بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

با درود و احترام، به صفحه دریافت بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران را در زیر مشاهده می کنید.

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 190
حجم فایل 304 کیلو بایت

فهرست مطالب

عنوان ………………………….. صفحه

مقدمه……………………………………………………………………. 1

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی….. 4

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی…………………………….. 5

مبحث اول: مفهوم و تعریف………………………………………. 5

مبحث : دوم : تاریخچه …………………… 9

مبحث سوم : عناصر تشكیل دهنده جرم ……….. 14

گفتار اول : عنصر قانونی ………………. 14

گفتار دوم : عنصر مادی………………………………………… 15

بند اول : شرایط مقدماتی…………………………………….. 15

1.   ضرورت وجود جرم قبلی…………….. 15

2.   خصوصیات مال حاصل از ارتكاب جرم ……. 20

3.   خصوصیات مرتكب جرم……………………………………. 22

بند دوم: عمل مرتكب …………………… 25

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتكاب جرم ……… 27

1.  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانكها….. 29

1-1   تصفیه پول…………………….. 29

 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول……….. 30

3-1   معاملات كلان از طریق نزدیكان………. 30

4-1  وام های صوری و دروغین……………. 30

5-1   اسمور فینگ …………………… 31

6-1   استفاده از بانكهای كارگزار………. 31

7-1  نقل و انتقال الكتریكی و استفاده از كارتهای هوشمند 32

8-1   بهشتهای مالیاتی………………. 34 

.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانكی    35

 1-2  حواله ………………………… 35

  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار 36

فهرست مطالب

عنوان ………………………….. صفحه

  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه ………… 37

.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی      38

        1-3 قاچاق پول…………………………………………… 38

  2-3  استفاده از كازینوها……………. 39

  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه…. 40

  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات 40

  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای ……….. 41

بند چهارم : مراحل پولشویی……………… 43

1. مرحله جایگزینی……………………………………………. 43

2. مرحله لایه گذاری…………………………………………… 44

3. مرحله ادغام………………………………………………….. 46

بند پنجم : نتیجه مجرمانه………………. 47

بند ششم :‌مشاركت و معاونت در پولشویی…….. 48

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم…………….. 50

 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی……… 53

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری……….. 53

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی…………….. 58

گفتار اول: فراملی بودن ……………….. 58

گفتار دوم : سازمان یافتگی …………….. 60

گفتار سوم: بدون قربانی بودن……………. 63

مبحث سوم : میزان پولشویی………………. 65

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی………… 67

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی………. 69

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی ………. 70

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی… 74

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر 77

فهرست مطالب

عنوان ………………………….. صفحه

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم……………… 80

 

بخش دوم: مبارزه با پولشویی……………. 89

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی 91

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای   91

گفتار اول : كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988…………… 91

گفتار دوم : اعلامیه كمیته بال …………… 94

گفتار سوم:‌كنوانسیون شورای اروپا ………. 95

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی 97

گفتار پنجم : كنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی  100

گفتار ششم :‌كنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی 104

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی 107

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف         107

گفتار دوم : گروه اگمونت ……………… 110

فصل دوم : راهكارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی    114

مبحث اول: راهكارهای تقنینی …………… 114

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی 114

گفتار دوم :‌پیش بینی كیفرهای متناسب با جرم .. 119

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی 123

مبحث دوم: راهكارهای اجرایی و اداری…….. 128

گفتار اول: مسئولیتها و تكالیف مؤسسات مالی.. 128

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری ………… 128

بند دوم : حفظ سوابق مالی ……………… 131

بند سوم :‌ گزارش موارد مشكوك …………… 134

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای …… 138

فهرست مطالب

عنوان ………………………….. صفحه

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشكوك    140

بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان ……… 142

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تكالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای 144

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تكالیف نظارتی ……. 146

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) .. 146

بند دوم :‌كنترل نقل و انتقال پول ……….. 150

بند سوم :‌نظارت بر بانكها و مؤسسات مالی ….. 152

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت كنترل . 153

مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پیشگیرانه … 155

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم ………. 155

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی…………. 157

مبحث چهارم :‌راهكارهای قضایی ………….. 161

گفتار اول:‌تسهیل كشف و اثبات جرم ……….. 161

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت ………….. 161

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق 164

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ………… 166

گفتار سوم : همكاری قضایی بین المللی ……. 169

بند اول : نیابت قضایی ……………….. 170

بند دوم: احاله رسیدگی كیفری ………….. 173

بند سوم :‌انتقال محكومین ……………… 174

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محكومین ……. 176

نتیجه گیری و پیشنهادات ……………… 181

فهرست منابع و مآخذ………………….. 185

پیوست 

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *