بررسیCT ترانس جریان 59 صفحه + doc

پایان نامه بررسی CT ترانس جریان در 59 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 59

حجم فایل: 2.311 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پژهش ررسی CT ترانس جریان در 59 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

مطالب

صفحه

فصل اول – مقدمه ………………………………………………………………………………………….4

فصل دوم – CT های نوری …………………………………………………………………………………..7

1-2 مزایای CT های نوری ……………………………………………………………………………………8

2- 2 انواع CT های نوری……………………………………………………………………………………..9

3-2 تجربه های جدید درباره كاربردهای حفاظتی ترانس جریان و ترانس ولتاژ نوری …..……………..10

4- 2دور نمای قبلی ……………….…………………………………………………………………………11

5-2 معرفی تكنولوژی جریان نوری و اندازه گیری LEA ………………….………………………………11

فصل سوم – نظریه فارادی و پاكلز…………………….……………………………………………………..12

1-3 مقدمه ……………….……………………………………………………………………………………13

2-3 عمل و VT نوری و اثر پاكلز …………….……………………………………………………………..15

3- 3 اثر فارادی ………………………………………………………………………………………………16

4-3 نظریه اثر فارادی ………….…………………………………………………………………………….17

5-3 تحلیل و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………..22

6-3 عملیات نوری …………………………………………………………………………………………..23

فصل چهارم – استانداردها ، تحلیل ، پاسخ گذرا …………………………………………………………..25

1-4 طرح استاندارد ………………………………………………………………………………………….26

2-4 ارائه پهنای باند مشخص و پاسخ گذرا ………………….……………………………………………27

3-4 آنالیز خطای بریكر – سیگنال جریان ( نتایج پروژه ) ………………………………………………..33

فصل پنجم – مقایسه ترانسهای اندازه گیری نوری با ترانسهای اندازه گیری معمولی ………..…………38

1-5 مقدمه ……………..……………………………………………………………………………………39

2-5 پروژه های فعال ……………..……………………………………………………………………… 40

3-5 مقایسه خروجی های CT اندازه گیر و CT حفاظتی ……………………………………………… 47

4-5 تحریك راكتور شنت ……….……………………………………………………………………….. 50

5-5 از بین بردن خاصیت مغناطیسی راكتور شنت ………………….………………………………….. 53

6-5 تحریك خازن شنت ………………….……………………………………………………………… 55

7-5 عدم تحریك خازن شنت ………………..……………………………………………………………57

8-5 قابلیت اطمینان ………………………………………………………………………………………60

مقدمه

برای اندازه گیری جریان های نیروگاههای برق و سیستمهای فرعی معمولا از CT القایی با هسته و سیم پیچ استفاده میكنند .

برای اندازه گیری ولتاژ از ترانسفورمر های ولتاژ خازنی نوع تقسیم ولتاژ PD استفاده میكنند .

بنابراین تجهیزات برقی بسوی ولتاژ ها و ظرفیتها ی بالا و ماشینها به سمت حجم زیادتر و سیستمهای حفاظت و كنترل در جهت عملكرد بالا توسعه می یابند .

تقاضاها برای كارایی و تراكم زیاد و دقت بالا برای سنسورها یا ترانسفورمر های نوری برای آشكار سازی جریانها و ولتاژها بعنوان ابزار مهم اطلاعات بكار برده شده در حفاظت و كنترل افزایش مییابد .

از طرفی پیشرفت اخیر تكنولوژی نوری بسیار چشمگیر بوده بطوری كه انتظار میرود به وسیله پیشرفت تكنولوژی برای اندازه گیری جریانها و ولتاژهای بالا با تكنولوژی جدید براورده شود . به عبارت دیگر پیشرفت CT-PD نوری تقاضاها را بر اورده میكند .

اصول CT نوری بر اساس اندازه گیری میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط جریانی كه طبق اثر فارادی در مدولاسیون و دمدولاسیون نوری پدید آمده است استوار می باشد .

بنابراین قوانین فوق الذكر برای اندازه گیری جریان DC نیز صدق می كند .

درنتیجه CT های فشرده و سبك وزن بدون اشباع مغناطیسی می تواند طراحی شوند . اگر جنس المان های حسگر فرومغناطیس نباشد .

بنابراین مزایای استفاده از نور برای انتقال سیگنال در ایزولاسیون الكتریكی و كنترل نویز القایی الكترومغناطیسی می باشد .

اگر CT نوری با همان مشخصات توسعه یابد ، هنگام به پایان رسیدن ، با یك ساختار سبك وزن و فشرده قادر خواهند بود ، رنج های دینامیكی را گسترش دهند .

مبانی PD نوری بر اساس اندازه گیری ولتاژ كاربردی در مدولاسیون و دمدولاسیون نوری طبق قانون پاسكال است .

در صورت كاهش اندازه المان حسگر امپدانس ورودی در المانهای حسگر می تواند افزایش پیدا كند . این مسله طراحی یك سیستم اندازه گیری ولتاژ كوچكتر از PT معمولی به وسیله تركیب PD نوری با خازن مقسم ولتاژ را به دنبال دارد .

بنابراین PD نوری تحت تاثیر نویز قرار نمی گیرد و همچنین باند فركانسی مجاز تا حد دلخواه گسترش می یابد . از این دیدگاه شركت برق . الكتریك توشیبا و توكیو – كوژلكس و A.B.B و … برای توسعه PD CT های نوری كاربردی برای اهداف حفاظت و كنترل آغاز به تحقیقات كردند و دراین راه اهمیت احتمالات و قوانین كاربردی نادیده گرفته شد و ترانسفورمرهای GIS 300 KV و تجهیزات 163 KV ایزولاسیون هوا به عنوان تجهیزات عملی تست انتخاب شدند .

مزایای CT نوری :

اندازه گیری جریان نقش مهمی را در سیستمهای قدرت الكترونیك در قسمت حفاظت و كنترل ایفا می كند اخیراً باافزایش ولتاژ خطوط نیرو توجه قابل ملاحظه ای به ترانسفورماتورهای جریان نوری داده می شود . زیرا CT نوری مزایای زیادی بر ترانسفورماتورهای جریان متداول با هسته آهن و سیم پیچ مسی دارد .

برای مثال تراسفورماتورهای جریان نوری optical curret transform بر خلاف ترانسفورماتورهای جریان معمولی فاقد روغن می باشند و لذا در مواقعی كه خطای داخلی باعث بروز جرقه ( flashover ) میگردد منفجر نخواهد شد بعلاوه آنها مشخصات الكترومغناطیسی بمراتب بهتری را برای كنترل الكترونیكی پست تأمین می نمایند .

همچنین CT نوری ، اثرات اشباع وایزوله الكتریكی خوب و نیز اندازه و وزن كم آن در بكارگیری بیشتر آن در وارد كردن PD CT نوری به سیستم قدرت الكتریكی با ولتاژ بالا و یا در یك swichegear ایزوله گازی ( GIS ) یك تحول جدید را باعث می شود .

این مزایا و سایر برتریها شركت A.B.B را وادار ساخت تا از اواسط4 دهه 1980 برنامه های مربوط به ترانسفورماتورهای جریان نوری را توسعه دهد دراین مدت چندین ترانسفورماتور جران نوری مراحل تست محلی ( field . test ) را با موفقیت روی سیستم های قدرت 380 كیلو ولت تا 552 كیلو ولت ( CT نوری ) المان گذاری گردید . همچنین نمونه 110 كیلو ولت آن نیز قبلاً بطور آزمایشی در سرویس قرار گرفته بود . آزمایشات نشان می دهد كه ترانسفورماتورهای جریان نوری نیازهای كلاس 0.5 را تأمین نموده و پاسخ دینامیكی كه به نمایش میگذارند با ترانسفورماتورهای جریان معمولی قابل مقایسه است نیاز سیستمهای حفاظت دیجیتالی و تجهیزات الكترونیكی امروز بیشتر از چند ولت آمپر نمی باشد . با بهره گیری از این مزیت شركت A.B.B سیستمهای ابتو الكترونیك را كه ولت آمپرخروجی كمتری دارند توسعه داده شده و جایگزینی آنها را با ترانسفورماتورهای اندازه گیری معمولی با جریان اینترفیس A 1 درنظر می توان گرفت . ترانسفورماتورهای جریان نوری چندین مزیت عمده نسبت به ترانسفورماتورهای جریان معمولی دارند .

(1) تست محلی ( fild test )

انجام تست د رمحیطی كه قسمتی از یك شبكه واقعی بوده و امكانات تجهیزات تقریباً مشابه آزمایشگاههای رسمی ( fabora tories ) در آن محیط برای انجام آزمایشات فراهم گردیده است . و بطورنسبی از طراحی ساده تری برخوردارند كه اساساً از انفجار جلوگیری می نماید .

بنابراین امكان بروز خطر به نیروی انسانی و یا یجاد خسارت به دیگر تجهیزات پست دراثر انفجار مقره ( porcelain ) وجود نداشته و احتمال ایجاد آلودگی دراثر نشت روغن نیز از بین رفته است .

پاسخ فركانسی این ترانسفورماتورهای جریان بدون رزونانس است و دارای مشخصه پایین گذرا low pass می باشد . این خاصیت سازگاری الكترومغناطیسی EMG ترانسورماتورهای جریان را بهبود می بخشد . و تأثیر آنها را روی كنترلهای الكترونیكی درپستها كاهش می دهد در فركانسهای اینتر فیس بالا ( كه مثلاً در اثر عملكرد قطع كننده ها به وجود می آید ) مسائل ناشی از پاسخ كاپاسیتیو ترانسفورماتورهای جریان معمولی ( اندوكتیو ) دیگر وجود ندارد . بنابراین در رابطه با اضافه ولتاژهای گذرا قطعات الكترونیكی به میزان كمتری در معرض آسیب دیدگی می باشند .

2) امروزه CT های نوری دو نوعند :

یك CT نوری حجم دار كه د رسنسورهای شیشه ای حلقه ای شكل كاربرد دارد .

و یك CT نوری كه در فیبر نوری بعنوان سنسور قرار دارد .

در مورد فوق صرفه جویی د رهزینه و فضای نصب و شكلی ساده كه دارای مزایای از قبیل دقت بالاتر می باشد مورد توجه قرار گرفته است . در CT . GIS نوری به دلایل هزینه كم و نصب راحت و كوچك بودن آن مطلوب می باشد .

سنسورجریانی با اندازه كوچك و شكل ساده در پستهای GIS بوسیله CT نوری فراهم می شود .

در این CT های با فیبر نوری ، آنچه مهم است محدود كردن جریان خطی،به منظور جلوگیری از كاهش حساسیت است .

تجربه ها ی جدید در باره كاربردهای حفاظتی ترانس جریان وترانس ولتاژ نوری :

معرفی :

در این صفحه نتیجه نصب دو ترانسفور ماتور نوری جهت كاربردهای حفاظتی د ردو شاخه مورد بررسی قرار گرفته است در هر دو مورد ترانسفور ماتور به رله های حفاظتی متصل است و بازبینی از اجرای این طرح بیش از یك سال طول كشیده است.

در اینجا به توصیف اهداف پروژه ، شكل سیستم و اتصال آن میپردازیم آزمایش میدان و مقایسه با ترانسفورماتورهای قدیمی تر و گزارشهای سوئیچینگ و سپس به شرح شكل موجهای ثبت شده میپردازیم .

نتایج بدست آمده و چگونگی ارتباط آنها با اهداف پروژه را بررسی میكنیم یك جریان الكتریكی آنالوگ و كم مقدار LEA اتصال بین ترانسفورماتور و رله را برقرار میكند . كاربرد این استاندارد برای استفاده عملی و كاربردی مورد بحث قرار خواهد گرفت نمونه های آزمایشی یك جریان الكتریكی دیجیتال را نشان نخواهد داد اخیرا در یك كنفرانس غربی كه در مورد رله های حفاظتی برگذار شده به توصیف اصول ترانس نوری و بعضی نتایج حاصله از مراحل آزمایشات اتصال كوتاه و میزان دقت اندازه گیری در حال كار میپردازد این صفحه شامل اطلاعات جدید و نتایج بدست آمده از كاربرد های حفاظتی در حال انجام كار است.

دور نمای قبلی :

سیستمهای اندازه گیری ولتاژ و جریان با سطح انرژی پایین هم اكنون در بعضی موارد استفاده میشود آنها یك مزیتی دارند كه هزینه و خطرشان نسبت به تجهیزات قدیمی تر كم تر است مخصوصا تجهیزات عایق دار روغنی .

نتایج بدست آمده از دو آزمایش بیان شده در این صفحه دارای شباهت هایی میباشد در هر دو مورد هدف این بوده است كه قابلیت اطمینان ترانسفورماتور در كاربردهای حفاظتی نشان داده شود در مجموع این پروژه به دنبال این بوده كه ببیند كه این ترانسفورماتورهای بهبود یافته كه در مورد حفاظت حساس تر و سریع تر هستند بهتر عمل میكنند یا نه . سوئیچینگ و خطاهای گذرا مقایسه خواهند شد . با استاندارد ( 1 ) كه از یك سنسور به پهنای باند فركانسی وسیع استفاده میشود .

معرفی تكنولوژی جریان نوری و اندازه گیری ولتاژ و جریان الكتریكی LEA:

این پروژه ها ، یك سیستم اندازه گیری جریان Nxct را بكار میگیرند . كه در ادامه متن از این عنوان به صورت CT نوری یاد میشود و از تكنولوژی اندازه گیری ولتاژ های ویژه NXVT به صورت VT نوری یاد میشود . در ادامه به بررسی اصول ویژه CT وVT نوری با جزئیات بیشتر میپردازیم .

مقدمه :

Nxtphase طراح اندازه گیری دقیق ولتاژ و جریان توسط نور است .

دو سال قبل اصول علمی با پیدایش ابزار عصر جدید در ولتاژ های بالای اندازه گیری قدرت شكل گرفت حدود 100 سال قبل دواثر فارادی و پاكلز كشف شده بودند آنها تغییرات مراحل پلوروزاسیون نور را در حضور میدانهای الكتریكی و مغناطیسی به طور دقیق شرح میدادند كاربردهای آزمایشی برای اندازه گیری ولتاژ وجریان نوری به دو دهه قبل برمیگردد . در هر حال این علم فقط مربوط به چند سال گذشته است كه در علوم اندازه گیری ، تكنولوژی فیبر نوری و میكرو الكترونیك مشاركت پیدا كرده اند .

شكل 1-3 اولین ترانس جریان نوری كه در آزمایشگاه تحت ازمایش ولتاژ بالا قرار گرفت .

شركت NXTphase جهت تولید جدید ، دقیق و بالا برای ابزاری كه بر پایه فیبر نوری نهاده شده بودند هزینه قابل موثری را خرج نمود . شركت NXCTphase و حق ثبت ان شركت با دو موضوع هماهنگ در زمینه تكنولوژی اندازه گیریی ولتاژ و جریان از سال 1990 شروع شد و برنامه توسعه آن یكی به هانی ول در آمریكا و دیگری به مهندس كارمانا در كانادا مربوط میشود .

هانی ول بنیانگذار اصلی همه سیستمهای اندازه گیری ژیرسكپی ناو بری است بنابراین آنها دقیقا توانسته اند انقلابی را در هر دو قرن نمایان سازند تیم محققیق كمپانی یك فیبر نوری مشابه را كه در تكنولوژی ژیرو استفاده شده بود جهت استفاده در حقوق اشكار و كاربردهای نظامی ناوبری در اندازه گیری جریان توسعه دادند هانی ول سپس تیمی را با اعضاء دانشگاه تگزاس جهت تولید یك سنسور تشكیل دادند سنسوری كه به وسیله جریان زیادی كه اندازه گیری كرده است ممكن است استاندارد باشد . اولین كاربرد این سنسورهای بسیاردقیق در سرویس عمومی اریزونا در ایستگاه تولید جولا در سال 1997جایی كه میزان خطا 3 درصد است نشان داده شده بودند هانی ول یك پتانسیل اقتصادی را در تكنولوژی سنسور جریان شناخته بود . شروع به جستجوی یك شریك مكمل با داشتن تكنولوژی ولتاژ كرد شبیه به دید یك بازاری .

نیمه دیگر داستان با مهندس كارمانا شروع میشود كه هر دو یك زوج موفق از دانشگاه British Columbia (UBC) هستند . كارمانا ( UBC) و BC هیدرو جهت توسعه در یك تكنولوژی جامع برای اندازه گیری ولتاژ نوری باهم شریك شدند و این تكنولوژی بر پایه یك سنسور میدان الكتریكی حساس نهاده شده بود این سنسور یك سلول نوری یكپارچه بود كه پاكلز نامیده میشد ( IOPC) . شكافهای علمی دانشمندان به سوی ترانس ولتاژهای نوری دقیق سوق داده شده كه از تكنولوژی های محیطی دوری می كرد تكنولوژی های محیطی به ، تكنولوژی های معمولی یا نوری متناوب مربوط می شوند . اولین سنسور IOPC ( سلول نوری جامع پالكز ) در كاربردهای اندازه گیری یك فاز در سال 1998 در یك پست BC هیدرو مقرر گشته بود . مدتی بعد كارمانا به دنبال یك شریك سازگار با داشتن تكنولوژی جریان بود علت این امر بهره برداری از تكنولوژی های نهفته در بازار بود . NXT phase همكنون ترانسهای جریان و ولتاژ نوری هدفمندند را در پستها با ولتاژ بالا بكار میبرد . دربازار سنسورها و نیز CT ها و VT های موجود دیگر را كه مفید تر بودند را تولید كردند .

این فوائد شامل :

دقت زیاد

پهنای باند بیشتر

رنج های دینامیكی بالاتر

كوچكتر و بلند تر برای مواردی كه قابلیت انعطاف لازم است

نداشتن مكانیزمی جهت نقص شدید

امكان استفاده همان وسیله برای اندازه گیری و حفاظت سودمند

تركیبات سنسورهای ولتاژ و جریان در همان رده

ایمنی بیشتر پرسنل

نداشتن روغن سلولز یا تركیبات SF6

عمل VT نوری :

تكنولوژی اندازه گیری ولتاژ نوری از اثر Pockels برای حساس كردن میدان الكتریكی استفاده میكند . سه تا سلول كوچك ( سنور های میدان الكتریكی ) به طور خاصی در یك فضای خالی كه بوسیله نیتروژن عایق شده قرار گرفته اند . نور تجزیه شده و انتشار یافته و به كریستال electrooptic وارد میشود .

شكل 2 – 3 تكنولوژی اندازه گیری ولتاژ NXT Phase

وقتی كه یك میدان الكتریكی شكل میگیرد یك اختلاف شتاب القایی بین دو قطب در كریستال بوجود می آید . در انتها یك پلوروزاسیون بیضوی ایجاد میشود . به وسیله اندازه گیری درجه بیضیت ( تفاضل دو قطر)

همانطور كه در (شكل 2 ) نشان داده شده است یك اندازه دقیق از میدان الكتریكی نتیجه میشود . سه میدان الكتریكی اندازه گیری میشود سپس باهم تركیب شده و از یك الگوریتم كه مجموع آنها را ثبت میكند جهت اندازه گیری ولتاژ قوی نسبت به زمین استفاده میشود .

تاثیر فاردی

جیسون دی دارفوس

دانشكده فیزیك ، دانشكده وستز ، اهیو 44691 ، اول می سال 1997 یك جزء نور شفاف ( شیشه ) ما بین دو میدان مغناطیسی قرار گرفته است . و به وسیله تغییر مقدار جریان جاری در معرض یك میدان مغناطیسی متغییر قرار گرفته بود . و نور تحت تاثیر میدان مغناطیسی قرار گرفت به طوری كه نور تجزیه شده و از میان ماده ای عبور كرده كه باعث مقداری چرخش در ان شده است . این تاثیر اثر فارادی نامیده میشود . و به طور كمی به وسیله زاویه ای كه نور چرخیده ، میتوان میدان مغناطیسی و ضخامت نور را تعیین كرد . یك نسبت تناسب اصلی به عنوان ضریب ثابت شناخته شده است و این تركیب ثابت به عنوان واحد درجه در هر میدان مغناطیسی است این ضریب ثابت را جیسون اندازه گیری نمود . و برابر گوس بردقیقه ( 122+0/11) x در مقایسه با مقدار قبلی كه در سال 1953 بدست امده بود . 0.016 گوس بر دقیقه تغییر كرد .

چرخش فارادی : یك موج پلاریزه شده مسطح میتوند در میان دو موج دوار پلاریزه شده تجزیه شود چرخش مسطح پلوروزاسیون نور به عنوان انتشار سرتاسری ان نور در یك امتداد موازی در یك میدان مغناطیسی است كه اثر فارادی یا چرخش فارادی نامیده میشود .

مقدار چرخش بر اساس تجربه بدست آمده است ذاتا = VBL به طوریكه زاویه چرخش است V ضریب ثابت و B مقدار میدان مغناطیسی و L نیز ضخامت است . یك تصویر مدرن از چرخش فارادی ناشی از پاسخ مكانیكی كوانتوم یك اتم به میدان مغناطیسی است . در این تصویر ، جذب هسته ای و انتشار، هر دو به وسیله میدان امیخته می شوند در این مصداق تاثیر فارادی حس میشود . انچنان تاثیری كه زیمان هم جذب میشود زیمان ( پدیده ای كه هیچ یك از طیفهای خطی با عبور از میدان مغناطیسی تجزیه نمی شوند . )

نظریه :

چرخش ناشی از میدان مغناطیسی ممكن است از شرایط e/m ، نسبت بار به الكترون در یك حجمی ناشی شود . طبق تئوری لورنتز یك الكترون در داخل مدار خود هسته اتم چرخش میكند و فركانس چرخشش تغییر می كند كه در این چرخش موجب ایجاد نور پلاریزه شده مسطح میان میدانی كه تحت تاثیرش قرار گرفته شده می شود . این زاویه چرخش به صورت زیر معرفی شده است :

e میزان بار الكترون و m میزان جرم ( رابطه 1 )

و طول موج نور و B نیروی مغناطیسی در اورستد است . نمای مشتق از انحراف نور نسبت به طول موج و V هم ضریب ثابت است .

میزان چرخش متناسب با قدرت میدان مغناطیسی و فاصله نور كه باید از میان این واسطه عبور كند .

آزمایش :

آزمایش انجام شده برای اینست كه توسط منبع توان dc یك جریان الكتریكی به دو محفظه الكترومغناطیسی با آب سرد همراه با دو قطب مختلف فرستاده شود یك جزء نوری ( یك واسطه جامع شفاف ) ما بین دو قطب مغناطیسی قرار داده شده است مغناطیس ما طوری طراحی شده است كه یك پرتو نور می تواند از یك طرف به طرف دیگر فرستاده شود .

ابتدا یك تركیب از لیزر هلیم و نئون ( 1 m W max ) از میان یك دریچه تجزیه كننده پرتو عبور داده می شود سپس از میان یك میدان مغناطیسی به اندازه یك جزء نوری عبور كرده و پس از اشكار شدن پرتو در میدان مغناطیسی ، پرتو تجزیه شده توسط روزنه توسط میكرو متر اندازه گیری می شود از اینجا پرتو عمود داخل یك فتودیود منتشر كننده كسینوسی انتشار می یابد كه این به یك اپتیمتر خطی با تكنولوژی خاص اشكار ساز متصل شده است این میدانهای قوی توسط كاربر با متر گوسی با پروپ اندازه گیری می شود این از موارد ارائه شده توسط ازمایشگاه مغناطیسی است . جهت شروع كار ، میدان مغناطیسی لازم است كه كالیبره شود .

مقدمه :

جبران ساز راكتیو :

این ترانسهای عملگر و رله های مربوطه كه با جبران سازراكتیو به صورت موازی بودند. به پست 230 KV در انتقال اصلی و پستهای فرعی متصل بودند ( در سیستم قدرت هیدرو BC ) وضعیتی را كه ممكن است هیچكدام جذب نشود یا قدرت راكتیو تولید نكند . در كمك به رگولاسیون ولتاژ باس بار استفاده میشود.

بعد از اتصال تجهیزات اولیه كه در كمترین زمان وصل میشوند . پیش از 700 اتصال سوئیچینگ گزارش خواهد شد . درسرتاسر یك سال آزمایش گزارشات سوئیچ از DFR و رله مقایسه خواهند شد . * ارائه توانایی ترانس نوری در كاربردهای حفاظتی در سرتاسر یك سیكل طولانی شاخه های مختلف.

* شرح چگونگی مزایای فن تكنولوژی جدید در كاربرد حفاظتی كه در حال حاضر خواهان زیادی دارد . مخصوصا كه ما تمایل در بكارگیری ترانس های كم انرژی در فركانسهای خارج از فركانسهای پایه قدرت داشته ایم .

* نمایش اجرای یك نقطه موج سوئیچهای كنترلی بریكرهای KV 230

*ارائه جریان و ولتاژ برای بانك خازنی جهت تعیین جایی كه هیچ نوع سطح مهم از اعوجاج كامل هارمونی برای بانكهای خازنی مهم و بسیار بزرگ وجود ندارد .

بدست آوردن بعضی شكل موجها ی اتصال كوتاه در زمان آزمایش و آن اتصالاتی كه در تجهیزات ایستگاهی بدست می آید و نسبتا كمیاب هستند در هر حال با بیش از 200 واحد خازن ذوب شده در بانك خازنی خرابی های جزئی میتوانند جزء وقایع كمیاب باشند در این موضوع پیش بینی شده بود كه یك خرابی یا چند خرابی در خازنهای موازی در تجهیزات رخ داده شود و می تواند گزارش شود . مطالعات با ارزش شامل عملكرد خود ترانس است.

بوسیله نصب ترانس به سیستم حفاظتی با شدت مجاز واقع بینانه جهت كشف مكان خراجی در ترانس به عنوان یك آرزو تلقی میشد ، ( كشف بوسیله عمل اجرایی خود ترانس) یك سیگنال ( شامل جزء ) میتواند بوسیله رله قبل از اینكه عمل غیر صحیح اتفاق بیفتد دریافت شود .

تمایلات در پاسخ به فركانسها بود ، زیرا محدودیت های شناخته شده در CT های معمولی با پاسخ فركانس پایین زمانی در رله ها برای راكتورهای موازی استفاده می شده وجود داشته .

مطالعات با ارزش شامل عملكرد خود ترانس است به وسیله نصب ترانس به سیستم حفاظتی با شدت مجاز واقع بینانه بجهت كشف مكان خرابی در ترانس به عنوان یك آرزو تلقی می شد ( كشف به وسیله عمل اجرائی خود ترانس) یك سیگنال ( شامل جزء ) می تواند به وسیله رله قبل از اینكه عمل غیر صحیح اتفاق بیفتد دریافت شود.

پروژه های فعال :

تمایلات در پاسخ به فركانسها بود ، زیرا محدودیت های شناخته ای در C T های معمولی با پاسخ فركانس پایین كه زمانی در رله ها برای راكتورهای شنت موازی استفاده می شد ، وجود داشته . مشكل با راكتورهای شنت حفاظتی شروع می شود. با زمین كردن اتصالات ، رله های over curren هنگام موازی كردن راكتورهای القایی عمل می كنند . جریان هجومی زمان تحریك راكتور شنت یك انحراف فاز گذرا با ثابت زمانی طولانی دارد .(seconds) ضریب ثابت ملایم انحراف فاز در راكتورهای بوشینگ می تواند عامل ایجاد اشباع مغناطیسی شود. درجه اشباع در سه فاز متفاوت است. علت آن درجه های مختلف انحراف فاز در جریان های فاز است درجه های مختلف اشباع سه فاز CT ها معمولا موجب ایجاد پس ماند های جریانی در بعضی رله های متصل شده می شود. این پس ماند های جریان نشان دهنده عدم تساوی دقیق در جریانهای راكتور ها نیستند . اختلاف فقط در سه فاز های CT است . در هر حال جریان های پس ماند می توانند موجب اتصال به زمین رله های over current در زمان عملكرد شده و موجب افزایش انرژی راكتورهای شنت شوند . BC Hydro به عنوان یك شیوه مشخص توانایی حفاظت نا معین و حساس را روی راكتورهای شنت جهت سهولت كاربردهای انرژی دهنده شناخته شده را ندارد و به عنوان منع كننده تریپ های لحظه ای شناخته شده است.

بایدبه طرز عمل فركانسهای كم و زیاد CT های نوری كم انرژی توجه شود قبلا این گمان فرض می شد كه دستگاه حفاظتی زمین شده و حساس نباید به هنگام انرژی دادن از كار بیفتد . البته اگر هیچگونه پسماند جریانی وجود نداشت و آن بخاطر عملكرد های مختلف سه فاز بود.

در وضعیت باز و معمولی مدار زیر بر یكر جهت عمل روی یك نقطه موج در اتصالات كنترل شده است تفكیك كامل آنها نزدیك جریان صفر طبیعی است . این كنترل باز جهت كاهش جریان ضربه ای است كه باید به طریق دیگر اتفاق بیفتد. این جریانها ضربه ای از ولتاژ های بدست آمده گذرا می تواند نتیجه شود از طریق كنتاكت بر یكر و بعد شرایط قطع كوتاه جریان كه می تواند به كنتا كت های اصلی بر یكر ها آسیب برساند. جریان ضربه ای جهت استفاده در پاسخ فركانسی بالا در تراسهای كم انرژی در نظر گرفته شده بود . همچنین جهت ارائه ولتاژ بهبود یافته و مشخص كردن جایی كه كنترل باز جریان ضربه ای و ولتاژ های اضافی زیان آور صورت گرفته بود شكل 1 یك دیاگرام تك خطی از یك تاسیسات است . ترانس ها جریان و ولتاژ را دربا سبارهای مشترك اندازه می گیرند كه هر یك از راكتورهای شنت یا خازنهای شنت ممكن است به آن اتصال یابند . جریان های هجومی قدرت های راكتیو ناچیز راكتورهای جزئی را محدود می كنند . راكتورهای شنت و خازنهای موازی هر دو در یك زمان به باس متصل نشده اند. وابستگی به مكان باس نیازمند افزایش یا كاهش ولتاژ است هر یك از راكتورها و خازنهای شكل 2B21 داخل باس ، قبل از تحریك شدن به وسیله مدار بر یكر 2cB21
سوئیچ خواهند شد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسیCT ترانس جریان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسیCT ترانس جریان – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مقاله بررسی CT ترانس جریان;پژهش بررسی CT ترانس جریان;تحقیق بررسی CT ترانس جریان;دانلود پژهش بررسی CT ترانس جریان;بررسی CT ترانس جریان;CT ;ترانس ;جریان

آشنایی با عملیات یکی از مناطق نفتی 34 صفحه + doc

آشنایی با عملیات یکی از مناطق نفتی در 34 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 34

حجم فایل: 607 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

آشنایی با عملیات یکی از مناطق نفتی در 34 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

آشنایی با عملیا ت یکی از مناطق نفتی

واحد برق

پست فشار قوی

تجهیزات پست

ترانسفورماتور

ترانسفورماتور سه فاز

اتصالات ترانسفورماتورسه فاز

اتصال ستاره – ستاره

اتصال مثلث – مثلث

اتصال مثلث – ستاره

اتصال ستاره – مثلث

اتصال مثلث باز

ترانسفورماتورهای جریان

ترانسفورماتورهای اندازه گیری

ترانسفورماتورهای پتانسیل

اشکال ضمیمه

آشنایی با عملیات یکی از مناطق نفتی:

شرح فعالیتها:

منطقه خطوط و لوله تهران زیر مجموعه ی شرکت خطوط لوله ونفت ایران می باشد این شرکت با قریب 13000 کیلومتر خطوط لوله با گذر از ارتفاعات و کوهپایه ها حمل مواد نفتی را به اقصی نقاط کشور برعهده دارد یا به صورتی وظیفه این شرکت حمل مواد نفتی از منابع زیر زمینی آن تحت عنوان نفت خام به پالا یشگاههای کشور می باشد که پس از انجام مراحل پالایش ودر اختیار گرفتن مواد پالایشی تحت عنوان فرآورده های نفتی شامل نفت سفید نفت گاز بنزین و… در پوشش پروسه ی برنامه ریزی شده ی حمل مواد از طریق لوله و هدایت و پشتیبانی تلمبه خانه های مسیر راه به مراجع مورد نیاز حمل و تحویل شرکت پخش جهت استفاده ی مصرف کنندگان می گردد .

منطقه ی تهران خود دارای واحدهای مکانیک برق بهره برداری مخابرات اداری ومالی، تعمیرات عمومی وتعمیرات خط می باشد که شرح وظایف آن به اختصار بیان می گردد:

– واحد مالی واداری:

نقل وانتقالات پرسنلی، محاسبات کنترل ایاب وذهاب مکاتبات اداری ترفیعات انتصابات حقوق ودستمزد پرداخت اسناد مالی و کنترل بودجه را به عهده دارد.

– واحد بهره برداری کنترل وبرنامه ریزی :

حمل به موقع مواد نفتی را به عهده دارد افراد این واحد باید آشنایی کامل با کامپیوتر وعملکرد سیستمهای کنترل پیشرفته را داشته باشند به این منظور پس از استخدام نیروی لازم آموزش لازم توسط واحدهای آموزشی دایر خواهد شد.

– واحد تعمیرات عمومی :

موظف به نگهداری وتعمیرات ساختمان ها یا ملحقات مربوطه و سیستمهای جانبی مربوطه می باشند وهمچنین ایمنی وآتش نشانی کلیه ی سیتمها را نیز به عهده دارند.

– واحد مکانیک :

مسئول تأمین قطعات ونگهداری و تعمیرات کلیه ی موتورها و پمپها با ملحقات مربوطه در سطح منطقه اعم از تلمبه خانه ها که در مسیر لوله قرار دارند.

– واحد برق:

مسئول تأمین قطعات نگهداری تعمیرات الکتروموتورها پستهای فشار ضعیف وقوی تأمین کننده ی تغذیه ی تلمبه خانه های مواد نفتی و مسیرهای ارتباطی لازم می باشد .

– واحد مخابرات:

مسئول تأمین ارتباط ثابت وسیار یاد شده درون صنعت می باشد.

– تعمیرات خط:

مسئول نگهداری وتعمیرات به موقع مسیرخطوط لوله کنترل ورسیدگی حریم لوله ها با انجام بازدید دوره ای وتعریف شده می باشد.

واحد برق:

این واحد از قسمتهای مختلف تشکیل شده است بخشی از آن گروه های تعمیراتی که در طول شبانه روز آماده ی عملیات تأمینی و نگهداری وکنترل خطوط ارتباطی برق و سیستمهای در حال کار بوده ودر این راستا علاوه بر برنامه ریزی بازدیدهای دوره ای و ثبت نمونه ها آماده ی اعزام به موقع گروه های تعمیراتی به واحد مورد نیاز می باشند.

بخش دیگر آن در شاخه های مختلف شامل فشار ضعیف وقوی به صورت گردشی ( نوبت کاری) مسئول بهره برداری ونگهداری سیستمهای کنترلی یاد شده می باشند.

کلیه ی واحدها تحت آموزش ونگهداری و رعایت مجموعه کنترلهای ایمنی واستاندارد فعالیت داشته و دارای گواهینامه های بین المللی مربوطه می باشد .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” آشنایی با عملیات یکی از مناطق نفتی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – آشنایی با عملیات یکی از مناطق نفتی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
آشنایی با عملیات یکی از مناطق نفتی; آشنایی با عملیات یکی از مناطق نفتی;آشنایی با عملیات یکی از مناطق نفتی;دانلود آشنایی با عملیات یکی از مناطق نفتی;دانلود تحقیق درمورد آشنایی با عملیات یکی از مناطق نفتی; آشنایی با عملیات یکی از مناطق نفتی;آشنایی مناطق نفتی;عملیات مناطق نفتی

كلید های فشار قوی 20 صفحه + doc

كلید های فشار قوی در 20 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 16 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

كلید های فشار قویدر 20 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب:

مقدمه
الف – قطع كننده یا سكسیونر
ب – كلید بار
پ – كلید قدرت
ت – كلید قطع قدرت
بررسی عوامل اصلی در قطع و وصل جریانهای مختلف
اول – قطع مدار ساده یك فاز
الف – قطع مدار سلفی
ب – قطع مدار اهمی
پ – قطع مدار خازنی
ت- قطع مدار مختلط
2-قطع جریان مداری كه از مقاومت اهمی و سلفی موازی تشكیل شده است .
ث- قطع مدار نوسانی
1-قطع مدار نوسانی مركب از L و c مورازی
1-قطع مدار نوسانی مركب از L و C سری( شكل زیر)
1-اتصال سری R و c
2-اتصال موازی R و c شكل زیر

مقدمه

كلیدهای فشار قوی تنها یك وسیلة ارتباط بر قرار كردن بین مولد ها و ترانسفورماتورها و مصرف كننده ها و سیمهای انتقال انرژی و یا جدا كردن آنها از یكدیگر نیستند . بلكه حفاظت دستگاها و وسایل و سیستمهای الكتریكی را در مقابل جریان زیاد و بار زیاد و جریان اتصال زمین نیز بعهده دارند . بدین جهت با چشم پوشی از بعضی حالتهای استثنائی باید كلیدهای فشار قوی بتوانند هر نوع جریانی را اعم از جریان كوچم بار سیمها ( جریان خازنی خطوط ) و یا جریان مغناطیسی ترانسفورماتور بدون بار تا بزرگترین جریانی كه ممكن است در شبكه بوجود آید ( جریان اتصال موتاه ) از خود عبور دهند بدون اینكه اثرات حرارتی و یا دینامیكی این جریانها خطراتی برای كلید فراهم سازد . در ضمن نوعی از كلیدها ، ( كلید قدرت ) باید قادر باشند هر نوع جریان با هر شدتی را ( جریانهای عادی و یا جریانهای اتصال كوتاه ) در كوتاه تذرین مدت قطع و وصل كنند و بالاخره كلیدهای فشار قوی باید قادر باشند در حالت قطع ( جدا بودن تیغه ها ) هر نوع ولتاژی كه بین دو سرباز كلید ( دو تیغه باز كلید ) بر قرار می شود بدون كوچكترین احتمال ایجاد قوس الكتریكی تحمل كنند .

به طو كلی باید كلید های فشار قوی در حالت های مختلف دارای شرایط ومشخصاتی به شرح زیر باشند .

1- در حالت بسته : انواع كلیدهای فشار قوی باید اولاً در مقابل عبور جریان بار و یا حتی جریان شدید اتصال كوتاه از خود مقاومت قابل ملاحظه ای نشان ندهند و در ثانی در مقابل اثرات حرارتی و دینامیكی این جریانها در یك زمان گسترده و طولانی باید كلیدهای فشار قوی دارای پایداری و ثبات قابل ملاحظه ای باشند . به عبارت دیگر باید كلیدهای فشار قوی از یك استقامت حرارتی و دینامیكی تعیین شده و مورد اطمینانی برخوردار باشند .

انتخاب صحیحی مقاطع قسمتهای هدایت كننده جریان كلید در كم كردن مقاومت عبور بسیار موثر است .

2- در حالت بار (قطع مدار ): باید كلید قادر باشد اختلاف سطح الكتریكی موجود بین دو كنتاكت باز را به طور كاملاً مطمئن تحمل كند . مقدار و شدت این ولتاژ بستگی به وضعیت و كیفیت ومحل نصب كلید دارد ،مثلاً اگركلیدی وسیله ارتباط دو شبكه ای را فراهم می سازد كه ممكن است نسبت به هم آسنكرون نیز باشند در حالت قطع كلید هر دو طرف كلید زیر پتانسیل قرار دارد .

3- تمام قسمتهای كلید كه در شرایطی هم پتانسیل فشار الكتریكی شبكه هستند باید در موقع قطع و یا در حالت وصل به طور كاملاً مطمئن نسبت به زمین و نسبت به قطبها و تیغه های دیگر كلید و یا گازهای و بخارات و مایعاتی كه خود كلید متصاعد می شود نیز نباید باعث نقصان بیش از مجاز قدرت عایقی قسمتهای مختلف كلید گردد .

4- كلیدهای فشار قوی باید بتوانید مدار الكتریكی را از ولتاژ نامی نامی به بندید . البته در بعضی كلیدها (قطع كننده ها )این شرط بدون عبور جریان صادق است (بدون توجه به جریانهای كوچك بار سیمها) و در برخی دیگر (كلید قدرت) شرط محدودیت جریانی وجود ندارد و باید بتوان آنها را در زیر هر جریانی حتی جریان اتصال كوتاه موجود در شبكه نیز بست .

5- كلیدفشار قوی باید بتواند مدار الكتریكی رادر ضمن عبور جریان باز كند . این شرط فقط برای قطع كننده لازم نیست مراعات شود ( از جریان كوچك شارژ صرف نظر می شود).

نظر به اینكه شرایط 4و5 مشكلات اصلی كلیدهای قدرت فشارقوی را فراهم می كنند ، ساختمان و مكانیسم كلید و چگونگی قطع و وصل كلید با توجه با شرایطی كه در بند 4و5 به آن اشاره شد طرج ریزی می گردد .

از نظر كار با شبكه كمال مطلوب است ، اگر هر یك از كلید ای فشار قوی شامل كلیه شرایطی كه فوقاً به آن اشاره شد باشد . ولی چون از دیدگاه اقتصادی تجمع كلیه شرایط در یك كلید مقرون به صرفه نیست كلیدهای خاصی خاصی با شرایط به خصوص و محدودی طرح و ساخته می شود كه عبارتند از :

الف – قطع كننده یا سكسیونر

قطع كننده وسیله ای است برای ارتباط دستگاهها و سیستمهای برقی و اصولاً در جائی بكار برده می شود كه بدون ولتاژ كردن آن قسمت مورد نظر باشد . قطع و وصل این كلید در صورتیكه از جریان كوچك شارژها صرف نظر شود ، نباید باعث قطع جریان و یا برقراری جریان گردد . به عبارت دیگر قطع و وصل سكسیونر باید بدون ایجاد جرقه انجام گیرد و درحالت وصل بودن كلید و ارتباط بر قرار كردن بین دستگاهها نباید هیچ نوعی جریانی با هر شدتی (جریان بار ، جریان اتصال كوتاه ضربه ای و غیره ) به كلید آسیبی وارد كند و یا باعث گرم كردن ، ارتعاش كردن و یا باز شدن تیغه كلید شود و یا اثرات دینامیكی آن موقعیت كلید را به خطر بیاندازد .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” كلید های فشار قوی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – كلید های فشار قوی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
كلید های فشار قوی;دانلود كلید های فشار قوی;تحقیق درمورد كلید های فشار قوی;کلید های فشار

سیم كشی هوایی 33 صفحه + doc

سیم كشی هوایی در 33 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 33

حجم فایل: 18 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

سیم كشی هوایی در 33 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب:

مقدمه :
1-سیم های هوایی :
مشخصات كلی :
ب: مقره های چرخی دو شیاره
1-پایه ها
اسپان :
د: مهار پیاده رو :
هـ – مهار حائل فشاری :
الف : لنگر مهار چوبی
ب: لنگرهای مهار فلزی صفحه ای
ج: لنگر مهار سنگلاخ
د : لنگر مهار باز شونده
هـ : لنگر مهار مته
الف – اصلی كردن هادیهای مسی :
ب- اتصالی سیمهای آلومینیومی :
الف : فاصله آزاد از ساختمانها و اسكله ها و درختان
ب: فاصله آزاد سیمها از زمین
ج : فاصله آزاد سیمها از هادیهای شبكه های دیگر
اتصال پرچی
اتصال انشعابها
ب: اتصالات سیمهای آلومینیومی

سیم كشی هوایی

مقدمه :

انرژی الكتریكی تولید شده در نیروگاه برقی ،توسط سیمهای هوایی و یا كابلهای زمینی و فشار قوی به محلهای مصرف هدایت می شود . در این مورد سیم كشی هوایی ارزانتر و مناسبتر است .

ولتاژهای فشار قوی در پستهای ترانسفورماتور داخل شهر معمولاً به ولتاژ 230/ 400 ولت تبدیل شده و از آنجا توسط سیم های هوایی و یا كابلهای زمینی فشار ضعیف به مصرف كننده رسانده می شود .

در شهرهای برای رعایت مسائل حفاظتی و تا قدری مسئله زیبایی بهتر است كه از سیستم گرانتر یعنی كابل كشی زیرزمینی جهت رساندن انرژی به مصرف كننده ها استفاده نمود . ولی در روستاها و شهرهای كوچك می توان از سیستم ارزانتری (سیم كشی هوایی) استفاده كرد . سیم كشی هوایی در داخل محلات معمولاً برای ولتاژ 250 ولت (بین فاز و زمین ) می باشد .

در این پروژه به شرح مواد و وسائل مورد مصرف و همچنین نكاتی كه باید در سیم كشی هوایی رعایت شوند ، می پردازیم .

1-سیم های هوایی :

جنس سیمهای هوایی معمولاً از مس بوده و در مواردی نیز از آلومنیوم استفاده می شود . سیمهای آلومینیومی بایستی دارای 5/99 % درصد آلومینیوم خالص باشند .این در صد خلوص باعث جلوگیری از خورده شدن و از بین رفتن سیم می شود . به غیر از این نوع ،سیم دیگر نیز از جنس آلومینیوم و یا آلیاژ مرغوب مصرف می شود .كه به نام آلدری (aldrev) معروف است و از 7/99 % درصد آلومینیوم خالص و تقریباً 5% 0 سیلیسم و كمتر از 3% 0 آهن تشكیل شده است . استحكام، خاصیت انبساط و دوام سیم آلدری به طور نسبی بالا می باشد . این سیم در مقابل خوردگی درست مانند آلومینیوم خالص مرغوب ، مقاوم می باشد . برای فواصل زیاد تا 45 متر از سیمهایی از جنس دیگر كه قدرت تحمل آن 228 كیلو پوند می باشد ، استفاده می شود. با استفاده از برنز ، مس ، فولاد ، آلومینیوم می توان سیمهای هوایی را با مقاطع كوچكتر از 6 میلیمیتر مربع ساخته و مورد استفاده قرار داد ، سیمهای مسی را می توان از یك رشته و یا چند رشته به هم تابیده شده جدول (1-4)ساخته ولی استفاده از سیمهای مسی یك رشته تا سطح مقطع 16 میلیمتر مربع مجاز بوده و برای سطح مقطع بیشتر از آن بایستی حتماً چند رشته ساخته شوند . سیمهای آلومنیوم بایستی همیشه چند رشته باشند .

جدول( 4-1 ) جریان مجاز گروهی از سیسمهای هوایی را نشان می دهد.

جریان مجاز سیم های هوایی بر حسب آمپر

سیم آلدری سیم فولادی سیم آلومینیومی سیم مسی

سطح مقطع برحسب mm2

152

160

147

184

50

186

203

195

242

70

232

205

245

306

95

271

300

285

356

120

314

346

338

423

150

358

384

375

470

185

415

458

435

545

240

492

531

518

648

300

حداقل سطح مقطع – حداقل سطح مقطع برای سیمهای هوایی از جنس مسی 6 میلیمتر مربع می باشد . استفاده از این مقطع در مواردی مجاز می باشد كه فاصله تیرهای نگهدارنده از 45 متر بیشتر نشود . برای فواصل بیشتر از 45 متر بایستی حداقل سطح سیم 10 میلیمتر مربع باشد . بجای سیم مسی 6 میلیمتر مربع می توان از سیم آلومینیومی 16 میلیمتر مربع و بجای سیم مسی 10 میلیمتر مربع از سیم آلومینیومی 25 میلیمتر مربع استفاده نمود . ولی قانوناً حداقل سطح مقطع سیمهای آلومینیمی مورد استفاده 25 میلیمتر مربع می باشد .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” سیم كشی هوایی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – سیم كشی هوایی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
سیم كشی هوایی;سیم كشی خطوط هوایی;سیم كشی هوایی;تحقیق سیم كشی هوایی;دانلود سیم كشی هوایی;دانلود تحقیق سیم كشی هوایی;پژوهش دانشجویی درمورد سیم كشی هوایی;دانلود سیم كشی هوایی;تحقیق درمورد سیم كشی هوایی

شبكه توزیع و انتقال برق تا مصرف 68 صفحه + doc

شبكه توزیع و انتقال برق تا مصرف در 68 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 68

حجم فایل: 57 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

شبكه توزیع و انتقال برق تا مصرف در 68 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

شبكه قدرت از تولید تا مصرف

یك شبكه قدرت از نقطه تولید تا مصرف،شامل اجزاء و مراتبی است كه ژنراتور را بعنوان مولد و ترانسهاو خطوط انتقال را بعنوان مبدل و واسطه در بر می‌گیرد .

محدودیت تولید :

ژنراتورها معمولاً” جریانهای بزرگ را تولید میكنند اما به لحاظ ولتاژ محدودیت دارند،زیرا عایق بندی شینه ها حجم و وزن زیادی ایجاد می‌كند و به همین لحاظ ژنراتورها در نورم های ولتاژی 6،11،21 و حداكثر 33 كیلو ولت ساخته می‌شوند .

انتقال قدرت :

بر عكس تولید كه به لحاظ ولتاژ محدودیت دارد، در انتقال قدرت،مشكل جریان مطرح است زیرا هر چه جریان بیشتر شود،مقطع سیمها بیشتر و در نتیجه ساختمان دكل ها بزرگتر و تلفات انتقال نیز فزونی می‌گیرد . به همین لحاظ سعی می‌شود كه پس از تولید جریان،با استفاده از ترانسفورماتورهای افزاینده،سطح ولتاژ افزایش و میزان جریان كاهش داده شود . ضمنا” عمل انتقال سه فاز،توسط سه سیم صورت می‌گیرد ( به سیم چهارم نیازی نیست ) و برای تشخیص اتصال كوتاههای احتمالی فاز به زمین،از شبكه زمین و نوترالی كه در پست مبدا ایجاد می‌كنند،سود می‌جویند .

توزیع و مصرف قدرت :

پس از انتقال قدرت تا نزدیكی های منطقه مصرف،سطح ولتاژ در چند مرحله پایین می‌آید تا قابل مصرف شود. در ایران درحال حاضر برای انتفال قدرت ازولتاژهای 400 و 230 كیلو ولت (فاز- فاز) استفاده می‌شود و در مناطق شهری نیز این ولتاژها به سطح 63 كیلو ولت ( شبكه فوق توزیع )كاهش پیدا می‌كند و با تبدیل 63 به 20 كیلو ولت،ولتاژ اولیه برای ترانسفورماتورهای توزیع محلی مهیا می‌گردد تا با ولتاژ 400 ولت ( فاز- فاز )،برق مورد نیاز مصرف كننده های عادی فراهم آید .

آرایش ترانسفورماتورهای قدرت :

ترانسفورماتورهای انتقال،از آرایش ستاره / مثلث برخوردارند . طرف ستاره به ولتاژ بالاتر و طرف مثلث به ولتاژ پایین تر متصل می‌شود تا در عایق بندی و حجم سیم پیچ ها صرفه جوئی شود . تپ چنجر نیز كه بعنوان تنظیم كننده ولتاژ بكار گرفته می‌شود معمولاً در طرف فشار قوی تعبیه می‌گردد تا عمل تغییر تپ (Tap) را در جریانهای كمتری انجام دهد و جرقه كنتاكتها به حداقل رسد .

فهرست مطالب:

شبكه قدرت از تولید تا مصرف
محدودیت تولید
انتقال قدرت
توزیع و مصرف قدرت
آرایش ترانسفورماتورهای قدرت
اجزاء یك پست انتقال یا فوق توزیع
ضرورت اتصال به زمین – ترانس نوتر
تانك رزیستانس
ضرورت برقراری حفاظت
انواع سیستمهای اوركارنتی
سیستم حفاظت اوركارنتی فاز به زمین
حفاظت باقیمانده یا رزیجوآل
هماهنگ كردن رله های جریانی زمان ثابت
اشكال رله های با زمان ثابت
رله های اوركانت زمان معكوس
انواع رله های جریانی با زمان معكوس و موارد استفاده هر یك
كاربرد رله های جریانی
رله های ولتاژی
حفاظت فیدر خازن
رله اتومات برای قطع و وصل بنكهای خازنی
حفاظت فیدر كوپلاژ 20 كیلوولت
حفاظت فیدر ترانس 20 كیلوولت
حفاظت جهتی جریان
حفاظت R.E.F
رله های نوترال
حفاظت ترانسفورماتور قدرت
رله بوخهلتس
رله های ترمیك یا كنترل كننده درجه حرارت ترانس
رله دیفرنسیال
چند نكته در رابطه با رله دیفرنسیال
رله دیفرنسیل با بالانس ولتاژی
رله بدنه ترانس
حفاظت جریانی برای ترانسفورماتور
رله های رگولاتور ولتاژ
رله اضافه شار
حفاظت باسبار
نوع اتصالی های باسبار
خصوصیات حفاظت باسبار
انواع حفاظت باسبار
حفاظت خط
نكاتی در خصوص رله های دیستانس
نوسان قدرت و حفاظت رله دیستانس در مقابل آن
رله دوباره وصل كن
كاربرد رله دوباره وصل كن
ضد تكرار
رله واتمتریك
رله مؤلفه منفی
سنكرون كردن
رله سنكرون چك
رله سنكرونایزینگ ( سنكرون كننده ژنراتورها )
رله فركانسی – رله حذف بار
سیستم اینتریپ و اینترلاك

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” شبكه توزیع و انتقال برق تا مصرف ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – شبكه توزیع و انتقال برق تا مصرف – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
شبكه توزیع و انتقال برق تا مصرف;شبكه توزیع و انتقال برق تا مصرف;تحقیق شبكه توزیع و انتقال برق تا مصرف;دانلود شبكه توزیع و انتقال برق تا مصرف;دانلود تحقیق شبكه توزیع و انتقال برق تا مصرف;شبكه توزیع برق;شبكه انتقال برق;شبكه توزیع و انتقال برق;تحقیق درمورد شبكه توزیع و انتقال برق تا مصرف

طراحی نرم افزار ساخت یک قفل الکترونیکی 25 صفحه + doc

طراحی نرم افزار ساخت یک قفل الکترونیکی در 25 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 25

حجم فایل: 26 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

طراحی نرم افزار ساخت یک قفل الکترونیکی در 25 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مختصری راجع به AVR

خصوصیات (ATMEGA 8)

خصوصیات جانبی

خصوصیات ویژه میکروکنترلر

عملکرد قفل

تشریح سخت افزار مدار

قرار گرفتن ARMEGA 8در مدار

مدار تغذیه ورودی

اتصال صفحه کلید

اتصال رله

برچسبSUPERVISER

تشریح زیربرنامه ها

زیربرنامه BEUTIFULER

چکیده :

در این پروژه پیرامون طراحی نرم افزار ساخت یک قفل الکترونیکی با استفاده از میکرو کنترلر AVR(ATMEGA8) مطالبی چند به میان آمده است این قفل توانایی این را دارد که توسط سه نفر و با سه رمز رقمی متفاوت مورد استفاده قرار گیرد .

میکرو AVR رمز را از یک صفحه کلید ماتریسی دریافت می کند و پس از نمایش برروی صفحه نمایشگر LCD پس از مقایسه با رمز موجود در حافظه در صورت صحیح بودن رله ای را برای یک ثانیه فعال می کند و قفل باز می گردد هر یک از این کاربرها به راحتی

می توانند رمز مورد نظر خود را تغییر دهند و رمز دیگری را جایگزین آن کنند .

یک رمز 5 رقمی نیز به عنوان رمز SUPERVISER تعریف شده است که در صورتی که یکی از کاربرها رمز خود را فراموش کرد می تواند با وارد کردن آن سه رمز دیگر را صفر کند و کاربرها می توانند با مراجعه دوباره رمز مورد نظر خود را وارد کنند و پیغام های میکرو نیز در هر مرحله با توجه به کلید فشار داده شده بر روی صفحه نمایشگر LCD نمایش داده

می شود .

در این پروژه در معرفی به نحوه کار با میکرو کنترلر AVR پرداخته شده است و سپس طراحی مدار و نرم افزار قفل آمده است که در آن نحوه عملکرد مدار ، نقشه شماتیک مدار معرفی زیر برنامه ها و در نهایت مجموعه متن نرم افزار بیان گردیده است .

مقدمه :

مختصری راجع به AVR

زبانهای سطح بالا یا همان HLL (HIGH Level Language) به سرعت در حال تبدیل شدن به زبان برنامه نویسی استاندارد برای میکرو کنترلرها (MCU) حتی برای میکروهای 8 بیتی کوچک هستند زبان برنامه نویسی C و BASIC بیشترین استفاده را در برنامه نویسی میکروها دارند ولی در اکثر کاربردها کدهای بیشتری را نسبت به زبان برنامه نویسی اسمبلی تولید می کنند .

ATMEL ایجاد تحولی در معماری جهت کاهشی کد به مقدار مینیمم را درک کرد که نتیجه این تحول میکروکنترلرهای AVR هستند که علاوه بر کاهش و بهینه سازی مقدار کدها به طور واقع عملیات را تنها در یک کلاک سیکل توسط معماری RISC انجام می دهند و از 32 رجیستر همه منظوره استفاده می کنند که باعث شده 4 تا 12 بار سریعتر از میکروهای مورد استفاده کنونی باشند .

تکنولوژی حافظه کم مصرف غیر مدار شرکت ATMEL برای برنامه ریزی AVR ها مورد استفاده قرار گرفته است در نتیجه حافظه های FLASH و EEPROM در داخل مدار قابل برنامه ریزی (ISP) هستتد میکرو کنترلرهای اولیه AVR دارای 1 و 2 و3 کیلوبایت حافظه FLASH و به صورت کلمه 16 بیتی سازماندهی شده بودند .

AVR ها به عنوان میکرو RISC با دستورات فراوان طراحی شده اند که باعث می شود حجم کد تولید شده کم و سرعت بالاتری بدست آید .

خصوصیات (ATMEGA 8)

– از معماری AVR RISC استفاده می کند .

– دارای 16 دستورالعمل با کارآیی بالا که اکثرا ً تنها در یک کلاک سیکل اجرا می شوند

– 8*32 رجیستر کاربردی

– سرعتی تا 6m/ps ( در فرکانس 6mhz)

– حافظه ، برنامه و داده غیر فرار

– BK بایت حافظه FLASH داخلی قابل برنامه ریزی

– پایداری حافظه FLASH : قابلیت 1000 بار نوشتن و پاک کردن

– 1024 بایت حافظه داخلی SDRAM

– 512 بایت حافظه EEPROM داخلی قابل برنامه ریزی

– پایداری حافظه EEPROM : قابلیت 10000 بار نوشتن و پاک کردن

– قفل برنامه FLASH و حفاظت EEPROM

خصوصیات جانبی

– دو تایمر – کانتر 8 بیتی با PRESCALER مجزا و دارای مد COMPARE

– یک تایمر – کانتر 16 بیتی با PRESCALER مجزا و دارای COMPARE و CAPTURE

– 3 کانال PWM

– 3 کانال مبدل ، آنالوگ به دیجتال در بسته بندی های TQFP و MLF

– 6 کانال با دقت 10 بیتی

– 2 کانال با دقت 8 بیتی

– 6 کانال مبدل آنالوگ به دیجیتال در بسته بندی های PDIP

– 4 کانال با دقت 10 بیتی

– 2 کانال با دقت 8 بیتی

– دارای RTC با اسیلاتور مجزا

– یک مقایسه کننده آنالوگ داخلی

– USART سریال قابل برنامه ریزی

– WATCHDOG قابل برنامه ریزی با اسیلاتور داخلی

– ارتباط سریال SPT برای برنامه ریزی داخل مدار

– قابلیت ارتباط با پروتکل سریال دو سیمه

– قابلیت ارتباط سریال SPI به صورت MASTER یا SLAVE

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” طراحی نرم افزار ساخت یک قفل الکترونیکی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – طراحی نرم افزار ساخت یک قفل الکترونیکی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
طراحی نرم افزار ساخت یک قفل الکترونیکی;مقاله طراحی نرم افزار ساخت یک قفل الکترونیکی;دانلود مقاله درمورد طراحی نرم افزار ساخت یک قفل الکترونیکی;تحقیق درمورد طراحی نرم افزار ساخت یک قفل الکترونیکی;دانلود تحقیق طراحی نرم افزار ساخت یک قفل الکترونیکی;دانلود پژوهش طراحی نرم افزار ساخت یک قفل الکترونیکی;نرم افزار ساخت یک قفل الکترونیکی

عایقهای الكتریكی 31 صفحه + doc

عایقهای الكتریكی در 31 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 31

حجم فایل: 32 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

عایقهای الكتریكی در 31 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

عایقهای الكتریكی

اصولاً قسمتهای عایق ماشینهای الكتریكی ، ترانسفورماتور ها ،خطوط هوایی و غیره به صورتی طراحی می شود كه بتوانند به طور مداوم تحت ولتاژ معینی كاركرده و ضمناً قدرت تحمل ضربه های ولتاژ را در لحظات كوتاه داشته باشند .

هر نوع تغییرات ناگهانی و شدید در شرایط كاری شبكه، موجب ظهور جهشها یا پالسهای ولتاژ می شود . برای مثالمی توان اضافه ولتاژ های ناشی از قطع و یا وصل بارهای زیاد به طور یكجا ، جریانهای اتصال كوتاه ، تغییر ناگهانی مدار و غیره رانام برد .

رعد و برق نیز هنگامی كه روی خطوط شبكه تخلیه شود ، باعث ایجاد پالسهای فشار قوی با دامنه زیاد و زمان كم می شود .

لذا عایق های موجوددر ماشینهای الكتریكی و تجهیزات فشار قوی باید از نظر استقامت در مقابل این نوع پالسها نیز طبقه بندی شده و مشخص شوند . عایقهای الكتریكی با گذشت زمان نیز در اثر آلودگی و جذب رطوبت فاسد شده و خاصیت خود را از دست می دهند .

در مهندسی برق سطوح مختلفی از مقاومت عایقی تعریف شده است كه هر كدام بایستی در مقابل ولتاژ معینی استقامت نمایند . (ولتاژ دائمی و ولتاژ لحظه ای هر كدام به طور جداگانه مشخص می شوند )و البته طبیعی است كه ازدیاد ولتاژ بیشتر از حد مجاز روی عایق باعث شكست آن می شود . در عمل دو نوع شكست برای عایق ها می توان باز شناخت ،حرارتی و الكتریكی .

زمانی كه عایق تحت ولتاژ قرار دارد ، حرارت ناشی از تلفات دی الكتریكی می توان باعث شكست حرارتی شود . باید توجه نمود كه افزایش درجه حرارت باعث كاهش مقاومت اهمی عایق و نتیجتاً افزایش تصاعدی درجه حرارت آن خواهد شد .

خلاصه اینكه عدم توازن بین حرارت ایجاد شده در عایق با انچه كه به محیط اطراف دفع می نماید ، موجب افزایش درجه حرارت آن شده و این پروسه تا زمانیكه عایق كاملاً شكسته شده و به یك هادی الكتریسته در آید ، ادامه می باید .

شكست الكتریكی در عایق ها به دلیل تجزیه ذرات ان در اثر اعمال میدان الكتریكی نیز صورت می گیرد .

با توجه به آنچه گذشت ، عایقهای الكتریكی عموماً در معرض عواملی قرار دارند كه باعث می شود در ولتاژ نامی نیز حالت نرمال خود را از دست بدهند . لذا در انتخاب عایقها ، عایق با كلاس بالاتر انتخاب می شود . اندازه گیریهای مختلفی كه جهت شناسایی نواقص موجود در عایق ها انجام می گیرند عبارتند از :

اندازه گیری مقاومت D.C عایق یا جریان نشتی ان ، تلفات دی الكتریك ، ظرفیت خازنی عایق ، توزیع ولتاژ در عایق ، دشارژهای جزئی در عایق و میزان پارازیتهای حاصل از آن و تست استقامت الكتریكی عایق .

تعیین میزان و تلفات یك عایق ومقایسه آن با مقادیر اولیه ، معیار خوبی برای ارزیابی وضعیت آن می باشد . اصولاً افزایش تلفات در عایق های جامد ناشی از جذب رطوبت و در روغن ها به دلیل افزایش در صد آب یا آلودگیهای دیگر درآن می باشد .

باید دانست كه مقدار تلفاتی كه در مورد یك ترانس اندازه گیری می شود ، جمع تلفات روغن و ایزولاسیونجامد سیم پیچ بوده و هرگاه تلفات عایق یك ترانس از مقدار مجاز تجاوز نماید ، ابتدا باید روغن را به طور جداگانه مورد آزمایش قرار داد تا بتوان وضعیت ایزولاسیون سیم پیچی را ارزیابی نمود .

با توجه به انكه با تعیین مقدار تلفات به طور مطلق و بدون در نظر گرفتن ابعاد فیزیكی و جنس عایق نمی توان قضاوت صحیحی در مورد ان به عمل آورد ، بهترین پارامتری كه می تواند وضعیت ایزولاسیون را مشخص نماید نسبت مولفه اكتیو به راكتیو جریان نشتی عایق می باشد . با اندازه گیری ظرفیت تلفات عایق می توان وضعیت ان را از نظر استقامت حرارتی ، میزان رطوبت جذب شده و عمر عایق ارزیابی نمود .

تجربه نشان داده است كه در موارد زیر خطر اتصال كوتاه در ایزولاسیون تجهیزات الكتریكی كه مستقیماً به فساد عایق مربوط باشد ، وجود ندارد :

الف : وقتیكه ایزولاسیون دارای ضریب تلفات عایق ثابتی است و با مروز زمان افزایش نمی یابد .

ب: وقتیكه ضریب تلفات عایق روغن بوشینگ دژنكتورهای روغنی كه مستقیماً روی كلید اندازه گیری شده است ، بدون توجه به اندازه گیری قبلی در حد استاندارد باشد .

با اندازه گیری ظرفیت خازنی ایزولاسیون تجهیزات الكتریكی در دوفركانس و یا دو درجه حرارت مختلف می توان اطلاعاتی مشابه با نتیجه تست تلفات دی الكتریك از وضعیت عایق بدست آورد .

وجه تمایز تست ظرفیت خازنی در دو فركانس مختلف با دستگاههایی كه جهت همین كار ساخته شده اند در این است كه در هر درجه حرارتی قابل انجام بوده و احتیاجی به گرم كردن ترانس و یا تجهیزات دیگر نیست و به همین جهت پرسنل را از حمل و نقل دستگاهها و ادوات نسبتاً سنگین كه برای گرمایش بكار می روند بی نیاز می سازد .

در این روش اساس كار بر این اصل مبتنی است كه ظرفیت خازن با تغییر فركانس تغییر می نماید . تجربه نشان داده است كه در مورد ایزولاسیون سیم پیچ هایی كه آب زیادی به خود جذب نموده اند نسبت بین ظرفیت خازنی در فركانسهای 2 و 50 هرتز حدود دو بوده و در مورد ایزولاسیون خشك این نسبت حدود یك خواهد بود .

اندازه گیری فوق معمولاً بین سیم پیچ هر یك از فازها و بدنه در حالتیكه بقیه سیم پیچ ها نیز ارت شده اند انجام می گیرد . دقیقترین روش برای بررسی نتایج بدست امده در هر آزمایش مقایسه آن با مقادیر كارخانهای و یا تستای مشابه قبلی می باشد كه البته در این عمل باید ارقام بر اساس یك درجه حرارت واحد اصلاح شد باشند . چنانچه مقایسه فوق به عللی تحقیق پذیر نباشد ، می توان به بعضی از اتسانداردهایی كه در این زمینه موجود است مراجعه نمود . برای مثال پس از انجام تعمیرات ، میزان مقاومت D.C عایق نباید كاهش بیش از 40 در صد (برای ترانس 110 كیلو ولت به بالا 30 در صد ) ، نسبت ظرفیت خازن در فركانس 2 هرتز به ظرفیت خازن در فركانس 50 هرتز افزایش بیش از ده درصد و ضریب تلفات عایق افزایش بیش از 30 در صد نسبت به نتایج قبل از تعمیرات را نشان بدهند .

دردرجه حرارتهای 10 و 20 درجه سانتیگراد نسبت ظرفیت خازن در فركانس 2 هرتز به ظرفیت خازن در فركانس 50 هرتز باید به ترتیب مقادیری حدود 2/1 و 3/1 را داشته باشند .

اضافه گرمایش مجاز در هادیهای تجهیزات الكتریكی

روشن است كه عبور جریان نامی به طور مداوئم در هادیهای الكتریكی موجب گر شدن آنها و ایزولاسیون مجاورشان می شوند . این پدیده عاملی است كه محدودیت اساسی را برای باردهی تجهیزات الكتریكی بوجود می آورد .

بر اساس استاندارد های معتبر ، حداكثر درجه حرارت مجاز در انواع مواد عایقی بین 90 تا 180 درجه سانتیگراد معین شده است .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” عایقهای الكتریكی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – عایقهای الكتریكی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
عایقهای الكتریكی;دانلود عایقهای الكتریكی;تحقیق درمورد عایقهای الكتریكی;دانلود عایقهای الكتریكی;دانلود تحقیق عایقهای الكتریكی;تحقیق عایقهای الكتریكی;تحقیق عایق

اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیكی و تداخل PSS ها (و اثبات برتری آن بر روش كلاسیك) 153 صفحه + doc

اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیكی و تداخل PSS ها( و اثبات برتری آن بر روش كلاسیك ) در 153 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 153

حجم فایل: 3.455 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیكی و تداخل PSS ها( و اثبات برتری آن بر روش كلاسیك ) در 153 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

چكیده :

توسعه شبكه های قدرت نوسانات خود به خودی با فركانس كم را، در سیستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هایی نسبتاً كوچك و ناگهانی در شبكه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در سیستم می شود. در حالت عادی این نوسانات بسرعت میرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معینی فراتر نمی رود. اما بسته به شرایط نقطه كار و مقادیر پارامترهای سیستم ممكن است این نوسانات برای مدت طولانی ادامه یافته و در بدترین حالت دامنه آنها نیز افزایش یابد. امروزه جهت بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم، در اغلب شبكه های قدرت پایدار كننده های سیستم قدرت (PSS) به كار گرفته می شود.

این پایدار كننده ها بر اساس مدل تك ماشین – شین بینهایتِ سیستم در یك نقطه كار مشخص طراحی می شوند. بنابراین ممكن است با تغییر پارامترها و یا تغیر نقطه كار شبكه، پایداری سیستم در نقطه كار جدید تهدید شود.

موضوع این پایان نامه طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت است، به قسمی كه پایداری سیستم در محدوده وسیعی از تغییر پارامترها و تغییر شرایط نقطه كار تضمین شود. در این راستا ابتدا به مطالعه اثر تغییر پارامترهای بر پایداری
سیستم های قدرت تك ماشینه و چند ماشینه پرداخته می شود. سپس دو روش طراحی كنترل كننده های مقاوم تشریح شده، و در مسئله مورد مطالعه به كار گرفته می شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسی این روش ها، یك روش جدید برای طراحی PSS ارائه می شود. در این روش مسئله طراحی پایدار كننده مقاوم به مسئله پایدار كردن
مجموعه ای از مدلهای سیستم در نقاط كار مختلف تبدیل می شود. این مسئله نیز به یك مسئله استاندارد بهینه سازی تبدیل شده و با استفاده از روش های برنامه ریزی غیر خطی حل می گردد. سرانجام كارایی روش فوق در طراحی پایدار كننده های مقاوم برای یك سیستم قدرت چند ماشینه در دو مسئله مختلف (اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیكی و تداخل PSS ها) تحقیق شده و برتری آن بر روش كلاسیك به اثبات می رسد.

فصل اول

1-1- پیشگفتار:

افزایش روز افزون مصرف انرژی الكتریكی، توسعه سیستم های قدرت را بدنبال داشته است بطوریكه امروزه برخی از سیستم های قدرت در جغرافیایی به وسعت یك قاره گسترده شده اند. به موازات این توسعه كه با مزایای متعددی همراه است، در شاخه دینامیك سیستم های قدرت نیز مانند سایر شاخه ها مسائل جدیدی مطرح شده است. از جمله این مسائل می توان به پدیده نوسانات با فركانس كم، تشدید زیر سنكرون (SSR)، و سقوط ولتاژ اشاره كرد.

پدیده نوسانات با فركانس كم در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در بحث پایداری دینامیكی سیستم های قدرت مورد توجه قرار می گیرد. بروز
اغتشاش های مختلف در شبكه، انحراف سیستم از نقطه تعادل پایدار را به دنبال دارد، در چنین وضعیتی به شرط اینكه سنكرونیزم شبكه از دست نرود، سیستم با نوسانات فركانس كم به نقطه تعادل جدید نزدیك می شود. هنگامی كه یك ژنراتور به تنهایی كار می كند، نوسانات با فركانس كم به دلیل میرایی ذاتی به شكل نسبتاً قابل قبولی میرا می شوند. اما كاربرد برخی از المان ها مانند تحریك كننده های سریع، با اثر دینامیك قسمت های مختلف شبكه ممكن است باعث تزریق میرایی منفی به شبكه شود، به طوریكه نوسانات فركانس كم شبكه به شكل مطلوبی میرا نشده و یا حتی از میرایی منفی برخوردار شوند. بدیهی است افزایش میرایی مودهای الكترومكانیكی سیستم در چنین وضعیتی می تواند به عنوان یك راه حل مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس پایدار كننده های سیستم قدرت (PSS) بر اساس مدل تك ماشین – شین بینهایت طراحی شده و در محدوده وسیعی به كار گرفته می شوند. از دید تئوری كنترل، پایدار كننده های فوق در واقع یك كنترل كننده كلاسیك با تقدیم فاز[1] می باشد كه بر اساس مدل خطی سیستم در یك نقطه كار مشخص طراحی می شوند.

همراه با پیشرفت های چشمگیری در تئوری سیستم ها و كنترل، روش های جدید برای طراحی پایدار كننده های سیستم قدرت ارائه شده است، كه به عنوان نمونه می توان به كنترل كنده های طرح شده بر اساس تئوری های كنترل تطبیقی، كنترل مقاوم، شبكه های عصبی مصنوعی و كنترل فازی اشاره كرد [5-1]. در همه این روش ها سعی بر اینست كه نقایص موجود در طراحی كلاسیك مرتفع شده به طوریكه كنترل كننده به شكل موثرتری بر پایداری سیستم و بهبود میرایی نوسانات اثر گذارد.

روش های كنترل مقاوم، كه در این پایان نامه مورد توجه است به شكل جدی از اوایل دهه هشتاد (1980) مطرح شد و خود به شاخه های متعددی تقسیم می شود. قبل از هر توضیحی درباره كنترل مقاوم نخست به بیان مفهوم عدم قطعیت در مدل
می پردازیم. در كنترل كلاسیك طراحی بر اساس مدل مشخصی از سیستم صورت
می گیرد. مدل سیستم تنها یك تقریب از دینامیك های واقعی سیستم است. حذف دینامیك های سریع به منظور ساده سازی، تغییر مقادیر پارامترهای مدل به دلایل مختلف از منابع ایجاد عدم قطعیت در مدل سیستم ها می باشد. بنابراین بدلیل وجود چنین عدم قطعیت هایی در مدلسازی ، اهداف مورد نظر طراح ممكن است توسط كنترل كننده های طرح شده بر اساس مدل تحقق نیابند.

به منظور رفع این مشكل در كنترل مقاوم بر اینستكه عدم قطعیت های حائز اهمیت موجود در مدل، در طراحی كنترل كننده لحاظ شوند. معمولاً مدلسازی عدم قطعیت در اكثر شاخه های كنترل مقاوم خانواده ای از سیستم ها را بوجود می آورد، حال كنترل كننده مقاوم بایستی چنان طرح شود كه برای هر یك از اعضاء این خانواده اهداف مورد نظر در طراحی برآورده شود.

موضوع این پایان نامه طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت است، به قسمی كه پایداری سیستم در محدوده وسیعی از تغییر پارامترها و تغییر شرایط نقطه كار تضمین شود. در این راستا ابتدا به مطالعه اثر تغییر پارامترها بر پایداری
سیستم های قدرت تك ماشینه و چند ماشینه پرداخته می شود. سپس دو روش طراحی كنترل كننده های مقاوم تشریح شده، و در مسئله مورد مطالعه به كار گرفته می شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسی این روش ها، یك روش جدید برای طراحی PSS ارائه می شود. در این روش مسئله طراحی پایدار كننده مقاوم به مسئله پاردار كردن مجموعه ای از مدل های سیستم در نقاط كار مختلف تبدیل می شود. این مسئله نیز به یك مسئله استاندارد بهینه سازی تبدیل شده و با استفاده از روش های برنامه ریزی غیر خطی حل می گردد. سرانجام كارایی روش فوق در طراحی پایدار كننده های مقاوم برای یك سیستم قدرت چند ماشینه در دو مسئله مختلف (اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیكی و تداخل PSS ها) تحقیق شده و برتری آن بر روش كلاسیك به اثبات می رسد.


فهرست مطالب:

چكیده
فصل اول – مقدمه
1-1- پیشگفتار
1-2- رئوس مطالب
1-3- تاریخچه
فصل دوم : پایداری دینامیكی سیستم های قدرت
2-1- پایداری دینامیكی سیستم های قدرت
2-2- نوسانات با فركانس كم در سیستم های قدرت
2-3- مدلسازی سیستمهای قدرت تك ماشینه
2-4- طراحی پایدار كننده های سیستم قدرت (PSS)
2-5- مدلسازی سیستم قدرت چند ماشینه
فصل سوم: كنترل مقاوم
3-1-كنترل مقاوم
3-2- مسئله كنترل مقاوم
3-2-1- مدل سیستم
3-2-2- عدم قطعیت در مدلسازی
3-3- تاریخچه كنترل مقاوم
3-3-1- سیر پیشرفت تئوری
3-3-2- معرفی شاخه های كنترل مقاوم
3-4- طراحی كنترل كننده های مقاوم برای خانواده ای از توابع انتقال
3-4-1- بیان مسئله
3-4-2- تعاریف و مقدمات
3-4-4-‌‌‌تبدیل مسئله پایدارپذیری مقاوم به‌یك مسئله Nevanlinna–Pick
3-4-5- طراحی كنترل كننده
3-5- پایدار سازی مقاوم سیستم های بازه ای
3-5-1- مقدمه و تعاریف لازم
2-5-3- پایداری مقاوم سیستم های بازه ای
3-5-3- طراحی پایدار كننده های مقاوم مرتبه بالا
فصل چهارم : طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت
4-1- طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت
4-2- طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick
برای سیستم های قدرت تک ماشینه
4-2-1- مدل سیستم
4-2-2- طرح یک مثال
4-2-3 – طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick
4-2-2- بررسی نتایج
4-2-5- نقدی بر مقاله
4-3- بررسی پایداری دینامیکی یک سیستم قدرت چند ماشینه
4-3-1- مدل فضای حالت سیستم های قدرت چند ماشینه
4-3-2- مشخصات یک سیستم چند ماشینه
4-3-3-طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت
4-3-4- پاسخ سیستم به ورودی پله
4-4- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه
4-4-1- اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی
4-4-2- مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای
4-4-3-پایدارسازی مجموعه‌ای ازتوابع انتقال به کمک تکنیک‌های‌بهینه سازی
4-4-4- استفاده از روش Kharitonov در پایدار سازی مقاوم
4-4-5- استفاده از یک شرط کافی در پایدار سازی مقاوم
4-5- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم قدرت چندماشینه (2)
4-5-1- جمع بندی مطالب
4-5-2-طراحی پایدار کننده های‌مقاوم بر اساس مجموعه‌ای از نقاط کار
4-5-3- مقایسه عملکرد PSS کلاسیک با کنترل کننده های جدید
4-5-4- نتیجه گیری
فصل پنجم : استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله
5-1- استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله
5-2- طراحی PSS‌های مقاوم به منظور هماهنگ سازی PSS ها
5-2-1- تداخل PSS‌ها
5-2-2- بررسی مسئله تداخل PSS‌ها در یك سیستم قدرت سه ماشینه
5-2-3- استفاده از روش طراحی بر اساس چند نقطه كار در هماهنگ
انتخاب مجموعه مدلهای طراحی
5-2-4-‌مقایسه‌عملكرد دو نوع پایدار كننده به كمك شبیه سازی كامپیوتری
5-3- طراحی كنترل كننده های بهینه ( فیدبك حالت ) قابل اطمینان برای سیستم قدرت
5-3-1) طراحی كننده فیدبك حالت بهینه
تنظیم كننده های خطی
5-3-2-كاربرد كنترل بهینه در پایدار سازی سیستم های قدرت چند ماشینه
5-3-3-طراحی كنترل بهینه بر اساس مجموعه‌ای از مدلهای سیستم
5-3-4- پاسخ سیستم به ورودی پله
فصل ششم : بیان نتایج
6-1- بیان نتایج
6-2- پیشنهاد برای تحقیقات بیشتر
مراجع

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیكی و تداخل PSS ها (و اثبات برتری آن بر روش كلاسیك) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیكی و تداخل PSS ها (و اثبات برتری آن بر روش كلاسیك) – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیكی و تداخل PSS ها( و اثبات برتری آن بر روش كلاسیك );اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیكی و تداخل PSS ها;دانلود اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیكی و تداخل PSS ها; اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیكی و تداخل PSS ها;تحقیق اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیكی و تداخل PSS ها

بار الكتریكی 22 صفحه + doc

بار الكتریكی در 22 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 22

حجم فایل: 13 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

بار الكتریكی در 22 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

سرفصل های اصلی:

«بار الكتریكی»

«جریان الكتریكی»

«انسان و حركت»

«هماهنگی و ارتباط»

«بار الكتریكی»

1- سارا دوست دارد هنگام درس خواندن و فكر كردن قدم بزند. برحسب اتفاق روزی در حالی كه مشغول فكر كردن درباره‌ی مساله ای بود و بر روی فرش اتاق خانه قدم می زد، جورابی به پا داشت كه از الیاف مصنوعی بافته شده بود. در هنگام قدم زدن ناگهان دستش به دستگیره در برخورد كرد و احساس برق گرفتگی نمود. آیا می‌توانید علت اتفاقی را كه برای سارا روی داده بیان كنید.

2- از بین شكل های زیر، نیروهای بین میله های باردار، در كدام شكل ها اشتباه است؟ چرا؟

3- هنگام باردار شدن یك اتم فقط تعداد الكترون ها كم یا زیاد می شود و تعداد پروتون ها و نوترون ها تغییری نمی كند. برای هر یك از این دو مورد بنویسید كه چرا تعداد آنها هنگام باردار شدن اتم، كم و زیاد نمی شود؟

الف) نوترون ها:

ب) پروتون ها:

4- سروش در گزارش درمورد كار با برق نما نوشته است: «اگر جسم بارداری را به كلاهك برق نمای بدون باری نزدیك كنیم، اگر بار جسم مثبت باشد ورقه ها از یك دیگر دور می شوند و اگر بار جسم منفی باشد ورقه ها به هم نزدیك می شوند.»

پویا معتقد است این گزارش اشتباه است. شما برای نظر پویا دلیل بیاورید.

5- اگر دو جسم خنثی را به هم مالش دهیم و یك جسم بار الكتریكی مثبت پیدا كند، جسم دیگر……………

الف) به همان اندازه بار مثبت می گیرد.

ب) به همان اندازه بار منفی می گیرد.

ج) با توجه به مقدار جرم جسم، بار منفی می گیرد.

د) دارای خاصیت مغناطیسی می شود.

6- كارگران اداره‌ی برق وقتیدر بالای تیر چراغ برق، سیم های برق را تعمیر می‌كنند، دستكش هایی به دست می كنند كه از جنس پارچه های ضخیم است. علت استفاده از این دستكش ها چیست؟

7- منوچهر یك میله‌ی مسی را در دست گرفته و می خواهد با مالش به یك تكه پارچه‌ی پشمی آن را باردار نماید. آیا او می تواند این كار را انجام دهد؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.

8- یك كره‌ی فلزی خنثی مطابق شكل روی پایه‌ی عایقی قرار گرفته است. اگر یك میله‌ی باردار مثبت به این كره نزدیك كنیم، وضعیت بارهای مثبت و بارهای منفی در كره‌ی فلزی به چه صورت در خواهد آمد؟ روی شكل نشان دهید. آیا این دو بار با هم تفاوت دارد؟

9- برق نما یا الكتروسكوپ وسیله ای است كه توسط آن آزمایشهای ساده ای در مورد الكتریسیته می توان انجام داد. معمولاً تیغه های پایین در برق نماها به شكل لولا ساخته می شوند تا به راحتی بتوانند حركت كنند. علت این حالت لولایی را بنویسید.

10- با توجه شكل های زیر كه دو مرحله از یك آزمایش را نشان می دهد، درمورد باردار بودن یا نبودن میله و نیز نوع بار الكتریكی آن نظر خود را بنویسید:

مرحله دوم مرحله اول

11- بادكنكی را باد كرده و آن را به موهای سر خود مالش می دهیم وقتی بادكنك را از موهای خود دور می كنیم، موهای سر ما را به سمت خود می كشد. به نظر شما علت این اتفاق چیست؟

12- وقتی یك میله با بار منفی بسیار زیاد را به كلاهك یك برق نما (الكتروسكوپ) با بار مثبت باردار شده است، تماس بدهیم چه اتفاقی می افتد؟ (ممكن است بیش از یك مورد درست باشد.)

الف) ورقه های الكتروسكوپ بدون بار می شوند.

ب) به احتمال زیاد ورقه های الكتروسكوپ بار منفی پیدا می كند.

ج) بار مثبت ورقه های الكتروسكوپ بیش تر می شود.

د) تغییری در وضعیت بارهای ورقه های الكتروسكوپ ایجاد نمی شود.

13- فاطمه به همراه گروه خود مشغول انجام آزمایش هایی با برق نما بود ولی جواب‌های مناسبی بدست نمی آمد. فاطمه از بچه های گروه ایراد گرفت و به آنها تذكر داد كه اصلاً خوب كار نمی كنند در این هنگام معلم علوم به سر میز آنها آمد و علت نتیجه‌ی خوب نگرفتن بچه ها را رطوبت زیاد هوا اعلام كرد. شما برای ما بنویسید چرا رطوبت باعث می شود آزمایش ها مربوط به بار الكتریكی خوب انجام نشود؟

14- در مورد هر یك از شكل های زیر با ذكر دلیل بنویسید، بین بادكنك ها نیروی رانش وجود دارد یا كشش؟

15- یك صاعقه یا آذرخش در چه هنگامی به وجود می آید؟ برای جلوگیری از ایجاد خسارت صاعقه در ساختمان های بلند چه وسیله ای به كار برده می شود؟ این وسیله چه كاری انجام می دهد؟

16- وقتی یك میله‌ی پلاستیكی را با پارچه‌ی پشمی مالش می دهیم در پارچه بار الكتریكی مثبت و در میله‌ی پلاستیكی بار الكتریكی منفی انجام می شود. برای ما بنویسید الكترون ها در بین این دو جسم چگونه جابجا می شوند؟

17- در هر یك از حالت های زیر بنویسید كه اتم بار مثبت پیدا می كند یا بار منفی؟

الف) از اتم دو الكترون كم شود ( )

ب) به اتم سه الكترون اضافه شود ( )

پ)‌ به اتم دو الكترون اضافه شود ( )

18- اجسام مختلفی مانند یك تكه مقوا، سیم، شانه‌ی پلاستیكی، یك قطعه چوب، یك میله‌ی شیشه‌ای، زغال باتری و… را به كلاهك برقنمای باردار شده ای تماس می‌دهیم.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بار الكتریكی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بار الكتریكی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
بار الكتریكی;بررسی بار الكتریكی;تحقیق بار الكتریكی;دانلود بار الكتریكی;دانلود تحقیق بار الكتریكی; بار الكتریكی;پژوهش دانشجویی درمورد بار الكتریكی;تحقیق درمورد بار الكتریكی

برق خورشیدی (فتوولتائیک) 22 صفحه + doc

برق خورشیدی(فتوولتائیک) در 22 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 22

حجم فایل: 334 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

برق خورشیدی(فتوولتائیک) در 22 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب:

مقدمة تاریخی مقدمه
تاریخچه
پدیده فتوولتائیک
مکانیزم سلول های خورشیدی
اساس کار سلول های خورشیدی
فناوری ساخت سلول های خورشیدی
ساخت سلول های خورشیدی با استفاده از مواد آلی
انواع سیستم های فتوولتائیک
انواع مبدل های فتوولتائیک
کاربردهای نیروگاهی انرژی خورشیدی
براورد هزینه نیروگاه برق خورشیدی
نتیجه گیری

مقدمه

وابستگى شدید جوامع صنعتى به منابع انرژى ، بویژه سوختهاى نفتى و بکار گیرى و مصرف بى‌رویه آنها سبب شده ، این منابع که در قرنهاى متمادى در زیر لایه‌هاى زیرین زمین تشکیل شده ، تخلیه شود. انرژیهاى فسیلى مانند نفت و زغال سنگ پایان پذیر و تجدید ناپذیر هستند، اما انرژیهاى نو یا جانشین از جمله باد ، آب و خورشید چنین نیستند. خورشید یکى از منابع مهم تجدید ناپذیر انرژى است که به فناوریهاى پیشرفته و پرهزینه نیاز ندارد و مى‌تواند به عنوان یک منبع مفید و تأمین کننده انرژى در بیشتر نقاط جهان بکار گرفته شود.

استفاده از این انرژى برخلاف انرژى هسته‌اى ، خطرى ندارد و براى کشورهاى فاقد منابع انرژى زیرزمینى ، مناسبترین راه براى دستیابى به نیرو و رشد و توسعه اقتصادى است. هم اکنون از انرژى خورشیدى بوسیله سیستمهاى مختلف و براى اهداف گوناگون استفاده و بهره گیرى مى‌شود که مهمترین آنها سیستمهاى فوتوبیولوژیک، شیمى خورشیدى (Helios Chemical) ، گرماى خورشیدى (Helios Thermal) ، برق خورشیدى (Helios Electrical) ، سیستمهاى فتوشیمیایى ، سیستمهاى فوتوولتائیک، سیستمهاى حرارتى و برودتى هستند.

نکته مهم اینجاست که فنآوریهای عصر حاضر باید بتوانند از انرژی خورشیدی استفاده کنند.بنابراین باید بتوان انرژی خورشیدی (منابع تجدیدپذیر) را به انواع انرژی مورد استفاده تبدیل کرده و یا اینکه فن آوریها توانایی تولید انرژی مورد نیاز از خورشید را داشته باشند.

یکی از راه های مناسب برای استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی، سیستم فتوولتائیک می باشد.این سیستم مبتنی بر تبدیل مستقیم انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی است. مقاله حاضر به شرح و بررسی کلی این سیستم می پردازد

تاریخچه

تحقیقات مرتبط با تکنولوژی فتوولتاییک از یکصد سال قبل آغاز شد.در سال 1873 م. “ویلوگبی اسمیت”[1] دانشمند انگلیسی به حساسیت سلنیم نسبت به نور پی برد. وی در آزمایشهای خود به این نتیجه رسید که توانایی سلنیم برای هدایت الکتریسیته با میزان تابش نور به آن رابطه ای مستقیم دارد. درسال 1880 م. “چارلز فریتس”[2] توانست که با استفاده از سلنیم اولین سلول الکتریکی خورشیدی را بسازد. این محصول بدون مصرف مواد اولیه و بدون تولید گرما و صدا، الکتریسیته تولید می کرد.اما این تحقیقات تا سال 1905 م. که “آلبرت انیشتین”[3] نظریه خود را در باب اثرفتوولتاییک ارائه کرد، راکد ماند.نظریات انیشتین تحولی در مراحل تولید الکتریسیته ایجاد نمود.اما بدلیل هزینه های بالا و بازدهی کم تولید،پیشرفتهای کندی دراین زمینه بدست می آمد.تا اینکه دراوایل سالهای1950م.،دانشمندان آزمایشگاه “بل”[4] درجریان تحقیقات خود درمورد سیستمهای ارتباطی راه دوروکشف منابع جدید انرژی به حساسیت سیلیکون،دومین عنصر فراوان روی زمین، به نور خورشید پی بردند و متوجه شدند که هنگامیکه این ماده با یک ناخالصی معینی بکار رود،در مقابل تابش نور، انرژی با ولتاژ قابل توجهی تولید می کند.در سال 1954 م. آنها اولین سلول خورشیدی سیلیکونی را با راندمان 60% تولید کردند و برای نخستین بار از این تکنولوژی درایستگاه مخابراتی روستایی درایالت جورجیا استفاده شد.درسازمان هوافضای آمریکا(ناسا) ، دانشمندان برای تولید انرژی فراوان،سبک،مطمئن و مناسب در فضای خارج از جو زمین، در اوایل 1960 سیستمی را مشتمل بر 108 سلول خورشیدی بر روی ماهواره “ونگارد”[5] نصب کردند.ازآن زمان به بعد سیستمهای فتوولتاییک بر روی بیشتر ماهواره ها و فضاپیماها بکار گرفته شد. پس ازآن سیستمهای فتوولتاییک درگستره وسیعی ازنیازها مورداستفاده قرارگرفتند.امروزه بیش از200000 باب خانه در آمریکا ازاین تکنولوژی استفاده می کنند و در سایر نقاط جهان نیز از این سیستمها در مقیاس وسیعی استفاده می شود.این روش تولید انرژی در انواع ارتباطات،آبیاری، تصفیه آب،تولید روشنایی،راهبری هوایی و دریایی و… بکار می رود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” برق خورشیدی (فتوولتائیک) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – برق خورشیدی (فتوولتائیک) – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
برق خورشیدی(فتوولتائیک); برق خورشیدی;تحقیق برق خورشیدی;دانلود مقاله برق خورشیدی; برق خورشیدی;دانلود تحقیق درمورد برق خورشیدی;پژوهش دانشجویی درمورد برق خورشیدی;دانلود تحقیق انرژی خورشیدی