مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت از زندگی 46 صفحه + doc

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت از زندگی

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 46

حجم فایل: 124 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

رضایت از زندگی:

برخی كیفیت زندگی را به مثابه رضایت از زندگی آورده‌اند یعنی این كه افراد بطور كلی از زندگیشان رضایت داشته باشند. كاتر[1] ( 1985) كیفیت زندگی را به مثابه رضایت فرد از زندگی و محیط پیرامونی تعریف می‌كند كه نیازها خواست‌ها و ترجیحات سبك زندگی و سایر عوامل ملموس را كه بر بهزیستی همه جانبه فرد تاثیر دارند در بر می‌گیرد( غفاری، 1388؛5) اینگلهارت رضایت از زندگی را به عنوان مهم‌ترین شاخص سازنده بر می‌شمارد( اینگلهارت، 1373؛44). كمپل[2] و همكارانش كیفیت زندگی را رضایت از زندگی[3] در حیطه‌های خاصی می‌دانستند آنها حیطه‌های كار، مسكن، سلامتی، همسایگی، دوستی‌ها، ازدواج، زندگی خانوادگی، سطح تحصیلات و پس‌انداز را مولفه‌های كیفیت زندگی قلمداد می‌كنند( فتوت، 1390؛158) و احساس رضایت از زندگی شغلی و رضایت از زندگی خانوادگی اركان كلی رضایت از زندگی می‌باشد. همچنین سینیتا و هایندس[4] كیفیت زندگی را برداشت و ارزیابی مثبت یا منفی فرد از خصوصیات زندگی خود و میزان رضایت كلی خود از زندگی می‌دانند(‌همان، 159) .غلامرضا غفاری (1388؛4)در اثر خویش تحت عنوان « كیفیت زندگی شاخص توسعه اجتماعی» ضمن بر شمردن رضایت زندگی به عنوان مولفه اصلی كیفیت زندگی به چهار نوع رضایت از زندگی اشاره دارد:

رضایت ناشی از داشتن[5]: كه متاثر از میزان برخورداری افراد از امكانات می‌باشد.

رضایت ناشی از ارتباط[6]: كه معطوف به روابط اجتماعی است.

-رضایت ناشی از بودن[7]: پنداشت فرد نسبت به خویشتن و تعریف از كیستی خود كه دلالت بر معناداری و كنترل بر زندگی خود در مقابل خود بیگانگی دارد.

– رضایت ناشی از اقدام و عمل[8]: كه بیشتر معطوف به چگونگی زمان در اختیار در قالب اوقات فراغت می‌شود.

بطور كلی رضایت از زندگی مبتنی بر درك فرد از وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی و محیطی خود و احساس رضایت‌مندی و شادمانی از بودن در این وضعیت می‌باشد و براساس تلقی كلی از خشنودی و یا ناخرسندی از زندگی و بر اساس ارضاء نیازهای اساسی و هم‌‌چنین تناسب بین اهداف شخص و وسایل دستیابی به آن اهداف مفهوم‌پردازی می‌شود. لذا رضایت زندگی بعد ذهنی كیفیت زندگی است و سازه كیفیت زندگی مقوله‌ای عام‌تر از كیفیت زندگی می‌باشد.

سعادتمندی:

یكی دیگر از مفاهیمی كه به مفهوم كیفیت زندگی بسیار نزدیك است و بعضاً سبب تداخل مفهومی با سازه كیفیت زندگی می‌شوداحساس سعادتمدنی[9] می‌باشد كه به چگونگی ارزیابی فرداز زندگی اشاره داردودربرگیرنده متغیرهایی ازقبیل رضایت از زندگی، رضایت از وضعیت زناشویی، رضایت از كار و متغیرهای روانشناختی چون فقدان افسردگی واضطراب و وجودعواطف و خلقیات مثبت می‌شود. احساس رضایت از زندگی بسیار نزدیك با این مفهوم می‌باشد چرا كه هردوبه بعدذهنی كیفیت زندگی اشاره دارندوآن رابایدبعنوان یكی ازمعرفهای احساس سعادتمندی به حساب آورد.دینروبیس واس[10] برای احساس سعادتمندی سه جزء را قائل هستند:

1- ارزیابی مثبت محرك( عاطفه خوشایند)

2- ارزیابی منفی محرك(عاطفه ناخوشایند)

3- رضایت از زندگی

هر یك از این سه مولفه به تقسیمات فرعی دیگری تجزیه می‌شوند. رضایت كلی از زندگی را به رضایت از حوزه‌های گوناگون زندگی از قبیل تفریحات، عشق، ازدواج، دوستان و… در عین حال عاطفه خوشایند را به هیجانات و خلقیات ویژه‌ای از قبیل لذت ،محبت غرور و بالاخره عاطفه ناخوشایند را می‌توان به هیجانات و خلقیات ویژه‌ای از قبیل شرم، گناه، خشم و اضطراب تجزیه كرد. در میان اجزاءبر شمرده شده ارزیابی مثبت و منفی محرك بیشتر جنبه عاطفی داشته و جزء سوم یعنی رضایت از زندگی دارای جنبه شناختی است( نوبخت، 1389؛25).

2-2-2-3- سبك زندگی

سبك زندگی[11] در لغت به معنای روشی است كه فرد در انجام یك فعالیت مشخص بكار می‌گیرد كه شامل الگوهایی از روابط اجتماعی، مصرف، سرگرمی، تفریح و لباس پوشیدن می‌باشد كه بازتابی كامل از ارزشهای اجتماعی، طرز برخورد، الگوهای رفتاری، عادات، علایق و دیدگاهای فردی در سراسر زندگی است كه در پی اجتماعی شدن بوجود می‌آید.

مفهوم سبک زندگی در اواخر دهه 1920 توسط روانشناسی به نام آلفرد آدلر[12] بیان شد و هسته مركزی نظریه روانشناس فردی وی را شكل می‌دهد. و این مفهوم را به عنوان خود، شخصیت، فردیت، وحدت و یكپارچگی شخصیت، شكل دهنده فعالیت‌های خلاق فرد، شیوه مواجهه با مشكلات، عقیده و نظر فرد درباره خود و مشكلات زندگی و نگرشی كلی نسبت به زندگی بكار برد. و بر این باور بود كه شیوه‌ها وروش‌های عملی هر فرد در دوران كودكی شكل می‌گیرد و از تعامل‌های اجتماعی كه در سالهای اولیه زندگی رخ می‌دهد آموخته می‌شود.( هاشمی، 1386).آدلر در خصوص پدید آمدن سبك زندگی معتقد بود كه همه انسانها به نوعی احساس كهتری مبتلا هستند كه با روش خاصی در صدد برطرف كردن آن هستند، این رویه منحصر به فرد برای جبران احساس كهتری، سبك زندگی افراد را ایجاد می‌كند. سبك زندگی در سه دوره به كمال خود می‌رسد دوران كودكی، زمان شكل‌گیری پنج ریشه اصلی سبك زندگی است كه عبارتند از سلامتی و ظاهر، وضعیت اقتصادی- اجتماعی، نگرش‌های والدینی، منظومه‌های خانوادگی و نقش جنسیتی، دومین بعد از سبك زندگی، نگرش‌ها نسبت به تكالیف زندگی می‌باشد كه در دوران نوجوانی تحول می‌یابند این نگرش‌ها عبارتند از نگرش نسبت به خود، نگرش به سوی مشكلات، نگرش به سوی دیگران، نگرش به سوی جنس مخالف و نگرش به زندگی، سومین بعد از سبك زندگی، تكالیف زندگی است. وی بر سه تكلیف از زندگی تاكید دارد كه عبارتند از: دیگران، شغل، عشق و مسائل جنسی. سبك زندگی در بزرگسالی در اهداف و راههای رسیدن به آنها خود را نمایان می‌كند( فاضل، 1390: 143).

كرن و همكارانش( 1993) برای سنجش سبك زندگی نمونه‌هایی به شرح ذیل تدوین كرده‌اند:

– علاقه اجتماعی(BSI)[13]: به بیان تعلق فرد به جامعه می‌پردازد.

– كنارآمدن( GA)[14]: این که فرد تا چه اندازه تمایل دارد كه در سه حیطه مربوط به تكالیف زندگی یعنی ارتباطات اجتماعی، كار و صمیمیت از روندی قاعده‌مند پیروی كنند.

– مسئولیت‌پذیری( TC)[15]: اینکه تا چه اندازه هدایت و رهبری دیگران برای فرد خوشایند و قابل قبول است.

– نیاز به تایید( WR)[16]: اینكه فرد تا چه اندازه به اظهار نظرهای دیگران بها می‌دهد و نظر آنها را حائز اهمیت می‌داند.

– محتاط بودن(BC)[17]: این كه تا چه اندازه فرد در موقعیت‌های بین فردی احساس امنیت و اعتماد می‌كند( سعیدی، 1390؛10).


[1]-Cutter

[2]-Campel

[3]-Life satisfaction

[4]-Synthia& hinds

[5]-Having

[6]-Relating

[7]-Being

[8]-Action

[9]-Well- being

[10]-Diener& Biswas

[11]-Lifestyle

[12]-Alfered Adler

[13]-Belonging social-interest

[14]-Going Along

[15]-Taking charge

[16]-Wanting recognition

[17]-Being coution

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت از زندگی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت از زندگی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری ; پیشینه تحقیق; رضایت از زندگی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *