اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث 120 صفحه + docx

چکیده موضوع این پژوهش بحث اجرای احكام و اسناد توسط اشخاص ثالث می باشد، دخالت شخص ثالث در اجرای احكام و اسناد بر اساس تبصره ماده 34 قاام و مواد 24، 25، 100 آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا ناظر به فرضی است كه محكوم به یا موضوع سند مال باشد، آیا با این فرض می توان دخالت ثالث را در اجرای محكوم به یا سندی كه عمل باشد پذیرفت؟

دسته بندی: حقوق

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 120

حجم فایل: 996 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست مطالب

عنوان مطالب شماره صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 1

بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………….. 2

اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 4

اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 5

سئوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 6

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 6

پیشینه و سوابق تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 7

فصل اول: مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون ……………………………………………. 10

مبحث اول: مفهوم، شرایط و نحوه پرداخت دین مدیون توسط ثالث …………………………………. 11

گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اعم در پرداخت دیون ………………………………………………. 12

گفتار دوم: شرایط پرداخت دین مدیون توسط ثالث ……………………………………………….. 14

بند اول: دین نباید قائم به شخص مدیون باشد ……………………………………………… 14

بند دوم: اهلیت و جایز التصرف بودن ثالث…………………………………………………….. 14

گفتار سوم: نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث …………………………………….. 16

بند اول: دخالت ارادی ثالث ……………………………………………………………………….. 16

بند دوم: دخالت قهری ثالث ………………………………………………………………………… 18

مبحث دوم: مفهوم ثالث، ورود آن در اجرای احکام و اسناد ………………………………………. 21

گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اخص در اجرای احکام و اسناد ………………………………. 21

گفتار دوم: ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد …………………………………………………… 22

بند اول: ورود ارادی …………………………………………………………………………………… 23

بند دوم: ورود قهری …………………………………………………………………………………… 23

فصل دوم: شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط ثالث ………………………………………………………….. 28

مبحث اول: شرایط اجرای حکم توسط شخص ثالث ………………………………………………….. 29

گفتار اول: شرایط عمومی …………………………………………………………………………………… 29

گقتار دوم: شرایط اختصاصی …………………………………………………………………………… 34

مبحث دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث ………………………………………………………….. 38

گفتار اول: جریان اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رای …………. 39

بند اول: جریان اصل مذکور در احکام …………………………………………………………… 40

بند دوم: اصل قابلیت اجرای قرارهای تامینی توسط ثالث …………………………………. 41

گفتار دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع محکوم به …………………. 43

بند اول: حکم مربوط به عین معین ……………………………………………………………….. 44

بند دوم: حکم مربوط به مال به طور کلی ………………………………………………………. 45

بند سوم: حکم مربوط به انجام عمل ……………………………………………………………… 49

فصل سوم: شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث ………………………………….. 53

مبحث اول: اسناد لازم الاجرا …………………………………………………………………………………. 54

گفتار اول: مفهوم سند لازم الاجرا ………………………………………………………………………. 55

گفتار دوم: اقسام سند لازم الاجرا ……………………………………………………………………….. 58

اول: اسناد رسمی ……………………………………………………………………………………….. 58

دوم: اسناد عادی ………………………………………………………………………………………… 58

گفتار سوم: مراجع صدور اجرائیه با توجه به نوع سند …………………………………………… 59

بند اول: موارد صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی …………………………………… 59

بند دوم: موارد صدور اجرائیه توسط اداره ثبت محل ……………………………………….. 60

بند سوم: موارد صدور اجرائیه توسط متعهدله ………………………………………………… 63

مبحث دوم:شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرای سند ……………………………………….. 66

گفتار اول: شرایط عمومی …………………………………………………………………………………… 66

گفتار دوم: شرایط اختصاصی ………………………………………………………………………………. 68

بند اول: وضعیت مالکیت مال معرفی شده ……………………………………………………… 68

بند دوم: وضعیت تعهد موضوع سند ………………………………………………………………. 68

مبحث سوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث …………………………………………………………….. 70

گفتار اول: اجرای اصل در سند ………………………………………………………………………….. 70

گفتار دوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث با توجه به مدلول سند …………………………… 71

بند اول: سند مربوط به مال معین ………………………………………………………………….. 72

بند دوم: سند مربوط به مال به طور کلی…………………………………………………………. 73

بند سوم: سند مربوط به انجام عمل ………………………………………………………………. 75

فصل چهارم: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث و تکالیف اشخاص دخیل در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث …………………………………………………………………………………………………………… 77

مبحث اول: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث ……………………………………………………………… 79

گفتار اول: نظریه ایقاع بودن عمل …………………………………………………………………………… 80

گفتار دوم: نظریه عقد بودن عمل …………………………………………………………………………….. 84

بند اول: تحلیل بر پایه عقد حواله …………………………………………………………………. 84

بند دوم:تحلیل بر پایه نظریه تبدیل تعهد ………………………………………………………… 88

مبحث دوم: تکالیف اشخاص مختلف در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث ………….. 90

گفتار اول: تکالیف مقامات اجرای احکام و اجرای اسناد پیرامون اقدام ثالث ……………… 90

بند اول: تکالیف مقامات اجرای احکام ………………………………………………………….. 90

بند دوم: تکالیف مقامات اجرای ثبت ……………………………………………………………. 96

گفتار دوم: نقش محکوم علیه و متعهد در خصوص اقدام شخص ثالث …………………… 98

گفتار سوم: نقش محکوم له و متعهد له پیرامون اقدام شخص ثالث ………………………… 99

مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث ………….. 100

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………… 103

منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………… 107

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
اجرای احکام اجرای اسناد شخص ثالث محکوم به متعهد به

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *