دسته: آزمون استخدامی

345 سوال ادبیات آزمون استخدامی آموزش و پرورش همراه با پاسخ 73 صفحه + pdf

345 سوال ادبیات آزمون استخدامی آموزش و پرورش دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 73 حجم فایل: 1.011 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: در این مجموعه 345 سوال...

200 سوال تستی روانشناسی تربیتی برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش 33 صفحه + pdf

۲۰۰ سوال تستی روانشناسی تربیتی برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 33 حجم فایل: 582 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: در این...

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی مشاوره تحصیلی 15 صفحه + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی مشاوره تحصیلی دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 302 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه...

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی متالوژی 15 صفحه + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی متالوژی دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 317 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه سوالات...

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی ماشینهای کشاورزی 15 صفحه + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی ماشینهای کشاورزی دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 209 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه...

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی طراحی دوخت 15 صفحه + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی طراحی دوخت دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 322 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه...

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی تاسیسات 15 صفحه + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی تاسیسات دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 569 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه سوالات...

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع جوشکاری 15 صفحه + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع جوشکاری دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 569 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه...

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع سرامیک 15 صفحه + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع سرامیک دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 399 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه...

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع شیمیایی 15 صفحه + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع شیمیایی دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 436 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه...

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع نساجی 15 صفحه + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع نساجی دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 383 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه...

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع فلزی 15 صفحه + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع فلزی دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 325 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه...

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع چوب 15 صفحه + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع چوب دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 325 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه...

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی نقشه کشی عمومی 15 صفحه + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی نقشه کشی عمومی دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 612 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:...

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی نقشه کشی معماری 15 صفحه + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی نقشه کشی معماری دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 462 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:...

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی نقشه برداری 15 صفحه + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی نقشه برداری دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 386 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه...

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر 15 صفحه + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 196 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه سوالات...

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی علوم پزشکی و بهداشت 275 صفحه + pdf

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی علوم پزشکی و بهداشت دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 275 حجم فایل: 10.171 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه سوالات عمومی آزمون...

نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی علوم پزشکی و بهداشت 275 صفحه + pdf

نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی علوم پزشکی و بهداشت دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 275 حجم فایل: 2.336 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه سوالات تخصصی آزمون...

نمونه سوالات مشترک آزمون استخدامی علوم پزشکی و بهداشت تمام رسته های شغلی 175 صفحه + pdf

نمونه سوالات مشترک آزمون استخدامی علوم پزشکی و بهداشت تمام رسته های شغلی دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 175 حجم فایل: 4.028 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:...

نمونه سوالات پر تکرار استخدامی آموزش و پرورش از سال 84تا89 33 صفحه + pdf

نمونه سوالات پر تکرار استخدامی آموزش و پرورش از سال 84تا89 دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 33 حجم فایل: 240 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه سوالات...

دفترچه آزمون آزمایشی استخدامی آموزش و پرورش سری اول 33 صفحه + pdf

دفترچه آزمون آزمایشی استخدامی آموزش و پرورش و دستگاه های اجرایی دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 33 حجم فایل: 566 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: دفترچه آزمون...

دفترچه آزمون آزمایشی استخدامی آموزش و پرورش سری دوم 33 صفحه + pdf

دفترچه آزمون آزمایشی استخدامی آموزش و پرورش و دستگاه های اجرایی دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 33 حجم فایل: 551 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: دفترچه آزمون...

نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش و دستگاه های اجرایی 190 صفحه + pdf

نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش و دستگاه های اجرایی دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 190 حجم فایل: 1.878 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه...

مجموعه سوالات با ارزش گزینش و مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش و دستگاه های اجرایی 150 صفحه + pdf

مجموعه سوالات با ارزش گزینش و مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش و دستگاه های اجرایی دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 150 حجم فایل: 2.542 مگا بایت قسمتی از محتوای...

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی زراعی باغبانی 15 صفحه + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی زراعی باغبانی دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 316 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه...

سوالات یکتا و ویژه آزمون های منصب قضا و کراگزینی قضات دادگستری 30 صفحه + rar

سوالات یکتا و ویژه آزمون های منصب قضا و کراگزینی قضات دادگستری دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 30 حجم فایل: 146 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: این...

جزوه و سوالات اطلاعات سیاسی اجتماعی و مبانی حقوقی کلیه آزمون های استخدامی 200 صفحه + rar

جزوه و سوالات اطلاعات سیاسی اجتماعی و مبانی حقوقی کلیه آزمون های استخدامی دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 200 حجم فایل: 847 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:...

سوالات ارزشمند و طلایی با پاسخنامه و جزوات طلایی آزمون استخدامی هلال احمر 460 صفحه + pdf

جزوات بسیار موثر و پرتکرار در آزمون های مشابه میباشند بدیهیست که تاثیر فوق العاده ای در روند موفقیت شما خواهند داشتهمانا بسان خاطره ای زیبا در اوج ناباوری شگفتی خلق وناب و نفیس...

نمونه سوالات طلایی با پاسخنامه وجزوات ناب آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 510 صفحه + pdf

این مجموعه سوالات عمومی فوق العاده کارآمد در آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور درسال 1395 میباشند به همراه چند سری آزمون سال های گذشته و همینطور چند نوبت آزمون آزمایشی عین آزمون نهایی دسته...

نمونه سوالات استخدامی رشته مدیریت_بازاریابی با پاسخنامه تشریحی 32 صفحه + zip

نمونه سوالات استخدامی رشته مدیریت _ بازاریابی دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 32 حجم فایل: 431 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه سوالات استخدامی رشته مدیریت_بازاریابی با...