تحقیق کامل در مورد خودرو

این محصول پایان نامه بسیار کاملی در مورد خودرو می باشد

دسته بندی مکانیک
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 150
حجم فایل 11.169 مگا بایت

این محصول پایان نامه بسیار کاملی در مورد خودرو می باشد.

این محصول میتواند به عنوان پروژه پایانی در رشته های مرتبط در مقطع کارشناسی و فوق دیپلم ارائه شود.

بخش های مختلف به تفسیر و با شکل تشریح شده است و پروژه کاملی ارئه شده است، کافی است فونت سیستم را تنظیم نموده و در صورت جابه جایی فهرست تان را بازبینی نمایید و پروژه تان را آماده کنید!

این محصول مناسب برای دانشجویان رشته خودرو، مهندسی مکانیک، طراحی صنعتی و …. می باشد
فهرست منابع کامل این پایان نامه در زیر آمده است تا با مطالعه  و بررسی آن از خریدتان اطمینان حاصل نمایید

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….1 

 

فصل اول: مراحل ساخت، تصاویر و اندازه شاسی موتور پراید

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2- مكانیزم شاسی موتور………………………………………………………………………………………………………………..2

    1-2-1- نبشی……………………………………………………………………………………………………………………….3

    1-2-2- چرخ………………………………………………………………………………………………………………………..3

    1-2-3- موتور………………………………………………………………………………………………………………………3

1-3- تاریخچه شركت كیا………………………………………………………………………………………………………………….3

1-4- اتومبیل‌های شركت کیا موتور………………………………………………………………………………………………………….4

1-5- شركت هیوندای موتور………………………………………………………………………………………………………………..4

 

فصل دوم: موتور

2-1- موتور…………………………………………………………………………………………………………………………..16

2-2- تشریح كلی……………………………………………………………………………………………………………………….17

2-3- انواع موتور……………………………………………………………………………………………………………………..17

    2-3-1- موتورهای احتراق داخلی (درون سوز)……………………………………………………………………………………………..17

    2-3-2- موتورهای احتراق خارجی (برون سوز)……………………………………………………………………………………………..18

2-4- موتورهای احتراق داخل……………………………………………………………………………………………………………..18

 

 

    2-4-1- موتورهای احتراق داخلی اشتعالی………………………………………………………………………………………………..18                                                                                                        

    2-4-2- موتورهای انفجاری……………………………………………………………………………………………………………18

2-5- تقسیم بندی موتورها از لحاظ سیکل کاری……………………………………………………………………………………………….18

2-6- اصول كار موتورهای چهار زمانه………………………………………………………………………………………………………18

    2-6-1- زمان اول: مكش………………………………………………………………………………………………………………19

    2-6-2- زمان دوم: تراكم…………………………………………………………………………………………………………….19

    2-6-3- زمان سوم: احتراق……………………………………………………………………………………………………………19

    2-6-4- زمان چهارم: تخلیه…………………………………………………………………………………………………………..20

2-7- اصول كاركرد موتورهای دو زمانه……………………………………………………………………………………………………..20

    2-7-1- مکش سوخت…………………………………………………………………………………………………………………..20

    2-7-2- کورس تراکم…………………………………………………………………………………………………………………21

2-8- پیستون موتور…………………………………………………………………………………………………………………….21

2-9- تجزیه و تحلیل نیروهای وارد به پیستون در چهار زمان عملیات ترمودینامیكی………………………………………………………………….22

    2-9-1- در زمان مكش………………………………………………………………………………………………………………..22

    2-9-2- در زمان تراكم………………………………………………………………………………………………………………22

    2-9-3- زمان قدرت………………………………………………………………………………………………………………….22

    2-9-4- در زمان تخلیه………………………………………………………………………………………………………………23

2-10- خلاصی پیستون…………………………………………………………………………………………………………………….23

2-11- کنترل انبساط پیستون……………………………………………………………………………………………………………..23

 

 

2-12- ایجاد شكاف در دامنه پیستون……………………………………………………………………………………………………….24                                                                                                                        

2-13- پیستون های مجهز به محافظ فولادی……………………………………………………………………………………………………25

2-14- رینگ پیستون………………………………………………………………………………………………………………………………25

    2-14-1- وظایف رینگ پیستون………………………………………………………………………………………………………………………………26

    2-14-2- انواع رینگ پیستون………………………………………………………………………………………………………….26  2-14-2-1- رینگ های تراکم (كمپرس)……………………………………………………………………………………………………….26 2-14-2-2- رینگ های تراکم پایینی (كمپرس)…………………………………………………………………………………………………27 2-14-2-3- رینگ روغنی………………………………………………………………………………………………………………….27

2-15- سیلندر موتور……………………………………………………………………………………………………………………28

   2-15-1- وظایف سیلندر……………………………………………………………………………………………………………….28

   2-15-2- دلایل سایش سیلندر……………………………………………………………………………………………………………28

   2-15-3- نیروهای موثر در سیلندر………………………………………………………………………………………………………29

   2-15-4- مشخصات  سیلندر……………………………………………………………………………………………………………..29

   2-15-5- معایبی که در سیلندر به وجود می آید……………………………………………………………………………………………29

    2-15-5-1- خط برداشتن………………………………………………………………………………………………………………29

    2-15-5-2- لبه دار شدن……………………………………………………………………………………………………………..29

        2-15-5-3- دو پهنی……………………………………………………………………………………………………………..30

        2-15-5-4- دو پهنی (در ارتفاع گلدونی شدن)…………………………………………………………………………………………30

        2-15-5-5- صیقلی شدن یا آئینه شدن سیلندر………………………………………………………………………………………….30

        2-15-5-6- سائیدگی سیلندر………………………………………………………………………………………………………………………………30

 

 

2-16- سرسیلندر………………………………………………………………………………………………………………………..3                                                                                                                         

    2-16-1- متعلقات سرسیلندر…………………………………………………………………………………………………………..31

    2-16-2- انواع سر سیلندر……………………………………………………………………………………………………………31

    2-16-3- جنس سرسیلندر………………………………………………………………………………………………………………32

    2-16-4- واشر سرسیلندر……………………………………………………………………………………………………………..32

    2-16-4-1- جنس واشر سرسیلندر………………………………………………………………………………………………………..32

    2-16-5- بلوك سیلندر……………………………………………………………………………………………………………….32

        2-16-5-1- جنس بلوک سیلندر………………………………………………………………………………………………………33

        2-16-5-2- انواع بلوک سیلندر بر حسب قرار گرفتن سیلندرها…………………………………………………………………………….33

    2-16-6- بوش های سیلندر…………………………………………………………………………………………………………….34

        2-16-6-1- بوش های تر…………………………………………………………………………………………………………..35

        2-16-6-2- بوش های خشک………………………………………………………………………………………………………….35

        2-16-6-3- بوش سر خود…………………………………………………………………………………………………………..35

    2-16-7- شاتون موتور……………………………………………………………………………………………………………….35

    2-16-8- انواع یاتاقان های شاتون…………………………………………………………………………………………………….36

        2-16-8-1- نوع یاتاقان های یکپارچه……………………………………………………………………………………………….36

        2-16-8-2- نوع یاتاقان های دو تکه………………………………………………………………………………………………..36

    2-16-9- گژن پین (انگشتی پیستون)…………………………………………………………………………………………………….36

2-17- میل لنگ موتور…………………………………………………………………………………………………………………..37

    2-17-1- ارتعاش گیر یا ضربه‌ گیر میل لنگ………………………………………………………………………………………………38

 

 

    2-17-2- ارتعاش‌گیر وزنه‌ای…………………………………………………………………………………………………………..39                                                                                        

    2-17-3- ارتعاش‌گیر هیدرولیكی………………………………………………………………………………………………………..39

2-18- یاتاقان………………………………………………………………………………………………………………………..40

    2-18-1- انواع یاتاقان موتور………………………………………………………………………………………………………..40

    2-18-2- خصوصیات یاتاقان……………………………………………………………………………………………………………41

        2-18-2-1- مقاومت یاتاقان در مقابل فشار حمل بار و ضربات ناشی از احتراق……………………………………………………………….41

        2-18-2-2- نرمی و قابلیت فرو  بردن ذرات خارجی در یاتاقان……………………………………………………………………………41

        2-18-2-3- مقاومت در برابر خستگی در یاتاقان……………………………………………………………………………………….41

        2-18-2-4- مقاومت در برابر خوردگی در یاتاقان………………………………………………………………………………………41

        2-18-2-5- مقاومت در مقابل سائیدگی در یاتاقان……………………………………………………………………………………..42

        2-18-2-6- قابلیت هدایت حرارتی…………………………………………………………………………………………………..42

    2-18-3- لقی یاتاقان و تاثیر آن بر كار موتور………………………………………………………………………………………….42

        2-18-3-1- قاعده كلی……………………………………………………………………………………………………………42

    2-18-4- آلیاژهای مورد استفاده در یاتاقان…………………………………………………………………………………………….43

    2-18-5- حالت های مختلف میل لنگ در یاتاقان……………………………………………………………………………………………43

        2-18-5-1- حالت خاموش بودن موتور…………………………………………………………………………………………………43

        2-18-5-2- حالت استارت خوردن موتور……………………………………………………………………………………………….43

        2-18-5-3- حالت دور زیاد موتور ( بار متوسط)……………………………………………………………………………………….43

        2-18-5-4- حالت بدون بار شدن موتور و دور بی نهایت موتور…………………………………………………………………………….43

2-19- شرایط كار میل لنگ و یاتاقان………………………………………………………………………………………………………44

 

 

2-20- تشریح منحنی عملكرد میل لنگ و یاتاقان………………………………………………………………………………………………44

                                                                                                                                

    2-20-1- ضریب اصطكاك خشك……………………………………………………………………………………………………………44

    2-20-2- ضریب اصطكاك تر…………………………………………………………………………………………………………….45

    2-20-3- ضریب اصطكاك هیدرودینامیكی…………………………………………………………………………………………………..45

2-21- علل تشكیل نشدن فیلم روغن و استهلاك شدید موتور……………………………………………………………………………………….45

2-22- سوپاپ………………………………………………………………………………………………………………………….46

    2-22-1- تایمینگ سوپاپ ها…………………………………………………………………………………………………………..46

    2-22-1-1- آوانس سوپاپ گاز………………………………………………………………………………………………………….46

    2-22-1-2- ریتارد سوپاپ گاز…………………………………………………………………………………………………………46

    2-22-1-3- آوانس سوپاپ دود………………………………………………………………………………………………………….47

    2-22-1-4- ریتارد سوپاپ دود…………………………………………………………………………………………………………47

    2-22-2- قیچی كردن سوپاپ ها…………………………………………………………………………………………………………47

    2-22-3- جنس سوپاپ ها………………………………………………………………………………………………………………47

    2-22-4- ساختمان سوپاپ……………………………………………………………………………………………………………..47

    2-22-5- مکانیزم حرکت سوپاپ ها در سیستم های مختلف……………………………………………………………………………………..48

    2-22-6- شناخت سوپاپ ها…………………………………………………………………………………………………………….49

    2-22-6-1- شناخت سوپاپ ها از نظر شکل ظاهری……………………………………………………………………………………………49

    2-22-7- شرایط كار سوپاپ ها…………………………………………………………………………………………………………49

    2-22-8- خنک شدن سوپاپ ها…………………………………………………………………………………………………………..50

    2-22-9- روغنکاری سوپاپ ها………………………………………………………………………………………………………….51

 

 

    2-22-10- روغنکاری سوپاپ ها…………………………………………………………………………………………………………51                                                                                                                       

    2-22-11- فیلرگیری سوپاپ ها…………………………………………………………………………………………………………51

    2-22-12- كنترل فنر سوپاپ…………………………………………………………………………………………………………..52

    2-22-13- میل سوپاپ………………………………………………………………………………………………………………..52

    2-22-14- سیستم فرمان سوپاپ ها………………………………………………………………………………………………………53

    2-22-14-1- موتورهای میل سوپاپ رو  OHC……………………………………………………………………………………………….53

    2-22-15- بادامک موتور……………………………………………………………………………………………………………..55

    2-22-16- بادامک در میل سوپاپ……………………………………………………………………………………………………….55

    2-22-17- قسمت های مختلف بادامک……………………………………………………………………………………………………..55

    2-22-18- انواع بادامک در میل سوپاپ………………………………………………………………………………………………….56

 

فصل سوم: سیستم روغنكاری

3-1- سیستم روغنكاری…………………………………………………………………………………………………………………..57

3-2- روغن موتور………………………………………………………………………………………………………………………58

    3-2-1- خصوصیات روغن موتور………………………………………………………………………………………………………….58

    3-2-2- خواص و وظایف روغن…………………………………………………………………………………………………………..59

    3-2-3- چگونه روغن موتور آلوده می شود؟……………………………………………………………………………………………….59

3-3- درجه بندی روغن ها………………………………………………………………………………………………………………..60

    3-3-1- درجه بندی انجمن مهندسین خودرو………………………………………………………………………………………………..60

    3-3-2- درجه بندی چند درجه ای (مالتی گرید)……………………………………………………………………………………………60

 

 

    3-3-3- درجه بندی كیفی روغن ها………………………………………………………………………………………………………60

    3-3-4- درجه بندی كیفی اروپا………………………………………………………………………………………………………..61

3-4- مشخصات مدار روغنكاری پراید………………………………………………………………………………………………………..62

3-5- قطعات سیستم روغنکاری………………………………………………………………………………………………………

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *