاقی داریم كه پایة آن فقط در آن نوع اشتقاقهیا پدیدار می شود(بحث مربوط به پایه مقید cran را به خاطر بیاورید كه فقط در cranberry و چند واژة دیگر مشاهده می گردد.)

تا كنون پیرامون مسایل مربوط به جدا كردن پایة واژة اشتقاقی بحث كرده ایم1-گاه پایه (عنصری كه وند بدان افزوده می شود ) به مجموعه بسته ای از عناصر زبانی تعلق دارد كه برای قاعده واژه سازی دیگر قاعده ای زایا به شمار نمی رود؛2-گاه ممكن است پایه به گونه ای نادرست تحلیل شود؛و 3-گاه امكان دارد پایه در زمرة واژه های زبان نباشد.تمامی این گونه مسایل با تحلیل درست ساخت واژة اشتقاقی ارتباط پیدا می كنند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی واژه شناسی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی واژه شناسی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی واژه شناسی;پژوهش بررسی واژه شناسی;مقاله بررسی واژه شناسی;دانلود تحقیق بررسی واژه شناسی;بررسی واژه شناسی;واژه شناسی

مقاله نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط دولت ساسانی تا خلافت عباسی 28 صفحه + doc

مقاله نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط دولت ساسانی تا خلافت عباسی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 28

حجم فایل: 23 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط دولت ساسانی تا خلافت عباسی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش

مهاجرت اعراب به ایران:

مهاجرت اعراب به ایران از راه خشكی و از سمت عراق بوده است. و از روزگاران بس كهن مردم فقیر آن سرزمین كه سامی نژاد هستند پی در پی در جستجوی چراگاه و زمینه های بارور به سوی شمال كوچ می كردند از سه هزار سال پیش از میلاد مسیح آبادیهای شمالی این سرزمین كه كشورهای عراق، سوریه، فلسطین، لبنان كنونی كه هلال خصیت نامیده می شد، یعنی سرزمین هلالی بار آور، مورد توجه عربها بادیه قرار گرفت، و برنشان این كوچهای پیاپی دراز تاریخ ساكنان این سرزمین توانستند با كوچهای پی در پی، دولتهای سامی نژاد قدیم چون اگر، بابل و دولتهای آرامی و كنعاتی فنیقی و بحرانی را در هلال پیدار سازند، اكنون از این رو تیرهای سامی نژاد مزبور ناگریز در جستجوی چرا گاه و آب با حواشی خود از آنجا به سرزمینهای آباد شمالی كوچ نمایند. بنابراین عراق و سوریه و فلسطین كه شبه جزیره عربستان در مسان آنها واقع و دریا یا كوهستان یابند میانه آنها نبود از روزگار دیرین كوچگاه عربها بوده است.

از جمله قبایلی كه در اواخر سلسله اشكانی و اوایل روزگار ساسانیان به ایران آمدند یكی طوایف بنوالعلم بوده كه به داخل ایران مهاجرت كرد، این قبیله در پیش از اسلام در ایالت خوزستانی در هویزه و مناذركبری در شمال غربی اهواز مسكن داشتند و از بومیان آنجا به شمار می رفتند و در هنگام حمله اعراب به ایران به یاری هم فراوان خود برخاستند با مهمانداران ایرانی خویش جنگیدند و چون عربها بر خوزستان دست یافتند. به بصره كه شهری جدید الاحداث بود كوچیدند در زمان ساسانیان در ایان پادشاهی اردشیر اول (41- 266) قابل ازد در كرمان تحت فرمانروایی ایران سكونت اختیار كرده بودند البته در بحرین نیز قبایل بنی تمیم و عبد القیس زیر نفوذ ایران بودند، در حیره نیز تنوفیان بر بخش بزرگی از عربستان حكومت داشتند و عموماً خراجگذار دولت ایران به شمار می رفتند و در واقع رغیب ایران بودند، بنابراین از روزگار دیرین ایران به درجات مختلف با اعراب نزدیكی و مناسبات دوستانه داشته است. ولی با این حال، ایرانیان حتی المقدور از مهاجرت اعراب به ایران جلوگیری می كردند و در این زمان عشایر بسیاری از اعراب صحرانورد دو روی به مهاجرت آورده و به مرزهای ایران نزدیك شده بودند و اگر جلوگیری ساسانیان از ایشان توسط دولت دست نشانده حمیره نبود در اندك زمانی سراسر عراق و خوزستان و پارسی را عشایر عرب فرا می گرفتند، چون این عشایر فقیر در مرزهای ایران خطر بزرگی برای كشور به شمار می رفتند، شخص یاران ساسانی همواره مراتب جلوگیری از ایسان بودند. حتی پادشاهان عرب حیره كه تحت حمایت ایران بودند وظیفه مهم ایشان نگاهداری مرزها و دوراندن آن عشایر عرب از خاك ایران بود، چنانكه همین وظیفه را عنانیان پادشاهان دست نشانده روم در مرزهای سوریه انجام می دادند.

ولی با این حال اعراب از ضعف دولت ها استفاده كرده به ایران هجوم می آوردند و دست به قتل و غارت می زدند چنانچه شاهپور دوم ( ذوالاكتاف) اعراب بنوتغلب و بنوبكر را كه باعث خراجی ایران شده بودند گوشمالی داد و همچنین در زمان خسرو اول (انوشیروان) دسته ای از قبیله لیزایاد از فرات گذشته در عراق و جزیره به تاخت و تاز و چپاول پرداختند و جنگی با ایرانیان كرد، مردمی انبوه را بكشند این جنگ در تاریخ عرب به نام دیر الجماجم معروف است زیرا آن واقعه در نزدیكی دیری رخ داد كه تازیان از كمر كشتگان پشته ای ساختند، خسرو انوشیروان سپاهیان را به دفع ایشان فرستاد و ایشان را هلاك كرد.

حملات عرب پس از اسلام:

قرنها به این سان گذشت و اعراب پیوسته به انبوهی شمار و سختی معیتشان می افزود و ناگزیر بودند موانع ایران ورودی و مصر را از پیش برداشته و برای رسیدن به زندگی بهتر راه مهاجرت را بر روی خود باز كنند. در این هنگام پیغمبر اسلام (ص) لوای دعوت بر افراشت و اعراب را به پذیرش این اسلام دعوت نمود.

فتوحات اعراب در زمان عمر:

خلاقت عمر همراه با پیروزیهایی بود كه سپاه اسلام در سوریه با فتح دمشق بدست آوردند، اكنون باید در عراق نیز اقداماتی اولاً برای تثبیت وضعیت آن به نفع مسلمانان و ثانیاً برای توسعة فتوحات صورت می گرفت. در این زمان، شهر حمیره از دست ایرانیها خارج شده بود و طبعاً ایرانیان منتظر فرصتی بودند تا خطر جدید را دفع كنند. لشكر اعراب در دست مثنی بن حارثه بود اما خلافت مدینه همانند زمان ابوبكر بر آن بود تا از حجاز، آن هم از قبایل شناخته شده آن فرماندهی را به عراق اعزام كند .

فتوحات اعراب در زمان عمر:

خلافت عمر همراه با پیروزیهایی بود كه سپاه اسلام در سوریه با فتح دمشق بدست آوردند، اكنون باید در عراق نیز اقداماتی اولاً برای تثبیت وضعیت آن به نفع مسلمانان و ثانیاً برای توسعة فتوحات صورت می گرفت. در این زمان، شهر حمیره از دست ایرانیها خارج شده بود و طبعاً ایرانیان منتظر فرصتی بودند تا خطر جدید را دفع كنند. لشكر اعراب در دست مثنی بن حارثه بود اما خلافت مدینه همانند زمان ابوبكر بر آن بود تا از حجاز، آن هم از قبایل شناخته شده آن فرماندهی را به عراق اعزام كند . سپس به این منظور ابوعبید بن مسعود را با هزار مرد جنگی بسیج كرد و به عراق فرستاد، مثنی بن حارثه و عمر و بن حزم و سلیطبن قیس نیز همراه او بودند این سپاه برفت و در ثعلبیه فرود آمد. سلیط بن قیس ابو عبید را گفت: مبادا خود را بدین ورطه گرفتار سازی كه من شمار سپاه عجمان را بسیار می بینم بهتر است كه به ناحیه بادیه رویم و از عمر بخواهیم كه برای ما مدد فرستد، چون مدد رسید آنگاه بیش می رویم و جنگ را آغاز می كنیم، ابوعبی گفت: ای سلیط ترسیده ای به خدا سوگند.مثنی گفت: نترسیده، او رأی صواب خود را با تو در میان نهاد. من نیز می گویم زنهار پیش مروی كه خود و یارانت را در وسط سرزمینشان گرفتار خواهی ساخت و آنان پنجه های خود را در پیكر تو فرو خواهند برد. ابوعبید به سخن هیچ یك گوش فرا نداد و فرمان داد پل ببندند و در عین ناخشنودی آن دو سپاه از پل بگذرانید. آن دو نیز از پل بگذشته ابو عبید سپاه خود را منظم كرد و خود در قلب جای گرفت، ایرانیان حمله آوردند و بر مسلمانان تیر باران كردند جمع كثیری آنان را مجروح ساختند آنگاه اعراب چون تن واحدی محله آوردند و سپاه ایران واپس نشست. ایرانیان بار دیگر حمله كردند و در این حمله ابوعبید نخستین كس بود كه كشته شد و از مسلمانان خلق كشته شدند، باقی به سوی پل هجوم آوردند و از آن گذشتند مثنی به حمایت از ایشان به جنگ در ایستاد تا همگان از پل بگذشتند و آخرین كس مثنی بود آنگاه پل را ببریدند، این جنگ به نبرد جسر معروف است .

بلازی می نویسد: چون پارسیان ؟؟‌اجتماع تازیان را شنیدند ، مروان شاه ابروبند (ذوالحاجب) را به مقابلة ایشان فرستادند. انوشیروان این سپهسالار را بهمن لقب داده بود و بدان تبرك می جست، او را از آن باب ابروبند گفتند كه وی ابروان را كه از غایت پیری بر چشمانش فرو می ریخت می بست و نیز گفته اند كه نام وی رستم بوده است، ابوعبید پل را اصلاح كرد زیرا نااستوار بود و بخشی از آن بریده شده بود آنگاه وی و نیز دیگر مسلمانان از مروحه آمدند و بر آن پل گذشتند و به سپاه ابروبند رسیدند، ابروبند چهارهزار مرد سلاح پوشیده و یك بیل داشت جنگی سخت در گرفت، زخم های فراوان بر پیكرها نشست و مسلمانان ناتوان گشتند، و شكست خوردند. جنگ پل روز دوشنبه در آخر ماه رمضان سال سیزدهم هجری رخ داد .

بنابراین علی رغم دلیری كه مسلمانان از خود نشان دادند، به لیل حضور فیلهای قوی هیكل كه در سپاه ایران بود، اسبانشان از صحنه گریختند و در نتیجه خودرویی به هزیمت نهادند. بنا به اختلاف نقلها، پل رومی رودخانه به دست خود اعراب یا دشمنانشان ؟؟ شده راه بازگشت نیز بسته شده بود. این امر سبب تلفات بیشتر شد. با این حال پل موقتی زده شد و اعراب با از دست دادن چهار هزار نفر از نیروهای خود این جنگ را كه به نام «یوم الجسر» یا روز پل خوانده شد به ایرانیان باختند .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط دولت ساسانی تا خلافت عباسی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط دولت ساسانی تا خلافت عباسی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط دولت ساسانی تا خلافت عباسی;پژوهش نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط دولت ساسانی تا خلافت عباسی;مقاله نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط دولت ساسانی تا خلافت عباسی;دانلود تحقیق نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط دولت ساسانی تا خلافت عباسی;نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط دولت ساسانی تا خلافت عباسی;نقد و بررسی

بررسی جریانهای اصلی تاریخنگاری در دوره پهلوی 190 صفحه + docx

بررسی جریانهای اصلی تاریخنگاری در دوره پهلوی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 190

حجم فایل: 1.551 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

بررسی جریانهای اصلی تاریخنگاری در دوره پهلوی در 190 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مندرجات

بخش اول

كلیات

فصل اول: مختصری از تاریخنگاری در ایران تا عصر پهلوی 1

فصل دوم: كلیاتی در تاریخنگاری دوره پهلوی 13

بخش دوم

جریانهای اصلی تاریخنگاری در عصر پهلوی

فصل اول: جریان شرق شناسی

شرق شناسی و دیرینه آن 33

ایران شناسی و ایران شناسان مهم 41

سیاست شرق شناسی- سیاست ایران شناسی 50

روش سیاسی و رهیافت تاریخنگاری لمبتون 61

4-I- نقش سیاسی لمبتون در ایران 64

الف- همزیستی مسالمت آمیز: توده ای نفتی – توده ای روسی 66

ب- لمبتون و قحطی نان 75

ج- میس لمبتون 80

د- میس لمبتون و كودتای 28 مرداد 86

فصل دوم: جریان ناسیونالیستی

كارنامه فرهنگی 103

1- تاریخنگاری محتاط 103

2- ناسیونالیستی محافظه كار 111

بخش سوم

جریان آكادمیك

بررسی و نقد تاریخنگاری اقبال 118

بخش چهارم

جریان ماركسیستی

جریان ماركسیستی 130

فصل اول: زمینه های تاریخی پیدایش ماركسیسم 132

فصل دوم: اندیشه های اساسی ماركس در باب تاریخ 132

الف- حتمیت تاریخی، پیروزی پرولتاریا: الغای مالكیت خصوصی و الغای دولت 139

فصل سوم: تاریخچه ورود اندیشه ماركسیستی به ایران 142

فصل چهارم: تاریخنگاری ماركسیست، لنینیستی در ایران (انجماد و انحراف) 155

الف- علمی بودن تاریخ 158

ب- سیر تاریخ ایران 159

ج- شخصیت در تاریخ 163

د- عدم بی طرفی در نگارش تاریخ 164

هـ- سبكی برانگیزنده- موضوعی واحد 165

بخش پنجم

نتیجه گیری كلی

نتیجه 169

فهرست منابع 184

فصل اول

« مختصری از تاریخنگاری در ایران تا عصر پهلوی »

نتیجه می گوید: « نخستین بار ایرانیان تاریخ را درك كردند و آن را به دورانهای مختلف تقسیم كردند» و هرودوت تاریخ خویش را چنین آغاز می كند: «به روایات ایرانیان بهترین تاریخ شناسان هستند….» .

غرض از نقل دو قول مذكور این بود كه در آغاز، علم تاریخ در بیشتر كشورهای شرق و غرب، علمی ناشناخته بود و فقط در ایران وقایع روزانه در بار و رویدادهای كشور را در روزنامه ها، آیین نامه ها، خداینامه ها، تاج نامه ها، سالنامه ها و شاهنامه ها می نوشتند. اما این بدان مفهوم نیست كه در آن دوره، تاریخنگاری به مفهوم امروزین رواج داشته است، بلكه بر عكس در ایران عصر باستان تاریخنگاری اهمیت زیادی نداشت و حتی یك اثر تاریخی واقعی كه متعلق به این دوره باشد در دست نیست.

اشپولر می گوید: « در میان نوشته های جوامع زردشتی بعد از اسلام و در میان آثار فارسیان هند (پناهندگان زردشتی سال 98/717) هیچ اثر واقعی تاریخی، چه از ریشه قبل از اسلامی و چه بعد از اسلامی دیده نمی شود. »

وی پس از ذكر تاریخچه ای از تاریخنگاری اعراب قبل و بعد از ظهور اسلام، نتیجه می گیرد كه بنابر این در بان عربی نوعی تاریخنگاری وجود داشت كه در زبان فارسی دیده نمی شده است و همین امر دلیلی بوده برای اینكه ایرانیان، آثار تاریخی شان را به زبان عربی بنویسند همچنانكه تاثیر زبان عربی در جهان اسلام و ضرورتی كه ایرانیان برای حفظ تماس خودشان با دنیای عرب احساس می كردندن، می تواند دلایل دیگر این رویكرد در عرصه تاریخنگاری باشد.

درست است كه شعر و تاریخ در اعراب، عمری دیرینه داشته ولی نوشته هرودوت، پدر تاریخ را كه بی شك با تاریخ ایران و ملل مختلف آشنایی كامل داشته است را نیز نباید با بی اعتنایی برگزار كرد.

به هر حال با ورود اعراب به ایران نیز تاریخنگاری ایرانی دستخوش دگرگونی چدی نشد و رشدی كیفی نكرد. با ظهور سلسله های ایرانی نژاد كه گسترش زبان فارسی و تكامل فرهنگی را در پی داشت، تاریخنگاری ایرانی نیز ایجاد شد و تاریخ طبری در عصر سامانیان كه یك «سلسله ایرانی نژاد» بود به فارسی ترجمه شد. بلافاصله بعد از ترجمه تاریخ طبری به فارسی (در حدود سال 352/963) سلسله های ترك نژاد در اكثر ولایات ایران به حكومت رسیدند. آنها كه سرسپردگان مذهب تسنن به شمار می رفتند و ارثان فرهنگی سلسله های ایرانی نژاد شدند. بزرگترین سلطان سلسله غزنوی یعنی سلطان محمود، حامی فردوسی و از جمله طرفتداران واقعی تسنن اسلامی در دره سند محسوب می شد. مقارن روی كار آمدن سلجوقیان در قرن پنجم، سه نوع تاریخنگاری در ایران قابل شناسایی است. تاریخنگاری اسلام شمولی، تاریخنگاری محلی و تاریخنگاری سلسله ای.

سلجوقیان علاقمند بودند كه فرهنگ ایرانی را اقتباس نمایند و سعی می كردند كه نژاد تورانی خود را فراموش كرده و در عمق ایرانیت فرو روند. تركان پیروز زبان فارسی را به صورت دومین زبان فرهنگی جهان اسلام مسجل كردند ولی در عرصه تاریخنگاری جز تعداد زیادی از ترجمه های متون تاریخی كه در واقع روایاتی از شرایط زندگی ایرانیان بودند، چیز چندانی تولید نكردند، دامنه تاریخنگاری این عصر محدود و تنگ و محصولات تاریخنگاری فارسی در زمان حكومت سلاجقه و خوارزمشاهیان، بی نهایت كمتر است.

تحولات تاریخنگاری فارسی اما در حوالی ایلغار مغول در سال 616/1220 و بعدها در سال 654/1256 رخ نمود. این لشكر كشی برای مردم شرق یعنی ماورءالنهر خراسان مصیبت بار بود، اكثر دهقانهای ایرانی از بین رفتند و طبقه دهقان هم نفوذ خود را از دست داد.

مغولان با تاكید بر مذهب و فرهنگ خود، چندین دهه سنتهای ملی و فرهنگی شان را حفظ كردند و این در حالی بود كه ایرانیان نیز برای احیاء زبان و فرهنگ ایرانی بیكار ننشستند. در عرصه تاریخنگاری این دوره، دو مورخ برجسته یعنی عطاملك جوینی و رشید الدین فضل الله همدانی ظهور كردند كه اولی به سبك پیچیده و مصنوع و دومی به سبك ساده و صریح می نوشت، هر دو مورخ مذكور به روش تاریخنگاری اعراب آشنا بودند و در آثار آنان می توان درك عمیق، فهم تاریخی و توجه به مسایل اجتماعی و اقتصادی را مشاهده كرد.

در یك جمع بندی كلی می توان گفت كه علی رغم ضعف هایی كه تاریخنگاری ایرانی از سده سوم تا هشتم، دچار آن بود، فن تاریخنویسی به طور كلی پیشرفت كرد و در بعضی زمینه ها آثار نوی را عرضه نمود و حتی جهش های بسیار مترقی داشت. از لحاظ وقعه یابی و واقع بینی، برخی از مورخین روش نقد علمی درست را به كار بردند، برخی به تحلیل و تعلیل حوادث پرداخته، نتیجه گیری تاریخی نمودند و مورخان دیگری به موضوعات اجتماعی و اقتصادی توجه داشته اند، اما به جریانهای اصلی تاریخ پی نبرده اند. در هر حال در آن دوره تاریخ نویسان ایرانی از همقطاران فرنگی خود كه غرق در جهالت نصرانیت بودند، فرسنگ ها جلو بودند.

به لحاظ روش شناسی نیز تا این زمان دو رویكرد قابل شناسایی است، نخست رویكرد جزء گرایانه یا تجزیه ای كه ویژگی اصلی آن تجزیه زمانی و مكانی پیكر تاریخ بشر به اتم های حوادث، اندیشه ها، اختراعات و غیره است. در این مشرب، گذشته ، با پلوی هم قرار دادن این واحدهای تاریخی و از تجمع آنها تشكیل می گردد. تواریخی مثل تاریخ طبری از این دست است. در این تاریخ یكایك وقایع به یكدیگر پیوند داده شده اند. اما در آنها، نویسنده به ترسیم نقش كلی و چشم انداز عمومی تاریخ خویش نپرداخته است. دوم، نگرش كل گرایانه كه در آن اقوام و ملتها، پیكر های زنده ای هستند كه مثل هر ارگانیسم زنده دیگری دارای مراحل پیایی، رشد، پیری و زوال می باشند. در این زمینه تاریخ كسانی چون ابن مسكویه، فیلسوف و مورخ ایرانی سده چهارم هجری را می توان از تاریخ نگاران كل گرای به شمار آورد. وی مانند اخوان الصفا، از اندیشمندان دانشنامه نویس سده چهارم هجری، گونه ای قانونمدی برای جوامع و دولتها قایل شده است. ابن مسكویه در چشم انداز تاریخی جوامع به جستجوی علل رفتار جوامع (ظهور– ترقی– انحطاط و فتور) می رود.

فصل دوم

كلیاتی در تاریخنگاری دوره پهلوی

این مطلب واقعیت دارد كه فعالیتهای فرهنگی و تحقیقات علمی یك جامعه، بستگی كاملی به شرایط اقتصادی و اوضاع سیاسی و نظام اجتماعی آن دارد. این حقیقت در جامعه علمی ما تا حدی روشن است كه نگارنده بی آنكه بخواهد وارد كشمكش های سیاسی مغرضانه و لفاظی های سطحی زیر بنا و روبنا شود. به عنوان یك اصل بدیهی و مسلم اقتصاد سیاسی كه الزاماً در تیول ماركسیسم هم نیست طرح می كند و در می گذرد و دقیقاً به همین سبب اعتقاد دارد كه بررسی علمی تاریخنگاری ایران دوره پهلوی میسر نمی شود مگر اینكه قبل از آن نظام اجتماعی و سیاسی ایران دوره با تكیه بر تحولات ایران قرن نوزدهم مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

نظام اجتماعی ایران در آغاز قرن نزودهم، آمیزه ای بود از مناسبات ارباب – رعیتی و خانی – عشیرتی یا مخلوطی از زمین سالاری (فئودالیسم) و پدر سالاری (پاتریاركالیسم) كه البته شاخص هویت آن زمین سالاری بود. در این دوره عوامل اصل ركود مدنی و بی ثباتی اجتماعی عبارت بود از 1- عشایر كوچنده ایران كه با یورش های یك بند و مناقشات خونین، سیستم ظریف و شكننده آبیاری كاریزی را كه رگ و جان تولید كشاورزی ایران بود دائم می شكستند و آبادیهای روستائیان را در خرابی فرو می بردند، بماند اینكه عشایر خود تحت ستم فشارهای مختلف اجتماعی بودند. 2- عامل دیگر ركود مدنی ایران، واحدهای دهقانی خرده مالكی بود، این واحدها طی سده های دیرنده تاریخ ایران با اسلوب كار یكنواخت بر روی قطعه زمینهای ملكی خود، اقتصاد خود مصرفی و صنایع خودبسنده خانگی خود را اداره می كردند و تسلیم دربست سلطه كد خدا و والیان و شاه بوده و مجبور بودند انواع مالیاتهای مقرره را بپردازند. اینان در نهایت به یك یاخته استخوانی بی تحرك در پیكر جامعه بدل شده بودند و بر خلاف عشایر خواستار امنیت و تكرمز بودند و از شاه و والیان او چشم حمایت و تامین امنیت داشتند. برای درك دیالكتیك خاص تحول جامعه ایرانی پی بردن به این دو رشته عوامل تمركز و عدم تمركز حائز اهمیت است.

در واقع عدم ثبات اجتماعی، گوناگونی منابع ستم و زورگویی، مانع روند تدریجی انباشت سرمایه های كوچك به سرمایه های كلان تر كه قادر به كارفرمایی معتبر تر باشند می گردید و مانع بسط مناسبات سرمایه داری و نیز مانع روند تدریجی تشكل اجتماعی و پا برجایی سنتها و رشد موسسات و نهادها، از جمله موسسات و نهادهای علمی بود.

در دوران انتقال جامعه سنتی به سرمایه داری در كشور ما، جنبش های اجتماعی متعددی ظهور می كند. نخستین جنبش اجتماعی با رنگ الحاد مذهبی (با بی گری) به صحنه می آید. سپس مانند جنبش تنباكو به صورت آمیزه ای از جنبش رسمی مذهبی همراه با مطالبات خالص سیاسی بروز می كند تا آنكه سر انجام در نهضت مشروطیت، جنبه غیر مذهبی و دنیایی آن برجنبه های مذهبی آن می چربد.

بورژوازی در ایران مانند باختر زمین حداقل در دوره معینی از تكامل خود به تفكیك سیاست از مذهب علاقمند است ولی دوباره با شیوه خود به تفسید دل بخواهی از مذهب باز می گدد و از آن برای مقاومت در برابر نیروهای انقلابی عصر كمك می گیرد. بدین ترتیب می توان گفت كه در واقع تاریخ ایران در قرن نوزده و بیست، چیزی نیست جز روند به هم پیوسته ای كه در آن مضمون واحدی وجود دارد و آن مضمون عبارتست از زوال تدریجی جامعه سنتی زمین سالاری، پدر سالاری یا فئودال یا تریاركال و استقرار كند و دردناك جامعه سرمایه داری.

تردیدی نیست كه بررسی این دوره از تاریخ ایران بدون تكیه بر اقتصاد سیاسی كه جنبه های اجتماعی تولید را مطالعه می كند میسر نیست. كما این كه برخی از بررسی های این دوره كه بدون تامل در ساختار اجتماعی – اقتصادی صورت گرفته است، گاه چنان سطحی است كه آدمی به شگفت می افتد. تحلیل واقعه تاریخی ظهور رضا شاه نمونه ای از این سطحی نگری است. در مورد ظهور رضا شاه دو روایت بیش از همه فراگیر شده است. نخست روایت رسمی و دولتی چاپلوسان كه معتقد بودند رضاشاه و بعدها پسرش از گردوغبار یك دوران پر هرج و مرج از جانب نیرویی غیبی به مثابه پیشوایان و نوابغ، و به قصد تجدید عظمت كشور به پاخاسته اند و راز توفیق آنان را باید در دها و لیاقت فطری آنان و اقبال مردم ایران یافت كه گویا همیشه در دوران خفت و مذلت، شاهنشاهی جلیل القدر، برای نجات آنان از زهدان حوادث زاییده می شود. نمونه این طرز تفكر در حقیقت غیر تاریخی را می توان در آثار زیادی كه در همین دوره درباره شخص رضاخان (كه از همان آغاز شتابكارانه مایل بود خود را شاهنشاه بخواند)، منتشر شد، ملاحظه كرد. فی المثل امیر لشكر عبدالله طهماسبی «تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه یا علل و نتیجه عمومی آبان ماه 1304» را نوشت. نوبخت كه بعدها از سركردگان حزب بود شد، كتاب «شاهنشاهی پهلوی» را انتشار داد این كتاب در همان صفحات آغازین، با اتكاء به علم سیماشناسی، علت اعتلای رضاشاه را در مشخصات چهره و رفتار او جستجو می كند. جعفر شاهید كتاب «دودمان پهلوی» ذبیح الله قدیمی «تاریخ 25 ساله ارتش شاهنشاهی»، فتح الله بینا «اندیشه های رضاشاه كبیر» و «سرگذشت رضا شاه كبیر» را انتشار دادند. محتوای این نوع به اصطلاح تاریخ نویسی ها روشن است. اینان فرصت طلبان بی مایه ای بودند كه سودایی جز دریافت پاداش از دربار نداشتند و بدون داشتن صلاحیت تاریخ نویسی حتی به معنای متداول آن دست به نگارش تاریخ زدند. علی دشتی نیز در این معركه فرصت را از كف نداد و با نوشتن كتاب پنجاه و پنج، به توجیه چیزهایی پرداخت كه از حسبهای ذهنی معینی سرچشمه می گرفت.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی جریانهای اصلی تاریخنگاری در دوره پهلوی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی جریانهای اصلی تاریخنگاری در دوره پهلوی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
بررسی جریانهای اصلی تاریخنگاری در دوره پهلوی ;جریانهای اصلی تاریخنگاری در دوره پهلوی

مقاله بررسی تاریخ ایران از صفویان تا قاجار 43 صفحه + doc

مقاله بررسی تاریخ ایران از صفویان تا قاجار در 43 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 43

حجم فایل: 31 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی تاریخ ایران از صفویان تا قاجار در 43 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

بعد از نادر شاه روابط خارجی ایران از توسعه‌ای كه در زمان او پیدا كرده بود كاسته شد و محدود به مسائل مربوط به سرحدات عثمانی و نمایندگیهای تجارتی دول اروپایی در خلیج فارس گردید.

در مدت 22 سال حكمرانی كریم خان زند (1757-1779) مردم از یك دورة ‌صلح و آرامش برخوردار شدند و توانستند خرابیهایی كه در اثر جنگهای داخلی به وجود آمده بود تا حدودی ترمیم كنند. و در این دوران دوباره پای اروپائیها به ایران باز شد زیرا قبل از آن بر اثر حمله افغانها و اغتشاشات داخلی نمایندگی‌های تجاری اروپایی در ایران تعطیل شده بود.

به طور كلی در مناسبات سیاسی خارجی كریم خان زند به دو دسته از كشورها بر می‌خوریم:

1- كشورهای همسایه مانند عثمانی و روسیه و تا حدودی هندوستان

2- كشورهای اروپایی

دستة اول كشورهایی هستند كه ارتباط آنها با دولت مركزی ایران به دلیل سوابقشان از زمان صفویه بیشتر جنبة سیاسی داشت تا تجاری و بازرگانی و در دسته دوم كشورهای هلند، انگلیس و فرانسه قرار دارند كه انگیزة اصلی ارتباط آنها با ایران كسب سود و منفعت از طریق ایجاد دفاتر بازرگانی در بنادر خلیج فارس بود، چه آنها ایران را كشوری سودآور می‌دانستند.[1]

این كشورها با توجه به این كه می‌خواستند در روابط خود با ایران با امپراطوری وسیع و گسترده عثمانی رقابت نمایند و به نوعی موازنة قوا دست یابند تا برای گسترش روابط خود با ایران عملاً باعث تضعیف و یا محدودیت قدرت رو به گسترش عثمانی را موجب شوند.

سیاست خارجی كریم خان زند در ارتباط با دسته اول گاهی به مصالحه و گاهی به جنگ و درگیری – بجز هندوستان – انجامید. در رابطه با كشورهای اروپایی وكیل ابتدا سعی كرد با توجه به ضعف مفرط نیروی دریایی خود كمك و پشتیبانی آنها را در سركوبی میر مهنا كه سواحل و بنادر جنوبی ایران و راههای آبی خلیج فارس را ناامن كرده بود به دست بیاورد تا جایی كه حتی در رابطه با مزاحمتهای اعراب بین كعب به رهبری شیخ سلیمان تعهد كرد خسارت وارده به كشتیهای انگلیسی كمپانی هند شرقی را جبران كند ولی وقتی دورویی و ضعف پشتیبانی آنها را از طرحهای خود مشاهده كرد، دست به اقدامات دیگری زد كه به آن پرداخته می‌شود.

در عهد كریم خان هر چند روابط تجاری ایرانی بیشتر با انگلستان بود اما چون با هوشمندی خاصی می‌دید چگونه انگلستان بر تار و پود اقتصادی هندوستان مسلط شده است سعی كرد هرگز خود را اسیر سیاستهای اقتصادی و بازرگانی انگلیس نسازد.

روابط ایران و عثمانی

در عصر زند مناسبات ایران و عثمانی بیشتر جنبة‌ سیاسی داشت اگر چه ارتباط بازرگانی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. مرزهای طولانی مشترك بین دو كشور، اختلافات سیاسی بر سر اشغال برخی مناطق مرزی – كه اغلب متقابلاً صورت می‌گرفت- و گاه جانبداری از برخی اعراب مرزنشین از جانب یكی از دو كشور، وجود اماكن مقدسه شیعیان در خاك عثمانی و علاقة شیعیان ایران به زیارت ایران اماكن و بالاخره راه تجاری ایران به بازار تجارت جهانی از طریق عثمانی به طور كلی موضوع اصلی ارتباط دولت ایران و دولت عثمانی را تشكیل می‌داد. زمانی به دلیل برخی از این موارد و گاه به علت تشدید یكی از آنها روابط ایران و عثمانی شكل دیگر به خود می‌‌گرفت.

البته راه زمینی و تاریخی تجارت ایران به مركز مهم بازار وقت یعنی حلب از خاك عثمانی می‌گذشت و این راه نسبت به سایر راه‌ها كوتاه‌تر بود. با این همه تجار ایرانی هفته ها و ماه‌ها در كشور عثمانی به سر می‌بردند تا بتوانند كالاهای خود را در مراكز تجاری وقت در نواحی غرب عثمانی عرضه كنند، البته غیر از مخارج راه و هزینه حمل و نقل، گاه می‌بایستی عوارض سنگینی نیز بپردازند همچنین زوار ایرانی نیز گاه از پرداخت عوارض معاف نبودند. افزون بر‌آن ایرانیان مسافر مورد آزار عثمانیان قرار می‌گرفتند كه گاه تلفاتی نیز به همراه داشت همچنین عوامل دیگری نیز بر مناسبات ایران و عثمانی تأثیر می‌گذارد.[2]

در زمان كریم خان اعراب بنی كعب كه در ساحل راست اروند رود ساكن بودند و از تعدیات والی بغداد به ستوه آمده بودند به سرداری شیخ سلیمان از اروند رود گذشته و در ناحیه فلاحیه خوزستان ساكن شدند. هنگامیكه كریم خان مشغول انتظام امور غرب ایران بود شیخ سلیمان چند زورق فراهم آورد و مدخل اروند رود را در خلیج فارس بر روی مسافران و كشتیهای تجاری بست و به ویژه برای ابزار مخالفت با والی بغداد و حاكم بصره كشتیهای عثمانی را در دهنه رود توقیف كرد.[3]

زمانیكه كریم خان در سیلاخور بود سفیری به نام محمد آقا سلام آغاسی از طرف عمرپاشا، والی بغداد به خدمت او رسید و پیغام آورد كه اگر كریم خان بخواهد قبیلة بنی كعب را كه برای والی بغداد مزاحمت هایی ایجاد كرد كه است سركوب كند دولت عثمانی با در اختیار گذاشتن كشتی و آذوقه او را یاری خواهد كرد. وكیل با این پیشنهاد موافقت كرد، اگر چه كریم خان در رفع مزاحمتهای اعراب بی كعب كوشید، اما آنچنان كه از جانب عمرپاشا قول داده شده بود، كمكی از عثمانی دریافت نكرد و همین امر زمینه‌ای برای عدم اطمینان بعدی به دولت عثمانی را به وجود آورد و تأثیر در تیرگی روابط ایران و عثمانی گذاشت.[4]

جریان آن به این شرح بود كه كریم خان پس از قبول درخواست دولت عثمانی از خرم آباد و دزفول گذشت و در اوایل رمضان سال 1178 وارد شوشتر شد و بعد از انتظام امور داخلی لرستان و خوزستان به سركوبی اعراب بنی كعب پرداخت، شیخ سلیمان چون تاب مقاومت نداشت از دسترس سپاه ایران دور شد و به دریا پناه بود. سپس تلاش كرد كه با ایرانیان از در آشتی درآید، به همین منظور پیكی به نزد كریم خان فرستاد و اعلام داشت، چنانچه با قبیله‌اش در خاك ایران به راحتی زندگی كند حاضر است مطیع خاندان زند باشد و حتی پسر خود را به عنوان گروگان به دربار كریم خان بفرستد. خان زند چون تركها به تعهدات خود مبنی بر در اختیار گذاشتن كشتی و آذوقه عمل نكردند از تقاضای شیخ سلیمان استقبال كرد و زكی خان و سپاه او را كه مأمور جنگ با بنی كعب بود فراخواند. اما ماجرای بنی كعب خاتمه نیافت.

فتنه‌های میر مهنا و درگیری‌های كریم خان با او دوباره داستان بنی كعب را پیش آورد، پس از بازگشت كریم خان از نواحی غرب به شیراز شیخ سلیمان دوباره با انگلیسی‌ها درگیر شد و در تابستان 1179 دو فروند از كشتی‌ها را برای سركوبی میرمهنا با او همكاری می‌كنند وی نیز آنان را در جنگ با شیخ سلیمان یاد می‌خواهند داد و بیست هزار تن از سپاهیان خود را از راه خشكی به كمك خواهد فرستاد.[5]

ظاهراً علاقة كریم خان به سركوبی میر مهنا كه مشكلات فراوانی تولید كرده بود موجب شده بود تا وكیل الرعایا علیرغم عفو و بخشیدن اعراب بنی كعب، اندیشة محدود كرد ن قدرت آنان را در سر بپروراند، از همین رو وقتی آوازة قدرت نمایی میرمهنا در سواحل خلیج فارس پیچیده محمد صادق خان اعتضاد الدوله ، برادر كریم خان كه در غیاب او امور فارس را بر عهده داشت ، سپاهی مجهز به سركوبی میرمهنا فرستاد، اما این سپاه با مقاومت و تهاجم زعابی‌ها در هم شكست و به جانب شیراز عقب نشست، كریم خان سپاه دیگری را به فرماندهی امیر گونه خان افشار علیه میرمهنا تجهیز و اعزام كرد. میرمهنا كه در خود یارای مقابله با سپاه جدید كریم خان را نمی‌دید ابتدا به جزیرة خارگو (نزدیك خارك) عقب نشت و سپس به علت بی آبی و نامناسب بودن آب و هوا متوجه جزیرة خارك شد و آنجا را با قهر و غلبه از چنگ هلندی‌ها خارج كرد. از این پس تاخت و تازهای میرمهنا در خلیج فارس به شهرت افزایش یافت و متمردین را به علت دستبرد و شلتاق او نه عبور از سمت دریا امكان داشت و نه احدی از تجار و مسافرین از اندیشه راهزنی او قدم به ساحل بحر عمان توانست گماشت. [6]

روابط خارجی ایران با فرانسه:

از دیگر كشورهایی كه در زمان كریم خان را ایران روابط سیاسی داشته، فرانسه بود، كه در دوران حكومت وكیل الرعایا عرصة كشمكش های انقلابی وزدو خورد اندیشه های سیاسی بود اگر چه تحركات انقلابیون فرانسه در طول حكومت كریم خان به مرحلة حادی نرسیده بود، ولی شتاب خود را هم می‌رفت كه آغاز كند.[7]

روابط ایران و فرانسه در زمان كریم خان در سه مرحلة مشخص مطالعه می‌شود: این روابط كه از تاریخ آخرین سفارت اعزامی‌از ایران به دربار لوئی چهاردهم در ورسای قطع شده بود، از سال 1751 میلادی( 1166 هجری) از نو آغاز شد. در این سال پادشاه فرانسه لوئی پانزدهم هیئتی به ریاست شخصی به نام سیمون به ایران اعزام داشت، پس از این هیأت روابط ایران و فرانسه به ترتیب توسط كنسولهای فرانسه در بصره سیور پیرو و سیور روسو برقرار شد.[8]

الف) سفارت سیورسیمون:

نخستین اقدام و نشانه ارتباط سیاسی و تجاری دولت فرانسه با دولت زند، با اعزام سفیری در سال 1164 از طرف لویی پانزدهم پادشاه فرانسه انجام شد. در این سال لوئی هیئتی به سرپرستی سیورسیمون به ایران و عثمانی فرستاد، هدف او از اعزام این سفیر ایجاد ارتباط و جلب اتحاد با دولت ایران و عثمانی به منظور نظارت بر تحركات نظامی‌روسیه، كه تهدیدی جدی برای اروپا محسوب می‌شد و نیز رقابت با آن دولت در سطح منطقه بود. در سال 1165 سیورسیمون ابتدا به عثمانی و سپس به ایران آمد و در راه اصفهان، از طریق همدان به ظاهر عابد و مسلمان شد و خود را محمد رضا نامید و تاریخ هجری را در پای مكاتبات خود كه به فرانسه ارسال می‌كرد می‌نگاشت. هدف عمدة او از مأموریت سیمون جلب اتحاد كشورهای منطقه علیه روسیه بود.

در یكی از گزارشهائی كه در 20 سپتامبر 1751 به فرانسه فرستاده است سیورسیمون صراحتاً مینویسید كه قصد دارد معاهدات تجاری مختاف بین دولت اروپائی و ایران و تركیه منعقد كند.

سرنوشت شخص سیوریسون نیز مجهول است. آخرین نامة او در دست نیست و حتی از این تاریخ به بعد دیگر خبری از او در دست نیست، گمان می‌رود كه وی در اغتشاشات و جنگلهای داخلی ایران كشته و یا در راههای ناامن گرفتار راهزنان شده به قتل رسیده است، آنچه مسلم است اعزام این هیئت بی نتیجه ماند و روابط فرانسه و ایران مدتی پس از آن توسط كنسول فرانسه در بصره برقرار گردید.[9]

ب) سفارت سیورپیرو (كنسول فرانسه در بصره)

در تابستان 1173 / 1759 به دنبال جنگهای هفت سالة فرانسه و انگلیس -كه از چند سال قبل شروع شده بود – ناوگان جنگی فرانسه ، دفتر نمایندگی تجاری انگلیس در بندرعباس را ویران كرد. در سال 1177 / 1763 كه فرانسه شكست خورد و به موجب پیمان صلح پاریس كانادا و برخی متصرفات هندوستان را از دست داد، فعالیت آنها در ایران كمتر شد[10].

به طور كلی ضعف ارتباط تجاری فرانسه را با ایران می توان در این نكته نمایان دید كه فرانسه به رغم اینكه در اغلب بنادر هند و بنادر خلیج فارس ناوگانهای بازرگانی متعددی تأسیس كرده بود، در ایران هیچ پایگاهی نداشت، ارتباط مختصر تجاری ایران و فرانسه، با توجه به موقعیت مهم بندر بصره و استقرار فعالیت كنسول فرانسه – سیورپیرو – در آن، از طریق این بنادر انجام گرفت[11].

سیور پیرو كنسول فرانسه در بصره نیازمندی كریم خان را به پارچه های ابریشمی برای تهیه لباس لشكریان زند زمینة مناسبی برای برقراری و گسترش ارتباط تجاری با ایران می دید، به خصوص آنكه كریم خان پس از بدقولیهایی كه از انگلیس در جریان سركوبی میرمهنا ‌دیده بود، حاضر شد خارك را به فرانسه واگذار كند و حتی در این مورد پس از اینكه حسن سلطان را به جای میرمهنا به امارت بندر ریگ منصوب كرده به او فرمان داد طی سفری به جزیرة خارك قلعة آن را مرمت كند و در اختیار نمایندة دولت فرانسه قرار دهد[12].

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی تاریخ ایران از صفویان تا قاجار ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی تاریخ ایران از صفویان تا قاجار – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی تاریخ ایران از صفویان تا قاجار;پژوهش بررسی تاریخ ایران از صفویان تا قاجار;مقاله بررسی تاریخ ایران از صفویان تا قاجار;دانلود تحقیق بررسی تاریخ ایران از صفویان تا قاجار;بررسی تاریخ ایران از صفویان تا قاجار;تاریخ ایران ;صفویان تا قاجار

تحقیق پاورپوینت امام حسین (ع) و دوران امامت ایشان 11 صفحه + pptx

تحقیق پاورپوینت امام حسین (ع) و دوران امامت ایشان

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 11

حجم فایل: 247 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

امام حسین(ع) درسوم شعبان سال 4 هجری درمدینه به دنیا آمد. آن حضرت اولین تجربه سیاسی- مذهبی خود را در 5 سالگیبا حضوردرمباهله با مسیحیان نجران بدست آورد…..

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق پاورپوینت امام حسین (ع) و دوران امامت ایشان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق پاورپوینت امام حسین (ع) و دوران امامت ایشان – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق پاورپوینت امام حسین (ع) و دوران امامت ایشان

اهمیت مطالعه كردن در تعلیم و تربیت 116 صفحه + doc

مقاله اهمیت مطالعه كردن در تعلیم و تربیت در 116 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 116

حجم فایل: 100 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله اهمیت مطالعه كردن در تعلیم و تربیت در 116 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

-2 مقدمه

گسترش علم و دانش و پیدایش رشته‌های علمی جدید در هر مقعطی از زمان مه پشت سر گذاشته می‌شود موجب توسعة اندیشه انسان و نشر دست‌آوردها و اندیشه‌های او در پهنة جهان است و كتاب در این میان كماكان نقش ویژه‌ای دارد. كتاب چه در زمینه شعر و قصه و چه مضامین آموزشی – علمی می‌تواند نقش مؤثری در رشد و تربیت صحیح كودكان بازی كند. محمود حكیمی نویسندة كتاب نوجوانان دربارة كتاب این چنین می‌نویسد كتاب خوب می‌تواند در كودك و نوجوان شوق و پرس‌جو و كنجكاوی فراهم كند و او را به جهان انسان بودن یعنی دنیای دانستن و آزاد زیستن رهبری كند، انسان آگاه و آزاد، ستم‌پذیر و بندة آدمیان نیست هر چه می‌شوند و می‌خواند كوركورانه نمی‌پذیرد، مغزش را به كار می‌گیرد، پیش از آنكه سخنی را بپذیرد اندیشه می‌كند، كتاب ابزار انتقال فرهنگ و تمدن و دانش بشری است همچنین عامل محرك انسانها می‌باشد. كتاب سازنده و توسعه دهندة فرهنگ نخبگان است ادیانی كه تا امروز دوام آورده‌اند صاحب كتاب بوده‌اند و جامعه‌ای كه به كتاب اهمیت و اعتبار می‌دهد و در نشر و توسعه و توزیع آن سرمایه‌گذاری می‌كند جامعه‌ای كه به پژوهش و تحقیق بها می دهد، آن جامعه فرهنگی پویا سازنده دارد كتاب یكی از پایه‌های چهارگانة آموزش پرورش است سه پایة دیگر آموزگار، برنامه و روش می‌باشد، بدون داشتن كتاب، آموزش و پرورش ناقص است و كتاب با معلم همكاری بسیار صمیمانه‌ای می‌نماید او را در آموزش مطالب یاری می‌دهد، لازمة لذت بردن از هر كاری مهارت داشتن در آن كار است مطالعة كتاب نیز بدین نحو می باشد اگر شخصی به امر مطالعه عادت و مهارت كافی نداشته باشد به هر بهانه‌ای از انجام آن خودداری خواهد كرد. علاقه و استعداد تنها عوامل مؤثر در این امر نیستند بلكه فرصتهای زمانی هم اهمیت بسیار دارد، زیرا عادت در طول یك دوره شكل می‌گیرند و ممكن است كه روزها، ماهها و یا سالها طول بكشد.

فصل اول

مقدمه تحقیق

1-1 مقدمه

2-1 بیان مسئله

3-1 اهداف تحقیق

4-1 اهمیت موضوع تحقیق

5-1 فرضیه‌های تحقیق

6-1 تعریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها

فصل دوم

الف) ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه

2-2 تاریخچة شروع كتاب‌نویسی برای كودكان در ایران

3-2 اشاره به مسئله كتاب و كتابخانه در دیگر كشورهای جهان

4-2 ادبیات كودكان و اهداف آن

5-2 اهمیت مطالعه

6-2 ویژگی و معیارهای اساسی كتاب كودك

7-2 راههای ایجاد عادت به مطالعه در كودكان

8-2 رغبت‌های مطالعه در كودكان و نوجوانان چیست

9-2 كتابخانه‌ای برای كودكان فراهم كنیم

10-2 همكاری خانه و مدرسه

11-2 نقش مطالعه در توسعه فرهنگی

ب) پیشینة تحقیق

فصل سوم

روش تحقیق

1-3 مقدمه

2-3 جامعه آماری

3-3 نمونه و روش نمونه‌گیری

4-3 ابزار اندازه‌گیری

5-3 روش جمع‌آوری اطلاعات

6-3 روش آماری تحقیق

فصل چهارم

تحلیل یافته‌های تحقیق

1-4 مقدمه

2-4 طبقه‌بندی داده‌ها

3-4 اجرای آزمون آماری خی دو ()

4-4 بررسی وضعیت هر یك از فرضیه‌های تحقیق

فصل پنجم

نتایج تحقیق

1-5 بحث و نتیجه‌گیری

2-5 محدودیتهای تحقیق

3-5 پیشنهادهای تحقیق

فصل ششم

خلاصة تحقیق

منابع و مآخذ

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” اهمیت مطالعه كردن در تعلیم و تربیت ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – اهمیت مطالعه كردن در تعلیم و تربیت – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
اهمیت مطالعه كردن در تعلیم و تربیت;دانلود مقاله اهمیت مطالعه كردن در تعلیم و تربیت;دانلود تحقیق اهمیت مطالعه كردن در تعلیم و تربیت;دانلود پژوهش اهمیت مطالعه كردن در تعلیم و تربیت;اهمیت مطالعه كردن;تحقیق درباره اهمیت مطالعه كردن;مقاله اهمیت مطالعه كردن;دانلود مقاله;دانلود پژوهش;دانلود تحقیق

تأثیر تكنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی 91 صفحه + doc

تحقیق تأثیر تكنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی در 91 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 91

حجم فایل: 54 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

تحقیق تأثیر تكنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی در 91 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

پیشگفتار:

تجارب قبلی ، بینایی ، ادراك، و طرز فكرها، شكل گیری رفتارهای ما را تشكیل می دهند در دنیایی كه هر روز پیچیده تر می شود شاگردان مدرسه نیازمندند كه بیشتر و بهتر دربارة محیط خود بیاموزند و چون امكان آموختن از طریق تجربه در همه موارد وجود ندارد. لذا نحوة تدریس این پدیده ها بسیار پیچیده می گردد . هدف این است كه شاگرد بتواند تا حد امكان پدیده های علمی را توسط تجارب به دست آورد.

در زمینة تجربة پیامبر اكرم ( ص) می فرماید :« التجربه فوق العلم» تجربه بالاتر از دانش است.

به همین دلیل بایستی امكانات زیادتر در اختیار شاگرد قرار گیرد تا تجارب زیادتری كسب كند.

تجارب مختلف وگوناگون نشان داده است كه استفاده از رسانه ها در جریان ومیزان یادگیری شاگردان مؤثر است و از طرف دیگر ازطول زمان لازم برای آموزش می كاهد.

شناخت رسانه ها و چگونگی كاربرد هر یك از آنها و هم چنین آشنایی با روشهای تدریس بهترین عوامل موفقیت در حسن استفاده و بهره گیری درست از انواع رسانه‌‌هاست به امید آنكه روزی فرارسد كه همه مربیان و معلمان با بهره‌گیری تكنیك ها و وسایل جدید آموزشی گام مؤثر در جهت آموزش و پرورش دانش آموزان خود بردارند.

مقدمه:

دستگاه تعلیم و تربیت نه تنها در ایران ، بلكه در سایر ممالك جهان وظیفة سنگینی رابر عهده دارد. سرمایه گذاری برای تربیت نیروی انسانی كارآمد كه در بخش های مختلف جامعه مشغول به كار خواهند شد. دورة ابتدایی كه به عنوان زیر بنای نیروی كار جامعه به شمار می رود باید از آموزش صحیح ومناسبی برخوردار باشد تا بتواند پاسخگوی نیازهای رو به گسترش جامعه باشد.

بنابراین مطالب آموزش داده شده باید به صورت كاربردی در زندگی روزمرة كودك قابل استفاده باشد. لذا برای رسیدن به این مقصود استفاده از وسایل كمك آموزشی از نیازهای اولیه و مهم این دوره به شمار می رود زیرا تدریسی كه حتی الامكان حواس بیشتری را در یادگیری جلب نماید موفق تر است. علاوه بر آن بعضی از مفاهیم و واژه ها را نمی توان به دانش‌آموزان فهماند و در زندگی روزمرة آنها نیز نمونه های مشابهی وجود ندارد كه با استفاده از آنها مطالب را قابل فهم كرد. در این گونه موارد باید از فلیمهای آموزشی كه مفاهیم را به صورت ملموس و واقعی ارائه می دهند استفاده نمود…..


فهرست:

مقدمه
موضوع
اهداف تحقیق
بیان مسأله
ضرورت و اهمیت تحقیق
سؤالات تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات
پیشرفت تحصیلی
فرضیه
تحقیق
پرسشنامه
وسایل آموزشی
سیستم آموزشی
روش توصیفی
فرضیه ها
ادبیات تحقیق
تاریخچه تكنولوژی آموزشی از آغاز تا كنون
مباحث محتوایی تكنولوژی آموزشی (ارزشیابی)
رابطة تكنولوژی با سایر علوم
تأثیر روانشناسی شناختی بر موضوعات محتوایی تكنولوژی آموزشی
مسائل و مشكلات تكنولوژی آموزشی در جهان سوم
تكنولوژی آموزشی در ایران
تعاریف و مفاهیم مربوط به تكنولوژی آموزشی
تعریف تكنولوژی آموزشی
خصایص تكنولوژی آموزشی عبارتند از
سیستم یادگیری و تدریس
اهمیت نظریه سیستم ها
سازماندهی فراگیران درگروه
دلایل استفاده از مواد و وسایل آموزشی
اصول انتخاب رسانه های مناسب
پیشگامان تكنولوژی آموزشی
فواید تكنولوژی آموزشی
تكنولوژی و مشكل تأمین انرژی
روش كلی استفاده از مواد و وسایل
نتیجه گیری و تحلیل از پیشینه تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار اندازه گیری
روشهای جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل آماری
انواع متغیرها

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تأثیر تكنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تأثیر تكنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تأثیر تكنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی;دانلود تحقیق تأثیر تكنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی;مقاله تأثیر تكنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی;تأثیر تكنولوژی بر پیشرفت تحصیلی;تأثیر تكنولوژی بر پیشرفت درسی دانش آموزان ابتدایی;تأثیر تكنولوژی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان;تحقیق تأثیر تكنولوژی

روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه 49 صفحه + doc

تحقیق کامل روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه در 49 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 49

حجم فایل: 32 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه در 49 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

سرفصل های اصلی:

مقدمه
روابط ایران و عثمانی
روابط ایران و هند
روابط ایران و انگلیس
روابط خارجی ایران با فرانسه
روابط ایران و هلند
فهرست منابع و مآخذ

مقدمه:

بعد از نادر شاه روابط خارجی ایران از توسعه‌ای كه در زمان او پیدا كرده بود كاسته شد و محدود به مسائل مربوط به سرحدات عثمانی و نمایندگیهای تجارتی دول اروپایی در خلیج فارس گردید.

در مدت 22 سال حكمرانی كریم خان زند (1757-1779) مردم از یك دورة ‌صلح و آرامش برخوردار شدند و توانستند خرابیهایی كه در اثر جنگهای داخلی به وجود آمده بود تا حدودی ترمیم كنند. و در این دوران دوباره پای اروپائیها به ایران باز شد زیرا قبل از آن بر اثر حمله افغانها و اغتشاشات داخلی نمایندگی‌های تجاری اروپایی در ایران تعطیل شده بود.

به طور كلی در مناسبات سیاسی خارجی كریم خان زند به دو دسته از كشورها بر می‌خوریم:

1- كشورهای همسایه مانند عثمانی و روسیه و تا حدودی هندوستان

2- كشورهای اروپایی

دستة اول كشورهایی هستند كه ارتباط آنها با دولت مركزی ایران به دلیل سوابقشان از زمان صفویه بیشتر جنبة سیاسی داشت تا تجاری و بازرگانی و در دسته دوم كشورهای هلند، انگلیس و فرانسه قرار دارند كه انگیزة اصلی ارتباط آنها با ایران كسب سود و منفعت از طریق ایجاد دفاتر بازرگانی در بنادر خلیج فارس بود، چه آنها ایران را كشوری سودآور می‌دانستند.

این كشورها با توجه به این كه می‌خواستند در روابط خود با ایران با امپراطوری وسیع و گسترده عثمانی رقابت نمایند و به نوعی موازنة قوا دست یابند تا برای گسترش روابط خود با ایران عملاً باعث تضعیف و یا محدودیت قدرت رو به گسترش عثمانی را موجب شوند.

سیاست خارجی كریم خان زند در ارتباط با دسته اول گاهی به مصالحه و گاهی به جنگ و درگیری – بجز هندوستان – انجامید. در رابطه با كشورهای اروپایی وكیل ابتدا سعی كرد با توجه به ضعف مفرط نیروی دریایی خود كمك و پشتیبانی آنها را در سركوبی میر مهنا كه سواحل و بنادر جنوبی ایران و راههای آبی خلیج فارس را ناامن كرده بود به دست بیاورد تا جایی كه حتی در رابطه با مزاحمتهای اعراب بین كعب به رهبری شیخ سلیمان تعهد كرد خسارت وارده به كشتیهای انگلیسی كمپانی هند شرقی را جبران كند ولی وقتی دورویی و ضعف پشتیبانی آنها را از طرحهای خود مشاهده كرد، دست به اقدامات دیگری زد كه به آن پرداخته می‌شود.

در عهد كریم خان هر چند روابط تجاری ایرانی بیشتر با انگلستان بود اما چون با هوشمندی خاصی می‌دید چگونه انگلستان بر تار و پود اقتصادی هندوستان مسلط شده است سعی كرد هرگز خود را اسیر سیاستهای اقتصادی و بازرگانی انگلیس نسازد.

روابط ایران و روسیه:

پس از آنكه در زمان نادرشاه افشار روسها مناطق مازندران و گیلان و دیگر نواحی شمالی ایران را تخلیه كردند به علت آشفتگی اوضاع داخلی روسیه پس از مرگ پتر كبیر تا روی كار آمدن كاترین دوم، برخورد نظامی‌شایان توجهی با ایران نداشتند و چیزی كه معلوم است این است كه در زمان زندیه هم ایرانیان با قدرت در برابر تجاوزات مرزی روسها ایستادگی می‌كردند.

در زمان كریم خان روابط ایران و روسیه بر اساس عهدنامة تجاری دوجانبه 1775 كه در زمان پتر كبیر منعقد شده بود استوار بود، از این زمان به بعد وقایع داخلی ایران موجب شد كه این كشور از دنیای خارج مجزا و روابط آن با دولت باختری قطع گردد. لیكن دولت روسیه پیوسته با ایران روابط سیاسی داشت و هر بار كه هرج و مرج و انقلابات داخلی به این دولت فرصت می‌داد بی درنگ مرزهای شمالی ایران را مورد تحدید قرار می‌داد و هر بار، قسمت كوچكی از خاك این كشور را به بهانه ای مجزا كرد. از طرف دیگر دریای خزر زمینة مساعدی برای استقرار تجارت بین دو كشور فراهم كرده بود. بندر انزلی در ایران و هشتر خان در روسیه مهم ترین مراكز تجاری ایران و روسیه از راه دریای خزر بودند، این بنادر كه در منتهی الیه راههای كاروانی ایران و هند قرار گرفته بودند و با وجود اغتشاش و هرج ومرج داخلی ایران مركز فعالیت شدیدی گرید. جنگهای داخلی ایران در حقیقت انعكاس بسیار خفیف و بی اهمیتی در فعالیت تجاری این بنادر داشت.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه;دانلود مقاله روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه;دانلود تحقیق روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه;دانلود پژوهش روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه;مقاله روابط خارجی ایران;تحقیق روابط ایران در زمان نادر شاه;دانلود مقاله;دانلود پژوهش;دانلود تحقیق

مقاله شاهنامه فردوسی 37 صفحه + doc

مقاله شاهنامة فردوسی در 37 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 37

حجم فایل: 128 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

شاهنامة فردوسی در 37 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

شاعر و پهلوان در شاهنامه / الگار دیویدسن- مترجم: دكتر فرهاد عطایی-
بلور كلام فردوسی/ رحیم رضازاده ملك- تهران: انتشارات كلبه و فكر
قرآن و حدیث در شاهنامه فردوسی/ مجید رستنده – همدان: انتشارات
ادبیات تطبیقی و شعر كلاسیك فارسی/ الگادیوسن ترجمه فرهاد عطایی- تهران: نشر فرزان، 1380.
بوسه برخاك پی‌حیدر/ علی‌ابوالحسنی (منذر)- تهران: نشرعبرت، 1378.

مقدمه

سالهای سال است كه از مرگ خداوندگار خرد و آگاهی می گذرد، سالهای سال است كه حكیم بزرگ توس رخ در نقاب خاك كشیده است و جان نورانیش را به عالم بالا پرواز داده است، اما همانگونه كه خود می گوید «نمیرم از این پس كه من زنده ام… »گویی كه نمرده است و هنوز هر ایرانی آزاده ای با شنیدن سخن نغزش جانی تازه می گیرد و اندیشة بلند و نیكش را ستایش می كند.

گزیده حاضر نگاهی دارد به ده عنوان كتاب، كه طی چند سال اخیر پیرامون فردوسی و شاهنامه انتشار یافته است، ذكر یك نكته اینجا ضروری می نماید و آن اینكه اگر مشت را نمونة خروار بدانیم باید بر افول شاهنامه پژوهی معاصر گریست، چرا كه اكثر منابعی كه ما به صورت تلخیص ذكر كرده ایم یا مشاهدة دیگر عناوینی كه این تحقیق بهانه ای شد تا مطالعه شود و در اینجا نیامده است این سؤال را در ذهن ایجاد می كند كه راستی ماچقدر در كنه مطالب شاهنامه غور كرده ایم و به چه میزان «برره رمز معنی برده ایم» و راستی آیا حق شاهنامه و فردوسی این است؟ گاهی تألیفاتی مشاهده می شود كه انسان از این كه حتی نام فردوسی بر پشت آنها حك شده است شرمسار می شود. به امید روزی كه شاهنامه پژوهی بی هیچ غرضی در خدمت تجلی اندیشه والای فردوسی درآید.

در اینجا لازم می نماید از زحمتها و بزرگواریهای استاد فرزانه جناب دكتر رادفر كه بنده را همیشه مورد لطف خویش قرار داده اند سپاسگزاری كنم، باشد كه ایشان كاستی های بنده و این نوشته را به دیدة اغماض بنگرند.

شاعر و پهلوان در شاهنامه / الگار دیویدسن- مترجم: دكتر فرهاد عطایی- تهران: نشر تاریخ ایران، زمستان 1378.

این اثر مقدمه مترجم، پیشگفتار و مقدمه مولف و نه فصل را شامل می‌گردد. در مقدمة مترجم، او پس از توضیحی كوتاه پیرامون فردوسی و شاهنامه به شیوه‌ی پژوهش پروفسور دیویدسن اشاره می‌كند و بیان می‌دارد كه او معتقدست اتكا به منابع مكتوب به تنهایی نمی‌تواند ما را به شاهنامه‌ی فردوسی رهنمون گردد. به اعتقاد او، بر اساس شواهد خود شاهنامه و شواهد بیرونی، فردوسی بخش مهمی از شاهنامه‌اش را از منابع شفاهی گرفته و خود روایات را حین اجرای نقالی دیده و شنیده است.

در پیشگفتار، اینگونه بیان می‌كند كه موضوع اساسی كتاب این است: كه «چگونه می‌توان یك شكل از ادبیات كلاسیك را تداوم یك سنت شفاهی پیشین دانست؟» دیویدسن معتقدست كه شاعر در این كتاب در حقیقت به مفهوم پادشاهی اعتبار می‌بخشد بدینصورت كه شاعر پا پروردن و اعتبار بخشیدن به پهلوان از او پاسبانی برای تخت شاهی و شاهنشاه می‌سازد پس شاعر قوام بخش و اعتبار دهنده به مفهوم شاهنشاهی است در مقدمه شاعر (كه خود فردوسی ست) و پهلوان (رستم، كسیكه در ذهن ما شخصیت‌های حماسی و اساطیری را تداعی می‌نماید) را محور اصلی كتاب حاضر بر می‌شمرد.

نویسنده معتقدست كه منظور اصلی این كتاب نه زندگی نامه‌ی شخصی فردوسی است و نه «تاریخی» كه می‌توان از خلال شاهنامه نگاشت. بلكه منظور شعری‌ست كه زندگی شاعر نمونه‌ی آن است و داستانی‌ست كه شاعر روایت می‌نماید آن هم شعری كه آمیز‌ه‌ای است از تاریخ و اسطوره.

در مورد رستم با شخصیتی روبرو هستیم كه مخلوق شاعرانه‌ای از نوع اساطیر به نظر می‌آید، نه یك واقعیت تاریخی.

همچنین نویسنده اذعان می‌دارد كه در این تحقیق نظری مخالف نظر نولدكه و سایر متخصصان ایران شناسی – كه روایات رستم را خارجی و یا داخل شده در سنت پادشاهان می‌دانند – مطرح می‌گردد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله شاهنامه فردوسی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله شاهنامه فردوسی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
شاهنامه فردوسی;مقاله شاهنامة فردوسی;تلخیص چند كتاب پیرامون شاهنامه;دانلود مقاله شاهنامة فردوسی;تحقیق شاهنامة فردوسی;دانلود پژوهش شاهنامه فردوسی;دانلود تحقیق شاهنامه;دانلود مقاله;دانلود پژوهش;دانلود تحقیق

طرحی نو در اندازیم 15 صفحه + doc

مقاله طرحی نو در اندازیم در 15 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 15

حجم فایل: 15 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله طرحی نو در اندازیم در 15 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست:

راهكار
اولین گام
مقدمه
مسائل و مشكلات
طرح- 1
اهداف طرح
طرحی دیگر -2
انتقالی:
طرحی دیگر: – 3
نتیجه‌گیری

مقدمه

تحقیق و پژوهش یك معلم از مسائل كلاس و دغدغه‌هایش در سر كلاس درس ناشی می‌شود و در این راستا مسائل و مشكلاتی همواره در سر راهش وجود دارد كه تمام ذهن و وجود و حتی زندگی‌اش را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. چون با انسان، با فكر و اندیشه و مغزها سروكار دارد بنابراین هر تحولی در جامعه پیش آید و هر چه جهان صنعتی‌تر شود مشكلات او هم متغیر می‌شود.

و من نیز، كه از سال 58 بعنوان معلم دینی و قرآن در منطقه 20 سعادت خدمت به جامعه و نسل جوان پیدا نمودم، با این عنوان بیش از حد احساس مسئولیت و سنگینی این بار عظیم را بر دوش خود حس می‌كردم، كه چگونه می‌توانم این كتاب وحی، و این هدایت‌گر بشر را آنگونه كه شایسته و بایسته است با شیوه‌ای درخور سن و ذهن و استعداد این نونهالان عزیز تدریس كنم.

ابتدا از خدای خود و ائمه معصومین كمك خواستم تا مرا در این راه پر خطیر یاری بفرمایند تا شاید بتوانم ذره‌ای از اقیانوس بی‌كران را در وحله اول خود و بعد به عزیزانم بچشانم.

مسائل و مشكلات

من نیز با مسائل و مشكلاتی روبرو بودم. از جمله ظاهر كتاب قرآن: كه بسیار ساده و بدون هیچ نقش و نگار و بدون رنگ‌آمیزی كه بتواند قدری دانش‌آموزان را به خود جلب كند. با آیات طولانی كه به نظر می‌رسید برای نوجوانان غیر قابل تحمل وخسته كننده است، و كلاس نیز ظاهری خشك و بی‌روح، در صورتیكه قرآن سراسر زیبائیست، همه آیاتش از زیبایی و محتوی و ریتم و خاصی برخوردار است. و بسیار جذاب و شیرین است. در فكر این بودم پس چرا به ظاهر آن توجه نمی‌شود كه در دانش‌آموزان ایجاد شوق و انگیزه و رغبت كند، تا آنان با عشق و علاقه‌ای خاص به این كتاب آسمانی و راه‌گشای زندگی بشر رو می‌آورند تا خود راه حق و باطل را تشخیص دهند.

راهكار

در وحله اول دیدم كاری از من ساخته نیست كه بتوانم تغییراتی در ظاهر قرآن ایجاد كنم چون مسئول و مولف كتاب نیستم و پیشنهاد و انتقادها هم به این زودی جواب نخواهد داد. سعی و تلاشم را بر این نهادم از راههای مختلف، و آنچه در توان دارم بكار گیرم، تا ایجاد انگیزه و شوق و شور و اشتیاق را در دانش‌آموزان، این فطرتهای پاك بوجود آورم. شاید از این طریق بهتر به سخنان خدای خود و استعدادهای خداداده و پاك خود پی‌برده و چراغ هدایتی در فراسوی راهشان باشد و همواره با قرآن انس و الفت خاص پیدا كنند و سرشار از عشق و معنویت شوند و بذری باشد كه انشاءالله روزی ببار نشیند.

با این اندیشه هر لحظه در فكری، خلاقیتی و تحولی برای كلاس درس خود بودم.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” طرحی نو در اندازیم ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – طرحی نو در اندازیم – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
طرحی نو در اندازیم;مقاله طرحی نو در اندازیم;تحقیق طرحی نو در اندازیم;پژهش طرحی نو در اندازیم;دانلود مقاله طرحی نو در اندازیم;تحقیق درمورد طرحی نو;دانلود تحقیق طرحی نو در اندازیم;دانلود پژوهش طرحی نو در اندازیم;دانلود مقاله;دانلود پژوهش;دانلود تحقیق