بررسی شخصیت انوشیروان از باستان تا دوره اسلامی

موضوع این پایان‌نامه بررسی شخصیت انوشیروان است ابتدای فصل اول این پژوهش به تاریخ ساسانیان تا دوره قباد می‌پردازد ادامه فصل اول، خسرو انوشیروان در تاریخ (جنگها، اصلاحات، شخصیت، سكه‌ها، دانش و عهد بزرگ تمدن ادبی و فلسفی ایران در دوره وی) را مورد بررسی قرار می‌دهد

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 145
حجم فایل 124 کیلو بایت

موضوع این پایان‌نامه بررسی شخصیت انوشیروان است. ابتدای فصل اول این پژوهش به تاریخ ساسانیان تا دوره قباد می‌پردازد ادامه فصل اول، خسرو انوشیروان در تاریخ (=جنگها، اصلاحات، شخصیت، سكه‌ها، دانش و عهد بزرگ تمدن ادبی و فلسفی ایران در دوره وی) را مورد بررسی قرار می‌دهد. پایان فصل نیز به بررسی ویژگی و شكل ظاهری ایوان مداین كه پژوهشگران بنای آنرا به خسرو انوشیروان نسبت داده‌اند اختصاص دارد.

فصل دوم به بررسی خصوصیات خسرو انوشیروان در آثار و ادبیات باستانی ایران اختصاص دارد. در ابتدای این فصل نام خسرو انوشیروان در ادبیات باستانی ایران مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان فصل به بررسی ویژگیهای خسرو انوشیروان در آثار فارسی میانه زرتشتی در شش اثر (= بندهش، زند وهمن یسن، كارنامه انوشیروان، اندرز خسرو قبادان، گزارش شطرنج و توقیعات بجای مانده از ایشان) اختصاص دارد.

فصل سوم كه فصل آخر این پژوهش می‌باشد به بررسی شخصیت و تاریخ دوره خسرو انوشیروان در آثار دوران اسلامی بر اساس دیدگاههای فردوسی، دینوری، حمزه اصفهانی، گردیزی، ابن اثیر، ابن خلدون و مسعودی اختصاص دارد كه تدقیق و مطالعه در این آثار نشان دهنده عظمت و شوكت سلسله ساسانیان در دوره خسرو انوشیروان می‌باشد.

بخش پایانی این پژوهش به جمع بندی و نتیجه‌گیری از مباحث بررسی شده می‌پردازد و حاوی مطالبی در رابطه با ویژگیهای شخصیتی خسرو انوشیروان و استنتاج از اقدامات وی می‌باشد در پایان نیز فهرست منابع فارسی و لاتین و چكیده انگلیسی درج گردیده است.

فهرست مطالب

چكیده ……………………………………………………………………………………………….. یك

پیشگفتار ……………………………………………………………………………………………. سه

فصل اول: ‌ساسانیان

1-1- دودمان ساسانی ………………………………………………………………………….. 1

1-2- پادشاهی ساسانیان تا قباد………………………………………………………………. 3

1-3- مزدك و جنبش مزدكیان ………………………………………………………………. 25

1-4- خسروانوشیروان در تاریخ …………………………………………………………… 27

1-4-1- جنگ اول با بیزانس…………………………………………………… 28

1-4-2- جنگ دوم با بیزانس…………………………………………………… 29

1-4-3- جنگ با هیاطله………………………………………………………….. 30

1-4-4- دست نشاندگی یمن………………………………………………….. 30

1-4-5- جنگ با تركها…………………………………………………………… 31

1-4-6- جنگ سوم با بیزانس………………………………………………….. 31

1-5- اصلاحات خسرو انوشیروان …………………………………………………………. 33

1-5-1- برقراری نظم و آرامش……………………………………………….. 33

1-5-2- مالیات……………………………………………………………………… 34

1-5-3- اصلاحات ارضی……………………………………………………….. 36

1-5-4- اصلاحات در تقسیمات كشوری و نظامی …………………….. 38

1-6- شخصیت و خصال انوشیروان………………………………………………………… 40

1-7- سكه های انوشیروان و جام خسرو…………………………………………………. 43

1-7-1- سكه های انوشیروان …………………………………………………. 43

1-7-1-1- كلیات ………………………………………………………………… 43

1-7-1-2- سكه‌های دوره انوشیروان ………………………………………. 46

1-7-2- جام خسرو………………………………………………………………. 54

1-8- دانش در دوره خسرو انوشیروان …………………………………………………… 55

1-9- ایوان مداین یا طاق كسری…………………………………………………………….. 61

فصل دوم : خسرو انوشیروان در ادبیات باستانی ایران

2-1- بررسی نام خسروانوشیروان ………………………………………………………… 64

2-2- خسرو انوشیروان در آثار فارسی میانه زرتشتی ………………………………… 66

2-2-1- بندهش ………………………………………………………………….. 66

2-2-2- زند وهمن یسن……………………………………………………….. 67

2-2-3- كارنامه انوشیروان ……………………………………………………. 70

2-2-4- اندرز خسرو قبادان ………………………………………………….. 73

2-2-5- گزارش شطرنج و وضع نرد………………………………………. 75

2-2-6- توقیعات انوشیروان…………………………………………………… 77

فصل سوم: خسرو انوشیروان در كتابها و آثار دوران اسلامی

3-1- شاهنامه فردوسی ………………………………………………………………………… 80

3-2- پادشاهی خسرو انوشیروان به روایت مورخان دوران اسلامی ……………… 120

3-2-1- مسعودی ……………………………………………………………….. 120

3-2-2- دینوری ………………………………………………………………… 122

3-2-3- حمزه اصفهانی ……………………………………………………….. 123

3-2-4- گردیزی ………………………………………………………………… 125

3-2-5- ابن اثیر…………………………………………………………………… 126

3-2-6- ابن خلدون …………………………………………………………….. 127

نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………….. 129

فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………. 131

فهرست منابع لاتین ……………………………………………………………………………… 137

چكیدة انگلیسی …………………………………………………………………………………… 138

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *