دسته: اقتصاد

سهام (بورس) 55 صفحه + doc

مقاله کامل سهام (بورس) در 55 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 55 حجم فایل: 35 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله کامل سهام (بورس)...

جایگاه نفت در ایران 6 صفحه + doc

تحقیق جایگاه نفت در ایران در 6 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 6 حجم فایل: 8 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: تحقیق جایگاه نفت...

حجم نمونه و جامعه آماری 25 صفحه + doc

تحقیق حجم نمونه و جامعه آماری در 25 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 25 حجم فایل: 53 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: تحقیق حجم...

ضرورت استاندارد و شرایط آن 48 صفحه + doc

مقاله کامل ضرورت استاندارد و شرایط آن در 48 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 48 حجم فایل: 37 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: ضرورت...

طرح های بازاریابی 18 صفحه + doc

مقاله طرح های بازاریابی در 18 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 18 حجم فایل: 36 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: طرح های بازاریابی در...

تأثیر تبلیغات بازرگانی در عصر ارتباطات برای كالاهای گوناگون 117 صفحه + doc

مقاله کامل تأثیر تبلیغات بازرگانی در عصر ارتباطات برای كالاهای گوناگون در 117صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 117 حجم فایل: 73 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل...

تخمین مدل و استنتاج آماری 22 صفحه + doc

تحقیق تخمین مدل و استنتاج آماری در 22 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 22 حجم فایل: 53 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: تحقیق تخمین...

تكنیكهای تحلیلی 26 صفحه + doc

تحقیق تكنیكهای تحلیلی در 26 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 26 حجم فایل: 23 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: تحقیق تكنیكهای تحلیلی در 26...

صندوق حمایت از فرصتهای شغلی 62 صفحه + doc

مقاله صندوق حمایت از فرصتهای شغلی در 62 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 62 حجم فایل: 42 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: صندوق حمایت...

بودجه 24 صفحه + doc

تحقیق بودجه در 24 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 24 حجم فایل: 16 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: تحقیق بودجه در 24 صفحه word...

پرداخت یارانه در ایران 40 صفحه + doc

تحقیق کامل پرداخت یارانه در ایران در 40 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 40 حجم فایل: 32 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: تحقیق کامل...

بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه كشور 201 صفحه + doc

مقاله کامل بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة كشور در 201 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 201 حجم فایل: 443...

بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی 190 صفحه + doc

مقاله کامل بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی در 30 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 190 حجم...

بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب 133 صفحه + doc

مقاله کامل بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب در 133 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 133 حجم...

كاربردهایی در تجارت بین الملل 26 صفحه + doc

مقاله کامل كاربردهایی در تجارت بین الملل در 26 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 26 حجم فایل: 34 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: كاربردهایی...

مفهوم بازار و كاركردهای آن 46 صفحه + doc

مقاله کامل مفهوم بازار و كاركردهای آن در 46 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 46 حجم فایل: 30 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مفهوم...

مقیاس یا اندازه گیری 21 صفحه + doc

تحقیق مقیاس یا اندازه گیری در 21 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 21 حجم فایل: 27 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقیاس یا اندازه...

نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانكی و روشهای كاربردی آن 156 صفحه + doc

تحقیق کامل نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانكی و روشهای كاربردی آن در 156 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 156 حجم فایل: 78 کیلو...

نقش دولت در اقتصاد 25 صفحه + doc

تحقیق نقـش دولـت در اقـتـصاد در 25 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 25 حجم فایل: 18 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نقـش دولـت در...

ورشكستگی و اثرات آن 90 صفحه + doc

مقاله کامل ورشكستگی و اثرات آن در 90 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 90 حجم فایل: 57 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: ورشكستگی و...

مقاله اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران 31 صفحه + docx

مقاله اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 31 حجم فایل: 67 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و...

مقاله بررسی اقتصاد و كاپیتالیسم 36 صفحه + doc

مقاله بررسی اقتصاد و كاپیتالیسم در 36 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 36 حجم فایل: 33 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی اقتصاد و كاپیتالیسم در...